تعلیم و تربیت (بازدید: 494)
پنج شنبه 19/3/1390 - 21:21 -0 تشکر 329277
هنر نگارگری

نگارگری

شنبه 21/3/1390 - 10:37 - 0 تشکر 329722

با نام خدا و سلام مطلب جالب و خواندني بود کاملا صحيحه که انگيزش يک اصل مهم براي يادگيري است

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

شنبه 21/3/1390 - 17:55 - 0 تشکر 329904

من هم در ثواب شریکم..........

جمعه 27/3/1390 - 10:32 - 0 تشکر 332386

با نام خدا و سلام انگيزه را ميشه به سوخت تو ماشينها تشبيه کرد يک ماشين با تمام امکانات و استعدادها اگر سوخت نداشته باشه تحرکي براي رسيدن به مقصد نداره و ادم بدون انگيزه هم گرچه استعداد و توانايي هاي زيادي هم داشته باشه ولي به سمت هدف و ايده آل خودش حرکت نميکنه.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

جمعه 31/4/1390 - 23:40 - 0 تشکر 342420

با نام خدا و سلام
راستی دوست عزیز تاپیک شما بر اثر اتفاقات پیش اومده نیاز به ویرایش داره زحمتش را بکشید لطفا

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

يکشنبه 9/5/1390 - 18:53 - 0 تشکر 346093

با نام خدا و سلام
15 راه ایجاد انگیزش
برانگیختن دانش آموزان به یادگیری آسان نیست اما این پیشنهادات پژوهشی ممكن است كمك كند. ( جی – میچل – پالری )
(جی – میچل پالری )پروفسور آموزش وپرورش در دانشگاة آلاباما در توسكالوسا
واژة انگیزه به عنوان جهت دهندة و تسریع کننده به رفتار انسانی تعریف شده است . (اسپراگ 1955 – تاملینسین 9921)از جمله این رفتار ها قدرت ، وابستگی وپیشرفت در درجات اقتصادی و اجتماعی است.بررسی پیشینه فعالیت انجام شده برای راهبردهای كلاسی كه بتوانددانش آموزان را به یادگیری ترغیب نماید نشان می دهد که اغلب مدیران و آموزگاران از نتیجه کار ناامیدند.
باوجودی که مقالات متعددی برای ایجاد انگیزه نوشته شده است، بیشترین سهم آنهاحول نظریه هاوپژوهش درحصوص مسایلی مانند اضطراب ،مقاومت و یا بازخورد اصلاحی دورمی زند.گر چه اکتراین مقالات ممكن است مفید باشند ، امابیشتر كسانی كه درگیرمسایل آموزشند خواهان اطلاعاتی وسیع ودقیق در این مورد می باشند.هر یك از 15 راهبرد زیر برای ایجاد انگیزه دردانش آموزان براساس بهترین اطلاعات موجودمی باشد.
حتی اگر تمام این راهبردها قابل اجرا باشد نمی توان تضمین داد که مسایل انگیزشی وجود نخواهد داشت.اما مطمئنا مشکلات کمتر خواهد شد.

1- دانش آموزان را در تعیین اهداف درگیر كنید.
درگیركردن دانش آموزان درتعیین اهداف كلی و جزئی حسن توانمندی و صلاحیت در دوره های كوتاه و بلند مدت می دهد، دو شرطی كه همواره بعنوان ایجادکننده علاقه و فزاینده تعهد و كوشش دربچه ها پذیرفته شده است .(لانگ 1991)
البته دانش آموزان به تنهائی نمی توانند آنچه را كه در مدرسه می خوانند تعیین كنند، بلكه آنها می توانند به تصمیم گیری ها كمك كنند.
مثلاً اینكه دانش آموزان بدانند پلیس یا مامور آتش نشانی به عنوان نیروهای خدماتی در جامعه محسوب می شوند. یا كدام موضوع برای نوشتن خلاق مناسب است . و یا كدام كتاب برای مطالعه یا تدریس آنان مناسب تر است .

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

سه شنبه 11/5/1390 - 22:31 - 0 تشکر 347039

با نام خدا و سلام
2-اهداف خود را فردی كنید.
معلمان كودكان استثنایی برای دانش آموزان خود به نوشتن طرحهای آموزشی فردی نیاز دارند چرا معلمین عادی این كار را انجام ندهند؟
اهداف فردی پذیرفته شده بیان می كنند كه هر دانش آموز با دانش آموز دیگر متفاوت و یادگیری او برطبق توانایی اش به میزان وسرعت دیگری است.به دانش آموزان وظایفی بدهید كه قادربه انجام آن باشندو براساس مهارتشان درانجام آن وظایف آنها را ارزیابی كنید.دراین موردبه مقایسه توفیق دانش آموزان درانجام آن وظایف نسبت به وظایف قبلی او بپردازید،زیراکه این امروازدگی دانش آموزان كندترراکاهش داده ودرعین حال برای دانش آموزان با هوش ترنیزخسته کننده نخواهدبود.این تكنیك تحرک و انگیزه هردو را افزایش می دهد.(پست 1990 ، تاملینسین 1992)
3-اولویت ها را در محتوی تنظیم كنید:
تمام موضوعهایی که درکلاس تدریس می شود برای همة دانش آموزان اهمیت یكسانی ندارد.( نادینگز1994) برای مثال نیاز دانش آموزان طبقه متوسط حومه شهر در درس مطالعات اجتماعی ممكن است (واحتمالا) بانیاز دانش آموزروستایی طبقه پایین تفاوت فراوان داشته باشد.در حالیكه بعضی جوانان ممكن است به درس جبر نیاز بیشتری داشته باشند ، عده ای دیگر می توانند ممكن است از ریاضی كاربردی،تاریخ یامهارتهای زبان بیشتراستفاده کنند.دربین مربیان رسم است که می گویند"هر چه کمتر بهتر دارد"یعنی ارایه محتوای كمتر برای دانش آموزان و مرور مكرر آن تاثیرات مثبت قابل توجه در توان بازخوانی ونگهداری مطالب دارد.(دمپستر 1993)
همه به این امرآگاه هستیم كه دانش آموزان كند ذهن نیستند.آنهااعم ازاین که دریک جامعه شهری ،روستایی یاحومه شهرهای بزرگ زندگی کنند، اطلاع كافی از نیازها و خواسته های خود برای زندگی دارند.با تنظیم اولویت در تهیه محتوا مطابق بادرك دانش آموزان ازواقعیتهای زندگی خود می توان انگیزه یادگیری رادرآنها تقویت كرد

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

چهارشنبه 12/5/1390 - 16:31 - 0 تشکر 347263

با نام خدا و سلام
4-ارتباط مطالب باآینده دانش آموزان رابه آنان نشان دهید.
درست است که دانش آموزان نادان نیستندولی همه چیز را هم نمی دانند.لذا این نه تنها یك وظیفه ی حرفه ای،بلكه وظیفه ی اخلاقی معلمین است که به دانش پژوهان اهمیت مطالب رادرزندگی آینده شان گوشزدنمایند. معلم می تواندبه جای سخنرانی صرف ازتکنیک های دیگری که این ارتباط رابهترنشان می دهداستفاده نماید ازجمله این تکنیک ها به مواردی از قبیل صحبت های دانش آموزان بزرگتر ، تجدید خاطره ها، توصیه های موفقیت آمیز بزرگسالان، ارائه اطلاعات قابل اثبات و مشاهدات دست اول آنان اشاره کرد.

5-به دانش آموزان چگونه یادگرفتن رابیاموزید
یادگیری بسیاری از دانش آموزان اثربخش وعمیق نیست نه اینكه فاقد توانائی یادگیری هستند،بلكه آنهانسبت به روشهای صحیح یادگیری ناآگاه می باشند. (بل 1995- لویس 1989).در چنین مواردی این مسئولیت معلمان است كه به آنها مهارتهای مطالعه مؤثر مانند آمادگی قبلی ، یادداشت برداری ،روخوانی مطالب،دوره کردن وخلاصه كردن مطالب راآموزش بدهند.(بل 1995).مجهز شدن به این مهارتها به دانش آموزان انگیزه می دهدكه در حل مشكلات درسی وپژوهشهاباروشهای ثمربخش وعملی تلاش نمایند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی