عباس سلیمی‌نمین رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در ششمین دوره همایش فکری جوان ایرانی، پرسش‌های امروزی که با موضوع کرسی‌های آزاداندیشی ویژه “الگوی اسلامی-ایرانی ” بعدازظهر شنبه در تالار دهشور دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: کارکرد نظام اسلامی ایران با وجود سه قوه پیش می‌رود و تعامل میان این قوا صورت می‌گیرد تا کارکرد دقیق و هدایت‌شده‌ای را از مجریان امر داشته باشیم و قطعاً قانون اساسی این تعامل را به وجود می‌آورد.

وی افزود:‌ غالباً مجریان امور در حوزه کارکرد به دنبال مسائلی هستند که گروه‌های سیاسی در این حوزه با هم به رقابت می‌پردازند.

سلیمی‌نمین خاطرنشان کرد: بحثی که امروز در اذهان عمومی شکل می‌گیرد این است که چرا رقابت‌های سیاسی از حوزه کارکرد به حوزه مفهومی ساختار تسری و یا گسترش پیدا می‌کند؟‌ در حوزه ساختار مفهومی یک‌سری مفاهیم ثابت وجود دارد که به سرعت قابل تغییر نیستند.

رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در ادامه تصریح کرد: آنچه در جامعه ما مطرح است این است که آیا جریاناتی که در صدد جعل مفاهیم برمی‌آیند جریانات سیاسی هستند و یا گروه‌های متشکل فکری هستند؟ اگر پاسخ درستی برای این سؤال داشته باشیم بسیاری از چالش‌ها در جامعه برطرف می‌شود.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه تأکید کرد: با وجود ۳۲ سال از گذشت انقلاب اسلامی بسیاری از گروه‌ها و دسته‌ها با کارکرد قدرت در درون قدرت شکل گرفتند که نمی‌توان آنها را احزاب سیاسی نامید.

سلیمی‌نمین اظهار داشت: احزاب سیاسی متشکل از چند انسان است که دارای وحدت برنامه و وحدت نظر برای اداره جامعه هستند و طبیعی است که این احزاب سیاسی تلاش دارند نظرات خود را تدوین کنند و دیگران را به خود جذب کنند.

رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران بیان داشت: به تدریج افرادی که در جامعه به این احزاب سیاسی جذب می‌شوند افکار و آرا را نیز بر دست می‌گیرند و می‌توانند در انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها کرسی‌هایی را از آن خود کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: اما عده‌ای در جامعه حضور دارند که این روند را طی نمی‌کنند بلکه دار و دسته‌ای را در قدرت شکل می‌دهند تا با استفاده از امکانات عمومی و با رویکرد قدرت رشد و ترقی پیدا کنند.

وی اظهار داشت: اکنون جماعتی در قدرت حضور دارند که میل به قدرت دارند و لذا باید سازمانی را به وجود آورند.

سلیمی‌نمین خاطرنشان کرد: در دولت هاشمی رفسنجانی حزب کارگزاران در درون قدرت شکل گرفت و در دولت خاتمی نیز حزب مشارکت در این قدرت پدید آمد و اکنون نیز در دولت احمدی‌نژاد این دار و دسته شکل گرفته که قصدشان رسیدن به قدرت است پس مطمئناً این گروه‌ها حزب سیاسی نیستند و از خصوصیات آنها تغییر معنا و محتوای مفاهیم درون نظام اسلامی است.

رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با اشاره به اینکه متأسفانه رقابت‌های ناسالم سیاسی در کشور همواره ما را از شناخت این جریانات با رویکرد قدرت منحرف کرده است، گفت: آن چیزی که می‌تواند در ارتباط با پیشرفت سیاسی جامعه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت کمک کند شناخت مکانیزم‌های پنهانی است که به راحتی برای افراد جامعه قابل شناخت نیست.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: چیزی که می‌تواند عامل نگرانی باشد و ریزش نیروها را افزایش دهد عدم شناخت مکانیزم‌های پنهان در جامعه است.

سلیمی‌نمین با بیان اینکه مشکل جدی رقابت‌های سیاسی در این است که باید توانست ریشه برخی از انحرافات، مفاسد و بدعت‌ها را برای جامعه روشن کرد، گفت: اگر بدنه پنهانی و ناسالم را در جامعه هدف قرار دهیم در چرخش نیرو امکان دارد لغزش کمتری داشته باشیم، در حالی که اگر ملت رقابت‌های سیاسی خود را به رقابت‌های احزاب سیاسی تبدیل کنند نمی‌توانند کارکردهای لازم را داشته باشند.