انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 7531)
چهارشنبه 7/7/1389 - 10:25 -0 تشکر 236415
استان مازندارن

استان مازندران در شمال ایران قرار دارد.حد شمالی آن دریای مازندران،حد شرقی آن استان گلستان،حد جنوبی آن
استانهای سمنان،تهران و قزوین و حد غربی آن استان گیلان می باشد

 


ناهمواریها
شكل ناهمواریهای استان مازندران به گونه ای است كه به روشنی می توان آنها را به دو قسمت جلگه ای و كوهستانی
تقسیم كرد.امتداد و جهت رشته كوههای البرز،به صورت دیواری مرتفع در مسافتی طولانی،خط ساحلی و جلگه های
كناره ای دریای مازندران را محصور كرده است.بدین علّت،تقریباً در سراسر استان،شیب زمین از ارتفاعات به سوی جلگه
و دریای مازندران (از شمال به جنوب به سوی سواحل جنوبی،واز شرق به غرب به سوی سواحل شرقی دریا) كاهش
می یابد.در محل تلاقی جلگه و كوهپایه های شمالی البرز،به علّت شدّت فرسایش و تراكم آبرفت،قسمتی از
ناهمواری های قدیمی به وسیله رسوبات جدیدتر پوشیده شده و تنها در بعضی نقاط به صورت تپه ظاهر شده اند.
در قسمت جلگه ای در سواحل جنوبی و شرقی دریای مازندران،تحت تأثیر نسیم دریا و بادهای محلی،تپه های ماسه ای
ساحلی تشكیل شده و سدی طبیعی و كم ارتفاع بین دریا و جلگه پدید آورده اند


الف)كوهها: رشته كوههای البرز كه بر اثر كوهزایی آلپی دوره ترشیاری تشكیل شده است.جلگه های ساحلی استان
مازندران را از قسمت داخلی ایران جدا نموده است.نیمه شرقی البرز غربی و تمام البرز مرکزی و قسمتس از البرز
شرقی در محدوده استان مازندران قرار دارند.بدین ترتیب،همراه با سایر عوامل طبیعی،شرایط جغرافیایی خاصی پدید
آمده است.رشته کوههای البرز در مازندران،به وسیله رودهای بزرگی از قبیل چالوس،هراز،بابل،تالار و نکا،که بر دامنه
شمالی آن جاری هستند،به واحدهای کوهستانی مشخص تقسیم می شود.با توجه به تفاوتهای محلی ناحیه ای،در
محدوده استان مازندران نیز می توان البرز را در جهت غربی- شرقی،به سه واحد غربی،مرکزی و شرقی تقسیم کرد

 

 

 

ادامه دارد....

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

پنج شنبه 8/7/1389 - 9:14 - 0 تشکر 236772

مازندران همیشه سرسبز

ب)جلگه های ساحلی: حد فاصل خط ساحلی دریای مازندران و کوهپایه های شمالی البرز،نوار جلگه ای وسیعی که
عرض متغیر دارد،از غرب تا شرق استان مازندران گسترده شده است.
در اعصار یخچالی و بین یخچالی دوره کواترنری به تبعیت از شرایط آب وهوایی،نوسان شدیدی در سطح آب دریای
مازندران پدید می آمده است،به طوری که در آخرین عصر یخچالی،سطح آب دریای مازندران دها متر بالا تر از سطح
دریاهای آزاد بوده و گستره جنوبی و شرقی آن تا کوهپایه های البرز می رسیده است.پس از آن،به علت عقب نشینی
دریای مازندران،فرسایش شدید آبی و تراکم آبرفت رودهای حوضه ی اراضی وسیع و همواری در سواحل دریا به وجود
می آید ولی عرض و وسعت آنها تحت تأثیر شرایط محلی و ترکیب عوامل مؤثر قرار داشته است.در پیدایش و گسترش
جلگه های ساحلی استان مازندران،عواملی از قبیل میزان آب رودها،وسعت حوزه رودها،شیب بستر رودها،مقاومت
سنگها و عمق دریا مؤثر بوده اند.ولی این عوامل در هر نقطه،با توجه به شرایط محلی،به نسبتهای مختلفی با هم
ترکیب شده و توجیه کننده ویژگیها و تفاوتهای محلی و ناحیه ای جلگه ساحلی هستند.
آب و هوا
آب و هوای این استان را با توجه به خصوصیات دما و بارش،می توان به دو نوع معتدل خزری و مرطوب کوهستانی
(معتدل و سرد) تقسیم کرد.
الف)آب و هوای معتدل خزری:جلگه های غربی و مرکزی استان که تا کوهپایه های شمالی البرز محدود می شود،
آب و هوای معتدل خزری دارند.در این نواحی،به علت نزدیکی به دریای مازندران،دیوار کوهستانی البرز و کمی فاصله
بین کوه و دریا،دمای معتدل و رطوبتی زیاد دارد،به طوری که میزان بارندگی سالیانه به 1300 میلی متر می رسد،و توزیع
فصلی باران متناسب و دوره ی خشکی بسیار کوتاه است. به علت رطوبت نسبی بالا و پوشش ابری مداوم آسمان و
کمی ارتفاع،دمای هوا معتدل و دامنه گرمای آن محدود می باشد و تابستانهای گرم ومرطوب(در سواحل شرجی) و
زمستانهای معتدل و مرطوب دارد و یخبندان به ندرت اتفاق می افتد.قسمتهای شرقی این ناحیه،شرایطی مشابه آب
و هوای معتدل مدیترانه ای دارد.
ب)آب و هوای معتدل کوهستانی:با افزایش تدریجی ارتفاع از اراضی جلگه ای به سوی دامنه شمالی ارتفاعات البرز و
دوری از دریای مازندران،تغیرات خاصی در آب و هوای استان بوجود می آید.به طوری که در نوار ارتفاعی تقریباً 1500 تا 3000
متری (از غرب تا شرق) شرایط آب و هوای معتدل کوهستانی دارد که زمستانهای سرد یخبندان و طولانی،و تابستانهای
معتدل و کوتاه دارد.از ویژگیهای اصلی این محدوده،کاهش میزان بارندگی سالانه و دمای هوا است.قسمتی از ریزشهای
جوی در این نواحی بصورت برف بوده و تا اوایل دوره گرم در سطح زمین انباشته هستند
ج)آب وهوای سرد کوهستانی:در قلل کوهستانی مرتفع دامنه شمالی البرز در نوار ارتفاعی بالای 3000 متری، دمای
هوا به شدت پایین می آید و یخبندانهای طولانی ایجاد می کند و بدین جهت زمستانهای سرد و طولانی و تابستانهای کوتاه
و خنک دارد.در این قلمرو،ریزش غالباً به صورت برف است که به علت سردی هوا، در دوره سرما روی هم انباشته شده
وتا اواسط دوره گرما نیز دوام می آورند.در این محدوده آب و هوایی، در قلل منفردی مانند علم کوه،تخت سلیمان،دماوند،
شرایط تشکیل یخچالهای کوهستانی و انباشت دایمی برف فراهم شده است.بدین جهت،حتی در گرمترین ماههای
تابستان نیز ذخایر برف و یخ در این نقاط وجود دارد.
پوشش گیاهی
استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی شرایط آب و هوایی و جنس خاک،پوشش گیاهی متنوعی از قبیل جنگل انبوه،
چمنزار و استپ برخوردار است.مجاورت دریای مازندران و رشته کوههای البرز سبب شده است که به تبعیت از آب و هوا
در دامنه شمالی البرز از خط ساحلی دریای مازندران تا قلل مرتفع،بر حسب افزایش ارتفاع،پوشش گیاهی متنوعی به
صورت نوارهای مشخص به وجود آیند.به طور کلی،پوشش گیاهی این استان را می توان به جنگل و مرتع تقسیم کرد:
جنگل- از غرب تا شرق استان و از جلگه ساحلی تا ارتفاعات 2500 متری،جنگلهای انبوه خزری،به صورت نواری،دامنه
شمالی البرز را فرا گرفته است.در این جنگلها در جهت شمالی - جنوبی وغربی – شرقی بر حسب تغییر شرایط محلی
مانند آب و هوا،ارتفاع،جنس خاک و سنگها و شیب دامنه ها تغییرات گیاهی مشخصی به وجود می آید.از این نظر،
مازندران یکی از نقاط نادر جهان به شمار می رود.به طور کلی،در این جنگلها غلبه با درختان پهن برگ است که تا ارتفاع 1800
متری گسترش دارند.بعد از آن تا ارتفاع 2500متری،درختان سوزنی برگ ظاهر می شوند.بالا تر از آن،شرایط رویش
گونه های درختی محدود می گردد و پوشش گیاهی به چمنزار (همانند چمنزارهای آلپی اروپا) تبدیل می شود که در بهار
و تابستان سبز می شوند.در جهت غرب به شرق نیز تغییر گونه های درختی و تراکم جنگل محسوس است.در گذشته
جنگل متراکمتر بوده و گسترش شمالی بیشتری داشته است،ولی به علت رشد جمعیت،توسعه کشاورزی و بهره برداری
فزاینده،از وسعت جنگل کاسته شده و حد شمالی آن نیز به کوهپایه های البرز محدود گردیده است.جنگلهای استان از
درختهای متنوعی تشکیل شده است که مهمترین آنها عبارتند از بلند،مازو،مَمرَز،آزاد،انج یری،توسکا،زبان گنجشک،
شاه بلوط،شمشاد،افرا، نمدار،نارون(مَلج یا اوجا) و راش.این جنگلها در اقتصاد،صنایع،اشتغال،شرایط آب و هوایی،
آبهای سطحی و زیر زمینی و خاک استان مازندران نقش مهمی دارند.

مرتع – به طور کلی،چمنزارهای کوهستانی، گیاهان زیر جنگل و گیاهان استپی مراتع استان را تشکیل می دهند،این
مراتع بر حسب ارتفاع و فصل مورد استفاده قرار می گیرند.مراتع ییلاقی به صورت چمنزار در ارتفاعات البرز در بالای حد
جنگلهای سوزنی برگ گسترش دارند و در فصل تابستان مورد استفاده دامداران استان قرار می گیرند.این مراتع توأم با
گیاهان جنگلی،وسعت زیادی دارند و از نظر ارزش اقتصادی جزو مراتع خوب کشور به شمار می روند.

زندگی جانوری
استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اكولوژیك، مجاورت دریا با كوه، دریاچه های فصلی، تنوع پوشش
گیاهی و آب وهوایی، زندگی جانوری متنوعی دارد و مجموعه ای از جانوران كوهستانی، جنگلی، جلگه ای واستپی
تواَم با پرندگان بومی مهاجر و آبزیان، شرایط زیستی متنوعی به وجود آورده اند.پستاندارانی از قبیل گراز،پلنگ،
گربه وحشی،آهو، میش، قوچ، خرس، شغال، گرگ، گوزن وپرندگانی از قبیل شاهین، قرقاول، عقاب، كبك، و خزندگانی
از قبیل مار،لاك پشت وجود دارد.
در دریای مازندران و دهانه رودهای آن،انواع ماهیان استخوانی و غضروفی
(ماهی سفید، كپور، سوف، ماش،اورنج و ماهیان خاویاری) یافت می شوند كه زیر نظر شركت شیلات شمال اداره
می شود.
زبان و لهجه
زبان طبری یا مازندرانی، بازمانده ی زبان ایرانیان قدیم است كه دیرتر وكمتر از سایر زبانها تحت تاَثیر زبانهای بیگانه ای
چون عربی، مغولی، تاتاری قرار گرفته است.
تا قرن پنجم هجری، پادشاهان طبرستان به خط پهلوی می نوشتند و سكه می زدند. دو كتیبه كه به خط پهلوی در رِسِكت،
واقع در دودانگه ساری، و گنبد لاجیم واقع در سوادكوه به دست آمده است مؤیّد این مطلب است.
فرهنگ وآداب و رسوم
از فرهنگ مردم مازندران در قبل از اسلام اطلاع دقیقی در دست نیست،ولی در دوره اسلامی مدارس بسیاری برای
فرا گرفتن علوم قدیمه دایر شده است.
از دانشمندان و علمای این خطّه می توان ابن جریر طبری،مرز بان بن رستم،شیخ طبرسی و… را نام برد.
از علمای دین ومذهب می توان حضرت آیت الله میرزا هاشم آملی، حضرت آیت الله جوادی آملی،
حضرت آیت الله حسن زاده آملی و… را نام برد.
ویژگی های اقتصادی
از نظر كشاورزی، مازندران یكی از مناطق مهم اقتصادی كشور به حساب می آید.در حدود350000هكتار از كل
مساحت استان،زیر كشت برنج، پنبه، گندم، جُو، دانه های روغنی، مركبات و چای قرار دارد.
برنج از محصولات مهم كشاورزی استان مازندران است.برنج از خانواده غلات بوده و خواستگاه اصلی آن آسیای
موسمی می باشد كه به وسیله اعراب به كشورهای خاورمیانه انتقال یافته است.
از دیگر محصولات مهم استان مازندران، دانه های روغنی است كه شامل سویا(لوبیای روغنی)،آفتابگردان و كُنجد
می باشد.همچنین از ذرت و تخم پنبه نیز در روغنكشی بهره برداری می شود.
كشت چای، باغداری،پرورش دام و طیور،ماهیگیری،نیز در بین مشاغل مختلف وجود دارد و چرخ اقتصاد و صنعت
مازندران را می چرخاند.
معادن گوناگونی از قبیل زغال سنگ، فلورین، سُرب، باریت، سنگ آهك و مرمریت، سنگ گچ، معدن پوكه، سیلیس
نیز در استان مازندران وجود دارد.
صنایع نساجی - صنایع ماشینی - صنایع غذایی - صنایع ساختمانی نیز در مازندران فعالیت های خوبی را دارند كه
بعضی از آنها همچون صنایع نساجی مازندران، و در صنایع غذایی، كاله آمل و روغن غنچه صادرات جهانی دارند.


جاذبه های جهانگردی
استان مازندران با توجه به موقعیت جغرافیایی.وضعیت ناهمواری.شرایط مساعد آب وهوایی،وزش بادهای مرطوب،
مجاورت با دریای مازندران،وجود سواحل طولانی،شبه جزیره میان كاله،پوشش گیاهی متنوع و سرسبز، حیات وحش،
رود های متعدد، چشمه سارهای فراوان،آبهای معدنی وآب گرم(چشمه های آب معدنی آب اَسك، عمارت، رامسر،
لاریجان، قُرمرض، آمولو، اِسترا باكو)، مناظر دلپذیر و پاركهای طبیعی، وجود آثار تاریخی،آداب و رسوم متنوع،مراكز
فرهنگی،اماكن مذهبی،صنایع دستی، صید وشكار، فعالیتهای ورزشی وتفریحی(شنا كردن در مناطق حفاظت شده،
سواركاری در كنار ساحل و در جنگل، و در زمستان اسكیت در مناطق حفاظت شده وپیست های استاندارد و…)،
جاذبه های قوی جهانگردی دارد.
از مراكز تفریحی و جذب جهانگرد در استان را می توان سواحل دریای مازندران، پاركهای طبیعی(دشت ناز ساری،
پارك جنگلی آمل، سی سَنگان و چالوس)،كاخهای سلطنتی رژیم گذشته(صفی آباد بهشهر، رامسر)، واماكن
متبركه گوناگون را نام برد.
تقسیمات سیاسی استان
طبق آخرین تقسیمات كشوری،استان مازندران دارای15شهرستان و38بخش است.این استان،36شهر دارد،
بیشترین جمعیت شهری استان، به ترتیب، در ساری،آمل، بابل و قائم شهر متمركزند.

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

پنج شنبه 8/7/1389 - 9:15 - 0 تشکر 236774

مازندران همیشه سرسبز

تاریخ مازندران


سابقه سكونت در مازندران

در مورد سكونت،زندگی وتمدن در مازندران،از بررسیهایی كه از غارهای كمربند و هوتو(در بهشهر)به عمل آمده،
معلوم می شود كه شرایط زندگی انسانهای دوره پارینه سنگی میانه و پارینه سنگی جدید در این استان نیز
نظیر دیگر مناطق فلات ایران بوده است.از این آثار چنین بر می آید كه در این ادوار در كوهپایه ها و دامنه های
شمالی البرز،هر جا كه آب و هوا مساعد تر بوده،انسانهای اولیه به شكار و گردآوری خوراك می پرداختند و
برای اینكه از امنیت و آرامش بیشتری برخوردار باشند،در غارهای مذكور(از جمله غاری كه در كنار جاده
نكا-بهشهر در جنوب غربی روستای كُلت در اثر خاك برداری در سال 1369 كشف شده) به سر می برده اند،
وجود آثار دوره نو سنگی در شرق مازندران حكایت از تحولات زندگی مردم در این استان را دارد.
از حدود 10000 سال پیش،مردم این سرزمین همانند بعضی از انسانهای ساكن فلات ایران،توانسته بودند
چارپایان را رام واهلی نمایند.این تحول موجب دگرگونی در زندگی انسانهای این خطه شده است.به تدریج
انسانها در مرحله دامداری به سوی دّره ها و جلگه ها وخاكهای آبرفتی حاصلخیز كشیده شده اند.با آغاز
كشاورزی،زندگی به طور كلی دگرگون می شود.رفته رفته با بهتر شدن شرایط زندگی،غذا و مساعد بودن
آب و هوا به شمار جمعیت افزوده شد و اولین روستاهای پیش از تاریخ در این خطّه شكل گرفتند.
مازندران فعلی كه از غرب به استان گیلان،از شرق به استان گلستان،از جنوب به رشته كوههای البرز و
استانهای سمنان.تهران و قزوین و از شمال به دریای مازندران محدود است.در طول تاریخ،شاهد وقایع و
اتفاقات فراوان سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بوده است.در اهمیت سر گذشت وقایع تاریخی این استان،
كافی است كه گفته شود هیچ یك از مناطق ایران به اندازه این خطّه،شاهد رویدادهای تاریخی نبوده اند.
به همین سبب است كه نویسندگان و مورخان ایرانی و خارجی،فراز و نشیب های تاریخی این سرزمین را
در كتاب هایی به رشته تحریر در آورده اند.از آثار نویسندگان خارجی درباره مازندران،تاریخ مازندران و استرآباد
تالیف رابینو،و از آثار نویسندگان ایرانی،تاریخ طبرستان(تبرستان) و رویان و مازندران تالیف میر ظهیرالدین
مرعشی،و مازندران از قدیم ترین ایام تا به امروز،نوشته دكتر محمد مشكور را می توان نام برد.اما اینكه نام
مازندران از چه زمانی در این خطّه متداول شد اختلاف نظر وجود دارد.بعضی از مورخان معتقدند از زمان ابن
اسفندیار و یاقوت،بجای استرآباد كلمه مازندران بكار برده شده است عده ای هم تاریخ استعمال كلمه مازندران
را از قرن چهارم هجری قمری به بعد می دانند.
چشمه عمارت بهشهر
این بنا متعلق به دوره صفویه میباشد كه در دو طبقه احداث گردیده و در حال حاضر طبقه همكف و جزری از
طبقه دوم باقی مانده است در وسط عمارتِ همكف مظهر چشمه قرار دارد كه آب آن از چهار سمت توسط
جویهایی از داخل بنا به خارج آن سرازیر و وارد حوضها و جویهای اطراف آن گردیده و بوسیله نهرهای اصلی
به خارج از باغ هدایت می شده است
برج آرامگاهی امامزاده طاهر مطهر

این بنای آرامگاهی واقع در روستای هزار خال بخش كجور در شهرستان نوشهر قرار دارد
بنایی است چهار ضلعی با كتیبه های آجری و تزئینات كه در سال( 829) ه ق به دست ملك كیومرث بن
بیستون استندار ساخته شده است
قلعه ملك بهمن
این قلعه از قلعه های عظیم البرز میباشد كه در جاده هراز بخش لاریجان و مشرف به قریه شاهان دشت
در 75 كیلومتری جنوب آمل قرار دارد این قلعه متعلق به حكام پادوسبان میباشد كه در سال (45 الی 1005)
ه ق به رویان نور و كجور و رستمدار حكومت داشته اند بنای قلعه بر روی صخره ای حدود 220 متر بالاتر از
سطح اراضی شاهاندشت از لاشه سنگهای بزرگ و كوچك و ملات گچ ساخته شده كه بصورت طبقه طبقه
و شامل اتاقها و قسمتهای مختلف ساختمانی است
آرامگاه سه سید میر حیدر آملی
این مكان مدفن ابولقاسم پسر ابولحسن الرویانی است كه در قرن (6) ه ق وفات یافته است
در طی قرون هشتم و نهم هجری قمری سه تن از سادات و عرفا در این محل مدفون گردیدند كه یكی از
آنها علامه میر حیدر آملی میباشد كه از متفكران و مشاهیر شیعه بوده است بانی این مكان سید عزالدین
بن سید بهاالدین آملی است.

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

پنج شنبه 8/7/1389 - 9:15 - 0 تشکر 236775

تصویری از محدوده ی شهرستان های مازندرانشب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

پنج شنبه 8/7/1389 - 9:16 - 0 تشکر 236776

درباره ی مرکز این استان یا همان شهر ساریساری یکی از شهرهای مهم استان مازندران در شمال ایران است. این شهر مرکز استان مازندران و از بزرگترین شهر های ناحیهٔ شمال ایران است.

جغرافیای ساری
شهر ساری در طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۳۶ درجه و ۴ دقیقه از شمال شرقی به فاصله حدود ۲۰ کیلومتر به نکا و به فاصله ۴۹ کیلومتر به بهشهر و ۱۳۱ کیلومتر به گرگان و ۶۹۷ کیلومتر به مشهد و از شمال به فاصله ۲۱ کیلومتر به دریای مازندران و از شمال غربی به جویبار و لاریم و از جنوب غربی به فاصله ۲۲ کیلومتر به قائمشهر و از غرب به بابل به فاصله تقریبی ۳۰ و آمل به فاصله تقریبی ۶۰ کیلومتر و از جنوب به فاصله ۴۱ کیلومتر به سد شهید رجایی (سلیمان تنگه) و دهکده آرامش و از طریق آزادراه در حال احداث کیاسر به فاصله تقریبی ۱۰۰ کیلومتر به دیباج و از آنجا به دامغان و شهمیرزاد و سمنان (تقریباً ۱۲۰ کیلومتر) محدود است.
همچنین ساری به فاصله کمتر از ۱۵۰ کیلومتر از تهرانو واقع گردیده و توسط جاده سوادکوه ۲۷۰ کیلومتر و توسط جاده هراز ۲۵۰ کیلومتر و به وسیله راه آهن شمال ۳۵۴ کیلومتر با تهران فاصله دارد.

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

پنج شنبه 8/7/1389 - 9:16 - 0 تشکر 236777

مازندران همیشه سرسبز

بنای ساری در هزاره‌های پیش از میلاد
بنای ساری بر اساس روایت‌های متعدد به افراد بسیاری مشهور است، در سفرنامه‌های سیاحان آمده که مردم آن را به کیومرث پیشدادی، اولین پادشاه روی زمین به قول فردوسی نسبت می‌دهند[۱]، افرادی از جمله حمد اله مستوفی بنای آن را به تهمورث شاه دیوبند پشدادی نسبت می‌دهند، بسیاری از روی شواهد بر این باورند که تخت گاه شاهنشاه فریدون بر عالم بوده‌است، و اما تفریبا همگی بر این اعتقادند که توس پور نوذر از نوادگان فریدون شاه و سپهسالار کیخسرو آن را بنا نموده و نام آن منطقه را توسان نامیده است[۲]، فرای حکایات ملی ما، یونانیان باستان آن را زادراکارتا، پایتخت تمدن هیرکانیا، ذکر می‌کنند، [۳] اشپیگل شرق شناس و نئونازیست آلمانی ذکر کرده که نام ساری کنونی برگرفته از نام قوم سائورو بوده که قبل هجوم اقوام آریایی به ایران در شهر باستانی اسرم، که هم اکنون نام دهی در ۱۰ کیلومتری ساری است، زندگی می‌کرده‌اند. ادوارد پولاک عقیده دارد که نام ساری دگرگونی واژگانی سادراکارتا می‌باشد[۴]، دکتر اسلامی نیز در کتاب خویش نوشته که احتمال آنکه زادراکارتا از نام زردگرد، باشد نیز است

فرخان بزرگ به سال ۵۶ ساری را به کلی مرمت نمود. این شهر مورد توجه قارن، پادشاه کبیر طبرستان، واقع گشت و پس از او، مقر فرمانروایی مازیار پور قارن بوده‌است و آثار نیک وی هنوز نیز باقی است و به پاس کوشش نیک این دو بزرگ مرد، دو خیابان مشهور ساری به نام آنهاست.

[ویرایش] ساری نوین
بی تردید رشد و ترقی ساری پس از قاجارها بوده‌است، نظام شهری نوین ساری از آن زمان باقی مانده‌است و ساری اولین شهر ایران بوده‌است که احداث راه‌آهن سراسری ایران از آنجا آغاز گشت و پس از رضاشاه و در هنگام جنگ جهانی دوم به تصرف نیروهای شوروی در آمد و پس از جنگ جهانی نیز فرودگاه بین المللی دشت ناز ساخته گردید و طرح‌های توسعه به سمت شرق به وجود آمد و پس از انقلاب نیز، جاده‌های اطراف شهر توسعه داده شد.
[ویرایش] وقایع تلخ تاریخی
یکی از دلایل مهمی که باعث گردیده تا ساری در حالیکه یکی از مراکز تمدن و فرهنگ بوده‌است، نسبت به شهرهای دیگر از آثار تاریخی کمی برخوردار باشد، حوادث روزگار بوده‌است، چنانکه بر طبق مستندات تاریخی پس از اسلام حمله خلیفه عباسی، حمله مغول، حمله تیمور، حمله روس‌ها، حمله ترکمن‌ها، حمله دشمنان آقامحمدخان و سیل، زلزله، حریق در ساری اتفاق افتاد.

سال ۲۹۸ حمله روس.
سال ۳۲۳ سیلاب و طغیان تجینه رود (رود تجن).
سال ۳۲۶ سیل و با گل و لای یکسان شدن ساری.
سال ۴۲۶ حمله سلطان محمود غزنوی و ویرانی‌های وی.
سال ۵۹۸ آتش سوزی در ساری.
سال ۷۹۵ حمله تیمور و به خاک و خون کشیدن ساری و مردمانش.
سال ۱۰۱۷ زلزله بزرگی در ساری روی داد.
سال ۱۰۴۵ حمله روس و آتش کشیدن فرح آباد و ساری.
سال ۱۰۹۸ وقوع زلزله هولناک در ساری.
سال‌های ۱۱۹۴-۱۲۰۵ جنگ‌های داخلی برادران و دشمنان آقا محمد شاه.
سال ۱۲۲۳ زلزله بزرگ در ساری بطوری که تا یک ماه زمین می‌لرزید.
سال ۱۲۳۵ بیماری طاعون.
سال ۱۳۲۰ بیماری تیفوس.
[ویرایش] عمارت و ساختمان‌های قدیمی
[ویرایش] کهنه باغشاه
احداث آن توسط سلاطین صفوی بوده‌است و در زمان رضا شاه آن را خراب کردند و خیابان خیام فعلی را ساختند (اگرچه هنوز در خیابان خیام آثار باغ در ملک خصوصی مردم نمایان است)

[ویرایش] نوباغشاه
بدست محمد میرزا ملک آراء در زمان فتح علی شاه ساخته شد و عمارت‌هایی شبیه چهل ستون اصفهان در آن احداث نمودند که البته در زمان رضاشاه و به دستور وی پادگان شد.

[ویرایش] شاهزاده حسین
در محله شاهزاده حسین واقع است و بنای آن به سال ۸۹۰ برمیگردد.این امامزاده در بخش غربی ساری قرار داد.

[ویرایش] مسجد حاج مصطفی خان
در سال ۱۲۷۳ مسجد حاج مصطفی خان سورتیجی ایجاد گردید و در محله چهارراه برق کنونی قرار دارد.

[ویرایش] عمارت کلبادی
این مکان زیبا و قدیمی در مرکز شهر ساری و در نزدیکی میدان اصلی واقع شده است و در حال حاضر به عنوان اداره میراث فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و قدمت آن حدوداً یه ۲۰۰ سال قبل باز می‌گردد. ویژگیهای اجزای معماری آن نظیر اتاق‌ها، حجره‌ها، شاه‌ نشین، حمام، اصطبل، حیاط و هنر بکاررفته بر روی پنجره‌ها و ارسی‌ها و تزئین آنها با شیشه رنگی در نوع خود بی‌نظیر است

[ویرایش] حمام وزیری
این بنا نیز در مرکز شهر ساری و در مجاورت خانه کلبادی قرار دارد و از لحاظ نوع معماری، مصالح و ویژگیهای ساختمانی از ابنیه دیدنی و مشهور مازندران به شمار می‌رود. ان بنا نیز متعلق به دوران قاجاریه‌است.

[ویرایش] آب انبارهای ساری
ساری در آخرین دوره دارای ۵ آب انبار معروف بوده که هم اکنون بنای ۳ آب انبار آن موجود است.

[ویرایش] آب‌ انبار میرزا مهدی
این بنا در مرکز شهر ساری واقع شده و مربوط به دوران افشاریه یا زندی ه می‌باشد، منبع اصلی به وسیله پلکانی به پای شیر و انبار آب دس ترسی دارد. پلان آن مدور و با گنبد هلالی است که همه آن با آجر و ملاط ساخته شده و در قسمت دوگانی گنبد دریچه‌هایی برای تامیت روشنائی داخل آب انبار تعبیه گردیده‌است.

[ویرایش] آب انبار نو
این آب انبار نیز در مرکز شهر ساری و در بافت قدیمی در مجاورت خیابان قارن فعلی قرار دارد و به لحاظ نوع کاربری شبیه آب انبار میرزا مهدی است.

[ویرایش] دروازه‌های ساری
دروازه بارفروش (دروازه بابل)؛ دروازه گرگان؛ دروازه فرح آباد؛ دروازه نوباغشاه)

[ویرایش] مجموعه تاریخی فرح‌آباد
در ۲۸ کیلومتری شمال شهر ساری و در ورودی خزر آباد و در ۳ کیلومتری ساحل دریای مازندران قرار دارد. این مجموعه شامل مسجد، پل، دیوارهای بر جای مانده از یک کاخ سلطنتی است که به دستور شاه عباس صفوی ساخته شده و تفرج‌گاه ساحلی صفوی بوده‌است. مسجد با ایوانهای رفیع، شبستانها. حجره هاو مناره‌ها از مهم‌ترین بناهای تاریخی استان مازندران به شمار می‌رود.

[ویرایش] برج رسکت
در چهل کیلومتری جنوب غرب شهر ساری قرار دارد و مسیر دست رسی به آن از ساری آغاز و پس از عبور از دو راهی کیاسر و سد سلیمان تنگه به جانب غرب منحرف می‌شود که بیشتر قسمت‌های آن آسفالته می‌باشد. این بنا در بخش دودانگه ساری قرار دارد و باآجر ساخته شده و تزئینات آن شامل مقرنس کاری دو کتیبه آجری به خط کو فی و پهلوی ساسا نی است. احتمالاً مقبره یکی از شهریاران آل باوند بوده و مربوط به قرن پنجم هجری قمری است.

[ویرایش] امامزاده عباس
در حاشیه شمالی ورودی شرقی شهر ساری واقع شده و از نظر شیوه معماری، گنبد هرمی شکل و صندوق چوبی نفیس، یکی از بناهای معروغ استان مازندران است. تاریخ ساخت آن ۸۹۷ هجری قمری است و سه امامزاده بنامهای عباس ؤ محمد و حسن در آن مدفون می‌باشند.این بنا در منطقه‌ای به نام ازادگله واقع شده‌است.

[ویرایش] امام زاده جبار
در روستای خارکش واقع در جنوب شرقی شهرستان ساری درکیلومتر ۵ جاده ساری به نکاء پشت پارک جنگلی شهید زارع ساری درشرق روستای خارکش مدفون می‌باشد و از نوادگان امام موسی کاظم می‌باشد.

[ویرایش] برج سلطان زین‌العابدین
با گنبد مخروطی هشت‌ترک از لحاظ نوع معماری و تزئینات کاشی کاری و درب و صندوق چوبی نفیس، جز مهم‌ترین بناهای تاریخی ساری به شمار می‌رود. کتیه‌ها و کاشی‌ کاری‌های آن زیبا بوده و یک مرقد دیگر در داخل بنام سلزان‌امیر شمس‌الدین می‌باشد.

در مرکز شهر ساری قرار دارد و برج آحری آت به خاطر دارا بودن صندوق و درب چوبی نفیس دارای اهمیت است. ارتفاع بنا ۲۰ متر و تاریخ ساخت آن سال ۸۴۹ هجری قمری می‌باشد. امام‌زاده یحیی از فرزندان امام موسی‌کاظم است.

[ویرایش] پناهگاه حیات وحش
ان محوطه زیبا ۵۵ هکتار در ۳۵ کیلومتری شمال شرق ساری قرار دارد و مسیر دسارسی آسفالته آن در ۱۲ کیلومتری ساری به بهشهر در سه را هی اسلام‌اباد از جاده اصلی جدا شده و پس از طی مسافت ۲۳ کیلومتر به مکان مذکور می‌رسد.

فضای جنگل جلگه‌ای آن از سال ۱۳۴۶ بصورت محل تکثیر گوزن زرد خالدار ایرانی در آمده‌است. دشت ناز برای علاقمندان به طبیعت و حیات و حش صدفا با مجوز سازمان محیط زیست می‌توانند به تماشای گوزن و پرندگان زیبا نظیر قرقاول و کبوتران بپردازند.

[ویرایش] پناهگاه حیات وحش سمسکنده
این منطقه با ۱۰۰۰ هکتار مساحت در ۱۰ کیلومتری جنوب شرق ساری واقع شده و مسیر دسترسی آن از ساری تا سمسکنده بوده و در ادامه با یک جاده روستایی به داخل محوطه راه می‌یابد.پوشش گیاهی آن گونه‌های جنگلی و جلگه‌ای بوده و قسمتی از آن مانند دشت‌ناز به عنوان زیستگاه گوزت زرد ایرانی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌است.

[ویرایش] سد سلیمان تنگه
در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی ساری در نزدیکی روستای افراچال در منطقه‌ای کوهستانی و سر سبز واقع شده‌است. این سد در سال ۱۳۷۹ برای بازدید مسافرین و گردشگران آماده شده و از نظر اقامتی مخصوصاً برای افراد تور بسیار مناسب است. اقامت شبانه در کنار رودخانه زلال با صدا و آهنگ دلنواز اوقات خوشی را فراهم می‌کند، بازدید از تاج سد با گرفتن بلیط در روزها ممکن بوده و در این سد امکانات قایقرانی و اسکی برای استفاده گردشگران آماده شده‌است. در مجموعه سد سلیمان تنگه به‌وسیله بخش خصوصی امکانات تفریحی مناسبی برای اقامت و گردش روی آب ایجاد شده‌ که با توجه به عظمت سد، زیبائی‌دریاچه و فضای دلپذیر اطراف آن در حال حاضر یکی از زیبا ترین چشم‌اندازهای مازندران محسوب می‌شود که ظرفیت و قابلیت فوق‌العاده برای تور گردانی داراست. بازدید از این مکان را برای گرداشگران و دوست داران طبیعت پیشنهاد می‌کنیم. دهکده آرامش ، تاج سد ، اسکله شیرون رود و قهوه خانه تلاونگ از جمله مکان های تفریحی سد سلیمان تنگه می باشند.

[ویرایش] پارک جنگلی شهید زارع
پارک جنگلی شهید زارع در ۳ کیلومتری شرق شهر ساری و در جانب جاده ساری به بهشهر قرار دارد و به علت مجاورت با تپه‌های جنگلی کم ارتفاع در دامنه البرز، بسیار زیبا و چشمگیر است. برای استفاده گردشگران نیز دارای امکاناتی برای اقامت کوتاه مدت می‌باشد. مخصوصاً بهترین مکان برای کسانی است که می‌خواهند به صورت رایگان شب اقامت داشته باشند.
[ویرایش] محلات ساری در اواخر دوره قاجار
سبزه میدان، نقاره خانه، اوصانلو محله، امامزاده یحیی، بلوچی محله، کردمحله، بلوچی خیل، اصفهانی محله، افغون محله، چاله باغ، شپش کشان، کهنه باغشاه، قلیچ لی محله، میرسرروضه، میرمشهدمحله، بیرامتر (بهرام اُتُر)، در مسجد، پای چنار، شیشه‌گر محله، نعل بندان، بهارآباد، شاهزاده حسین، امامزاده عباس(ازادگله)

[ویرایش] محله‌های کنونی ساری
سبزه میدان، باقرآباد، شکرآباد، نوتکیه، چناربن، امامزاده یحیی، بازار روز، شهبند، مهدی آباد، کوی ندا، گل افشان، معلم(ساری نو)، ترک محله، کوی آزادی، ۲۲ بهمن، راهبند سنگتراشان، لسانی، میرزمانی(سعدی)، پیوندی، فدک، توکل، کوی سنگ، کوی افشار، مهیار، پل تجن، طالقانی اول و دوم، پشت پرورشگاه، کوی گلها، پشت زندان، بخش هشت(سلمان فارسی-پیروزی)، پشت مصلی، بربری محله، پیرتکیه، بوعلی(بلوار پاسداران)، میرسرروضه، بهرام اُتُر، آزادگله، سروینه باغ، راهبند دخانیات، نعل بندان، کوی قلیچ، چهارراه برق، چهارراه کارمندان، ساری کنار، طبرستان، ششصد دستگاه، میرسرروضه، کوی برق ، كوی نور(پشت انبار برق)، پشت چین دکا، کوی جهاد، چال مسجد، خیام، مازیار و...

[ویرایش] قلب شهر
میدان ساعت که در مرکز ساری قرار دارد؛ نقطه آغازین و یا نقطه پایانی مسیر بسیاری از اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها است. این میدان در میانه راه میدان امام به دروازه بابل و از آنجا به دروازه گرگان (میدان شهداء) و پل تجن قرار دارد.

[ویرایش] جمعیت ساری
ساری پذیرای مهاجرین ترک، ترکمن، شهمیرزادی، کرد، ارمنی، گرجی، اصفهانی، عرب، بلوچی، افغانی و... بوده‌است که در طول قرن‌های مختلف به ساری آمدند و یا پس از مدتی تعداد آن‌ها کم شد و یا از ساری کوچ کردند.

[ویرایش] خیابان های مهم و اصلی ساری
خیبان فرهنگ،خیابان قارن،خیابان انقلاب،خیابان نادر،خیابان سلمان فارسی،خیابان مازیار،خیابان رازی،خیابان فردوسی،خیابان شاه عباس(18دی)،خیابان شهبند،خیابان چنار بن،خیابان ملامجدالدین،خیابان دروازه بابل،خیابان خیام،خیابان راه آهن،خیابان صبا،خیابان خیام و...

[ویرایش] ورزش ساری
[ویرایش] پینت بال
اولین باشگاه پینت بال ساری در تاریخ ۹ مرداد سال ۱۳۸۷ در پارک قائم (پارک تجن) ساری در مساحتی نزدیک به ۴۰۰۰ متر مربع در باشگاه پینت بال پروشات شروع بکار کرد. [۶]

[ویرایش] صنایع ساری
صنایع لوستر علیپور اولین مرکز طراحی و تولید صنعتی لوستر و جراغهای تزئینی استان مازندران در خیابان امیرمازندرانی شهر ساری از سال 1350 در حال فعالیت می باشد

[ویرایش] صنایع سلولزی
در ساری محصولات غذایی تولید بیشتری دارد، اگرچه گستره وسیعی از فرآورده‌های سلولزی مانند mdf، نئوپان، کاغذو... در منطقه ساری تولید می‌شود. کارخانه آرین سینا تولیدکننده mdf، صنایع چوب و کاغذ مازندران، کشت و صنعت شمال، تخته فشرده شمال، صنایع جوش و برش، گام الکتریک و شرکت تجهیزات مدارس ایران (که در زمینه ساخت انواع وسایل چوبی فعالیت دارد)از جمله مراکز صنایع ساری هستند.

[ویرایش] کارخانه صنایع الکتریکی پیشرانه
در اطراف شهر ساری قرار دارد و تولید کننده انواع محافظ و دیگر انواع وسایل مکمل برقی است.

[ویرایش] بازارهای محلی و دوره‌ای
نوشتار اصلی: بازارهای ساری همانند برخی از شهرهای شمالی ایران در ساری نیز بازارهای دوره‌ای برگزار می‌گردد.

شنبه بازار تقاطع کارمندان و آزادی
یکشنبه بازار در بخش هشت(سلمان فارسی)
دوشنبه بازار در خیابان وصال (ساری کنار)
سه شنبه بازار در انتهای کوی پیوندی و نزدیک خط راه آهن
چهارشنیه بازار در خیابان معلم میدان معلم انتهای بلوار پرستار
پنج شنبه بازار در خیابان پیام نور و امام زاده عباس(که به انتهای بلوار امام رضا ، پلیس راه سابق انتقال یافت)
[ویرایش] بازارهای روز
[ویرایش] ماهی فروشان
در انتهای خیابان نادر و در مجاورت با بازار نرگسیه قرار دارد. که البته جدیداً کل بازار به ابتدای پل تجن انتقال یافته‌است.

[ویرایش] بازار نرگسیه
بازار نرگسیه در مجاورت کاخ قدیمی آقا محمد خان قاجار قرار دارد، و از طرف کوچه مسجد جامع خیابان انقلاب، کوچه نواب نادر و کوچه پشت استانداری ورودی دارد. بازار نرگسیه یکی از قدیمی‌ترین و پر رفت آمدترین بازارها در استان مازندران می‌باشد که قسمتی از آن را مسجد جامع ساری در بر می‌گیرد.

[ویرایش] بازار ترکمنان
بازار ترکمنان در خیابان ملامجدالدین ساری قرار دارد. این بازارچه از جاهای گردشگری ساری است.

[ویرایش] بازار روز راهبند
این بازار در بلوار کشاورز در جنوب شهر قرار دارد که یکی از قدیمی‌ترین و پررونق ترین بازارهای ساری است.

[ویرایش] نمایشگاه‌های تجاری
ساری جزو محدود شهرهایی در ایران است که به طور مرتب نمایشگاه‌های لوازم خانگی، فن آوری، رایانه در آن برگزار می‌گردد.

[ویرایش] نمایشگاه‌های رسمی
ساری به عنوان یکی از قطب‌های مهم تجاری همکاری در منطقه آسیای میانه و قفقاز و سواحل دریای مازندران شناخته شده و بنا بر این همیشه توسط کشورهای خارجی و با حضور سفیران نمایشگاه‌های متعددی در ساری برگزار می‌گردد.

[ویرایش] نمایشگاه‌های برنامه‌ای
معمولاً بسیاری از شرکت‌ها، نهادها، گروه‌ها و... در مجموعه ایران خودرو، یا سالن سیدرسول، سالن شهر و روستا اقدام به برگزاری نمایشگاه می‌کنند.

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

پنج شنبه 8/7/1389 - 9:17 - 0 تشکر 236778

مازندران همیشه سرسبز

اطلاعات کلی از مرکزیت این استان
اطلاعات کلی
نام رسمی: ساری
کشور: ایران
استان: مازندران
شهرستان: ساری

بخش: مرکزی

نام محلی: ساری

نام‌های قدیمی: سارویه،ساراکارتا

سال شهرشدن: دارای قدمت تاریخی

مردم

جمعیت ۲۵۹٬۰۸۴ نفر

رشد جمعیت: ۲۲ درصد

زبان‌های گفتاری: فارسی ،مازندرانی

مذهب: شیعه

جغرافیای طبیعی

ارتفاع از سطح دریا: 132 متر از سطح دریا

آب‌وهوا

میانگین دمای سالانه: ۱۵

بارش سالانه: ۲۱۲۲

روزهای یخبندان سالانه: 34

اطلاعات شهری

شهردار: علی حجازی

ره‌آورد: برنج،گندم،کلوچه،پنبه،کاغذ و...

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

پنج شنبه 8/7/1389 - 9:17 - 0 تشکر 236779

شهرستان های مهم مازندران عبارت اند از:

شهرستان آمل
که ۱۲٫۱۱٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل آمل، لاریجان، شاهاندشت، آب اسک، نیاک)


شهرستان بابل
، سابقا بارفروش که ۲٫۱۶٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: بابل، بندپی غربی، بند پی شرقی، امیرکلا،گتاب،بابلکنار،لال ه آباد)


شهرستان بابلسر
که ۰٫۶٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: بابلسر،رودبست،بهنمیر، )


شهرستان بهشهر،
نام پیشین اشرفی که ۲٫۶٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: بهشهر، رستمکلا ، زاغمرز ،گرجی محله، میانکاله)


شهرستان جویبار که ۶٫۲
٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: جویبار، لاریم، کردکلا) - تکیه کردکلا در زمان حاج نجف خان کرد احداث گردید

شهرستان چالوس،
نام پیشین شالوس که ۲٫۴٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: چالوس، مرزن آباد، کلاردشت، نمک آبرود)


شهرستان رامسر،
نام پیشین سخت سر که ۴٫۲٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: رامسر، جواهر ده)

شهرستان ساری،
مرکز استان که ۷٫۱۶٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: ساری، دودانگه (پریم)، چهاردانگه (کیاسر)، فرح آباد، گلما، لاک دشت)

شهرستان سواد کوه
که ۴٫۲٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: پل سفید، زیرآب، شیرگاه، آلاشت، ورسک)

شهرستان تنکابن،
نام پیشین شهسوار که ۵٫۶٪ جمعیت استان را داراست.
(شامل: شهسوار، نشتارود، دوهزار، سه هزار)

شهرستان فریدونکنار شامل:
فریدونکنار.دهفری.خزرشهر.در� �اکنار

شهرستان قائمشهر،
نام پیشین شاهی، علی آباد که ۱۰٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: قائمشهر، کردی خیل، ارطه، تِلار)

شهرستان گلوگاه.
(شامل: شهر گلوگاه و دو بخش مرکزی و کلباد).

شهرستان محمودآباد
که ۹٫۲٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: محمودآباد، سرخرود)

شهرستان نکا
که ۷٫۳٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: نکا، هزارجریب)

شهرستان نوشهر
که ۹٫۳٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل
شهرستان نور
که ۵٫۳٪ از جمعیت استان را داراست.
(شامل: نور، رویان، چَمِستان، لاویج)

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

پنج شنبه 8/7/1389 - 9:18 - 0 تشکر 236780

مازندران همیشه سرسبز
آب و هوای استان مازندران
استان مازندران را بر اساس خصوصیات دما و بارش و توپوگرافی منطقه می توان به دو نوع آب و هوای معتدل خزری و آب و هوای كوهستانی تقسیم كرد . آب و هوای كوهستانی خود بر دو نوع معتدل كوهستانی و سرد كوهستانی می باشد .

1- آب و هوای معتدل خزری :
این نوع اقلیم جلگه های غربی و مركزی استان تا كوهپایه های شمالی البرز را شامل می شود . در این نواحی به دلیل كمی فاصله كوهستان و دریا رطوبت تجمع می یابد كه بعنوان پیامد آن می توان بارش های قابل ملاحظه و دمای معتدل را ذكر كرد .
میانگین بارندگی سالیانه در نوار ساحلی استان برابر با 977 میلیمتر است. توزیع مكانی آن از غرب به شرق با كاهش همراه است در حالیكه توزیع زمانی آن وضعیتی كمابیش منظم دارد ( حداكثر بارندگی در پائیز و حداقل آن در بهار اتفاق می افتد ) .
در بررسی پارامتر درجه حرارت نیز مشاهده می شود كه به دلیل رطوبت نسبی بالا و زیاد بودن تعداد روزهای پوشیده از ابر ، دمای هوا معتدل و دامنه دمایی محدود می باشد كه این وضعیت منجر به تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل با یخبندانهای اتفاقی می گردد .

2- الف) آب و هوای معتدل كوهستانی :
با افزایش تدریجی ارتفاع از اراضی جلگه ای به سوی دامنه های شمالی ارتفاعات البرز و فاصله از دریا ، تغییرات خاصی در آب و هوای استان پدیدار می گردد. در نوار ارتفاعی 1500 تا 3000 متر ، شرایط آب و هوایی كوهستانی حاكم است كه از ویژگیهای آن می توان كاهش میزان بارندگی سالیانه وهمچنین كاهش متوسط درجه حرارت ماهانه را ذكر كرد . علاوه بر آن زمستانهای سرد همراه با یخبندانهای طولانی و تابستانهای كوتاه نیز از دیگر مشخصات این اقلیم است .

2- ب) آب و هوای سرد كوهستانی :
در نوار ارتفاعی بالاتر از 3000 متر كه شامل قلل كوهستانهای دامنه شمالی البرز می شود ، دمای هوا به شدت كاهش یافته و یخبندانهای طولانی ایجاد می شود . در این مناطق ریزش ها غالبا به صورت برف است كه در دوره طولانی سرد سال روی هم انباشته شده و تا اواسط دوره كوتاه گرم سال نیز دوام دارند . در همین مناطق و در قله كوههای دماوند ، علم كوه و تخته سلیمان شرایط ایجاد یخچالهای كوهستانی و انباشت دائمی برف فراهم شده است .

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

پنج شنبه 8/7/1389 - 9:18 - 0 تشکر 236781

مازندران همیشه سرسبز
توده هواهای موثر بر آب و هوای مازندران
موقعیت جغرافیایی ویژه استان مازندران بعنوان یكی از استانهای ساحلی دریای خزرسبب شده است كه در طول سال از اثرات آب و هوایی همسایگانی چون سرزمین پهناور سیبری ، دریای مدیترانه و دریای خزر و فلات مركزی ایران بهره مند شود . در طول فصول مختلف سال توده های هوای متعددی وارد استان میشوند كه عمده ترین آنها به قرار زیر میباشد :

الف) دوره سرد سال :
- توده هوای قطبی قاره ای (cP) كه ورود آن به استان از طریق گسترش زبانه سیستم پرفشار سیبری بر روی شمال شرق كشور می باشد . این توده هوا سرد و خشك بوده و با عبور از روی دریای خزر ضمن جذب رطوبت و گرما ناپایدار گشته و سبب بارشهای قابل توجه بویژه در فصل پاییز ( بدلیل اختلاف زیاد دمای آب با دمای هوا ) در استان می شود . شدت این بارندگی بدلیل طولانی بودن مسیر حركت توده هوا بر روی دریا در غرب استان بیشتر از سایر قسمتهای استان میباشد .
- توده هوای قطبی دریایی تعدیل یافته (mP ) با منشا اقیانوس اطلس كه بعد عبور از روی جنوب اروپای شرقی از طریق دریای سیاه به شرق دریای مدیترانه وارد و سپس از طریق تركیه از سمت شمال غرب وارد ایران می شود .
- توده هوای آركتیكی قاره ای (cA ) با منشا اسكاندیناوی كه بعد از عبور از روی اروپا و از دست دادن رطوبت مجددا از دریای سیاه كسب رطوبت كرده واز طریق تركیه وارد نوار شمالی كشور می شود .

ب) دوره گرم سال :
- توده هوای حاره ای دریایی تعدیل یافته (mT ) با منشا آزورس (جزیره آزورس در اقیانوس اطلس ) كه بعد از عبور از روی دریای مدیترانه و جنوب اروپا ، به شمال كشور وارد میشود و گاهی نیز از طریق شمال آفریقا و عربستان ، نواحی جنوب و مركز ایران را مورد تهاجم قرار میدهد و به شمال نیز نفوذمی كند جبهه های حاصل از این توده هوا هنگام رسیدن به دریای خزر از این دریا رطوبت كسب كرده و سبب بارندگی در سواحل جنوبی آن میشوند . بعلاوه در اوج روزهای گرم هنگامی كه جت استریم جنب حاره به شمال دریای خزر نقل مكان می كند توده هوای حاره ای قاره ای (cT ) كه در مركز ایران تشكیل می شود و بسیار گرم و خشك می باشد شمال كشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد .


اقلیم استان مازندران
1- بر اساس طبقه بندی هانسن ( Hansen ) این استان در مدار معتدله گرم قرار گرفته است .
2- به روش ضریب اعتدال ( Temoenatenus Index ) این استان بسیار معتدل و فوق معتدل است .(منظور از ضریب اعتدال بدست آوردن دوری یا نزدیكی یك منطقه به منطقه معتدله است )
3- بر اساس طبقه بندی دومارتن ( De Martounne ) نواحی غربی مازندران بسیار مرطوب ، نواحی مركزی مازندران مرطوب و نواحی شرقی مازندران مدیترانه ای و نواحی كوهستانی مازندران نیمه مرطوب می باشد .
4- بر اساس طبقه بندی دكتر كریمی ، نواحی غربی و مركزی دارای اقلیمی مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمی سرد ، نواحی شرقی نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد و نواحی كوهستانی مازندران دارای اقلیم مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد می باشد.

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

جمعه 9/7/1389 - 11:50 - 0 تشکر 237300

اطلاعات رسمی از شهر بابل

نام رسمی: بابل
کشور: ایران
استان: مازندران
شهرستان: بابل

بخش: مرکزی

نام محلی: بابل

مردم

جمعیت ۲۰۱٬۳۳۵

مذهب: شیعه

جغرافیای طبیعی

مساحت: ۱۴۳۱ کیلومتر مربع

ارتفاع از سطح دریا: ۷۶

اطلاعات شهری

پیش‌شماره تلفنی: ۰۱۱۱

نام شناسی
شهر بابُل را پیشینیان با نام مامیترا می‌خوانده‌اند. در نوشته‌های عربی و دوران پس از اسلام این شهر را مامطیر و ممطیر هم نوشته‌اند.[نیازمند منبع]
تا دوره پهلوی اول، این شهر را بارفروش یا بارفروش ده می‌نامیدند. رضاشاه در سفرنامه مازندران آورده‌است: ""تدریجا شهر بزرگ تجارتی شده‌است و سزاوار لقب ده نیست.""[۲]

شب هاي دراز بي عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گويند کريم است و گنه ميبخشد 

گيرم که ببخشد زخجالت چه کنم

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی