• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
سينما و تلویزیون (بازدید: 1231)
دوشنبه 27/10/1389 - 16:39 -0 تشکر 275123
اخرزمان درهالیورد

آخرالزمان دینی مهمترین و قابل بحث ترین رویکرد سینمایی هالیورد به بحت آخرالزمان است که به دو شیوة پرداخت مستقیم یا رویکرد نمادین و استعماری شرایط آخرالزمانی را به تصویر می کشد در این رویکرد آنتاگونیست در قالب یک ضد ارزش دینی مثلاً شیطان ، ضد مسیح یا دجال در یک زمان خاص از زندان خود رها می شود و حیات بشر را برروی کره زمین مورد تهدید قرار می دهد طبعاً در این قبیل آثار منجی یک شخصیت متدین مثلاً یک کشیش یا یک قدیس است که با تلفیقی از ایمان و شهامت و ایثار آنتاگونیست را شکست می دهد و سحر شیطان را باطل می کند در این قبیل آثار گاهی مسیح و گاهی پیروان او محور مقابله با شرارت اند و در پروسه ای تقدیری و حساب شده شیطان را مقهور و منکوب می کنند فیلمهایی نظیر جن گیر 1و 2 ـ طالع نحس  و  پایان روزگار مصادیق این گونه آخرالزمانی به شمار می روند .

آخرالزمان علمی ـ تخیلی سوژه گروه دیگری از اثار هالیوودی است که طی آن تلفیقی از خیال و واقعیت یک خط آخرالزمانی را پدید می آورند در این الگوی روایی آنتاگونیستها در قالب موجوادت فضایی از آن سوی کهکشان و از اعماق تاریک فضا پدیدار می شوند و حیات انسان را برروی زمین مورد تهید قرار می دهند منجی این قبیل آثار با ترکیبی از دانش و مسائل ماوراالطبیعه به جنگ بیگانگان می رود  و در نبردی سخت و خونین مهاجمان فضایی را از سر راه بر می دارد فیلمگهایی نظیر مجموعه چهار قسمتی بیگانه ـ روز استقلال ـ عنصر پنجم و مجموعه ستارگان از جمله این قبیل آثارند .

آخرالزمان اسطوره ای دست مایة گونه ای دیگر از آثار هالیوودی است که طی آن آنتاگونیست از آن سوی مرز واقعیت و رویا و از دنیای رمزآلود افسانه و اسطوره های کهن سر بر می دارد و به دنیای امروز پا می گذارد و پارادوکس ماهوی آنتاگونیست با دنیای مدرن امروز شرایط آخرالزمانی را پدید می آورد در این گونه آثار منجی و یاران او هیچ چاره ای جز سفر به دنیای اسرارآمیز اسطوره و خیال ندارند زیرا هیچ سلاح و شیوه مدرنی بر آنتاگونیست ما قبل تاریخی کارگر نیست و صرفاً او را تمهیدات اسرارآمیزی از جنس خود او می توان از میان برداشت سرانجام با کشف یک طلسم یا ابزاری سحرآمیز قدرت جادویی آنتاگونیست باطل می شود و بحران فرو می نشیند از مصادیق تصویری این گونه آخرالزمانی می توان به فیلمهای مومیایی ـ بازگشت مومیایی ـ عقرب شاه و ارباب حلقه ها اشاره نمود . علاوه بر آنچه ذکر شد در سایر گونه های سینمایی نیز ردپایی از سوژه آخرالزمان و منجیان آخرالزمانی می توان مشاهده نمود به بیان دیگر موضوع آخرالزمان امروزه به چاشنی و مکمل برخی از گونه های دیگر سینمایی تبدیل شده که توضیح در این موقله نیازمند مقالة جداگانه ای است .

در یک جمع بندی کلی به نظر می رسد که سیاست گذاران امپراتوری تصویری آمریکا و اعضای اتاق فکر هالیوود با کشف جاذبة کم نظیر سوژه های آخرالزمانی و براساس چند هدف مشخص تولید آثار سینمایی سالیان اخیر را در دستور کار خویش قرار داده اند هدف اول سوء استفاده ا احساس نیاز فطری و کنجکاوی طبیعی انسان امروز در خصوص آخرالزمان در مسیر جلب سرمایه و کسب ثروت بیشتر است به هر حال سوژه هایی از این دست در زمره پرفروش ترین محصولات سینمایی تاریخ سینما محسوب می شوند و این اقبال بیش از حد بینندگان طبعاً از چشمان تیز بین ارباب سینما به دور نمانده اهست .

هدف دوم تروج نگاه آخرالزمانی مطلوب هالیوود و تعریف مفاهیمی نظیر منجی ، دجال و علائم پایان دنیا براساس آموزه های توراتی و انجیلی است در این گونه آثار موضوعاتی از قبیل شیطان ، ضد مسیح ، بهشت و دوزخ ونبرد جهانی خیر و شر همگی بر مدار توصیفات کتاب مقدس مطرح می شوند و همین امر به ترویج آموزه های بعضاً تحریف شده کتاب مقدس منجر می گردد و

هدف سوم از پرداختن به موضوع آخرالزمان ترسیم مغرضانه مختصات پیروان شیطان و نسبت دادن شر و پلیدی به بلاد مشرق زمین و کشورهای اسلامی است در اکثر اهین آثار شیطان یا آنتاگونیست ریشه و منشا شرقی دارد و بعضاً از یک کشور اسلامی بر می خیزد و نیمه غربی عالم را عرصه تاخت و تاز خود و یارانش قرار می دهد جالب این که حتی موجودات فضایی چهره های شرقی دارند و گاهی هم با مردم مشرق زمین ارتباط یا نسبتی بر قرار کرده اند طبعاً در این قبیل آثار سینمایی اتاق فکر هالیوود به صورت نمادین خطوط اصلی نبرد آینده خود را با دنیای اسلام ترسیم می کند .

هدف چهارم از تولید این قبیل محصولات تصویری و قریب الوقوع نشان دادن آخرالزمان سعی را در اخذ بیعت خوف و بیان دیگر کسب اختیار ویژه در مدیریت سیاسی ـ نظامی عالم است نکته جالب این است که فیلمهای هالیوود با بزرگ نمایی فجایع آخرالزمانی و توصیف دقیق ابعاد هراس انگیز آن بینندگان خود را به گونه ای شرطی و فاقد اختیار می سازمد که با تمامی ایده ها و راه حلهای سازندگان فیلم و در خصوص مقابله با خطرات آخرالزمانی موافقت نموده و هر عملی را به شرط دافع خطر بودن تایید خواهند کرد .

اصولاً با مرور فیلمهای آخرالزمانی سالیان اخیر هالیوود به نظر می رسد که این قبیل آثار از حد چند محصول سرگرم کننده سینمایی فراتر رفته و به پروتکل نبرد آینده دنیای مدرن غرب با دنیای اسرار آمیر مشرق زمین

آخرالزمان دینی مهمترین و قابل بحث ترین رویکرد سینمایی هالیورد به بحت آخرالزمان است که به دو شیوة پرداخت مستقیم یا رویکرد نمادین و استعماری شرایط آخرالزمانی را به تصویر می کشد در این رویکرد آنتاگونیست در قالب یک ضد ارزش دینی مثلاً شیطان ، ضد مسیح یا دجال در یک زمان خاص از زندان خود رها می شود و حیات بشر را برروی کره زمین مورد تهدید قرار می دهد طبعاً در این قبیل آثار منجی یک شخصیت متدین مثلاً یک کشیش یا یک قدیس است که با تلفیقی از ایمان و شهامت و ایثار آنتاگونیست را شکست می دهد و سحر شیطان را باطل می کند در این قبیل آثار گاهی مسیح و گاهی پیروان او محور مقابله با شرارت اند و در پروسه ای تقدیری و حساب شده شیطان را مقهور و منکوب می کنند فیلمهایی نظیر جن گیر 1و 2 ـ طالع نحس  و  پایان روزگار مصادیق این گونه آخرالزمانی به شمار می روند .

آخرالزمان علمی ـ تخیلی سوژه گروه دیگری از اثار هالیوودی است که طی آن تلفیقی از خیال و واقعیت یک خط آخرالزمانی را پدید می آورند در این الگوی روایی آنتاگونیستها در قالب موجوادت فضایی از آن سوی کهکشان و از اعماق تاریک فضا پدیدار می شوند و حیات انسان را برروی زمین مورد تهید قرار می دهند منجی این قبیل آثار با ترکیبی از دانش و مسائل ماوراالطبیعه به جنگ بیگانگان می رود  و در نبردی سخت و خونین مهاجمان فضایی را از سر راه بر می دارد فیلمگهایی نظیر مجموعه چهار قسمتی بیگانه ـ روز استقلال ـ عنصر پنجم و مجموعه ستارگان از جمله این قبیل آثارند .

آخرالزمان اسطوره ای دست مایة گونه ای دیگر از آثار هالیوودی است که طی آن آنتاگونیست از آن سوی مرز واقعیت و رویا و از دنیای رمزآلود افسانه و اسطوره های کهن سر بر می دارد و به دنیای امروز پا می گذارد و پارادوکس ماهوی آنتاگونیست با دنیای مدرن امروز شرایط آخرالزمانی را پدید می آورد در این گونه آثار منجی و یاران او هیچ چاره ای جز سفر به دنیای اسرارآمیز اسطوره و خیال ندارند زیرا هیچ سلاح و شیوه مدرنی بر آنتاگونیست ما قبل تاریخی کارگر نیست و صرفاً او را تمهیدات اسرارآمیزی از جنس خود او می توان از میان برداشت سرانجام با کشف یک طلسم یا ابزاری سحرآمیز قدرت جادویی آنتاگونیست باطل می شود و بحران فرو می نشیند از مصادیق تصویری این گونه آخرالزمانی می توان به فیلمهای مومیایی ـ بازگشت مومیایی ـ عقرب شاه و ارباب حلقه ها اشاره نمود . علاوه بر آنچه ذکر شد در سایر گونه های سینمایی نیز ردپایی از سوژه آخرالزمان و منجیان آخرالزمانی می توان مشاهده نمود به بیان دیگر موضوع آخرالزمان امروزه به چاشنی و مکمل برخی از گونه های دیگر سینمایی تبدیل شده که توضیح در این موقله نیازمند مقالة جداگانه ای است .

در یک جمع بندی کلی به نظر می رسد که سیاست گذاران امپراتوری تصویری آمریکا و اعضای اتاق فکر هالیوود با کشف جاذبة کم نظیر سوژه های آخرالزمانی و براساس چند هدف مشخص تولید آثار سینمایی سالیان اخیر را در دستور کار خویش قرار داده اند هدف اول سوء استفاده ا احساس نیاز فطری و کنجکاوی طبیعی انسان امروز در خصوص آخرالزمان در مسیر جلب سرمایه و کسب ثروت بیشتر است به هر حال سوژه هایی از این دست در زمره پرفروش ترین محصولات سینمایی تاریخ سینما محسوب می شوند و این اقبال بیش از حد بینندگان طبعاً از چشمان تیز بین ارباب سینما به دور نمانده اهست .

هدف دوم تروج نگاه آخرالزمانی مطلوب هالیوود و تعریف مفاهیمی نظیر منجی ، دجال و علائم پایان دنیا براساس آموزه های توراتی و انجیلی است در این گونه آثار موضوعاتی از قبیل شیطان ، ضد مسیح ، بهشت و دوزخ ونبرد جهانی خیر و شر همگی بر مدار توصیفات کتاب مقدس مطرح می شوند و همین امر به ترویج آموزه های بعضاً تحریف شده کتاب مقدس منجر می گردد و

هدف سوم از پرداختن به موضوع آخرالزمان ترسیم مغرضانه مختصات پیروان شیطان و نسبت دادن شر و پلیدی به بلاد مشرق زمین و کشورهای اسلامی است در اکثر اهین آثار شیطان یا آنتاگونیست ریشه و منشا شرقی دارد و بعضاً از یک کشور اسلامی بر می خیزد و نیمه غربی عالم را عرصه تاخت و تاز خود و یارانش قرار می دهد جالب این که حتی موجودات فضایی چهره های شرقی دارند و گاهی هم با مردم مشرق زمین ارتباط یا نسبتی بر قرار کرده اند طبعاً در این قبیل آثار سینمایی اتاق فکر هالیوود به صورت نمادین خطوط اصلی نبرد آینده خود را با دنیای اسلام ترسیم می کند .

هدف چهارم از تولید این قبیل محصولات تصویری و قریب الوقوع نشان دادن آخرالزمان سعی را در اخذ بیعت خوف و بیان دیگر کسب اختیار ویژه در مدیریت سیاسی ـ نظامی عالم است نکته جالب این است که فیلمهای هالیوود با بزرگ نمایی فجایع آخرالزمانی و توصیف دقیق ابعاد هراس انگیز آن بینندگان خود را به گونه ای شرطی و فاقد اختیار می سازمد که با تمامی ایده ها و راه حلهای سازندگان فیلم و در خصوص مقابله با خطرات آخرالزمانی موافقت نموده و هر عملی را به شرط دافع خطر بودن تایید خواهند کرد .

اصولاً با مرور فیلمهای آخرالزمانی سالیان اخیر هالیوود به نظر می رسد که این قبیل آثار از حد چند محصول سرگرم کننده سینمایی فراتر رفته و به پروتکل نبرد آینده دنیای مدرن غرب با دنیای اسرار آمیر مشرق زمین و فرهنگ غنی اسلامی تبدیل شده اند بینندگان میلیونی این قبیل آثار حتی اگر خود از ساکنان نیمه شرقی عالم یا از پیروان آیین اسلام باشند با مشاهدة مکرر محصولات تصویری هالیوود از فرهنگ بومی و قومی خویش دلزده شده و اقتضائات دنیای مدرن را به عنوان تنها راه مقابله با مشکلات و فتنه های آخرالزمانی به رسیمت خواهند شناخت براساس این تحلیل هدف غایی سازندگان این قبیل آثار آن است تا افکار عمومی مردم جهان آمریکا را به عنوان رهبر دنیای جدید و سر سلسله نیروهای خیر عالم قلمداد نموده و در قبال تصمیمات تجاوزگرانه و دیکتاتوری نظامی دولتمردان امروز آمریکا از خود تساهل و تسامح بیشتری نشان دهند طبعاً در نبرد نهایی میان خیر و شر مختصری خونریزی و خشونت خصوصاً اگر از جانب سر سلسله نیروهای خیر اعمال شده باشد قابل اغماض و چشم پوشی خواهد بود و این همان اختیار تامی است که سینمای هالیوود به نیابت از دولت آمریکا تلویحاً در صدد کسب آن است .

 و فرهنگ غنی اسلامی تبدیل شده اند بینندگان میلیونی این قبیل آثار حتی اگر خود از ساکنان نیمه شرقی عالم یا از پیروان آیین اسلام باشند با مشاهدة مکرر محصولات تصویری هالیوود از فرهنگ بومی و قومی خویش دلزده شده و اقتضائات دنیای مدرن را به عنوان تنها راه مقابله با مشکلات و فتنه های آخرالزمانی به رسیمت خواهند شناخت براساس این تحلیل هدف غایی سازندگان این قبیل آثار آن است تا افکار عمومی مردم جهان آمریکا را به عنوان رهبر دنیای جدید و سر سلسله نیروهای خیر عالم قلمداد نموده و در قبال تصمیمات تجاوزگرانه و دیکتاتوری نظامی دولتمردان امروز آمریکا از خود تساهل و تسامح بیشتری نشان دهند طبعاً در نبرد نهایی میان خیر و شر مختصری خونریزی و خشونت خصوصاً اگر از جانب سر سلسله نیروهای خیر اعمال شده باشد قابل اغماض و چشم پوشی خواهد بود و این همان اختیار تامی است که سینمای هالیوود به نیابت از دولت آمریکا تلویحاً در صدد کسب آن است .ش

دوشنبه 27/10/1389 - 16:41 - 0 تشکر 275124

ببخشید درکپی مطلب اشتباهی رخ داده شده پوزش میطلبم

دوشنبه 27/10/1389 - 18:8 - 0 تشکر 275138

ایسار عزیز لطفا بحث رو ویرایش و مطلب رو قابل نمایش نمائید .
با تشکر
مدیریت

 

thank you for attention

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.