بهداشت و سلامت (بازدید: 4247)
شنبه 13/11/1386 - 13:11 -0 تشکر 27939
نحوه صحیح ایستادن ، نشستن و خوابیدن

 

هنگامی كه در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد
بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام
فعالیتهای گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتی
قـرار خـواهد گـرفـت زیـرا بـه انـدازه تغذیه مناسب، ورزش،
پـرهـیـز از مواد الكلی و مـخدر و سیگار در حفظ سلامتـی
بـدن موثر میباشد. وضـعـیت صحیح قرارگیری اندامها كمك
مـی كند تا كـارهـایـتـان را بـا انـرژی بیـشتـر و اسـتـرس و
خـستگی كمتر به انجام رسانید.

هنگامیـكه وضعـیت بدن شما در حالت مناسب میباشد:

1 هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن كمترین فشار و استرس روی عضلات پشتیبان و رباطهای بدن شما اعمال میگردد.
2
وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی میباشد.
3
اعضاء حیاتی بدن در مكان صحیح قرار دارند.
4
عملكرد طبیعی دستگاه عصبی شما بهتر صورت میپذیرد.
5
در دراز مـدت بر روی دستگاه گوارشتنفسعضلات رباطها و استخوانهای بدن تاثیر میگزارد.
6
استخوانها و مـفاصـل در وضـعـیت صـحیـح خـود قـرار دارنـد و كـارایـی عضـلات حداكثر میباشد.
7
تحلیل و سـایش نـابـهنـجار مـفاصل كاهش یـافته و از التهاب مفاصل جلوگیری بعمل می آید.
8
از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعیت غیر طبیعی جلوگیری میكند.
9
از مشكلات كمردرد و دردهای عضلانی جلوگیری میكند.
10
از خستگی جلوگیری میكند زیرا استـفـاده بهینه از عضلات بدن انرژی مصرفی بدن را كاهش میدهد.
11
در بهبود ظاهر شما موثر است.

وضعیت نادرست بدن بر اثر موارد زیر ایجاد میگردند:

1 سوانح و مصدومیتها.
2
اضافه وزن و چاقی.
3
تكیه گاه نامناسب تشك در هنگام خواب.
4
مشكلات بینایی.
5
كفش نامناسب و پاشنه بلند.
6
عـادات نشـستن، ایـستـادن و خـوابـیـدن
بی دقت.
7
اعتماد بنفس پایین.
8
عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر.
9
طراحی نامناسب محل كار.

مـهمتـرین قسـمت بـدن كه نقش بسزایی در داشتن وضعیت صحیح بدن ایفا می كـنـد، ستون فقرات می باشد. ستون فقرات شما دارای قوسهای طبیعی است كه باید آنها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ كرد. سـتون فـقـرات از 3234 مـهـره تـشكـیـل یافته:

7 مهره گردنی، 12 مهره پشتی، 5 مهره خاجی و 3 الی 5 مهره دنبالچه ای.

میـان مـهره های كمر در دیسك كمـر واقع است كه در واقع نقش ضربه گیر را ایفا میكند. هنـگــامی كه شما فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال می كنـیـد، بـه دیسك كمر فشار می آید و آن را از مكان خود جابجا كــرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می كند.

شرایط لازم برای داشتن وضعیت صحیح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 عضلات قوی و انعطاف پذیر.
2
حركات طبیعی مفاصل.
3
توازن قدرت عضلانی در دو سوی ستون فقرات.
4
آگاهی از وضعیت بدن در حالات مختلف.

برگرفته از سایت لوسه

شنبه 13/11/1386 - 13:14 - 0 تشکر 27941

شـما بـا این 2 تست قادر خواهید بود از وضعیت صحیـح و
طبیعی بدن خود آگاه گردید:

1 تست دیوار
از طـرف پشت به دیوار تكیه داده در حالیـكه پشـت سـر و
باسن شما با دیوار تماس داشته و پاشنه پا 15 سانتیمتر
از دیـوار فاصله داشته باشد. اكنون فاصله بین گودی گردن
و كمر خود را اندازه بگیرید. اگر ایــن فاصله در نــاحیه گـردن
5
سانتیمتر و در كمر بین 2.5 تا 5 سـانـت بــاشــد وضعیت
بدن شما ایده آل است و گرنه بـایـد بـه یك پزشك متخصص
مراجعه كنید.

2 تست آینه

نمای روبرو: روبـروی یـك آیـنه تمام قد بایستید و موارد
زیر را چك كنید:

1 شانهای شما باید همسطح و تراز باشند.
2
سر شما باید مستقیم وصاف باشد.
3
دو سوی باسن شما همسطح و تراز و كشـكـك هــای
دو پا باید مستقیم رو به جلو باشند.
4
فاصله میان بازوها و دو طرف بدن یكسان میباشد.
5
قوزك های دو پای شما باید مستقیم و صاف باشد.

نمای پهلو:با گرفتن عكس و یا كمك از یك دوست میسر میباشد:

1 سر باید قائم و افراشته باشد و به جلو و یا عقب خمیده و افتاده نباشد.
2
چانه باید موازی با سطح كف اتاق باشد و به سمت پایین و یا بالا كج نشده باشد. 3 شكم باید هموار و مسطح باشد.
4
زانوها باید صاف و مستقیم باشند

برگرفته از سایت لوسه

يکشنبه 26/12/1386 - 12:21 - 0 تشکر 33950

سلام حالت چطوره زودباش بگو 123 123 123 ؟

جالب و اموزنده بود دستت درد نكنه

در وفای تو چنانم که اگر خاک شوم / آید از تربت من بوی وفاداری تو . . .

منتظر شما در وبلاگ دل شکسته
پنج شنبه 9/3/1387 - 12:50 - 0 تشکر 41381

ستون فقرات یك از اندامهای حیاتی بدن محسوب می شود كه علاوه بر حمایت و حفاظت از نخاع از نظر حركت ، حفظ و نگهداشتن چارچوب بدن نقش اساسی دارد.

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

پنج شنبه 13/4/1387 - 3:34 - 0 تشکر 46295

سلام و درود خدا بر شما پاک دلان

یه سری مطالب در مورد ستون فقرات و همین طور در ادامه در مورد صحیح نشستن هست که خدمت دوستان عرض میکنم:

استخوانها و مفاصل ، روی هم اسکلت بدن را تشکیل داده و با کمک عضلات ، باعث ایجاد حرکت می‌شوند. استخوانها نوعی بافت همبند متراکم می‌باشند که سلولها و رشته‌های آن در ماده زمینه‌ای کلسیفیه شده‌ای به‌نام ماتریکس محصور شده‌اند. استخوان از مواد آلی و مواد معدنی تشکیل شده است. مواد آلی تقریبا 3/1 وزن استخوان را تشکیل داده و شبکه‌ای با خاصیت ارتجاعی در درون استخوان تشکیل می‌دهند. 3/2 باقیمانده ، از مواد معدنی از قبیل کلسیم و فسفر تشکیل یافته و سختی استخوان را باعث می‌شوند. استخوانها در بدن وظایف متعددی را بر عهده دارند.ستون فقرات تکیه گاه محکم بدن است و بار سنگین سر ، دستها و تنه را که تقریبا 3/2 وزن تمام بدن است تحمل می‌کند. نخاع و ریشه‌هایی که از آن جدا می‌شوند طوری در داخل مهره‌ها قرار گرفته‌اند که هنگام حرکات طبیعی ستون فقرات هیچگونه آسیبی نمی‌بینند. به ناحیه پشتی ستون فقرات 12 دنده متصل می‌گردد که مانند دو چنگک از راست و چپ تا دور قلب ، ریه‌ها و قسمتی از اعضای درون شکم را فرا گرفته و آنها را حفاظت می‌کند.

فیزیولوژی ستون فقرات

ستون مهره‌ها از 26 مهره استخوانی تشکیل شده است. این مهره‌ها طوری به هم وصل شده‌اند که یک ستون استخوانی را درست کرده اند. در داخل هر کدام از مهره‌ها سوراخ بزرگی وجود دارد. این سوراخها در طول ستون مهره‌ها مجرایی را تشکیل می‌دهند که نخاع ، یعنی طنابی که از مغز جدا می‌شود در داخل آن قرار گرفته است. اتصال مهره‌ها به یکدیگر بسیار دقیق است و آن چنان استحکامی به ستون مهره‌ها می‌دهد که وزن بدن را به راحتی تحمل می‌کند و به چپ و راست؛ جلو و عقب نیز خم می‌شود، و در همین حال نخاع را که ساختمان عصبی بسیار ظریف و مهمی است، در داخل خود محافظت می‌کند.

وقتی به ستون مهره‌ها از روبرو و یا از پشت نگاه می‌کنیم کاملا مستقیم است، یعنی هیچ انحرافی به اطراف ندارد؛ ولی وقتی از پهلو به آن نگاه می‌کنیم در آن پیچ و خم دیده می‌شود، یعنی در قسمت
گردن و کمر به طرف داخل بدن فرو رفته و در ناحیه پشت و لگن برجسته است. این وضعیت باعث می‌شود که ستون مهره‌ها وزن بدن را خیلی بهتر تحمل کند و در عین حال، در موقع ایستادن انسان بتواند کنترل بدن خود را حفظ کند. ستون مهره‌ها در ناحیه گردن از 7 مهره ، در سینه از 12 مهره در قسمت کمر از 5 مهره و در ناحیه لگن از 2 مهره ، یعنی مهره‌های خاجی و دنبلانچه ، درست شده است.

ادامه دارد .....

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.