انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 2438)
يکشنبه 5/12/1386 - 14:14 -0 تشکر 31531
پروتکل شماره ده صهیون *تسخیر دنیا*

پروتکل شماره ده صهیون*تسخیر دنیا*

.

 - آنچه كه من امروز مى‏خواهم بگویم، در واقع تكرار همان مطالبى است كه قبلا\" هم گفته ‏ام و خواهشم از شما این است كه به خاطر داشته باشید دولتها و مردم به بازتاب و انعكاس سیاستشان در خارج از مرزهایشان، اهمیت خاصى مى‏دهند. حال نمى‏دانیم نمایندگان دولتهاى غیریهودى، در كنفرانسهاى بین ‏المللى پیرامون مسایلى چون آزادى یا تساوى حقوق به منظور برانگیختن احساس احترام دیگران صحبت مى‏كنند، تا چه حد مفهوم این واژه‏ ها را درك مى‏نمایند. در هر صورت سیاست ما ایجاب مى‏كند هنگامى كه درباره مسایلى چون تفویض اختیار، آزادى بیان، آزادى مطبوعات، آزادى مذهب، تساوى در برابر قانون، احترام به مالكیت فردى، آزادى انتخاب مسكن، عدالت و تعیین مالیاتها صحبت مى‏كنیم، باید به معنى دقیق این واژه‏ها توجه داشته باشیم. به بیان دیگر، ما باید این مسایل را به طور خیلى صریح و بى‏پرده با مردم در میان نگذاریم و هر گاه ضرورتى حاصل شد كه مطرح بشوند، به طور قاطع و صریح از آنها اسم نبریم. بالعكس به طور خیلى سربسته و بدون ذكر جزئیات درباره آنها صحبت كنیم. دلیل سكوت ما در این باره آن است كه وقتى مقولات بالا اسم‏ گذارى نشده باشند، یعنى مردم تصور دقیقى از آنها نداشته باشند، قطعاً دستمان باز خواهد بود كه چه چیز اضافه و چه چیز كم كنیم و در نتیجه مردم متوجه چنین تغییراتى نمى‏شوند.

- توده ‏هاى ناآگاه مردم براى نبوغ رهبران سیاسى خود احترام فوق‏ العاده‏اى قائلند و حتى از روشهاى خشونت بار آنها تمجید مى‏كنند. اگر چه این روش خشونت بار رهبران، رذالت و پستى است، اما در عین حال، خود نوعى زیركى به شمار مى‏رود و باید دانست كه چگونه این نیرنگ را مدبرانه بكار گرفت.

هدف ما دستیابى به یك قدرت جهانى است

- توجه جهانیان را به این نكته جلب مى‏كنم كه وظیفه قوم ما پیاده كردن برنامه ‏هایى است كه قبلا\" آنها را طراحى كرده ‏ایم. لذا براى ما ضرورى است كه پیش از هر چیز به پرورش خویش بپردازیم و طورى بارآییم كه روحیه بى‏پروایى، گستاخى و زورگویى با شخصیت‏مان عجین شود تا بتوانیم موانع را از سرراهمان برداریم.

- هنگامى كه كودتاى ما با موفقیت صورت گرفت به قشرهاى مختلف مردم چنین مى‏گوییم:

در گذشته به شما بسیار بدگذشت و هر آنچه داشتید رو به تباهى مى‏رفت. اختلاف لهجه و زبان، مرزها و ملیت ‏گراییها را كه همه از علل بیچارگى شما بودند، نابود خواهیم ساخت و به شما آزادى اعطا خواهیم كرد. در عوض شما باید تسلیم ما بشوید. آنچه را كه به شما عرضه و ارائه مى‏كنیم اگر تأیید كردید، این خود عادلانه خواهد بود. توده مردم به زودى به تمجید و تحسین ما خواهند پرداخت و ما را بر سر دست بلند خواهند كرد و آن روز، روزى است كه امید و آرزوهاى ما برآورده شده است. رأى، اصولا\" وسیله ‏اى است كه ما از آن استفاده مى‏كنیم تا بر سر قدرت بمانیم. به افراد یاد مى‏دهیم كه حتى دركوچكترین مجامع وگردهم‏آیى‏ها، براساس رأى‏گیرى به توافق برسند. اعمال چنین رویه‏اى موجب خواهد شد كه اكثریت مردم به جاى سرزنش، ما را مورد تأیید قرار دهند.

- همه مردم را بدون در نظر گرفتن اختلافات طبقاتى یا سایر تفاوتهایشان وادار به رأى دادن مى‏كنیم زیرا رأى افراد تحصیل كرده براى دست‏یابى به یك اكثریت قاطع كافى نیست و نیز به مردم القاء مى‏كنیم كه خود افراد داراى اعتبار و اهمیت هستند. اهمیت خانواده و نقش تربیتى آن را در میان غیریهودیان از بین مى‏بریم و اجازه اظهار وجود به كسى نمى‏دهیم زیرا توده مردم باید صرفاً به وسیله ما اداره شود. به آنها اجازه نمى‏دهیم كه رودرروى ما بایستد. حتى فرصت نمى‏دهیم كه تقاضاى دادرسى بكنند. آنها باید به شنیدن حرفها ما واطاعت از ما عادت كنند.

توده مردم ناآگاه بنا به راهنمایى ما سران خود را انتخاب مى‏كنند و در جهت دلخواهمان حركت مى‏نماید و تسلیم رژیم ما خواهند شد زیرا مستمرى و درآمد و نیز منافعش، همه در دست رهبران رژیم ما است.

- چهارچوب سیستم حكومتى كه ما در آینده آن را عرضه خواهیم كرد، باید به وسیله یك نفر طرح ‏ریزى شده باشد. زیرا اگر افراد متعددى دست اندركار ساختن و پرداختن بخشهاى مختلف این سیستم باشند، چهارچوب چنین سیستمى چندان محكم و استوار نخواهد بود. اگر ما شناختى درباره نحوه عملكرد سیستم داشته باشیم، اشكالى پیش نخواهد آمد ولى هیچگاه نباید به بحث و تبادل نظر درباره طرح كلى سیستم بپردازیم زیرا بسیارى از اسرار آن كشف خواهد شد. به علاوه بحث و تبادل نظر موجب مى‏شود كه افراد به برداشتهاى متفاوتى برسند و این خود موجب تغییر و دستكارى سیستم مى‏شود. در حالى كه ما نمى‏خواهیم سیستم حكومت تغییر كند و كارى را كه نوابغ قوم‏مان انجام داده‏اند، به دست توده ناآگاه یا عده‏اى افراد منتخب متلاشى شود.

- سیستمى كه دربالا از آن یاد شد، سایرموسسات موجود رابه زودى واژگون نخواهد كرد بلكه تنها روى اقتصاد آنها اثر مى‏گذارد كه نتیجتاً منجر به تغییرات كلى و همه جانبه موسسات خواهد شد و سرانجام همه موسسات در درون سیستم تحلیل مى‏روند.

سمّ آزادى

- در تمام كشورهاى جهان واژه ‏هایى مانند وزارت، نمایندگى، سنا، شوراى دولتى، شوراى قانونگزارى و هیأت اجرایى، علیرغم تنوع و تعددشان همگى مفهوم دولت را مى‏رسانند و ضرورتى ندارد كه من درباره رابطه این موسسات با یكدیگر صحبت كنم. زیرا همه شما به این امر واقفید. تنها توجه شما را به اهمیت كاركرد این موسسات جلب مى‏كنم. این موسسات وظایف دولت را (قانونگزارى، قضایى، اجرایى) بین خود تقسیم كرده‏اند و مانند اعضاى مختلف بدن انسان با هم عمل مى‏كنند. حال اگر قسمتى از ماشین دولت صدمه ببیند، تمام دستگاه دولت مثل بدن انسان بیمار مى‏شود و سرانجام مى‏میرد.

- با توجه به مقدمات بالا مى‏خواهم نتیجه بگیرم كه اگر سم آزادى را به درون یكى از بافتهاى دولت تزریق كنیم، سم به دیگر بافتها نفوذ كرده و سرانجام موجب نابودى دولت مى‏شود. گفتار زیر این مطالب را به خوبى روشن مى‏كند.

- از زمانى كه سیاست آزادى طلبى به امر مملكت‏دارى راه یافت، سیستم حكومت مطلقه جاى خود را به حكومت مشروطه داد و بدینسان مردم غیریهودى با دست خود حكومت‏هاى مطلقه را كه از ثباتى نسبى برخوردار بودند، متزلزل ساختند. زیرا حكومت مشروطه جز بى‏نظمى، سوءتفاهم، كشمكش، عدم توافق و برخورد میان احزاب چیزى دیگر ببار نمى‏آورد. به عبارت دیگر، مشروطه مكتبى است كه جز نابودى دولت هدفى دیگرندارد. باید افزود كه تریبون سخنرانان از جمله عواملى بوده است كه در واژگون و متزلزل كردن حكومتهاى مشروطه نقش بسیار مهمى بازى كرده است. پس از آنكه حكومتهاى مشروطه یكى پس از دیگرى بر اثر حمله و انتقادهاى شدید واژگون شدند، مردم به فكر حكومت جمهورى افتادند. آنگاه به وساطت قوم ما رؤساى جمهورى ازمیان توده مردم انتخاب شدند. یعنى غیریهودیان بى‏آنكه خود بدانند، دست نشاندگان ما را به رهبرى خود پذیرفتند. همه تحولات بالا كه درا مر مملكت‏دارى صورت گرفته است، به مثابه نقبى است كه به دست ما زیرپاى مردم غیریهودى حفر شده است.

- در گفتار بالا نشان دادیم كه به وساطت ما حكومت از مطلقه به مشروطه و از مشروطه به جمهورى تحول پیدا كرد. اینك مى‏خواهیم اندكى درباره ویژگیهاى حكومت جمهورى بحث كنیم:

- رییس جمهور حكومتهاى غیریهودى [] تحت نفوذمان را ما از میان موثق‏ترین عوامل و دست ‏نشاندگان‏مان نامزد مى‏كنیم و سپس او را براساس رأى‏گیرى انتخاب مى‏نماییم.

- از آنجا كه قوانین را ما از قبل تدوین كرده‏ایم، حق تغییر و تعویض قانون را از رییس جمهور سلب مى‏كنیم. در عوض او را به ریاست كل قوا منصوب مى‏نماییم تا بتواند درموقع لزوم، ازقانون اساسى دفاع كند. رییس جمهور، عملا\" فرد فاقد اختیارى است كه هدف و مسئولیتش تنها حفظ قوانین است كه ما از پیش تدوین كرده ‏ایم.

- بسیارروشن است كه كلید معما، در دست ما مى‏باشد و كسى جز ما نمى‏تواند در قوانین دخل و تصرفى به عمل آورد.

- در قانون اساسى دولتهاى غیریهودى، حق استیضاح كردن دولت را از رییس مجلس سلب مى‏كنیم و تعداد نمایندگان را به حداقل ممكن مى‏رسانیم تا بدین‏وسیله بتوانیم شور و شوق سیاسى را در دل مردمى كه مشتاق مسایل سیاسى هستند، بكشیم. اگر چنین رویه‏اى دشواریهایى به بار آورد، آنگاه وضعى پیش مى‏آوریم كه گروه بسیارى از مردم به فعالیتهاى سیاسى تمایل پیدا كنند.

حق انتصاب معاون رییس جمهور، رییس و معاون مجلس سنا را به رییس جمهور تفویض مى‏كنیم و تعداد جلسات مجلس را كاهش مى‏دهیم به طورى كه مجلس در هر ماه بیش از چند جلسه نداشته باشد. وانگهى به رییس جمهور كه رییس قوه مجریه هم هست، اختیاراتى در مورد مجلس، تفویض مى‏كنم. مثلا\" اختیار خواهد داشت كه اعضاى مجلس را براى توضیح فراخواند و یا مجلس را منحل كند. اما براى آنكه عواقب و نتایج چنین اعمالى كه همگى غیرقانونى هستند،گریبانگیر برنامه ‏هاى ما نشود، باید چاره ‏اندیشى كنیم.

همانطورى كه یادآور شدیم، به رییس جمهور طبق قانون اختیاراتى داده شده است. ولى براى آنكه با استفاده از اختیاراتش به سوى حكومت مطلقه میل نكند، وزیران و مقامات عالى‏رتبه را وامى‏داریم تا با اقدامات خود از اعمال نفوذ او جلوگیرى كنند. البته بهتر است كه این كار به وسیله شوراى وزیران، سنا و شوراى دولتى انجام بگیرد تا به وسیله افراد.

- رییس جمهور، بنا به تشخیص ما قوانین را تعبیر و تفسیرمى‏كند و هر زمان كه ما به او دیكته كردیم، مى‏تواند قوانین را تغییر دهد. به علاوه به بهانه رفاه و سعادت مردم، او این حق را خواهد داشت كه قوانین جدیدى پیشنهاد كند.

نابودى دولت‏ها هدف ماست

- با توجه به آنچه كه قبلا\" گفتیم اندك اندك زمینه نابودى دولتهاى غیریهودى را فراهم مى‏كنیم و سرانجام قدرت را به دست مى‏گیریم. پس از اینكه به قدرت دست یافتیم، به طور نامحسوسى اصول قانون اساسى دول غیرصهیونیست را گام به گام حذف مى‏كنیم و هنگامى كه زمان موعود فرا رسید، حكومت مطلقه قوم خود را جایگزین هرنوع حكومتى مى‏سازیم.

- پیش از آنكه قانون اساسى دول غیریهودى نابود گردد، ممكن است مردم به حقانیت حكومت مطلقه ما پى‏ببرند. در چنین دوره ‏اى، مردم در حالت بیم و انتظار به سر مى‏برند، از بى‏نظمى و نارسایى‏هاى دول خود كه ما موجد آنها هستیم به شدت خسته مى‏شوند و از رهبران خود چنین مى‏خواهند:

»ما تنها یك پادشاه مى‏خواهیم كه همه مردم روى زمین را متحد سازد و نابسامانیها را - مرزها، ملیتها و مذاهب ریشه‏كن سازد. پادشاهى مى‏خواهیم كه بتواند صلح و آرامشى كه رهبران فعلى نمى‏توانند به ما بدهند، براى ما فراهم آورد.«

- براى آنكه آرزوى استقرار حكومت مطلقه قوم خود را در دل همه مردم جهان ایجاد كنیم، لازم است كه رابطه مردم را با دولتهایشان تیره كنیم. به طورى كه مردم بر اثر اختلاف عقیده، گرسنگى، بیمارى و كشمكش به تنگ آیند و جز به رهایى از دست دولتهایشان و پناه بردن به حكومت نجات‏بخش ما، به چیز دیگرى نیندیشند.

- اگر درراه رسیدن به هدفهایى كه در پیش داریم كوشا نباشیم، و به ملل دنیا یك لحظه فرصت نفس كشیدن بدهیم، به سختى مى‏توانیم به هدفهایمان برسیم.

.

.

**پروتکل های رهبران صهیون برای تسخیر جهان*توضیحات*

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.