• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 22323)
يکشنبه 30/10/1386 - 8:48 -0 تشکر 25578
**فال نام**

سلام سلام به عزیزان و مهربانان تبیانی وعلاقه مندان به مطالب روانشناسی.خوبین؟؟؟؟؟؟؟امروز یکی از اون مطلب های خفن،توپ و عالی و آقا اصلا هر چی بگم کم گفتم واستون گذاشتم حالشو ببرین.در مورد من و خانوادم که صدق کرده انشاالله واسه شما هم درست باشه:

فال نام

طالع بینی از روی حرف اول اسم شما

 

طالع بینی انسانها و شناخت خصوصیات آنها از روی حرف اول اسم آنان!!!

توجه:در این روش به علت وجود نداشتن حروف "گ.پ.چ.ژ" باید به جای این حروف معادل فارسی آنها را قرار دهید.مثال:(ژچ گ)ج(پ)ب.

 

الف:

خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی می شود و در زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر می برد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج کردن و پهلو می باشد.

ب:

فردی خوش قیافه و زیبا و با محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

ج:

فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج می برد و این مریضی هر چند وقت یکبار آشکار می شود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان و آشفته می باشد و از کار خود حیران است.

د:

او فردی با دیانت و پر فکر و بشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.

ه:

او فردی است که همیشه اطرافیان را امر و نهی می کند و زیبا چهره و تند خو و آتشی مزاج و طبع او گرم می باشد.

و:

فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور می شود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را می گویند.

ز:

زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد،سر و زانو در عذاب می باشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سرگردان می شود.

ت:

او فردی است خوش چهره و خوش اخلاق کم خواب و هر گاه مرتکب گناه می شود سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی آن است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

ث:

فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن می باشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

ح:

او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل و جنگ به سر می برد.

خ:

فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش زیاد شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سربلند شود.

ر:

او فردی است خوش اخلاق میانه رو و آتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بدگویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره و خوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد می رسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

س:

او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و بسیار مغرور و متکبر می باشد و هر کاری که میل داشت انجام می دهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی به سر می برد فردی باشد آتشی مزاج و همیشه در چشم اهل واعیان پر هیبت به چشم میاید.

ش:

او فردی است مشفق و مهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود می خورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

ص:

فردی است حرف شنو و دهن بین و هر کس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور می کند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

ض:

او فردی است خوش اخلاق و زیرک و دانا و کینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمی دهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق می باشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

ط:

او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خونگرم و پیراهن سیاه بر او خوشایند نیست و دوستی بسیار می کند.

ظ:

او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک و مقرراتی می باشد و اطرافیان پشت سر او بدگویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی داد که نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان آن است که با دوستان تفریح کند.

ع:

او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی و خشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمی داند و در دوستی با دیگران پایبند و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد .

غ:

زیبا چهره با گذشت و خوشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر می رود و به گذشته و آینده خود می اندیشد دانا و عالم است و زندگی را با صلح و صداقت دوست دارد.

ف:

او فردی است آتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگجو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یکبار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست می خورد ولی در آینده به مقام و منزلت خوبی می رسد.

ق:

فردی است قادر و توانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار می کشد و موفق می شود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد می کند.

ک:

او فردی است زیبا و خوش اخلاق و زیرک و دانا و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب می باشند با یک کلمه حرف ،دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

ل:

فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرافیان خود می باشد.

م:

خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و تنرس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی می شود و سریع خاموش می شود عشقی می باشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

ن:

او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج می باشد گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی و خشک میشود همچون قاضی می باشد و در حقوق خود و دیگران به میزان برخورد کند.

ی:

او فردی است پر فکر و زیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

پیروز و موفق باشید

یا علی

 • من کوير تشنه کامم
 • مهلتم ده تا بيايم
 • جرعه يي ده تا بنوشم
 • آري آري من کويرم
 • اي خداي مهربانم
 • مهلتي ده تا بجوشم
 • از دل همچون کويرم
 • يکشنبه 30/10/1386 - 9:38 - 0 تشکر 25587

  عجب مطلبی بود لذت بردم!

  مجتبي

  هرچه از دوست رسد نيکوست

  يکشنبه 30/10/1386 - 10:11 - 0 تشکر 25599

  دست درد نکنه به خاطر این تاپیک قشنگ.

  تقریبا اکثر خصوصیاتی که به بنده مربوط می شد(حرف میم)،درست بود.

  خوش اخلاق،نترس،خوشچهره و ...!


     این غزه همان یوسف كنعانی ماست

                         با دست برادران به چاه افتادست!

  يکشنبه 30/10/1386 - 10:38 - 0 تشکر 25603

  به نام خدا

  سلام

  کویرتشنه ی عزیز ممنون باز هم مثل همیشه جالب بود .

  يکشنبه 30/10/1386 - 10:54 - 0 تشکر 25610

  به نام الله

  سلام

  مریم جان دست گلت درد نكنه.

  تا حدودی زیادی شبیه ویژگی های خودم بود.((م))

   

  آرامش آن است كه بدانی در هر گام دستهای تو در دستان خداست 

  لحظه هایت آرام  

  يکشنبه 30/10/1386 - 12:2 - 0 تشکر 25626

  سلام

  ماشالله اینجا همه " میم " هستن !

  ما سه تا تو خونه " میم " داریم . تیكه تیكه در هر كدوممون صدق می كرد ! آخریاش مال منه !

  -:- می خواهم آب شوم در گستره افق ، آنجا كه دریا به آخر می رسد و آسمان آغاز می گردد -:-  
  يکشنبه 30/10/1386 - 15:52 - 0 تشکر 25672

  سلام
  نمی دونم چرا من اینا رو چند روز پیش یه جای دیگه هم دیدم
  ولی جالبه.....خیلی درست در می یاد
  ممنون
  فعلا

  دعا میكنم كه خداازتو بگیرد،هرآنچه كه خداراازتو گرفت...دكترعلی شریعتی

      

   

  يکشنبه 30/10/1386 - 16:1 - 0 تشکر 25676

  جالب بود

  یه جورایی راست میگفت

  ممنونم

  علی علی

  آقا نمي آيي؟؟

  يکشنبه 30/10/1386 - 16:4 - 0 تشکر 25677

  باز هم از این جور مطالب بزار .مرسی

  يکشنبه 30/10/1386 - 21:20 - 0 تشکر 25746

  عجب فالی تا حدودی درست بود.

  ممنون

  سایت گنجینه دانلودهای رویایی

  فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

  دوشنبه 1/11/1386 - 0:12 - 0 تشکر 25774

  بنام یکتای بی همتا

  راستش یه چیزهایی به من می خوره ولی بعضی چیزها نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!

  الهی در راه خود اول زخودم بی خود کن

                                       بی خود چو شدم زخود به خود راهم ده

   

  برو به انجمن
  انجمن فعال در هفته گذشته
  مدیر فعال در هفته گذشته
  آخرین مطالب
  • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
   آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
  • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
   جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
  • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
   خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
  • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
   پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
  • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
   اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.