تجارت و بازرگاني (بازدید: 2969)
پنج شنبه 2/12/1386 - 16:34 -0 تشکر 31073
شناخت

 

الحمدلله‏‏رب‏العالمین عنایت‏به‏اینكه‏روزانه‏كاربران‏بسیاری‏از‏اینترنت‏ استفاده می‏كنند‏بر‏آن‏شدم‏تا‏در‏چگونگی‏استفاده ‏بهینه‏از اینترنت‏جهت‏نیل‏به‏كمالات‏انسانی‏یك ‏جهان‏بینی جامع‏و‏عالی‏را‏در‏قالب‏كتاب‏نظام‏هدفمند ‏به‏شماره‏ثبت كتابخانه‏ملی‏جمهوری‏اسلامی‏ایران‏ 84826‏ح‏و‏مقدمه ای‏در‏بعد‏زمان‏و‏مكان‏بر‏كتاب‏ نظام‏هدفمند‏به‏شماره‏ثبت كتابخانه‏ملی‏جمهوری‏اسلامی ‏ایران861480‏ح‏به تألیف(سعی)‏سیدحسام‏سیدحسینی‏را‏طرح‏وبیان نمایم.

 

   

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
دوشنبه 17/10/1386 - 12:2 - 0 تشکر 22766

ارتباطات،اطلاع­رسانی،بازاریابی


در دنیای امروز سعی همه بر این است كه دهكده­ای جهانی به وجود آورند، البته چگونه و چطور؟! این آرزوی تمام انسانهاست و این موضوع را می­توان سرآغاز باب خداشناسی دانست. البته اینجانب در این خصوص نه با حروف و نه با اعداد بلكه با فطرت به این مسأله نگاه می­كنم كه مواردی از جمله محبت، دوستی و دیگر كمالات انسانی است كه همگان به این امر توجه خاص دارند، بدون اینكه حتی به فطرت خود توجهی داشته باشند كه این ندای ارتباط از كجاست؟! اگر بیشتر دقت كنیم می­بینیم كه این ارتباط در تمام آفرینش و در تمام مخلوقات خداوند مشاهده می­شود، ارتباط با خدا به راحتی تمام این ارتباطات را میسر می­سازد. اگر نظری به خود و اطراف خود بیفكنیم خواهیم یافت كه مگر نه این است كه همه برای همین ارتباط گرد هم جمع شده­اند، امر ارتباطات است كه انسانها را كنار هم جمع نموده، البته این عبارت مقدس (ارتباطات) اصل نیازهای مادی و معنوی بشری است كه امر واضحی است، البته محصولات و خدمات نیز در خصوص رفع نیازهای بشر و بهبود رفاه انسانها به همدیگر مرتبط هستند. حال انسان چگونه می­تواند از این الطاف و بركات الهی استفاده بهینه را ببرد؟!


باید تمام عواملی كه نیازی را به وجود می­آورند را بررسی نمود. در اینجاست كه حروف و اعداد نیز ابزار ارتباط می­شوند.


ابزاری كه به همه چیز نام و كلام، مقدار و اندازه می­دهد و مبحث اطلاع­رسانی و بازاریابی را باز می­كند؛ اطلاع­رسانی بر این اساس است كه، این نوع محصولات و خدمات را داریم، بازاریابی نیز بر این اساس كه چه مقدار از این محصولات و خدمات مورد عرضه و تقاضا است، این دو مبحث لازم و ملزوم یكدیگر هستند كه در باب ارتباطات و ارتباط مشاغل با هم مطرح می­شوند؛ ارتباطی كه هر انسانی و هر شغلی در خصوص رفع نیازهای مادی و معنوی خود با دیگران دارد و نقش اساسی پیدا می­كند، در این راستا صداقت، درستی و انسان دوستی فرای همة محصولات و خدمات قرار می­گیرند، چرا كه این صفات عالیه هستند كه به حروف و اعداد روح و تعالی می­بخشند تا از این محصولات و خدمات استفادة بهینه را داشته باشیم.


مگر در دهكدة جهانی حساب و كتاب وجود ندارد كه غیر از این تصور كنیم، آری! مدیریت و برنامه­ریزیهای صحیح و مدبرانه است كه بر خواسته­های معقول همه مهر تأیید زده تا این محصولات و خدمات به دست متقاضی خود برسد، این مسیری كه در این راستا طی می­شود راه ما را در خصوص ارتباطات هموار می­نماید. مسیری كه روزها، ماهها و سالها طول می­كشد، با ارتباطات سازمان یافته جهت اطلاع­رسانی و بازاریابی به كمترین زمان ممكن برسد تا از این لحظه، از زمان نیز استفادة بهینه گردیده، در این جاست كه مكارم اخلاق حرف اول را در دنیا می­زند، اینجاست كه معنای حقیقی رقابت (والسابقون السابقون اولئك المقربون) را می­بینیم.


به عبارتی تمام انسانها در خیر (بركت) رساندن به یكدیگر از هم پیشی می­گیرند. و آن دهكدة جهانی (مدینة فاضله) را نه در عالم رویا بلكه در بیداری خواهیم دید، آری! این پیام حقیر است به خود و تمام جهانیان كه بیاییم تجدیدنظری در آنچه تاكنون گذشته است داشته باشیم و در اصلاح و آبادانی دنیای كنونی گامی بلند برداریم و شاهد طراوت و شادابی در تمام مخلوقات خداوند باشیم و در این دنیای كوچك همگی برای استفاده بهتر از الطاف و بركات خداوند بهره­ای كامل ببریم.


هر چند كه نمی­توانم بگویم، این كلام آخر حقیر است و حق كلام را آنچنان كه باید ادا كرده­ام، اما سخن را با یكی از دیدگاههای خود به پایان می­رسانم.


تبلیغات؛یعنی مدیریت سرمایه برای استفادة بهینه از زمان و امكانات هستی جهت دست یافتن به كمالات انسانی در راه رسیدن به خدا.

حسینی.نظام هدفمند.صفحه بیست و بیست و یك

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
يکشنبه 30/10/1386 - 16:56 - 0 تشکر 25702

راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی عدالت در تعلیم و تربیت

راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی بانکداری بدو سو و کارمزد

راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی اقتصاد پایدار

ثـبات راه

آنچه كه یك ملت را به سر منزل مقصود می­رساند، برنامه­ریزی و نظارت مدبرانه بر امور است، حال این امور شامل چه مواردی است خود مقوله­ایی كامل و تمام (در همة امور) است، كه در مجالی به بحث و بررسی می­پردازیم.

یكی از آن موارد تثبیت قیمت محصولات و خدمات است كه می­توان بر اساس زمان و مكان، تهیه و تولید، عرضه و تقاضا مورد بررسی و مطالعه قرارداد و به دایرة توانمندیها و ظرفیتها نیز توجه خاصی داشت، اینجا نیز مسألة ارتباطات (عوامل ارتباط) در جهت سهولت قرار گرفتن این محصولات و خدمات برای متقاضی قیمت با ثبات را از خود نشان می­دهد.

البته، چون نقش انسان در تهیه و تولید، استفاده از محصولات و خدمات وجود دارد، باز هم معیارهای انسانی در خصوص قدر و منزلت انسان قدم پیش گذاشته و هر آنچه را كه در حقظ قدر و منزلت انسان باشد را سنجیده و به محصولات و خدمات قیمت مدبرانه می­دهد كه همه در آسایش و رفاه به تعلیم و تربیت در نیل به كمالات انسانی قرار گیرند.

(ملتی در تعلیم و تربیت موفق است، كه در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد).

حسینی،نظام هدفمند

بررسی فناوری نانو درمقیاس های گوناگون

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
پنج شنبه 25/11/1386 - 17:48 - 0 تشکر 29979

ثـبات راه

آنچه كه یك ملت را به سر منزل مقصود می­رساند، برنامه­ریزی و نظارت مدبرانه بر امور است، حال این امور شامل چه مواردی است خود مقوله­ایی كامل و تمام (در همة امور) است، كه در مجالی به بحث و بررسی می­پردازیم.

یكی از آن موارد تثبیت قیمت محصولات و خدمات است كه می­توان بر اساس زمان و مكان، تهیه و تولید، عرضه و تقاضا مورد بررسی و مطالعه قرارداد و به دایرة توانمندیها و ظرفیتها نیز توجه خاصی داشت، اینجا نیز مسألة ارتباطات (عوامل ارتباط) در جهت سهولت قرار گرفتن این محصولات و خدمات برای متقاضی قیمت با ثبات را از خود نشان می­دهد.

البته، چون نقش انسان در تهیه و تولید، استفاده از محصولات و خدمات وجود دارد، باز هم معیارهای انسانی در خصوص قدر و منزلت انسان قدم پیش گذاشته و هر آنچه را كه در حقظ قدر و منزلت انسان باشد را سنجیده و به محصولات و خدمات قیمت مدبرانه می­دهد كه همه در آسایش و رفاه به تعلیم و تربیت در نیل به كمالات انسانی قرار گیرند.

(ملتی در تعلیم و تربیت موفق است، كه در قیمت دادن به محصولات و خدماتش از مستضعفان و محرومان غافل نباشد).

حسینی،نظام هدفمند،صفحه19

بررسی فناوری نانو درمقیاس های گونا گون

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
دوشنبه 29/11/1386 - 1:24 - 0 تشکر 30527

سلام

اول اینکه ایا شما مطالبتون رو از کتاب در اینجا می نویسید؟ با توجه به پاورقی مطالبتون اینجوری به نظر می اد

وی بهرحال به نظر بنده سیاست تثبیت قیمت ها نه تنها بطور مطلق نمیتونه ما رو به بانکداری بدون ربا یا سود برسونه بلکه اگه درست مدیریت نشه میتونه باعث ایجاد مشکل تورمی هم بشه

بهرحال بانکداری بدون سود مفهوم اشتباهی است که شما بیان کردید چرا که حدمتعارفی از سود بانکی عقلا و شرعا صحیح می باشد و اگر در کشوری مثل ژاپن نرخ بهره به صفر رسیده است(بانکداری بدون سود) بخاطر رشد اقتصادی بالای آن است و بطور کلی نمیتوان نسخه بانکداری بدون سود رو خوب دونست

سید حمید هاشمی

شنبه 4/12/1386 - 10:27 - 0 تشکر 31395

نقش ارتباط كلام در تعلیم و تربیت

شیوه بیان مطالب را آسان بگیریم، چرا كه هر شخصی بر اساس این كه من می­گویم، تو می­گویی، او می­گوید و این گونه گفته می­شود، می­تواند مطالب را بیان نماید و قالب آن را بر معیارها و كمالات انسانی تعبیر نماییم (نقش ارتباط كلام در تعلیم و تربیت).

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
شنبه 4/12/1386 - 15:23 - 0 تشکر 31427

الحمدالله‏‏رب‏العالمین

عنایت‏به‏اینكه‏روزانه‏كاربران‏بسیاری‏از‏اینترنت‏ استفاده می‏كنند‏بر‏آن‏شدم‏تا‏در‏چگونگی‏استفاده ‏بهینه‏از اینترنت‏جهت‏نیل‏به‏كمالات‏انسانی‏یك ‏جهان‏بینی جامع‏و‏عالی‏را‏در‏قالب‏كتاب‏نظام‏هدفمند ‏به‏شماره‏ثبت كتابخانه‏ملی‏جمهوری‏اسلامی‏ایران‏ 84826‏ح‏و‏مقدمه ای‏در‏بعد‏زمان‏و‏مكان‏بر‏كتاب‏ نظام‏هدفمند‏به‏شماره‏ثبت كتابخانه‏ملی‏جمهوری‏اسلامی ‏ایران861480‏ح‏به تألیف(سعی)‏سیدحسام‏سیدحسینی‏را‏طرح‏وبیان نمایم.

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
شنبه 4/12/1386 - 15:29 - 0 تشکر 31429

راهبرد آموزشی

شیوه بیان مطالب را آسان بگیریم، چرا كه هر شخصی بر اساس این كه من می­گویم، تو می­گویی، او می­گوید و این گونه گفته می­شود، می­تواند مطالب را بیان نماید و قالب آن را بر معیارها و كمالات انسانی تعبیر نماییم (نقش ارتباط كلام در تعلیم و تربیت).

                                 حسینی،نظام هدفمند

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
شنبه 4/12/1386 - 15:35 - 0 تشکر 31431

جهانبینی راهبردی

تبلیغات؛ یعنی مدیریت سرمایه برای استفادة بهینه از زمان و امكانات هستی جهت دست یافتن به كمالات انسانی در راه رسیدن به خدا.

حسینی،نظام هدفمند

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
شنبه 4/12/1386 - 15:42 - 0 تشکر 31432

هوالحكیم

ـ تا چه اندازه به اهمیت و ارزش تبلیغات اندیشیده­اید؟!

ـ آیا به سبك و راهكارهای تبلیغ آشنایی دارید؟!

ـ آیا هدایا فصل و زمان بخصوصی دارند یا نه هر فصل و زمانی می­توان از هدایا استفاده كرد و این هدایا چگونه می­توانند تبلیغاتی باشند؟!

ـ كارت ویزیت، فاكتور، سربرگ، آرم، پاكت، پلاستیك، بروشور، پوستر، كتاب، مجله، سایت اینترنتی، تابلو، تیزرهای تلویزیونی، فیلمهای (مستند، سینمایی و...)، نمایشگاهها، سمینارها، جشنها، مراسمات و... چگونه می­توانند تبلیغاتی باشند؟!

ـ آیا جا و مكان نصب تابلو به منظور معرفی محصولات و خدمات شركتها و كارخانجات با توجه به محل نصب علایم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای معرفی خیابانها، معابر و نصب پلاكها بر اماكن مسكونی و تجاری نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتر ندارد؟!

ـ نحوة معرفی محصولات و خدمات شركتها، كارخانجات و... چگونه می­توانند با تبلیغات مرتبط باشند؟!

.....

حسینی،نظام هدفمند،صفحه22

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
شنبه 4/12/1386 - 15:49 - 0 تشکر 31435

ارتباطات، اطلاع­رسانی، بازاریابی

در دنیای امروز سعی همه بر این است كه دهكده­ای جهانی به وجود آورند، البته چگونه و چطور؟! این آرزوی تمام انسانهاست و این موضوع را می­توان سرآغاز باب خداشناسی دانست. البته اینجانب در این خصوص نه با حروف و نه با اعداد بلكه با فطرت به این مسأله نگاه می­كنم كه مواردی از جمله محبت، دوستی و دیگر كمالات انسانی است كه همگان به این امر توجه خاص دارند، بدون اینكه حتی به فطرت خود توجهی داشته باشند كه این ندای ارتباط از كجاست؟! اگر بیشتر دقت كنیم می­بینیم كه این ارتباط در تمام آفرینش و در تمام مخلوقات خداوند مشاهده می­شود، ارتباط با خدا به راحتی تمام این ارتباطات را میسر می­سازد. اگر نظری به خود و اطراف خود بیفكنیم خواهیم یافت كه مگر نه این است كه همه برای همین ارتباط گرد هم جمع شده­اند، امر ارتباطات است كه انسانها را كنار هم جمع نموده، البته این عبارت مقدس (ارتباطات) اصل نیازهای مادی و معنوی بشری است كه امر واضحی است، البته محصولات و خدمات نیز در خصوص رفع نیازهای بشر و بهبود رفاه انسانها به همدیگر مرتبط هستند. حال انسان چگونه می­تواند از این الطاف و بركات الهی استفاده بهینه را ببرد؟!

باید تمام عواملی كه نیازی را به وجود می­آورند را بررسی نمود. در اینجاست كه حروف و اعداد نیز ابزار ارتباط می­شوند.

ابزاری كه به همه چیز نام و كلام، مقدار و اندازه می­دهد و مبحث اطلاع­رسانی و بازاریابی را باز می­كند؛ اطلاع­رسانی بر این اساس است كه، این نوع محصولات و خدمات را داریم، بازاریابی نیز بر این اساس كه چه مقدار از این محصولات و خدمات مورد عرضه و تقاضا است، این دو مبحث لازم و ملزوم یكدیگر هستند كه در باب ارتباطات و ارتباط مشاغل با هم مطرح می­شوند؛ ارتباطی كه هر انسانی و هر شغلی در خصوص رفع نیازهای مادی و معنوی خود با دیگران دارد و نقش اساسی پیدا می­كند، در این راستا صداقت، درستی و انسان دوستی فرای همة محصولات و خدمات قرار می­گیرند، چرا كه این صفات عالیه هستند كه به حروف و اعداد روح و تعالی می­بخشند تا از این محصولات و خدمات استفادة بهینه را داشته باشیم.

مگر در دهكدة جهانی حساب و كتاب وجود ندارد كه غیر از این تصور كنیم، آری! مدیریت و برنامه­ریزیهای صحیح و مدبرانه است كه بر خواسته­های معقول همه مهر تأیید زده تا این محصولات و خدمات به دست متقاضی خود برسد، این مسیری كه در این راستا طی می­شود راه ما را در خصوص ارتباطات هموار می­نماید. مسیری كه روزها، ماهها و سالها طول می­كشد، با ارتباطات سازمان یافته جهت اطلاع­رسانی و بازاریابی به كمترین زمان ممكن برسد تا از این لحظه، از زمان نیز استفادة بهینه گردیده، در این جاست كه مكارم اخلاق حرف اول را در دنیا می­زند، اینجاست كه معنای حقیقی رقابت (والسابقون السابقون اولئك المقربون) را می­بینیم.

به عبارتی تمام انسانها در خیر (بركت) رساندن به یكدیگر از هم پیشی می­گیرند. و آن دهكدة جهانی (مدینة فاضله) را نه در عالم رویا بلكه در بیداری خواهیم دید، آری! این پیام حقیر است به خود و تمام جهانیان كه بیاییم تجدیدنظری در آنچه تاكنون گذشته است داشته باشیم و در اصلاح و آبادانی دنیای كنونی گامی بلند برداریم و شاهد طراوت و شادابی در تمام مخلوقات خداوند باشیم و در این دنیای كوچك همگی برای استفاده بهتر از الطاف و بركات خداوند بهره­ای كامل ببریم.

هر چند كه نمی­توانم بگویم، این كلام آخر حقیر است و حق كلام را آنچنان كه باید ادا كرده­ام، اما سخن را با یكی از دیدگاههای خود به پایان می­رسانم.

تبلیغات؛ یعنی مدیریت سرمایه برای استفادة بهینه از زمان و امكانات هستی جهت دست یافتن به كمالات انسانی در راه رسیدن به خدا.

حسینی،نظام هدفمند،صفحه2021

سيّدحسام سيّدحسيني نويسنده و تئوري پرداز نظام هدفمند
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.