ارتباطات و فن آوری اطلاعات (بازدید: 652)
جمعه 19/9/1389 - 20:57 -0 تشکر 260558
اتصال به اینترنت پرسرعت در سه‌ روز

اینترنت پرسرعت از آن بحث‌هایی است که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز خبرهای زیادی پیرامون آن منتشر می‌شود.

هفته گذشته شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در نشستی به بررسی آیین‌نامه جدید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی پرداختند. آیین‌نامه‌ای که به گفته نمایندگان شرکت‌های PAP این بار توانسته تا 70 درصد از نیازها و درخواست‌های آنها را در مقابل شرکت‌های مخابرات استانی تامین کند. اما به شکل کلی گسترش بخش ارتباطات بی‌سیم کشور از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه است که طی آن مقرر شده تا پایان سال 95 بیش از 60درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند.آیین‌نامه تعاملی واگذاری خدمات شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) در جلسه نود و هفتم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای قانونمند شدن وظایف شرکت‌های مخابراتی و PAP‌ها نسبت به یکدیگر تصویب شده و در تاریخ 23 آبان ماه امسال برای اجرا به شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابرات استانی ابلاغ شد.

آیین‌نامه مشكل گشا

این آیین‌نامه براساس بررسی‌های به عمل آمده و مطالعات انجام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد وضعیت ارائه خدمات عمومی‌انتقال داده از طریق خطوط کابلی (ADSL) و براساس بند «د» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و قسمت «ت» بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوری مصوب شد تا با ساماندهی و تنظیم روابط بین دارندگان پروانه ADSL و هموارکردن مسیر توسعه پورت‌های پرسرعت اینترنت، واگذاری خدمات شرکت‌های مخابراتی به PAP‌ها شکل قانونمند به خود گیرد. این آیین‌نامه در 21 ماده به تصویب رسیده و جهت اجرا به شرکت‌های مخابراتی استانی ابلاغ شده است.

در ماده سوم این آیین‌نامه به مشکل اساسی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت اشاره شده است. بر اساس این ماده، شركت‌های مخابراتی ملزم به تامین خدمات موضوع ماده یك برای ایجاد دسترسی دارندگان پروانه ندا به شبكه مخابراتی برای ارائه خدمات عمومی انتقال داده می‌باشند. شركت‌های ندا نیز بر اساس ماده چهارم این آیین‌نامه باید خدمات مخابراتی مورد نیاز خود را به صورت درخواست كتبی و در چارچوب پروانه اعطایی، به تفكیك خدمت و مركز مخابراتی به شركت‌های مخابراتی اعلام كنند.

نصب پرسرعت در سه روز

یکی از عمده مشکلات شرکت‌های PAP زمان‌بر بودن خدمات فنی ارائه اینترنت پرسرعت بود که به گفته شرکت‌ها این زمان بر بودن بیشتر به دلیل ناهماهنگی‌هایی بود که در مخابرات‌های مناطق یا استانی صورت می‌گرفت. بر همین اساس ماده پنجم این آیین‌نامه سعی کرده تا این موضوع را مرتفع سازد. بر اساس ماده پنجم در مواردی كه شركت‌های ندا خط تلفن مشترك را مطابق با فرم مربوط برای انجام عملیات سیم‌بندی به شركت‌های مخابراتی اعلام كنند شركت‌های مخابراتی موظفند عملیات مذكور و آماده‌سازی خط تلفن اعلامی را حداكثر ظرف مدت سه روز پس از تاریخ تحویل درخواست به انجام برسانند.

در صورت عدم برقراری ارتباط، شركت‌های مخابراتی موظفند تا زمان برقراری ارتباط هزینه‌های كامل سرویس را متناسب با درخواست متقاضی و براساس تعرفه‌های مصوب به شركت ندا پرداخت كنند و متعاقب آن شركت ندا موظف است این مبالغ را در حساب مشتری لحاظ نماید.شركت‌های مخابراتی همچنین بر اساس ماده 6 آیین‌نامه موظف شده‌اند که خدمات مندرج در ماده 1 را حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از تاریخ ارائه و تسلیم درخواست، برابر مقررات و استانداردهای مخابراتی به شركت ندا واگذار كنند. این خدمات عبارتند از: كابل اختصاصی، فیبر نوری اختصاصی، فضای غیرفعال (پسیو)، ظرفیت دیتا و اینترنت، ارائه خدمات در محل توزیع شبكه شركت‌های مخابراتی MDF، تامین ظرفیت نیروی برق متناوب و مستقیم، دكل و بستر انتقال.

در تبصره چهارم این ماده آمده است در مواردی كه فاصله محل استقرار یا مكان مورد نظر شركت‌های ندا برای نصب تجهیزات براساس توجیهات فنی مانع ایجاد امكانات باشد شركت ندا موظف به رفع موانع می‌باشد. این درست همان مشکلی بود که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت همیشه بر سر آن مشکل داشته و همواره در مورد آن موضع‌گیری داشتند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شرکت‌های مخابراتی هیچ وقت ملزم به واگذاری بی‌چون و چرای فضای مورد نیاز شرکت‌ها در مراکز مخابراتی نبودند و تنها می‌توانست حتی‌الامکان و در صورت فراهم بودن امکانات این فضا را در اختیار آنها قرار دهند. در این تبصره همان‌طور که گفته شده باز هم شرکت‌های مخابراتی ملزم به دادن فضا به شرکت‌های PAP نیستند و این شرکت‌ها موظف شدند که برای دسترسی به خدمات مخابراتی خود موانع پیش رو را رفع کنند. شرکت مخابرات همواره برای رفع این معضل به شرکت‌ها پیشنهاد داده بود که با خریدن نزدیک‌ترین ساختمان به مراکز مخابراتی به راحتی می‌توانند این مشکل را مرتفع سازند، اما این راه‌حل همواره مورد انتقاد شرکت‌ها قرار داشت. حال آنکه در آیین‌نامه جدید نیز باز هم به نوعی همین پیشنهاد ارائه شده است.

بر اساس ماده هفتم نیز در مواردی كه شركت‌های مخابراتی لینك‌های ارتباطی مورد نیاز شركت ندا را تامین ننماید، شركت ندا می‌تواند بر اساس مجوزهای دریافتی از سازمان نسبت به برقراری لینك‌های ارتباطی بین نقاط مورد نظر خود در محدوده غیر زیرساخت اقدام كنند.

در ماده نهم و دهم نیز آمده است که شركت ندا باید تا چهار ماه حداقل بیست و پنج درصد و تا شش ماه حداقل پنجاه درصد امكانات دریافتی را دایر نماید در غیر این صورت سه برابر هزینه حق‌الاجاره هر خط مازاد [كل امكانات تخصیص یافته منهای امكانات فعال به علاوه ده درصد] توسط شركت‌های مخابراتی از شركت ندا اخذ خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یك سال دایری بر شصت درصد نرسد امكانات مازاد مسترد خواهد شد و هر شركت ندا در صورتی مجاز به درخواست امكانات غیرفعال (پسیو) و كابلی جدید در هر مركز تلفن می‌باشد كه حداقل هفتاد و پنج درصد امكانات موجود خود را در اختیار مشتركین قرار داده باشد.

یکی دیگر از مشکلات پیش روی ارائه دهندگان خدمات مخابراتی نوع خطوط مورد استفاده کاربران بود. به‌طوری که در برخی از مناطق به دلیل استفاده از خطوط PCM کاربران قادر به دریافت خدمات اینترنتی نبودند. بر همین اساس ماده 14 این آیین‌نامه به این موضوع اشاره داشته است. در صورتی كه محدودیت واگذاری خدمات پورت پرسرعت به كاربران نهایی ناشی از وجود سیستم‌های چند خط تلفن روی یك زوج كابل باشد، شركت‌های مخابراتی موظفند حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به رفع مشكل خط كاربر نهایی اقدام كنند.یکی دیگر از مشکلات مورد اشاره همیشگی شرکت‌ها، اطلاعات مشتریانشان بود که در اختیار شرکت‌های مخابراتی قرار دارد. بر اساس ماده 19 این آیین‌نامه شركت‌های مخابراتی متعهد شده اند كه اطلاعات و مستندات مربوط به نوع و میزان خدمات درخواستی شركت‌های ندا را محرمانه تلقی كرده و از افشای آنها به غیر خودداری كنند.

ضریب نفوذ بالا می‌رود؟

هر چند که به اعتقاد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی این آیین‌نامه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات آنها باشد، اما به نظر می‌رسد برخی از راه‌حل‌های ارائه شده در این آیین‌نامه همان راه‌حلی‌هایی است که پیشتر توسط شرکت‌های مخابراتی به صورت شفاهی به شرکت‌ها ارائه شده است.

عبدالمحمد بیدختی نژاد رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه ای در این باره می‌گوید: در این آیین‌نامه بیش از 70 درصد نقطه نظرات PAP‌ها برای عدم وجود رویه‌ها و دستورالعمل‌های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه با مخابرات و مشکلات عدیده که روند واگذاری و توسعه خدمات ADSL را با کندی مواجه کرده اعمال شده است.

بیدختی نژاد با تاکید بر درخواست شرکت‌های PAP برای هر چه سریع‌تر اجرایی شدن این آیین‌نامه تاکید کرد که بخش خصوصی تصویب و اجرای این آیین‌نامه را سرآغازی برای پررنگ شدن و ثبات جایگاه رگولاتوری در کشور می‌داند و معتقد است که این آیین‌نامه می‌تواند به رقابت فی مابین اپراتورهای مخابراتی و ارائه سرویس‌های با سرعت و با کیفیت بیانجامد.

اما از سوی دیگر صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در مورد واگذاری اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات می‌گوید: پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ما می‌توانیم نسبت به واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت اقدام کنیم و این موضوع در پروانه ما نیز درج شده است، اما با این اوصاف شرکت مخابرات ایران برای حمایت از شرکت‌های دارای مجوز در اکثر نقاط کشور به صورت مشارکتی در این زمینه فعالیت می‌کند.مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه مخابرات تاکنون با این شرکت‌ها به صورت همگام پیش رفته است، یادآور شد: تاکنون شرکت مخابرات ایران به صورت مستقیم وارد بحث واگذاری اینترنت پرسرعت نشده است و این در حالی است که اگر در جایی شرکت‌ها در این زمینه مشارکت نکنند ما مجبور می‌شویم برای ارائه سرویس به مردم وارد بحث واگذاری اینترنت پرسرعت شویم. البته تا زمانی که شرکت‌های دارای مجوز در این زمینه مشارکت فعالی داشته باشند، ضرورتی به حضور شرکت مخابرات نیست.

دنیای اقتصاد


منبع : زمانه

هرگز اين چهار چيز را در زندگيت نشكن

.......................اعتماد ، قول ، رابطه و قلب ؛

.....................................يرا اينها وقتي مي شكنند صدا ندارند ، اما درد بسياري دارند ...

...چارلز ديكنز ...
يکشنبه 28/9/1389 - 17:26 - 0 تشکر 264179

سلام
به نظرم یكی از مشكلات اینترنت پرسرعت هزینه بالاش هم هست كه برای یه كاربر خانگی به صرفه نیست

گاهي به آسمان خيالم عبور کن

شعر مرا نيم نگاهي مرور کن

دل مرده ام،قبول . . .!

تو اما مسيحا باش،

يک جمعه هم زيارت اهل قبور کن.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی