انجمن ها > انجمن دانشجویی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانشجویی (بازدید: 1655)
شنبه 11/10/1389 - 11:17 -0 تشکر 269375
کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی با ضریب اون سرفصلها میخوام

من دانشجوی دانشگاه شمالم

 

شنبه 23/11/1389 - 0:57 - 0 تشکر 282220

***دروس تخصصی کامپیوتر***
--------------------------------------------------------------------------------------------------
زبان تخصصی (ضریب : یک ، تعداد سوالات : ده)
>> منبع اصلی : رجوع شود به سایت های اینترنتی ، زبان تخصصی هنرستان
>> منابع کمک کنکوری :
- درس و کنکور زبان تخصصی ، انتشارات گسترش علوم پایه
- زبان تخصصی ، انتشارات مدرسان شریف
- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی
>> سرفصل ها : مقدمه ( تاریخچه و تعاریف کامپیوتر ) - توصیفهای کلی ( سخت افزار و نرم افزار ) - واحد سیستم - CPU - حافظه - دستگاههای ورودی و خروجی - سیستم عامل - برنامه نویسی - مفاهیم شبکه - مفاهیم اینترنت - پایگاه داده ها...

-------------------------------------------------

مدارات منطقی (ضریب : دو ، تعداد سوالات : پانزده)
>> منبع اصلی : طراحی دیجیتال ، موریس مانو (ترجمه دکتر قدرت ا... سپید نام یا دکتر سید رضی)
>> منابع کمک کنکوری :
- درس و کنکور مدارات منطقی ، انتشارات گسترش علوم پایه
- مدارات منطقی ، انتشارات مدرسان شریف
- مدارات منطقی ، انتشارات پوران پِژوهش
- سی آزمون مدارات منطقی ، انتشارات گسترش علوم پایه
- فلش کارت مدارات منطقی ، انتشارات مدرسان شریف
- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی
>> سرفصل ها : اعداد و کدگذاری - جبر بول - ساده کردن توابع - مدارات منطقی - جدول کارنو - مدارات ترکیبی - مقایسه کننده - رمزگشا ( Decoder ) - رمزگذار ( Encoder ) - مدارات ترکیبی ماژولار ( مالتی پلکسر ) - دی مالتی پلکسر - فلیپ فلاپ و خواص ان - تحلیل مدارات ترتیبی - شمارنده و ثباتها...

شنبه 23/11/1389 - 0:57 - 0 تشکر 282221

برنامه نویسی سی پلاس پلاس (ضریب : چهار ، تعداد سوالات : پانزده)
>> منبع اصلی : کتاب برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس ، مهندس عین ا... جعفر نژاد قمی
>> منابع کمک کنکوری :
- درس و کنکور سی پلاس پلاس ، انتشارات گسترش علوم پایه
- سی پلاس پلاس ، انتشارات مدرسان شریف
- سی آزمون سی و سی پلاس پلاس گسترش علوم پایه
- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی
>> سرفصل ها : کلیات و ساختار برنامه نویسی C++ - متغیرها - سیستم ورودی و خروجی - کلاس و شی - توابع و زیر برنامه ها - عملگرها - فایلها – ارث بری - حلقه ها - جملات شرطی...

شنبه 23/11/1389 - 0:58 - 0 تشکر 282222

***دروس تخصصی نرم افزار کامپیوتر (هر سه ضریب پنج ، هرکدام ده سوال) ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------
مفاهیم سیستم عامل
>> منبع اصلی : مفاهیم سیستم عامل ، دکتر مهرداد فهیمی
>> منابع کمک کنکوری :
- درس و کنکور مفاهیم سیستم عامل ، انتشارات گسترش علوم پایه
- مفاهیم سیستم عامل ، انتشارات مدرسان شریف
- مفاهیم سیستم عامل ، انتشارات پوران پژوهش
- سی آزمون سیستم عامل گسترش علوم پایه
- فلش کارت سیستم عامل مدرسان شریف
- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی
>> سر فصل ها : مفاهیم و تعاریف اولیه سیستم عامل - ساختار سیستم عامل - پردازش و زمان بندی - مدیریت حافظه ( قطعه بندی و صفحه بندی ) - حافظه مجازی - بن بست - سیستم فایل...

-------------------------------------------------

ذخیره و بازیابی اطلاعات
>> منبع اصلی : ذخیره و بازیابی اطلاعات ، دکتر سید محمد تقی روحانی رانکوهی
>> منابع کمک کنکوری :
- درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات ، انتشارات گسترش علوم پایه
- ذخیره و بازیابی اطلاعات ، انتشارات مدرسان شریف
- ذخیره و بازیابی اطلاعات ، انتشارات پوران پژوهش
- سی آزمون ذخیره و بازیابی اطلاعات گسترش علوم پایه
- فلش کارت ذخیره و بازیابی اطلاعات مدرسان شریف
- ذخیره و بازیابی اطلاعات ، انتشارات پوران پژوهش
- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی
>> سرفصل ها : رسانه های ذخیره سازی - رکورد، بلاک و روشهای بلاک بندی - سیستم فایل و بافرینگ - بررسی نوار و دیسک به صورت پارامتری - فایل پایل ( Pile File ) - فایل ترتیبی - فایل ترتیبی شاخص دار - فایل B -Tree - فایل مستقیم...

شنبه 23/11/1389 - 0:59 - 0 تشکر 282223

*ساختمان داده ها
>> منبع اصلی : اصول ساختمان داده ها ، سیمور لیپ شوتز ، الیس هورویتز
>> منابع کنکوری :
- درس و کنکور ساختمان داده ها ، انتشارات گسترش علوم پایه
- ساختمان داده ها ، انتشارات مدرسان شریف
- ساختمان داده ها ، انتشارات پوران پژوهش
- سی آزمون ساختمان داده ها گسترش علوم پایه
- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی
>> سرفصل ها : الگوریتم - الگوریتمهای بازگشتی - پیچیدگی های زمانی و مرتبه اجرایی - آرایه - ماتریس - رشته - لیستهای پیوندی - صف و پشته - درخت و انواع آن... Heap و BST و ...) - گراف و مرتب سازی...

شنبه 23/11/1389 - 0:59 - 0 تشکر 282224

***دروس عمومی***
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
ریاضیات عمومی ، کاربردی و آمار و احتمالات (ضریب : سه ، تعداد سوالات : پانزده)
>> منبع اصلی : -
>> منابع کنکوری :
- درس و کنکور ریاضیات یک و دو ، انتشارات گسترش علوم پایه ، دکتر نیکوکار
- درس و کنکور آمار و احتمالات ، انتشارات گسترش علوم پایه ، دکتر نیکوکار
- ریاضیات یک و دو ، انتشارات مدرسان شریف
- ریاضیات عمومی ، انتشارات پوران پژوهش ، مهندس وحید انصاری
- ریاضیات عمومی ، انتشارات پوران پژوهش ، مهندس ایرج آریافر
- فلش کارت ریاضیات عمومی یک و دو ، انتشارات مدرسان شریف
پ- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی
>> سرفصل های ریاضیات عمومی و کاربردی : اتحاد - معادلات - مثلثات – دستگاه معادلات - مجموعه ها - معادلات خط - توابع - حد - هم عرضی - هوپیتال - پیوستگی - مجانب ها - مشتق و کاربردهای آن - قضایای رول و میانگین - دیفرانسیل - انحنا - مشتقهای جرئی - توابع چند متغیره - روشهای انتگرال گیری معین و نامعین - قضایای اساسی - محاسبه سطح ، حجم زیر منحنی و طول کمان - انتگرال دوگانه و سه گانه - معادلات دیفرانسیل - تبدیلات لاپلاس - دنباله و سری - بردار - اعداد مختلط - مختصات قطبی - ماتریس...
>> سرفصل های آمار و احتمالات : آمار توصیفی ( شاخصهای مرکزی ) - آمارهای توصیفی ( شاخصهای پراکندگی ) - آنالیز ترکیبی - احتمال – متغیرهای تصادفی - توزیع های خاص - توزیع های نمونه ای برآورد فاصله ای - آزمون فرضها - معادله خط رگرسیون...

شنبه 23/11/1389 - 1:1 - 0 تشکر 282225

ادبیات فارسی (ضریب یک ، تعداد سوالات : بیست)
>> منبع اصلی : متون و ادب فارسی ، جلیل تجلیل
>> منابع کنکوری :
- درس و کنکور ادبیات فارسی ، انتشارات گسترش علوم پایه
- کتاب جامع ادبیات ، اندیشه اسلامی یک و زبان انگلیسی ، انتشارات مدرسان شریف
- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی

-------------------------------------------------

معارف (ضریب یک ، تعداد سوالات : بیست)
>> منبع اصلی : اندیشه اسلامی یک , انتشارات نهاد مقام معظم رهبری
>> منابع کنکوری :
- درس و کنکور اندیشه اسلامی یک ، انتشارات گسترش علوم پایه
- کتاب جامع ادبیات ، اندیشه اسلامی یک و زبان انگلیسی ، انتشارات مدرسان شریف
- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی

شنبه 23/11/1389 - 1:2 - 0 تشکر 282227

زبان انگلیسی (ضریب یک ، تعداد سوالات : بیست)
>> منبع اصلی : دروس زبان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی به علاوه متون و گرامر پایه
>> منابع کنکوری :
- درس و کنکور زبان انگلیسی ، انتشارات گسترش علوم پایه
- کتاب جامع ادبیات ، اندیشه اسلامی یک و زبان انگلیسی ، انتشارات مدرسان شریف
- کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی

-------------------------------------------------

ویژگی های کتب مذکور :
کتب گسترش علوم پایه (درس و کنکور) : درس و تست ها (به همراه پاسخ تشریحی) کنکور های سال های گذشته بصورت فصل به فصل
سی آزمون : شامل تست های تالیفی اساتید گروه تابا
کتب مدرسان شریف : تدریس فصل به فصل به همراه تست و پاسخ تشریحی ، به صورت نکته به نکته
کتب پوران پژوهش : تدریس فصل به فصل به همراه تست و پاسخ تشریحی
فلش کارت های مدرسان شریف : برترین نکات کنکوری دروس... (برای مرور سریع و دوره ای)

شنبه 23/11/1389 - 1:2 - 0 تشکر 282229

چند نکته در مورد منابع فوق الذکر :

1.این منابع و کتب معرفی شده برای کنکور سراسری می باشد.

2.در مورد صحت و اعتبار سرفصل ها گفتنی است که آن ها را از اطلاعات پست های همین سایت گلچین کرده ام. و قریب به اکثر موارد کاملا درست می باشد.

3.در اینجا تنها به برترین و پرمخاطبترین کتب کمک کنکوری اشاره شده است و قطعا کتب دیگری نیز در این زمینه وجود دارند.

4برای خرید این دسته از کتب علاوه بر مراجعه به مراکز فروش کتاب در سراسر کشور می توانید به فروشگاه های اینترنتی نظیر آدینه بوک و... مراجعه نمایید.

منبع : سایت کارشناسی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی