انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 465)
پنج شنبه 26/12/1389 - 17:0 -0 تشکر 299753
احكام مجالس، میهمانیها و رفت و آمدها

سید محمد مسعود معصومی220. مسئله: اختلاط زن و مرد نامحرم مكروه است مگر آنكه پیرمرد یا پیرزن باشند.
امام، فاضل، گلپایگانی و مكارم: عروه، (نكاح)، مسئله 49.
توجه: این مكروه بودن در صورتی است كه در مجلس هیچ وجه حرامی نباشد و الا آن اختلاط حرام است. بطور مثال اگر در مجلسی زنان حجاب كامل نداشته باشند و یا زینت كرده باشند و یا تماسهای حرام بین زن و مرد واقع شود اختلاط حرام خواهد بود.


221. مسئله: رفتن به مجالسی كه انسان می داند در آن مجلس مرتكب حرام خواهد شد جایز نیست.
امام، اراكی، خامنه ای، سیستانی، و گلپایگانی: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج‏1، با استفاده از سؤال 2231 و ج‏2 سؤال 750.
بهجت:(16).
بطور مثال: رفتن به میهمانیهایی كه انسان می داند اگر برود ناچار است به نامحرم غیر محجبه نگاه كند و یا غیبت كند، دروغ بگوید و یا حرام دیگری را انجام دهد جایز نیست.

توجه و مراقبت.
موارد ذیل در مجالس و اختلاطها در مظانّ گناه است و باید بیش از دیگر مواقع مراقب بود:.
برپا كردن مجالس میهمانی مختلط بخصوص اگر شركت كنندگان جوان باشند، هنگام غذا خوردن نامحرمها با یكدیگر، رفتن با نامحرم به تفریح، مانند: باغ، پارك، كوه، مسافرت كردن بخصوص اگر زن و مرد نامحرم در ماشین تنها باشند، شوخی كردن با نامحرم، همكاری كردن دو نفر نامحرم در یك كار و...222. مسئله: اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند كه كسی آنجا نباشد و دیگری هم نتواند وارد شود چنانچه بترسند كه به حرام بیفتند باید از آنجا بیرون بروند و ماندن آنها در آن مكان حرام است.
امام :توضیح المسائل، مسئله 2445.
تبریزی: توضیح المسائل، مسئله 2454.
خامنه ای: استفتاء.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله 2511.
اراكی، بهجت، سیستانی، گلپایگانی و مكارم:(17).

احكام خودنمایی.
224. مسئله: خودنمایی كردن به منظور به گناه انداختن دیگری حرام است.
امام، اراكی، بهجت، تبریزی، خامنه ای،سیستانی، فاضل و گلپایگانی:استفتاء.
بطورمثال: اگر خانمی به گونه ای خودنمایی كند كه نگاه مرد نامحرم به او جلب شود و یا به او اقبال پیدا كند حرام است.
راه رفتن به گونه ای خاص، حرف زدن، انجام حركاتی خاص، لبخند زدن و یا خندیدنهایی خاص به نامحرم، شوخی كردن و یا حتی مطالعه كردن در مقابل نامحرم به منظور جلب نظر نامحرم و به حرام انداختن او، پوشیدن لباسهایی خاص، گرفتن اشیای مختلف مانند كیف، كتاب، گل و یا نحوه گرفتن آنها بدست برای به گناه انداختن دیگری، نگاه خاص به نامحرم و... مواردی هستند كه اگر به قصد جلب نظر و به حرام انداختن دیگری انجام شود حرام است.
در نتیجه خصوصاً جوانان عزیز باید از اینگونه خود نماییها و موارد مشابه آن بشدت پرهیز كنند.
(18).


225. مسئله: اگر خود نمایی كردن به منظور به گناه انداختن دیگران نباشد حرام نیست.
امام، اراكی، تبریزی، خامنه ای، فاضل و گلپایگانی: استفتاء.
مثلاً خانمی وقتی میهمان نامحرمی دارد بهتر غذا را پخت می كند و یا خانه را بهتر مرتب می كند به قصد آنكه نظر نامحرم به كدبانو بودن او جلب شود و یا خوب سخنرانی كند به منظور آنكه نظر دیگران را به فضل خود جلب كند و یا مواردی از این قبیل حرام نیست.
توجه: البته هر كاری به منظور خودنمایی اخلاقاً مذموم و ناپسند است و علمای اخلاق از آن نهی می فرمایند، لكن اگر همین خودنمایی به قصد به حرام انداختن دیگری باشدحرام خواهد بود.


227. مسئله: آقایان نیز نباید به قصد به حرام انداختن خانمها خودنمایی كنند.
امام، اراكی، بهجت، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، فاضل و گلپایگایی: استفتاء.
در نتیجه: مواردی چون پوشیدن لباسهایی خاص به منظور به حرام انداختن نامحرم، حرف زدن، نگاه كردن، راه رفتن و انجام رفتارهای شهوانی به منظور جلب نظر نامحرم، رانندگی یا موتور سواری كردن خاص در مقابل نامحرم، شوخی كردن، ورزش كردن بصورتی خاص در مقابل نامحرم به منظور به حرام انداختن او، انداختن گردنبند به سینه و یا باز گذاشتن بازو و سینه به منظور جلب نظر نامحرم ... همه اینها و مواردی مشابه آن حرام است و باید از آن خودداری نمود.
1. سیستانی: چنانچه التذاذ و خوف وقوع در حرام نباشد جایز است. استفتاء.
2. بهجت: در صورت كمك به حرام اجتناب شود. استفتاء.


182. سؤال: صحبت كردن مردان با صدای تقلیدی زنان و بالعكس چه حكمی دارد.
گلپایگانی: اگر تقلید از صدای زن خاصی كه او را بشناسد و موجب هتك باشد، نباشد و نفس عمل تقلیدی مذكور مهیج و لغو نباشد اشكالی ندارد و همینطور در عكس این فرض. استفتاء.
سیستانی: چنانچه منجر به حرامی نشود جایز است. استفتاء.
3. بهجت: خانمها در صحبت با نامحرم باید از هر آنچه موجب تحریك شهوت گردد اجتناب كنند. استفتاء.
4. سیستانی: چنانچه التذاذ و خوف وقوع در حرام نباشد جایز است. استفتاء.


193. سؤال: نامه نگاری كردن با نامحرم وطرح مسائل عشقی یا شهوانی در نامه چه حكمی دارد.
اراكی و فاضل: از هركاری كه موجب مفسده است اجتناب شود. استفتاء.
بهجت: خلاف احتیاط است. استفتاء.
سیستانی: مسائلی از این قبیل كه فتنه انگیز و ایجادكننده زمینه های فساد است جایز نیست. استفتاء.
گلپایگانی: جایز نیست. استفتاء.
8. خامنه ای: دست دادن با نامحرم حرام است و دست دادن از روی لباس اگر موجب فساد نباشد و دست یكدیگر را فشار ندهند جایز است و در صورتیكه موجب فساد باشد حرام است. استفتاء.


9. 199. مسئله: نگاه كردن و دست زدن به بدن پیر زنها، بدون قصد لذّت جایز است.
بهجت: توضیح المسائل، مسئله 1943.
سیستانی: دست زدن به بدن پیرزنهای نامحرم جایز نیست ولی نگاه كردن به موها و گردن و زراع پیرزنانی كه امید و زمینه ازدواج ندارند بدون قصد لذت جایز است. استفتاء.


14. 211. سؤال: به نظر جنابعالی بوسیدن دست چه كسانی مستحب است.
خامنه ای: بوسیدن دست از مصادیق احترام است و نسبت به كسانی كه احترامشان مستحب است، احترام با دست بوسیدن حاصل می شود. استفتاء.

 21. 223. سؤال: احتراماً به اطلاع می رساند كه ما اقوامی داریم كه علاوه بر اینكه نماز نمی خوانند با ارامنه نیز رفت و آمد دارند در ضمن زنان و دختران آنها حجاب كامل را رعایت نمی كنند و همیشه موی آنان پیداست هرچه هم نصیحت می كنم تأثیری ندارد. اگر بخواهم در خانه چشم خود را ببندم نمی شود و اگر بخواهم نگاه كنم معصیت است. در این حال چه باید كرد. آیا از نظر رفت و آمد با آنها تكلیف چیست.
گلپایگانی: شما بیش از امر به معروف و نهی از منكر در صورت احتمال تأثیر وظیفه ای ندارید و در صورتی كه با آنها مراوده و رفت و آمد دارید باید مواظب باشید تا خود شما مبتلا به معصیت نظر به نامحرم نشوید و ترك مراوده لازم نیست به احتمال آنكه شاید مراوده فی الجمله در دیانت آنها مؤثر باشد. خداوند آنها را هدایت و به وظایف شرعیه آشنا نماید. استفتاء.
226. سؤال: اگر زن كاری كند كه موجب جلب نظر نامحرم شود جایز است اگر مرد كاری كند یا لباسی بپوشد به منظور جلب نظر نامحرم جایز است.
گلپایگانی: در هر دو مورد جایز نیست. استفتاء.
بهجت: خلاف احتیاط است. استفتاء.


جای گذاری از >http://www.balagh.net/persian/feqh/library/18/18.htm<

منبع 

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی