دانش و فن آوری (بازدید: 686)
سه شنبه 22/6/1390 - 12:56 -0 تشکر 365292
توسعه محصولات فناوری نانو از ایده تا بازار

 
توسعه محصولات فناوری نانو از ایده تا بازار
گزارش، درنا محمدیان: طولانی بودن مسیر ورود یك فناوری از مرحله توسعه تا بازار از یك سو و مفقود ماندن حلقه های مهمی از زنجیره اتصال فناوری های نوین به بازار از سوی دیگر ، باعث ایجاد ضعف در تجاری سازی دستاوردهای تحقیق و پژوهش در كشور شده است.
توسعه محصولات فناوری نانو از ایده تا بازار
به همین منظور ارائه خدمات توسعه فناوری به شركت ها و فناوران حقیقی و حقوقی موجب افزایش تعداد فناوری ها موفق و كاهش زمان تجاری سازی دستاوردهای فوق می شود.
در همین راستا، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور تكمیل حلقه های مفقوده زنجیره "ایده تا بازار"، كاهش زمان تجاری سازی فناوری نانو و حمایت از فناوران و شركت های دانش بنیان برای تجاری سازی پروژه ها و فناوری های حوزه نانو، "موسسه خدمات فناوری تا بازار" و "كارگروه صنعت و بازار" را بنیان نهاده است.
موسسه خدمات فناوری تا بازار، خدمات خود را در 16 ایستگاه به شركت ها و فناوران ارائه می دهد كه عبارتند از: بررسی مقیاس مواد و محصولات مبتنی بر فناوری نانو، اخذ مجوزها و استانداردهای داخلی و بین المللی برای ورود فناوری یا محصول به بازار، واحد ارزیابی سطح فناوری، مستند سازی، ارائه خدمات ثبت اختراع به صورت داخلی و بین المللی، رصد فناوری، انتقال فناوری، ضمانت فناوری، رصد بازار، تهیه طرح تجاری، استاندارد و مجوز، تسهیلات و سرمایه گذاری خطرپذیر، مشاوره تولید و خدمات حسابداری، بازاریابی، حقوقی و داوری و بازاریابی بین المللی.
در این راستا موسسه خدمات فناوری تا بازار به منظور تحقق اهداف خود، فعالیت های اخیر خود را در دو بخش "امور كارگزاران" و "امور شركت ها و فناوران" متمركز كرده است.
***بخش امور كارگزاران
از فعالیت های این بخش می توان به ایجاد ایستگاه نانو مقیاس، ثبت اختراع، طرح تجاری، مجوز استاندارد، ارائه تسهیلات و ایستگاه های فعال شده در سال 90 اشاره كرد.
مدیر امور كارگزاران خدمات توسعه فناوری موسسه خدمات فناوری تا بازار هدف از ایجاد ایستگاه نانو مقیاس را بررسی مقیاس مواد و محصولات مبتنی بر فناوری نانو عنوان می كند و می افزاید: این واحد به منظور حصول اطمینان از نانویی بودن مقیاس محصولات یا فناوری های ارائه شده به موسسه، نقش بررسی مقیاس مواد و نظارت بر ثبات مقیاس آنها را بر عهده دارد.
به گفته "احمد طالبیان"، ارزیابی های صورت گرفته در این ایستگاه در دو بخش "ارجاع و پیگیری روند بررسی" و "آسیب شناسی روند بررسی پایگاه نانو مقیاس و به كارگیری راهكارهای اصلاحی" مورد بررسی قرار می گیرد.
از دیگر فعالیت های بخش امور كارگزاران می توان به ثبت اختراع اشاره كرد. ثبت اختراع یكی از زنجیره های اتصال فناوری به بازار است كه در این پایگاه ثبت اختراع به صورت داخلی و بین المللی پرداخته می شود.
تهیه یك طرح تجاری از دیگر فعالیت های بخش امور كارگزاران است. برای راه اندازی یك كسب و كار جدید نیازمند تهیه طرح تجاری جامعی هستم كه اموری مانند مدل كسب و كار، تخصیص منابع، تمركز بر روی نقاط كلیدی، كسب آمادگی برای برخورد با تهدیدها و فرصت ها را مورد بررسی قرار دهد.
مدیر امور كارگزاران خدمات توسعه فناوری موسسه خدمات فناوری تا بازار خاطر نشان می كند كه طرح تجاری در واقع راهنمای مسیر تجاری سازی و بیانگر نقاط ضعف و قوت طرح است.
طالبیان می افزاید: بر این اساس وظیفه ایستگاه طرح تجاری، ارزیابی و امكان سنجی فنی، مالی، مدیریتی و بازار تهیه طرح كسب و كار است.
از دیگر فعالیت های بخش امور كارگزاران اخذ مجوز و استانداردهای لازم است.
به گفته وی، خدمات مشاوره ای برای اخذ استانداردها و مجوزهای مورد نیاز و دریافت مجوزها و استانداردهای داخلی و بین المللی برای ورود فناوری یا محصول به بازار از كاركردهای این پایگاه به شمار می رود.
ارائه تسهیلات از دیگر فعالیت های بخش امور كارگزاران است. همانطور كه می دانیم تخصیص بموقع و صحیح منابع مالی و حتی سرمایه گذاری خطر پذیر از مهمترین الزامات تكمیل حلقه ایده تا بازار است.
در روش سرمایه گذاری خطر پذیر، سرمایه گذار ضمن مشاركت در تجاری سازی طرح در موفقیت یا شكست آن نیز با صاحبان طرح مشاركت می كند كه در نتیجه چنین فرایندی ضمن حل مشكلات دریافت وام از بانك، سایر مشكلات و موانع پیشرفت طرح نیز با همكاری و مشاركت شركا برطرف می شود.
مدیر امور كارگزاران خدمات توسعه فناوری موسسه خدمات فناوری تا بازار می گوید: در این بخش دو ایستگاه به عناوین تسهیلات و سرمایه گذاری خطر پذیر برای ارائه خدمات مالی مشاركت حقوقی یا سرمایه گذاری خطرپذیر به پروژه ها در نظر گرفته شده است.
طالبیان می افزاید: صندوق توسعه فناوری های نوین ، صندوق توسعه تكنولوژی و موسسه توسعه فناوری نخبگان به عنوان ارائه دهندگان خدمات این بخش به شمار می روند.
ایستگاه های فعال شده در سال 90 از دیگرفعالیت های بخش امور كارگزاران بوده است.
مدیر امور كارگزاران خدمات توسعه فناوری موسسه خدمات فناوری تا بازار می گوید: در راستای فعال سازی سایر پایگاه های موسسه خدمات فناوری تا بازار در سال 90 طی برنامه هایی در چند ایستگاه، مذاكرات برای نهایی سازی شرح خدمات مورد نیاز شركت ها پیگیری شده و برای جذب شركت های فعال ارائه كننده این نوع از خدمات اقدام شده است.
*** بخش امور شركت ها و فناوران
فعالیت های موسسه خدمات فناوری تا بازار در سال 89 برای جذب و پذیرش فناوران و شركت های دانش بنیان و سامان دهی آنها برای ارائه خدمات بر دو محور اصلی جذب و پذیرش فناوران و شركت های فعال در حوزه فناوری نانو و ایجاد بانك اطلاعات شركت ها و كارگزاران فعال در این حوزه استوار بوده است.
به گفته طالبیان ، تا كنون اطلاعات 85 شركت صنعتی، 65 شركت مستقر در 15 مركز رشد و همچنین شركت های ارائه كننده خدمات توسعه ای فناوری مطالعه و طبقه بندی شده است.
در خصوص جذب و پذیرش فناوران و شركت های فعال در حوزه فناوری نانو، موسسه خدمات فناوری تا بازار اقداماتی چون ایجاد ساختار شناسی، جذب و پذیرش متقاضیان، بررسی ، ارزیابی و شناخت مشكلات فناوران و شركت های دانش بنیان ، جذب و پذیرش فناوران و شركت های دانش بنیان و تدوین مدل راهبری آنها را در اولویت قرار داده است.
از دیگر فعالیت های بخش امور شركت ها و فناوران موسسه خدمات فناوری تا بازار می توان به ایجاد ساختار شناسی، جذب و پذیرش اشاره كرد.
این ساختار به منظور ارجاع صحیح متقاضیان به بخش های مختلف در موسسه خدمات فناوری تا بازار ایجاد شده است.
در این ساختار وضعیت یك شركت و محصول تولیدی آن پیش از ورود به بخش های موسسه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بررسی ، ارزیابی و شناخت مشكلات فناوران و شركت های دانش بنیان از دیگر فعالیت های بخش امور شركت ها و فناوران است.
به گفته مدیر امور كارگزاران خدمات توسعه فناوری، موسسه خدمات فناوری تا بازار در سال 1389 و چهار ماهه نخست سال 90 در راستای شناخت مشكلات فناوران و شركت های دانش بنیان و به منظور شناسایی، هدایت و راهبری آنها در فرایند تجاری سازی، جلساتی را با حضور شركت ها و مراكز رشد پایه ریزی كرده است.
جذب و پذیرش فناوران و شركت های دانش بنیان و تدوین مدل راهبری آنها از جمله فعالیت های بخش امور شركت ها و فناوران است.
در این فعالیت وضعیت متقاضیان خدمات موسسه فناوری تا بازار در سه دسته شركت های صنعتی، شركت های مستقر در مراكز رشد، فناوران حقیقی و همچنین فعالیت های انجام شده در زمینه تدوین مدل راهبری و هدایت آنها در موسسه خدمات فناوری تا بازار مورد بررسی قرار گرفته است.
طالبیان در خصوص شركت های صنعتی خاطر نشان می كند: در سال 89 تعداد 26 شركت صنعتی در قالب 49 محصول و تا اوایل مرداد سال 90 ، تعداد 22 شركت در قالب 36 محصول در موسسه خدمات فناوری تا بازار مورد پذیرش قرار گرفته و به ایستگاه نانو مقیاس ارجاع داده شده است.
وی ادامه می دهد: از این تعداد 34 محصول تا مرداد سال 90 تاییدیه نانو مقیاس را دریافت نموده اند. همچنین در سال 89 مدل راهبری و هدایت شركت ها و سیر مراحل این موسسه توسط شركت ها در قالب یك مدل مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
مدیر امور كارگزاران خدمات توسعه فناوری در مورد شركت های مستقر در مراكز رشد نیز خاطر نشان می كند: طی سال 89 و چهار ماهه اول سال 90 تعداد 25 شركت مستقر در مراكز رشد در قالب 35 محصول پذیرش شده و به پایگاه نانو مقیاس ارجاع گردید كه از این تعداد 15 محصول تا اوایل مرداد ماه سال 90 تاییدیه نانو مقیاس را اخد نموده اند.
طالبیان از فعالیت های انجام شده در این بخش به تعیین وضعیت و نیازهای شركت های مستقر در مراكز رشد برای ارجاع به پایگاه های مختلف، تدوین آیین نامه خروج شركت های موفق، مصوبه حمایت از فناوران و شركت های واجد شرایط در قالب شركت مستقر در مراكز رشد، تدوین آیین نامه گردش كار پذیرش شركت های مستقر در مراكز رشد از ارجاع به پایگاه نانو مقیاس تا ایستگاه تسهیلات و برگزاری دوره آموزشی مدیریت كیفیت ایزو ISO- 9001-2008اشاره كرد.
از سوی دیگر می دانیم كه در مسیر تجاری سازی جذب فناوران و حمایت از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با توجه به رویكرد موسسه خدمات فناوری تا بازار در زمینه تجاری سازی، جذب فناوران حقیقی و حمایت از آنها در مسیر تجاری سازی به عنوان یكی از اهداف این موسسه در آینده نزدیك مطرح است.
طالبیان در این خصوص می گوید: بر همین اساس در سال 89 پنج فناور در قالب شش طرح در موسسه پذیرش شده اند.
وی می افزاید: همچنین در سال 90 نیز با بهره گیری از تجارب سال 89 موسسه خدمات فناوری تا بازار با ایجاد ساز و كارهای نظامند و با هدف انتقال یا توسعه فناوری، اقدام به شناسایی و جذب پنج فناور نموده است.

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


سه شنبه 22/6/1390 - 21:29 - 0 تشکر 365525

این خبر انتخاب خیلی خوبی بود چرا که یکی از بخش های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رو معرفی کرده.
ایشالا قراره در ادامه معرفی فناوری نانو و کاربردهای آن در انجمن، به معرفی ستاد هم بپردازیم که این موسسه هم معرفی خواهد شد.
ممنون

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی