انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 5602)
پنج شنبه 24/4/1389 - 14:36 -0 تشکر 211418
*آشنایی با محققین و دانشمندان فیزیك ایران*

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و عرض تبریك به مناسبت فرا رسیدن میلاد امام حسین(ع)

در این بحث قصد داریم اطلاعاتی از دانشمندان و صاحب نظران فیزیك كشورمون در اختیار شما دانش آموزان عزیز قرار دهیم.

كسانی كه فیزیك میخوانند با پیگیری این بحث میتوانند دید خود را نسبت به فیزیك عوض كنند.

موفق و موید باشید

یا حق.

 

پنج شنبه 24/4/1389 - 15:35 - 0 تشکر 211427

محمد اخوان فرشچی

دكتر محمد اخوان در سال 1325 در تهران بدنیا آمد. وی تحصلات دانشگاهی خود را در آمریكا در دانشگاه آریزونا در مقطع كارشناسی فیزیك آغاز و در سال 1347 فارغ التحصیل شد. او تحصیلات تكمیلی را در دانشگاه نتردام آمریكا ادامه داد و موفق به اخذ مدرك دكترای رشته فیزیك حالت جامد تجربی را از همان دانشگاه در سال 1352 شد. نامبرده هم اكنون عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك گرایش : حالت جامد تحصیلات رسمی و حرفه ای : تحصیلات رسمی محمد اخوان به قرار زیر است: كارشناسی فیزیك از دانشگاه آریزونا ،آمریكا در سال 1374 كارشناسی ارشد رشته فیزیك حالت جامد ،دانشگاه نتردام در سال 1349 دكتری رشته فیزیك حالت جامد تجربی ،دانشگاه نتردام در سال 1352 مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مشاغل و سمتهای اداری و مدیریتی محمد اخوان به قرار زیر استك داور و ویرایشگر تعداد زیادی از مقالات و كتابها در زمینه فیزیك استاد ،دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف رئیس آزمایشگاه پژوهش مغناطیس ،دانشگاه صنعتی شریف از سال 1353 تا سال 1359 و از سال 1372 تا كنون رئیس دانشكده فیزیك دانشگاهی صنعتی شریف از سال 1356 تا سال 1357 عضو پیوسته بالای ICTP از سال 1377 تا كنون عضو فرهنگستان علوم ایران از سال 1379 تا كنون عضو گروه بنیان گذاران مركز ملی برگزیدگان سیستمهای مختلط و مسائل فشرده از سال 1386 تا كنون ویرایشگر مدعو در فیزیك سالهای 1381 و 1383 و 1385 ویرایشگر ژورنال ایرانی پژوهشگران فیزیك از سال 1378 تا كنون ویرایشگر ژورنال پژوهشی دانشگاه اصفهان از سال 1384 تا كنون ویرایشگر ژورنال مركز فیزیك ریاضیات در سال 1378 دبیر اولین كنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانی (انجمن فیزیك ایران)خرداد 1387 فعالیتهای آموزشی : محمد اخوان عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد. عنوان دروس ارائه شده توسط ایشان: مواد فشرده فیزیك پیشرفته،عناوین مخصوص در قابلیت رسانایی بالا،مغناطیس،آزمایشگاه فیزیك پیشرفته مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می آید : محمد اخوان بنیان گذار ازمایشگاه پژوهشی مغناطیس ،دانشگاه صنعتی شریف در سال 1353 می باشد. آرا و گرایشهای خاص : زمینه های مطالعاتی و پژوهشی محمد اخوان به قرار زیر است: مواد كمیاب زمین،دوره مغناطیس،مغناطیس دائمی،آهن مذاب،مغناطیس ذرات نانو،وسایل اندازه گیری،فیلمهای باریك،مقاومت مغناطیس بزرگ،ثبت دمای بالا،ساختار ویژگی،مغناطیس ،محاسبات ساختار اتصال،اثر متقابل الكترون و فونون ،رسانای مغناطیسی جوائز و نشانها : جایزه بهترین كتاب كاربردی علمی سال 1384 چگونگی عرضه آثار : فعالیت های پژوهشی محمد اخوان به قرار زیر است: -250 مقاله چاپ شده در ژورنالهای علمی و ارائه شده در كنفرانسهای داخلی و خارجی - 11 مورد استاد راهنمای پایان نامه دانشجویی

پنج شنبه 24/4/1389 - 15:38 - 0 تشکر 211428

حسین آفریده

دكتر حسین آفریده در سال 1333 در شیروان بدنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع كارشناسی رشته فیزیك در دانشگاه تهران آغاز نمود و در سال 1359 به پایان رسانید. او تحصیلات تكمیلی خود را در دانشگاه برمینگام انگلستان پی گرفت و موفق به اخذ مدرك دكترای رشته فیزیك در سال 1367 از دانشگاه مذكور شد. نامبرده هم اكنون عضو عیئت علمی و استاد تمام دانشگاه صنعتی امیركبیر می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك تحصیلات رسمی و حرفه ای : حسین آفریده پس از طی دوره های ابتدایی و متوسطه ، تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع كارشناسی رشته فیزیك در دانشگاه تهران آغاز نمود و در سال 1359 به پایان رسانید. او تحصیلات تكمیلی خود را در دانشگاه برمینگام انگلستان پی گرفت و موفق به اخذ مدارك كارشناسی ارشد فیزیك كاربردی در تشعشع و دكترای رشته فیزیك به ترتیب در سالهای 1364 و 1367 از دانشگاه مذكور شد. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مشاغل و سمتهای اداری و مدیریتی حسین آفریده به قرار زیر است: رئیس تحصیلات تكمیلی دانشگاه امیركبیر از سال 1386 تا كنون نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو كمیته انرژی مجلس از سال 1379 تا كنون رئیس كمیته الكتریسته و انرژی مجلس شورای اسلامی از سال 1379 تا سال 1383 عضو كمیته دكتری در علوم هسته ای دانشگاه امیركبیر از سال 1381 تا سال 1384 عضو هیئت داوران ژورنالیهای علمی AEOI از سال 1378 تا سال 1384 (سازمان انرژی اتمی ایران) استاد تمام و استاد راهنمای در رشته فیزیك و علوم هسته ای در دانشگاه امیركبیر از سال 1381 تا كنون معاون پژوهشی در سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1377 تا سال 1379 رئیس مركز تحقیقاتی هسته ای در كشاورزی و پزشكی از سال 1373 تا سال 1377 دانشیار دانشگاه صنعتی امیركبیر در فیزیك هسته ای و سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1373 تا سال 1377 استاد دانشگاه صنعت از سال 1373 تا سال 1377 مشاور مركز تحقیقات اتم از سال 1373 تا سال 1377 مطالعه و توسعه بخش مبادله عكس العامل اتم از سال 1373 تا سال 1377 ایجاد و توسعه روشهای مختلف تحلیلی مانند NRA,RBS,FNAA,PIXE از سال 1373 تا سال 1377 مسئول پروژه شتاب دهنده بر اساس روش تحلیلی از سال 1373 تا سال 1377 رئیس بخش فیزیك هسته ای ،مركز تحقیقاتی اتم از سال 1370 تا سال 1373 رئیس بخش فیزیك شتاب دهنده سیكلوترون-مركز تحقیقاتی هسته ای در كشاورزی و پزشكی از سال 1377 تا سال 1380 استادیار در آزمایشگاه علوم كاربردی هسته ای در بخش فیزیك دانشگاه برمینگام انگلستان از سال 1365 تا سال 1367 پژوهشیار در آزمایشگاه ولذی گراف -مركز تحقیقاتی اتم تهران از سال 1359 تا سال 1362 فعالیتهای آموزشی : فعالیت های آموزشی حسین آفریده به قرار زیر است: - پژوهشیار در آزمایشگاه ولذی گراف -مركز تحقیقاتی اتم تهران از سال 1359 تا سال 1362 - استادیار در آزمایشگاه علوم كاربردی هسته ای در بخش فیزیك دانشگاه برمینگام انگلستان از سال 1365 تا سال 1367 - دانشیار دانشگاه صنعتی امیركبیر در فیزیك هسته ای و سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1373 تا سال 1377 - استاد تمام و استاد راهنمای در رشته فیزیك و علوم هسته ای در دانشگاه امیركبیر از سال 1381 تا كنون عنوان دروس ارائه شده توسط ایشان به قرار زیر است: فیزیك هسته ای ،كشف و اندازه گیری تششع ففیزیك اشعه ایكس ،شتابدهنده ها و كاربرد های آن ، سیستمهای راكتور چگونگی عرضه آثار : فعالیت های پژوهشی حسین آفریده : 23 مورد مقاله ارئه شده در كنفراسهای علمی در داخل و خارج از كشور 64 مقاله منتشر شده در مجلات و ژورنالهای علمی در داخل و خارج از كشور

پنج شنبه 24/4/1389 - 15:41 - 0 تشکر 211429

فرهاد اردلان

فرهاد اردلان دكترای رشته فیزیك از دانشگاه كولمبیا یی آمریكا و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با درجه استادی می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك تحصیلات رسمی و حرفه ای : فرهاد اردلان دكترای رشته فیزیك از دانشگاه كولمبیا یی آمریكا است. Research Interests: String Theory, Particle Physics and Quantum Field Theory وقایع میانسالی : فرهاد اردلان پس از اخذ مدرك دكتری در رشته فیزیك به عضویت هیئت علمی گروه فیزیك دانشكده علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف درآمد. وی هم اكنون با سمت استادی در آنجا مشغول به خدمت است. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : فرهاد اردلان عضوهیئت علمی و استاد گروه فیزیك دانشكده علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف است. چگونگی عرضه آثار : فرهاد اردلان مجری طرح : طرح : كیهان شناسی غشائی و هندسه ناجابجایی عنوان مقاله : On the Anomalies and Schwinger Terms in Noncommutative Gauge Theories در مجله Internatioanl Journal of Modern Physics A استاد راهنمای چندین پایان نامه دكتر و كارشناسی ارشد است كه به یك نمونه اشاره می شود: هندسه غیرجابجایی و مدل ذرات, / محسن علیشاهیها

پنج شنبه 24/4/1389 - 15:44 - 0 تشکر 211430

حسام الدین ارفعی

حسام الدین ارفعی متولد سال1327ه.ش دارای مدرك دكترای فیزیك از دانشگاه كالیفرنیای آمریكا درسال1355ه.ش و عضو هئیت علمی دانشكده ی فیزیك دانشگاه صنعتی شریف با مرتبه ی علمی دانشیاری می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك تحصیلات رسمی و حرفه ای : حسام الدین ارفعی دارای مدرك كارشناسی فیزیك ازدانشگاه صنعتی شریف درسال1350 و دكترای فیزیك از دانشگاه كالیفرنیای آمریكا درسال1355ه.ش می باشد. خاطرات و وقایع تحصیل : اخذ مدرك دكترای فیزیك از دانشگاه كالیفرنیای آمریكا درسال1355از مهمترین مقاطع علمی زندگی حسام الدین ارفعی می باشد. فعالیتهای ضمن تحصیل : حسام الدین ارفعی در حین تحصیل به مطالعه و تحقیق پیرامون موضوعاتی چون مسائل مختلف فیزیك، و الكترومغناطیسی پرداخته است. وقایع میانسالی : حسام الدین ارفعی پس از اخذ مدرك دكترای فیزیك از دانشگاه كالیفرنیای آمریكا درسال1355به ایران بازگشت و به عنوان عضو هئیت علمی دانشكده ی فیزیك دانشگاه صنعتی شریف استخدام شدو مرتبه ی علمی دانشیاری را كسب نمود. مشاغل و سمتهای مورد تصدی : حسام الدین ارفعی عضو هئیت علمی دانشكده ی علوم دانشگاه صنعتی شریف از سال1357 تا 1362 و استادیار فیزیك در دانشگاه مازندران و از سال1363 تا 1366 استادیار فیزیك در دانشگاه صنعتی شریف و از سال1366 تا كنون دانشیار دانشگاه صنعتی شرثف می باشد. فعالیتهای آموزشی : حسام الدین ارفعی در دانشكده ی علوم دانشگاه صنعتی شریف به تدریس الكترودینامیك دردانشگاه مازندران، مكانیك و الكترومغاطیس در دانشگاه صنعتی شریف، ریاضی و فیزیك در دانشگاه شهید بهشتی می باشد. سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : حسام الدین ارفعی در كنار تدریس به مطالعه و تالیف اثاری پیرامون مسائل مختلف فیزیك، كشف تك قطبی، مغناطیس ، تیروی پنجم و غیره پرداخته است. آرا و گرایشهای خاص : حسام الدین ارفعی از جمله متخصصان رشته ی فیزیك می باشد كه در اموری چون الكترودینامیك، كشف تك قطبی مغناطیسی علاقمند و متخصص می باشد. جوائز و نشانها : حسام الدین ارفعی برنده جایزه پرفسور عیدالسلام ولوح محقق برجسته در زمینه تحقیقات فیزیك نظری می باشد.

پنج شنبه 24/4/1389 - 15:47 - 0 تشکر 211431

كیوان اسفرجانی

دكتر كیوان اسفرجانی دارای دكترای رشته فیزیك و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با رتبه علمی دانشیار ی می باشد. گروه : علوم پایه رشته : فیزیك تحصیلات رسمی و حرفه ای : كیوان اسفرجانی دارای مدرك دكترای فیزیك می باشد. وقایع میانسالی : دكتر اسفرجانی دانشمند جوان چند سالی را در ژاپن به تحقیق درباره نانو تكنولوژی گذرانده است. فعالیتهای آموزشی : فعالیت های آموزشی و عناوین دروس ارائه شده توسط كیوان اسفرجانی به قرار زیر است: مواد فشرده 1و2،اساس فیزیك،الكترودینامیك،مكانیك كوانتوم كاربردی،فیزیك محاسباتی ،عناوین خاص در CMP آرا و گرایشهای خاص : زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی كیوان اسفرجانی : تاثیرات ترموالكترونیك، در اندازه نانو،فرومغناطیس در شیارها،مغناطیس و دینامیك چرخشی در نقاط كوانتوم،مطالعه ویژگی ترمودینامیك و گروه و فراوانی انها،محاسبات حمل و نقل خواص و پیش بینی لوله های نانو،مراحل ساختار كربن در لوله ، حمل و نقل كوانتوم در سیستمهای نامرتب و طراحی وسایل نانو الكترونیك ،تاثیر متقابل و نامرتب در حالت زمین .. جوائز و نشانها : كیوان اسفرجانی از برتریهای متخصصان فناوری‌نانو بر اساس دستاوردهای مستند در سالهای 1382 تا 1384 بوده است. چگونگی عرضه آثار : از كیوان اسفرجان تا كنون بیش از 20 مقاله در زمینه های تخصصی اش منتشر شده است. او همچنین استاد راهنمای بیش از 23 پایان نامه دانشجویی بوده اس. دكتر اسفرجانی طرح :" بررسی اثرات ترموالكتریك در لوله های كربنی "را به ثبت و مرحله اجرا رسانده است.

پنج شنبه 24/4/1389 - 15:56 - 0 تشکر 211433

اعظم ایرجی زاد

خانم دكتر اعظم ایرجی زاد در سال 1334 در تهران متولد شد.وی مدرك دكترای فیزیك سطح را از دانشگاه ساكیس انگلستان در سال 1369 دریافت نموده است. نامبرده هم اكنون عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد.گروه : علوم پایهرشته : فیزیكتحصیلات رسمی و حرفه ای : اعظم ایرجی زاددكترای رشته فیزیك را از دانشگاه ساكیسس انگلستان در سال 1369 دریافت داشته است.وقایع میانسالی : دكتر ایرجی زاد كه هم اكنون ریاست پژوهشكده فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد، ریاست اسبق مركز وابسته به آموزش و پرورش آموزش علوم و ریاضی را نیز بر عهده داشت . وی حدود 3 سال رئیس دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف بوده است و همچنین حدود 4 سال معاونت پژوهشی دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف بر عهده ایشان بوده است . مشاغل و سمتهای مورد تصدی : مشاغل و سمت اجرایی و اداری دكتر اعظم ایرجی زاد به قرار زیر است: استاد دانشگاه صنعتی شریف،دانشكده فیزیك رئیس موسسه علوم نانو و نانوتكنولوژی از سال 1384 تا كنون مشاركت درریاست در پژوهشی،دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف از سال 1375 تا 1378 رئیسدانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف از سال 1378 تا سال 1380 رئیس مركز مطالعاتی ریاضیات و علوم تكنولوژی از سال 1380 تا سال 1383 عضو موسسه فیزیك انگلستان از سال 1368 تا 1376 عضو جامعه فیزیك آمریكا از سال 1369 تا سال 1374 عضو زنان جهان سوم در علوم وتكنولوژی از سال 1375 تا كنون عضو سنا،كلوپ دانشجویان برگزیده(ممتاز) از سال 1373 تا كنون عضو جامعه ایرانیان علوم سطح و تكنولوژی از سال 1373 تا كنون و مشاركت در ریاست از سال 1382 تا كنون عضو جامعه ایرانیان نانو از سال 1381 تا كنون و مشاركت در ریاست از سال 1381 تا سال 1385 عضو جامعه نانو تكنولوژی،كمیته وزارت علو و تحقیقات و فناوری از سال 1381 تا كنون عضو جامعه فضای علوم ایران در سال 1382 عضو جامعه نانو تكنولوژی،كمیته وزارت صنایع و معادن از سال 1381 تا كنون عضو SESAME ،تقویت منابع تابش اشعه از سال 1379 تا كنون مسئول كمیته فناوری نانو مركز صنایع نوین وزارت صنایع همكاری با ستاد فناوری نانو در تدوین سند فناوری نانو فعالیتهای آموزشی : فعالیت ها آموزشی و عنواوین دروس ارائه شده توسط اعظم ایرجی زاد به قرار زیر است: صفات ساختار مواد نانو،دروس پایه فیزیك و آزمایشگاها،فیزیك مدرن،فیزیك حالت جامد،ازمایشگاه فیزیك جامد در طیف نما ،فیزیك نمیه رسانا،فیزیك سطح،روشهای آزمایشی در فیزیك،آزمایشگاه پیشرفته فیزیك در فیلمهای باریكآرا و گرایشهای خاص : زمینه مطالعاتی ،پژوهشی و تحققاتی دكتر اعظم ایرجی زاد : فیلم های نازك،ویژگی های الكتریكی،مغناطیس و مشاهده ای فیلمهای باریك،تحقیقات سطحی بوسیله روشهای تكنیكی متفاوت مثل ذیلم،طیف نمای الكترون XPS ،انكسار انرژی الكترون سطح پایین،مطالعه سطوح زبر بوسیله استفاده از نیروهای میكروسكوپی اتم و روشهای مشاهده،مطالعه و ساخت سنسورهای گاز بر اساس فلز اكسید،سیلیكون متخلخل و لوله های نانو كربن،ساخت خرده های نانو بوسیله لیزر جهنده،كمان سل ،جل و تكنیكهای شیمیایی ،صفاتی و كاربردی،مطالعه در علوم نانو و نانوتكنولوژیجوائز و نشانها : دكتر اعظم ایرجی زاد در دومین " جشنواره فناوری های نانو " در سال 1386 به عنوان متخصص برتر برگزیده شده است.ایشان همچنین در سال 1385 نیز به عنوان محقق برتر نانو مورد تجلیل قرار گرفت. خلاصه ای از جوایز ایشان به قرار زیر است: پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف در سال های 85 و 86 رتبه چهارم برترین های حوزه فناوری نانو در سال 85 رتبه ششم برترین های حوزه فناوری نانو در سال 86چگونگی عرضه آثار : فعالیت های پژوهشی و علمی اعظم ایرجی زاد به قرار زیر است: -60مورد مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی(موجود در CV) - 19 مورد شركت در كنفرانسها داخلی و بین المللی - 146 مورد استاد راهنمای پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكترا

پنج شنبه 24/4/1389 - 15:57 - 0 تشکر 211435

حبیب الله ایزدیان

حبیب الله ایزدیان در سال 1295 ، در شهر قزوین دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین سپری نمود ، آن گاه رهسپار تهران شد و تحصیلات خود را در رشته فیزیك پی گرفت . وی پس از آنكه مدرك دكترای خود را از دانشكده علوم و بعد از آن در دانشكده پزشكی اخذ نمود ، رهسپار فرانسه شد و تحصیلات تكمیلی خود را در شاخه بیوفیزیك دانشگاه پاریس دنبال كرده و با اخذ درجه دكترای دولتی فرانسه فارغ التحصیل شد. فعالیت آموزشی دكتر ایزدیان با شغل دبیری در مدارس شهرستان بابل آغاز گردید، سپس به امر تدریس در دانشگاه روی آورد و توانست در سال 1339 با مقام دانشیاری ، كرسی بیوفیزیك دانشكده علوم را بدست گیرد. او همچنین در دانشكده افسری نیز تدریس می نمود. وی بیشتر اوقات خود را به مطالعه و تحقیق در امور فیزیك ، خصوصاً « تاثیرات تشعشات اتمی روی بدن و طرق محافظت در مقابل تشعشات » گذراند.گروه : علوم پای هرشته : فیزیك گرایش : بیوفیزیك والدین و انساب : شیخ ابرهیم ایزدی ، پدر حبیب الله ایزدیان ، از روحانیون موجه و مورد احترام قزوین و از شاگردان آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله آقاضیاء عراقی بود.اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : شیخ ابراهیم ایزدی ـ پدر حبیب الله ایزدیان ـ پس از اخذ گواهی اجتهاد از مراجع بزرگ زمان خود ، انجام امور شرعی و اجتماعی مردم قزوین را بدست گرفت ، طولی نكشید تصدی دفاتر رسمی و ازدواج این شهر را نیز عهده دار گردید.تحصیلات رسمی و حرفه ای : حبیب الله ایزدیان تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین سپری نمود ، آن گاه رهسپار تهران شد و تحصیلات خود را در رشته فیزیك پی گرفت . وی پس از آنكه مدرك دكترای خود را از دانشكده علوم و بعد از آن در دانشكده پزشكی اخذ نمود ، رهسپار فرانسه شد و تحصیلات تكمیلی خود را در شاخه بیوفیزیك دانشگاه پاریس دنبال كرده و با اخذ درجه دكترای دولتی فرانسه فارغ التحصیل شد.هم دوره ای ها و همکاران : دكترحسابی ، دكتر آل بویه و دكتر بهفروز از جمله دوستان نزدیك حبیب الله ایزدیان بودند.همسر و فرزندان : حبیب الله ایزدیان در سال 1339 با خانم اورا ایزدیان ازدواج نمود ، كه ثمرة آن یك پسر و یك دختر می باشد.فعالیتهای آموزشی : فعالیت آموزشی حبیب الله ایزدیان با شغل دبیری در مدارس شهرستان بابل آغاز گردید، سپس به امر تدریس در دانشگاه روی آورد و توانست در سال 1339 با مقام دانشیاری ، كرسی بیوفیزیك دانشكده علوم را بدست گیرد. او همچنین در دانشكده افسری نیز تدریس می نمود.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : حبیب الله ایزدیان برای تكمیل اطلاعات خود در زمینه علم فیزیك به خصوص انرژی اتمی ، مسافرت های متعددی به كشورهای اروپایی نمودو توانست در این زمینه تحقیقات گسترده ای نماید.آرا و گرایشهای خاص : حبیب الله ایزدیان بیشتر اوقات خود را به مطالعه و تحقیق در امور فیزیك ، خصوصاً « تاثیرات تشعشات اتمی روی بدن و طرق محافظت در مقابل تشعشات » گذراند. ________________________________________ آثار : حفاظت در مقابل تشعشات اتمی فیزیك زیست شناسی و رادیوبیولوژی مكانیك عملی و فیزیك عمومی

شنبه 26/4/1389 - 19:25 - 0 تشکر 212057

غیاث الدین كاشانی

(وف 840 / 832 ق)، ریاضیدان و منجم. در كاشان به دنیا آمد. پس از فرا گیرى دانش‏هاى زمان و انجام كارهاى نجومى در زادگاهش، به دعوت الغ‏بیگ، به سمرقند رفت و در زمره‏ى بزرگترین منجمانى درآمد كه در خدمت الغ‏بیگ به رصد و تحقیقات نجومى مشغول بودند. غیاث‏الدین به دستور او به همراه معین‏الدین كاشى مأمور بنا گذاشتن رصدخانه سمرقند شد. وى مخترع كسور اعشارى است و از دیگر كارهاى نجومى او تهیه و تدوین «زیج خاقانى»، به فارسى، است كه در آن «زیج ایلخانى» خواجه نصیرالدین طوسى را به دقت تحلیل و تصحیح و تكمیل نمود. غیاث‏الدین در سمرقند درگذشت. از آثارش: «مفتاح الحساب»، و مختصر آن «تلخیص المفتاح»، و شرح آن «تنویر المصباح فى شرح تلخیص المفتاح»؛ «سلم السماء»، در استخراج ابعاد زمین و ستارگان، كه به نظر آقا بزرگ تهرانى همان «الابعاد و الاجرام» اوست؛ «نزهه الحدائق»، در بیان طرز عمل ابزار «طبق المناطق» موسوم به «جام جمشید» كه خود براى شناخت و تقویم ابعاد ستارگان اختراع كرده بود؛ «الالحاقات العشره»، در ذیل «نزهه الحدائق»؛ «المحیطیه»، در نسبت قطر به محیط.[1] جمشید (اول) بن مسعود بن محمود بن محمد (طبیب) كاشانى ایرانى (و. حدود 790 ه.ق- ف. بیرون شهر سمرقند 832 ه.ق/ 1429 م). وى در آغاز عمر چون ذوق و استعدادى خاص براى آموختن دروس ریاضى داشت از تعقیب علم پزشكى كه پیشه‏ى خانوادگى او بود چشم پوشید و در پى علوم ریاضى رفت. پیش از غیاث‏الدین، زیج ایلخانى توسط نصیرالدین طوسى تصنیف شده بود ولى چون ناقص بود و احتیاج به تكمیل و جرح و تعدیل داشت، غیاث‏الدین مصمم گردید براى تصحیح زیج ایلخانى هیأت و ریاضى را به كمال بیاموزد. وى از كاشان همراه خواهرزاده‏ى خود معین‏الدین به سمرقند رفت و چنانكه نوشته‏اند الغ‏بیك آن دو را از كاشان به درگاه خود خواسته بود. غیاث‏الدین نتیجه‏ى اعمال رصدى را كه در كاشان براى تصحیح و رفع نقایص زیج ایلخانى انجام داده بود، در زیجى مدون ساخت و به مناسبت شهرت میرزا شاهرخ- پدر الغ‏بیك- به «خاقان» مطلق- در مقابل اشتهار تیمور به صاحبقران- آن را زیج خاقانى نام داد و به الغ‏بیك تقدیم كرد. نسخه‏اى از این زیج كه در 816 ه.ق نوشته شده اكنون در كتابخانه‏ى دیوان هند (لندن) محفوظ است. گروهى قریب به 70 تن از ریاضى‏دانان و ستاره‏شناسان در اردوگاه الغ‏بیك گرد آمده بودند. معمول چنان بود كه فضلاى تازه‏وارد را به محك امتحان مى‏آزمودند. غیاث‏الدین نیز از این آزمایش بركنار نماند و در همه‏ى امتحانات موفق شد و مورد لطف مخصوص الغ‏بیك قرار گرفت، و پس از آن غالباً در محاوره و پرسش و پاسخ میرزا بود، و پس از قاضى‏زاده كه به حكم سبقت زمانى و مرتبه‏ى استادى وى نسبت به امیرزاده بر همه كس برترى داشت، غیاث‏الدین بر دیگر دانشمندان مقدم بود. در نتیجه‏ى تشویق امیرزاده وى به اكتشافات عالى نایل آمد. در سال 818 ه.ق آلت رصدخانه‏ى تازه‏اى به نام «طبق‏المناطق» اختراع كرد، و درباره‏ى چگونگى عمل بدان و آلتى دیگر كه بیشتر به نام «لوح اتصالات» براى برخى اعمال رصدى ساخته شده بود، رساله‏اى جامع و مفید موسوم به «نزهةالحدائق» نوشت. و پس از آنكه مطالب و فواید آن را در سال 829 ه.ق تكمیل كرد، آلت «طبق‏المناطق» را به درخواست دوستان خویش، به نام خود (جمشید) به «جام جم» موسوم ساخت، ولى چنانكه خود پیش‏بینى كرده بود نام جدید بر اسم قدیم چیرگى نیافت و همان نام اول در حافظه‏ها باقى ماند. الغ‏بیك اندیشه‏ى دیرینه‏اى را كه راجع به رصد جدید كواكب داشت، در سال 823 ه.ق به موقع عمل درآورد (رصدخانه‏ى الغ‏بیكى، در ذیل فرهنگ حاضر). رصد تازه در سال 830 ه.ق. آغاز گشت و در ابتداى عمل به گفتار خود غیاث و اقرار الغ‏بیك در دیباجه‏ى زیج جدید سلطانى یا گوركانى سرپرستى و اداره‏ى رصدخانه و دستیارى میرزا در كار استخراج، با غیاث بوده است، و دیگرى با او در این افتخار شركت نداشت. همین موضوع آتش حسد را در دل فضلاى بى‏فضیلت برافروخت و عاقبت داغ جوانمرگى غیاث را بر دل یاران او گذاشت. غالباً كارهاى او مورد اعتراض و اشكالتراشى همكاران حسد پیشه بود. الغ‏بیك چون فریفته‏ى نجوم و رصد بود به سخن‏چینى و بدگویى حسودان درباره‏ى غیاث التفات نمى‏كرد ولى عاقبت تحت تأثیر بدگویى قرار گرفت و بدین سبب غیاث مورد بى‏لطفى واقع شد، به هر حال چنانكه الغ‏بیك در دیباجه‏ى زیج مى‏گوید غیاث‏الدین جمشید كه در كار رصد نخستین دستیار او بود، در همان آغاز شروع به كار درگذشت. آثار او از این قرار است: 1- زیج خاقانى فى تكمیل الزیج الایلخانى (نسخه‏ى خطى آن در دیوان هند و ایاصوفیه موجود است). 2- زیج تسهیلات. 3- سلم‏السماء (الرسالة الكمالیة) در حل اشكالى كه براى پیشینیان در ابعاد و اجرام رخ داده بود، و آن در تهران به چاپ سنگى رسیده (1306 ه.ق) 4- محیطیه (ه.م) 5- رساله‏ى وتروجیب 6- مفتاح الحساب (ه.م) 7- تلخیص المفتاح، كه ملخص مفتاح‏الحساب مذكور است. 8- نزهة الحدائق (ه.م) 9- نوادر سمرقندى و غیره (محیط طباطبائى، آموزش و پرورش. 10، شماره‏ى 3 ص 4 8 -1 ص 24 -17؛ لغ. و نیز (232.p Equatorium Planetary The Kennedy 10- رساله در شرح آلات رصد (نسخه‏ى آن در لیدن موجود است).  

شنبه 26/4/1389 - 19:29 - 0 تشکر 212060

كامران وفا

دکتر کامران وفا در سال 1339 در تهران به دنیا آمد. وی پس از اتمام دوره متوسطه، در سال 1356 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. و با اخذ لیسانس فیزیک و ریاضی از دانشگاه MIT، در سال 1364 دوره دکترای فیزیک را در دانشگاه پرینستون به پایان رساند. وی مقام استادی فیزیک نظری انرژی زیاد و به ویژه تئوری ریسمان(تار) دانشگاه هاورد را به عهده دارد و در این زمینه توانسته است پس از سالها تحقیق به حل بعضی از مشکل ترین معمای سیاهچاله ها دست یابد.گروه : علوم پایهرشته : فیزیکاوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : دکتر وفا در محیط خانوادگی گرمی همراه با دو برادر دیگر رشد یافت و دوران کودکی و جوانی را سپری کرد.تحصیلات رسمی و حرفه ای : کامران وفا در دبیرستان البرز به تحصیل پرداخت و در سال 1356 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. او لیسانس فیزیک و ریاضی خود را در سال 1360از دانشگاه MIT دریافت کرد ودر سال 1364 دوره دکترای فیزیک را در دانشگاه پرینستون به پایان رساند.همسر و فرزندان : دکتر کامران در سال 1365 با خانم آفرین صدر ازدواج کرد و هم اکنون صاحب سه فرزند پسر با نام های فرزان ، کیان و نیکان است.فعالیتهای آموزشی : دکتر کامران پس از اخذ در جه دکترا، در هاروارد مشغول تحقیق و تدریس شد و از سال 1369 به سمت استادی دائم هاروارد دست یافت.سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : دکتر کامران در حدود دویست مقاله علمی به رشته تحریر درآورده است او از جمله افرادی است که در دانشگاه های معتبر دنیا سرگرم پژوهش است. وی مقام استادی فیزیک نظری انرژی زیاد و به ویژه تئوری ریسمان(تار) دانشگاه هاورد را به عهده دارد و در این زمینه توانسته است پس از سالها تحقیق به حل بعضی از مشکل ترین معمای سیاهچاله ها دست یابد.آرا و گرایشهای خاص : مطالعات و پژوهشهای دکتر کامران عموماً به سمت تئوری ریسمان ( تار ) گرایش داشته است او در این باره می گوید: " رشته تحقیقات من نظریه ریسمان است. این نظریه ناهماهنگی میان نظریه نسبیت انیشتین و مکانیک کوانتوم را حل کرده است. این نظریه پیش بینی می کند که ذرات اولیه به جای متمرکز بودن در یک نقطه از ریسمانهای یک بعدی بسیار کوچکی تشکیل شده اند.

شنبه 26/4/1389 - 19:31 - 0 تشکر 212061

آلینوش طریان

آلینوش طریان (متولد ۱۲۹۹-سن:۸۹ سال) فیزیک‌دانی ایرانی است. دارای دکترای فیزیک از دانشگاه سوربن فرانسه است و نخستین زنی بود که در ایران در رشته فیزیک استاد دانشگاه شد. او نخستین رصدخانه خورشیدی و تلسکوپ خورشیدی را در ایران بنیان نهاد و نخستین شخصی بود که درس فیزیک ستاره‌ها (اختر فیزیک) را در ایران تدریس کرد. دکتر طریان را «مادر نجوم ایران» می‌نامند. زندگی شخصی دکتر آلینوش طریان یک ارمنی ایرانی است و از پدر و مادری تحصیل کرده متولد شده‌است. او به زبانهای فارسی، ارمنی، فرانسوی تسلط و با ترکی و انگلیسی آشنایی داشته‌است. در سال ۱۳۸۲ فیلم مستندی به نام «سوی خورشید» از زندگی طریان ساخته شد که از مجموعه برنامه‌های «فرزانگان ایران» شبکه دوم سیما بود. آلینوش طریان هرگز ازدواج نکرده‌است و ورثه‌ای ندارد. وی هم‌اکنون منزل خود را وقف به ارامنه جلفا و دانشجویانی که محل اسکان مناسبی ندارند کرده‌است و در سن ۸۹ سالگی در آسایشگاه سالمندان توحید زندگی می‌کند. زندگی علمی آلینوش طریان مدرک لیسانس خود را در سال ۱۳۲۶ از دانشگاه تهران دریافت کرد و همانجا به عنوان متصدی عملیات آزمایشگاهی دانشکده علوم استخدام شد. سپس برای بورس تحصیلی درخواست کرد ولی به دلیل زن بودن او، دکتر محمود حسابی که تحصیل را تا همینجا برای وی زیاد می‌دانست با این درخواست موافقت نکرد و آلینوش طریان به خرج خانواده خود به دانشگاه سوربن رفت و سال ۱۳۳۵ (۱۹۵۶ میلادی) از آن دانشگاه مدرک دکترا گرفت. با وجود پیشنهاد استادی در دانشگاه سوربن، دکتر طریان با هدف خدمت به کشورش به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به عنوان دانشیار ترمودینامیک منصوب شد. در سال ۱۳۳۸ برای شرکت در بورسیه دولتی آلمان غربی در مطالعه رصدخانه خورشیدی انتخاب شد و پس از چهار ماه مطالعه به ایران بازگشت و در سال ۱۳۴۵ نقش عمده‌ای را در بنیان‌گذاری نخستین رصدخانه فیزیک خورشیدی در ایران ایفا کرد. خانم دکتر طریان در سال ۱۳۴۳ به مقام استادی در دانشگاه تهران رسید و نخستین شخصی بود که درس فیزیک ستاره‌ها (اختر فیزیک) را در ایران تدریس کرد. آلینوش طریان بعد از ۳۰ سال تدریس، در سال ۱۳۵۸ درخواست بازنشستگی داد. گفتاورد: • من دانشجوها را خیلی دوست داشتم و بالطبع دانشجوها هم من را خیلی دوست داشتند و این مسئله باعث شده بود تا كوچكترین ناراحتی‌ای در دوران تدریسم احساس نكنم و با دانشجویانم مثل دوست رفتار می‌كردم و اصلاً خودم را نمی‌گرفتم. معلم باید مهربان باشد و مهربانی را باید به دانشجوها و دانش‌آموزانش یاد دهد چرا كه این جوانان آینده كشور هستند. اگر اساتید بداخلاق باشند، نمی‌توانند درس اخلاق بدهند. • اساتید باید به طور مرتب مطالعه داشته باشند و باید اطلاعات خود را مطابق با مطالب روز كنند و دانشجویان هم باید خوب درس بخوانند.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی