بهداشت و سلامت (بازدید: 9670)
دوشنبه 4/11/1389 - 11:5 -0 تشکر 277029
بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای علمی است كه بامسائل بهداشت محیط كار و سلامتی افرادی كه به كار گمارده می شوند سروكاردارد

دوشنبه 4/11/1389 - 11:6 - 0 تشکر 277031

هدف بهداشت حرفه ای

ارتقاء عالی ترین درجه ممكن وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعیكاركنان و جلوگیری از بوقوع پیوستن هرگونه حادثه برای آنان از مهمترین هدف هایبهداشت حرفه ای است كه این امر با بكار بستن روشها و اجرای دستورالعملهای ایمنی وبهداشتی در محیط كار عملی خواهد بود و مهمترین اقدام در این زمینه شناسایی وارزیابی خطرات موجود در محیط كار و سپس ارائه راهكارهای مناسب جهت حذف و یا كنترلعوامل خطرزا و نهایتاً نیل به اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای خواهد بود.بهداشت‌ حرفه‌ای‌ از جمله‌ با ارزشترین‌ دارائیهای‌ افراد جوامع‌ و كشورها است‌ كه‌ بعنوان‌ یك‌ استراتژی‌ با اهمیت‌ نه ‌تنها سلامتی‌ شاغلین‌ رادرنظر می‌گیرد بلكه‌ تاثیر مثبت‌ و قابل‌ ملاحظه‌ای‌ دربهره‌وری‌ و كیفیت‌ محصولات‌، انگیزش‌ كار ، رضایت‌ شغلی‌ و كیفیت‌ كل‌ زندگی‌ افراد جامعه‌ دارد. در بهداشت‌ حرفه‌ای‌ همه‌ مسایل‌ بهداشتی - پزشكی‌ و ایمنی‌ پیشه‌ های‌ گوناگون‌ مورد مطالعه‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد و همواره‌ تلاش‌ براین‌ است‌ كه‌ ازتاثیر سوء عوامل‌ آسیب‌زا، ازعوامل‌ فیزیكی‌ گرفته‌ تا عوامل‌ شیمیایی، زیست‌ شناختی‌ و ارگونومیك‌ بر فرد جلوگیری‌ شود. در این‌ رشته‌ كوششها بسوی‌ پیشگیری‌ از بیماریها و حوادث‌ ناشی‌ از كار جهت‌ یافته‌اند زیرا باور بر این ‌است‌ كه ‌بیشتر بیماریهای‌ شغلی‌ اگر درمان‌ شدنی‌ نباشند، سخت‌ درمان‌ بوده‌ و تا پایان‌ زندگی‌ گریبانگیر فرد خواهند بود.

دوشنبه 4/11/1389 - 11:6 - 0 تشکر 277032

فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای:
1. نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری كادر تحت سرپرستی و آگاهی لازم از وضعیت مربوطه به آنها.
2. انجام مطالعات به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای محیط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای صاحبان مشاغل در شاخه صنعت معدن، كشاورزی، خدمات و جمع آوری اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهای زیربط.
3. پیگیری عملیات اجرایی در زمینه پیشگیری و بیماریابی و مبارزه با بیماریها و مسمومیت ناشی از كار از طریق نظارت بر انجام معاینات دوره ای.
4. آگاهی از مواد اولیه مصرفی، مواد بینابینی تولید شده مواد اولیه و روشهای تولید حرف مختلف به منظور شناسایی عوامل زیان آور محیط كار.
5. شناخت عوامل زیان آور محیط كار كه به نحوی به سلامت جسمی و روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد از طریق بازرسیهایی كه از كارگاهها و كارخانجات به عمل می آید.
6. بررسی و شناخت كارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و تعیین الویت جهت برنامه های در دست اقدام .
7. نظارت بر فعالیت خانه های بهداشت كارگری و حسن اجرای دستورالعملهای بهداشتی.
8. نظارت بر فعالیت كمیته های حفاظت فنی و بهداشت كار و پیگیری تشكیل كمیته های مذكور در كارخانجات مشمول .
9. تشكیل دروره های آموزشی و باز آموزی كارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در كارخانجات و پزشكان دوره دیده طب كار
10. نظارت بر تأمین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی محیط كار و جمع آوری و دفع صحیح بهداشتی زباله و فاضلابهای واحدهای تولیدی و همچنین تسهیلات و تأسیسات بهداشتی محیط كار.
11. صدور تأییدیه بهداشتی با توجه به استعلام ارگانها و سازمانهای ذیربط در مراحل دریافت مجوز.
12. اجرای برنامه های آموزشی بهداشت با همكاری واحد آموزش بهداشت.
13. همكاری با سایر كارشناسان بهداشتی مركز بهداشت با توجه به دستورالعملهای ستادی.
14. نظارت بر فعالیت شركتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات طب كار و بهداشت حرفه ای.

دوشنبه 4/11/1389 - 11:8 - 0 تشکر 277033

تفسیر كدهای ایمنی طبق استاندارد

عوامل خطر

R1 = در صورت خشك شدن منفجر و یا قابل انفجار میگردد .
R2 = خطر انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك و تماس با آتش و دیگر منابع جرقه زا وجود دارد .
R3 = فوق العاده خطر انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك و تماس با آتش و دیگر منابع جرقه زا وجود دارد.
R4 = تركیبات فلزی (‌ Metalic ) قابل انفجار بسیار حساسی را شكل میدهد .
R5 = گرم كردن آن سبب بروز انفجار میشود .
R6 = در حضور یا در غیاب هوا قابلیت انفجار دارد .
R7 = احتمال بروز آتش سوزی وجود دارد .
R8 = در صورت تماس با مواد قابل اشتعال ، خطر بروز آتش سوزی وجود دارد .
R9 = در صورت اختلاط با مواد قابل اشتعال منفجر و یا قابل انفجار میگردد .
R10 = قابل اشتعال است .
R11 = بسهولت قابل اشتعال است .
R12 = فوق العاده قابل اشتعال است .
R13 = گاز مایع ، فوق العاده قابل اشتعال است .
R14 = با آب بشدت واكنش نشان میدهد .
R15 = در تماس با آب ، گازهای قابل اشتعال زیادی را آزاد می نماید .
R15-1 = در تماس با اسیدها ، گازهای قابل اشتعال زیادی را آزاد می نماید .
R16 = در صورت تركیب با مواد اكسیداسیون منفجر و یا قابل اشتعال میگردد .
R17 = در مجاورت هوا خود به خود قابل اشتعال میگردد .
R18 = احتمال تشكیل مخلوطی از بخار و هوای قابل انفجار یا اشتعال در موقع مصرف وجود دارد .
R19 = ممكن است پراكسیدهای قابل انفجار تشكیل گردد .
R20 = استنشاق آن برای سلامتی زیان آور است .
R21 = تماس آن با پوست زیان آور است .
R22 = خوردن آن زیان آور است .
R23 = استنشاق آن مسمومیت ایجاد میكند .
R24 = تماس آن با پوست مسمومیت ایجاد میكند .
R25 = خوردن آن مسمومیت ایجاد میكند .
R26 = استنشاق آن مسموعیت شدید ایجاد میكند .
R27 = تماس آن با پوست مسموعیت شدید ایجاد میكند .
R28 = خوردن آن مسموعیت شدید ایجاد میكند .
R29 = تماس آن با آب ، گاز سمی متصاعد میكند .
R30 = در موقع مصرف ممكن است شدیدا" قابل اشتعال شود .
R31 = تماس آن با اسیدها ، گازهای سمی آزاد میكند .
R31-1 = تماس آن با قلیاها ، گازهای سمی آزاد میكند .
R32 = تماس آن با اسیدها ، گازهای شدیدا" سمی آزاد میكند .
R33 = خطر عوارض جانبی برای سلامتی دارد .
R34 = سبب سوختگی میشود .
R35 = سبب سوختگی شدید میشود .
R36 = سبب سوزش یا تحریك سیستم تنفسی میشود .
R37 = سبب سوزش یا تحریك سیستم تنفسی میشود .
R38 = سبب سوزش یا تحریك پوست میشود .
R39 = خطر جدی بروز صدمات علاج ناپذیر وجود دارد .
R40 = احتمال بروز صدمات علاج ناپذیر وجود دارد .
R41 = خطر صدمه به چشم ها وجود دارد .
R42 = احتمال بروز حساسیت از طریق استنشاق وجود دارد .
R43 = احتمال بروز حساسیت از طریق تماس با پوست وجود دارد .
R44 = خطر انفجار بر اثر ایجاد گرما در فضای بسته وجود دارد .
R45 = احتمال بروز سرطان
R46 = احتمال بروز صدمه ژنتیك ارثی
R47 = احتمال بروز نقص در جنین
R48 = خطر بروز صدمه جدی به انسان از باز گذاشتن طولانی آن


دوشنبه 4/11/1389 - 11:9 - 0 تشکر 277034

تركیب عوامل خطر R/.COMBINATION OF RISK FACTORS

R14/15- با آب بشدت واكنش نشان داده و گازهای قابل اشتعال بیشتری را آزاد میكند .
R15/29- تماس آن با آب ، گازهای سمی و بسیار قابل اشتعال ایجاد میكند .
R20/21- استنشاق و تماس آن با پوست زیان ور است .
R20/22- استنشاق ، و قورت دادن آن زیان آور است .
R20/21/22- استنشاق ، تماس با پوست و قورت دادن آن زیان آور است
R21/22- تماس با پوست و قورت دادن آن زیان آور است
R23/24- استنشاق و تماس آن با پوست ایجاد مسمومیت میكند .
R23/24/25- استنشاق ، تماس با پوست و خوردن آن مسمومیت ایجاد می كند .
R24/25- خوردن و تماس آن با پوست مسمومیت ایجاد میكند .
R26/27- استنشاق و تماس آن با پوست مسموعیت ایجاد می كند .
R26/28- استنشاق و خوردن آن مسموعیت شدید ایجاد می كند .
R26/27/28- استنشاق ، تماس با پوست و خوردن آن مسمومیت ایجاد می كند .
R27/28- تماس با پوست و خوردن آن مسمومیت شدید ایجاد میكند .
R36/37- سوزش آور ( تحریك كننده ) چشم و سیستم تنفسی است .
R36/38- سوزش آور ( تحریك كننده ) چشم و پوست است .
R36/37/38- سوزش آور ( تحریك كننده ) چشم ، سیستم تنفسی و پوست است .
R37/38- سوزش آور ( تحریك كننده ) سیستم تنفسی و پوست است .
R42/43- احتمال بروز حساسیت از طریق تماس با پوست و یا استنشاق آن وجود دارد .

دوشنبه 4/11/1389 - 11:9 - 0 تشکر 277035

استاندارد بین المللی (E.E.C(European Common Market در مورد درج كدهای ایمنی بر روی بر چسب كالاها


كشورهای بازار مشترك اروپا به منظور آگاهی مصرف كننده كالا از نحوه مصرف ، نحوه انبارداری ، حمل و نقل كالا ، وجود مواد سمی یا خطر ناك ، … كالای ارائه شده اقدام به وضع مقرراتی كه میبایستی بر روی بر چسب كالاها درج گردد نموده اند كه این موضوع در مورد رنگها و حلالها كه غالبا"‌سمی ، قابل اشتعال و قابل انفجارند بشدت كنترل و رعایت میگردد .
همانگونه كه گفته شد بیشتر رنگها حاوی حلالها قابل اشتعال و بعضی از آنها برای پوست بدن مضر و یا در صورت ورود به مجاری تنفسی یا بلع ، سلامت انسان را به خطر می اندازد لذا به منظور رعایت نكات ایمنی در هنگام كار با رنگها لازمست كدهای ایمنی ایكه بر روی بر چسب كالاها نوشته شده است به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و دقیقا" در هنگام اجرای رنگ آمیزی بدانها عمل گردد . كدهای ایمنی ( علائم اختصاری ) كه به منظور آگاهی از نوع خطر و پیشگیری از آن در استاندارد بین المللی E.E.C آورده شده است و مفهوم هر یك از كدها بشرح زیر میباشد :
الف - علائم خطر
+ F = شدید قابل اشتعال
F‌ = قابل اشتعال
+ T‌ = بسیار سمی
T‌ = سمی
Xn = زیان آور
Xi = سوزش آور
O = اكسید كننده
ب - علائم احتیاط
R = نوع خطر
S = علائم ایمنی
P = علائم اخطارهای خاص

دوشنبه 4/11/1389 - 11:10 - 0 تشکر 277036

نوزدهمین كنگره ایمنی و بهداشت كار، كه از سال 1955 هر سه سال یك بار سازماندهی‌ شده است، در سال 2011 در تركیه برگزار خواهد شد. نخستین كنگره در رم و آخرین آن در سال 2008 در سئول برگزار شد. كنگره، كه برای تمام شركت‌ كنندگان فرصت تبادل اطلاعات و آفرینش اندیشه‌های نو برای پیشگیری از بیماری‌های و حوادث كاری فراهم می‌آورد، بزرگترین رویداد در این زمینه است.

دوشنبه 4/11/1389 - 11:10 - 0 تشکر 277037

هدف كنگره
هدف كنگره‌ی جهانی تضمین فرصت برای تبادل اطلاعات نو در باره ی بهداشت و ایمنی شغلی در میان افراد مربوطه با هدف افرینش فرهنگ پیشگیری در سطح جهانی است.
هدف كسانی كه در كنگره‌ی جهانی شركت می‌كنندكسب ایده‌ای در این باره است كه چگونه روابط بین دولت‌ها، كارفرمایان، سازمان‌های غیردولتی، نمایندگان كارفرمایان، كارگران و سازمان‌های آنان و حرفه‌ای‌های بهداشت و ایمنی كار ارتقاء‌ یابد تا اسیب‌های و بیماری‌های ناشی از كار در سراسر جهان حذف شود. همچنین انتظار می‌رود كه كنشگران بهداشت و ایمنی شغلی اطلاعاتی در مورد ایده‌های عملی كسب كنند كه بتواند بی‌درنگ تصویب شده و به عمل درآید.

دوشنبه 4/11/1389 - 11:11 - 0 تشکر 277038

مخاطبان هدف
كنگره‌ی جهانی ایمنی و بهداشت كار به كسانی ارتباط می‌یابد كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ایمنی و بهداشت كار سروكار دارند:
مهندسان و تكنیسین‌های بهداشت و ایمنی‌ شغلی
مقامات ارشد دولتی، تصمیم‌سازان ارشد، مدیران بالا، رهبران بازار، پزشكان كار و پزشكان محیط كار و كسانی كه در عرصه‌ی بهداشت كار خدمت می‌كنند.
بازرسان كار، بازرسان فنی كارخانه.
مربیان و آموزگاران و افراد مرتبط با تربیت و آموزش.
كارگران و نمایندگان آنان.
كارفرمایان و نمایندگان آنان.
تصمیم‌سازان در بخش تأمین اجتماعی و بخش دولتی.
مؤسسات خصوصی و عمومی.
مؤسسات منطقه‌ای و بین‌المللی.
تولید‌كنندگان و صادركنندگان.
كارشناسان روابط عمومی و ارتباطات.
نمایندگان رسانه و روزنامه‌نگاران.

دوشنبه 4/11/1389 - 11:11 - 0 تشکر 277039

سازمان دهندگان كنگره‌ی جهانی بهداشت و ایمنی شغلی
در مرحله‌ی مقدماتی كنگره جهانی بهداشت و ایمنی شغلی سازمان‌های زیر با یكدیگر همكاری نزدیك دارند:
سازمان بین‌المللی كار
انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی
مؤسسه مسؤل بهداشت و ایمنی شغلی در كشور میزبان

دوشنبه 4/11/1389 - 11:11 - 0 تشکر 277040

مهندس نظری جلالی معاون روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی در بازدید از شرکت نساجی کویر در سمنان گفت : 84 درصد قانون كار مرتبط با روابط كار است وباتوجه به گذشت 20سال از تصویب این قانون، ضرورت به روز شدن و اصلاح برخی از مواد قانون كار جهت تسهیل روابط بین كارگران و كارفرمایان، احساس می گردد.
به گزارش روابط عمومی اداره کار وامور اجتماعی استان سمنان مهندس نظری جلالی معاون روابط كار وزارت كارواموراجتماعی و مدیران كل ستادی طی سفر یك روزه به سمنان از شركت نساجی كویر بازدید به عمل آوردند.
بر اساس این گزارش جلسه شورای اداری اداره كل كارواموراجتماعی استان سمنان با حضور معاون وزیر کار و هیات همراه تشکیل شد واكرم مدیركل كار و اموراجتماعی استان سمنان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سید وسالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین(ع) وخیرمقدم به معاون محترم روابط كار وزارت كارواموراجتماعی و حاضرین گزارشی از عملكرد استانی اداره كل کار کرد .
دراین جلسه معاون روابط كار وزارت كارواموراجتماعی مراجعات مردم به كاركنان رااز نعمتهای خداوندی خواند و ادامه داد : ما جایی كار می كنیم كه با حق و حقوق مردم درارتباط هستیم و عمل اگر فقط برای رضای خدا انجام شود مورد قبول قرار می گیرد.
مهندس نظری جلالی بیان داشت كه 84 درصد قانون كار مرتبط با روابط كار است وباتوجه به گذشت 20سال از تصویب این قانون، ضرورت به روز شدن و اصلاح برخی از مواد قانون كار جهت تسهیل روابط فی مابین كارگران و كارفرمایان، احساس می گرددو حدوث شرایط جدید و سرعت تغییرات بازاركار ایجاد مكانیزمی برای به روز ماندن مداوم قانون كار را ضروری می سازد.
وی تاكیدكردشعارمحوری ما، پایداری بنگاههای تولیدی است و باید با لحاظ كردن این رویكرد تلاشهایمان را جهت دهیم.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی