انجمن ها > انجمن نجوم > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
نجوم (بازدید: 3069)
شنبه 5/4/1389 - 14:0 -0 تشکر 207459
چند سوال راجع به رقابتها

سلام

اگه ممکنه راجع به این موارد توضیح بدین:

ماراتن مسیه و رقابت صوفی چی هستن؟ چه کسانی می تونن توش شرکت کنن؟ مبتدیها یا پیشرفته ها؟ باید حتماً مهارت داشته باشیم؟ میشه همینجوری شرکت کرد یا نه؟ کجا ها وچه زمانهایی  بر گزار میشن؟ چه کارهایی تو این رقابتها انجام میشه؟ اصلاً باید چی کار کرد و بر سر چی رقابت کرد؟

 

آسمان آبی بودن را به من بیاموز 

يکشنبه 6/4/1389 - 6:59 - 0 تشکر 207532

این سوالاتان را باید آقای حمیدیان پاسخ بدهند که نفر 4ام ماراتن مسیه شدن. در همینجا از ایشان می خواهم اگر می توانند بیایند و پاسخ بدهند.
اما به طور کلی در این مسابقات قرار است شما اجرامی که شارل مسیه یا عبدالرحمن صوفی رصد کرده اند را در یک شب رصد کنید و هر جرمی را که رصد می کنید به داور نشان دهید تا تایید کند. طبیعتا افراد مبتدی که تسلطی به آسمان ندارند شانسی برای برنده شدن نیز دارند.

دوشنبه 7/4/1389 - 1:47 - 0 تشکر 207690

مرسی ممنون محاق عزیز

 

آسمان آبی بودن را به من بیاموز 

سه شنبه 8/4/1389 - 12:35 - 0 تشکر 207982

اجرام مسیه
برای دیدن تصویر با اندازه بزرگتر، روی آن کلیک کنید.
لیست اجرام مسیه:

O#ConsRAhrRAminDec°DecminOtherDesType and Description
M1 Tau 5 34.5 22 1 NGC1952 SNR - Crab Nebula NW of Zeta Tauri
M2 Aqr 21 33.5 0 -49 NGC7089 GC north of Beta Aquarii
M3 CVn 13 42.2 28 23 NGC5272 GC east of Beta Comae Berenices NW of Arcturus
M4 Sco 16 23.6 -26 32 NGC6121 GC just W of Antares SE of M80
M5 Ser 15 18.6 2 5 NGC5904 GC in Serpens Caput
M6 Sco 17 40.1 -32 13 NGC6405 OC - Butterfly Cluster NW of M7 SE of M62
M7 Sco 17 53.9 -34 49 NGC6475 OC NE of Shaula SE of M6
M8 Sgr 18 3.8 -24 23 NGC6523 EN - Lagoon Nebula just south of M20 and M21
M9 Oph 17 19.2 -18 31 NGC6333 GC west of M23
M10 Oph 16 57.1 -4 6 NGC6254 GC SE of M12 in middle of Oph asterism
M11 Sct 18 51.1 -6 16 NGC6705 OC - Wild Duck Cluster SE of Beta Scuti NE of M26
M12 Oph 16 47.2 -1 57 NGC6218 GC NW of M10 in middle of Oph asterism
M13 Her 16 41.7 36 28 NGC6205 GC - Hercules cluster just SW of NGC6207
M14 Oph 17 37.6 -3 15 NGC6402 GC east of M10/M12 in left side of Oph asterism
M15 Peg 21 30 12 10 NGC7078 GC NW of Enif (Epsilon Pegasi) SW of NGC7094
M16 Ser 18 18.6 -13 58 NGC6611 EN+OC - Eagle Nebula with open cluster N of M17
M17 Sgr 18 20.8 -16 11 NGC6618 EN - Swan or Omega Nebula northernmost Sgr item
M18 Sgr 18 19.9 -17 8 NGC6613 OC just SW of M17 just NE of M24
M19 Oph 17 2.6 -26 16 NGC6273 GC east of Antares SW of M9 N of M62
M20 Sgr 18 2.3 -23 2 NGC6514 E/RN - Trifid Nebula emission + reflection nebula
M21 Sgr 18 4.6 -22 30 NGC6531 OC just north of M20 and M8
M22 Sgr 18 36.4 -23 54 NGC6656 GC east of M28 NE of Lambda Scorpii
M23 Sgr 17 56.8 -19 1 NGC6494 OC west of M24 NW of M8/20/21 east of M9
M24 Sgr 18 16.5 -18 50 NGC6603 starcloud SW of M17/18 NE of M8/20/21
M25 Sgr 18 31.6 -19 15 IC4725 OC east of M24
M26 Sct 18 45.2 -9 24 NGC6694 OC SE of Alpha Scuti SW of M11
M27 Vul 19 59.6 22 43 NGC6853 PN - Dumbbell Nebula N of Gamma Sagittae NE of M71
M28 Sgr 18 24.5 -24 52 NGC6626 GC just NW of Lambda Scorpii west of M22 east of M8
M29 Cyg 20 23.9 38 32 NGC6913 OC south of gamma Cygni
M30 Cap 21 40.4 -23 11 NGC7099 GC SE of Gamma Capricorni just south of NGC7103
M31 And 0 42.7 41 16 NGC224 G-SAb - The Andromeda Galaxy NW of Beta Andromedae
M32 And 0 42.7 40 52 NGC221 G-E5pec companion to M31 just south of the centre
M33 Tri 1 33.9 30 39 NGC598 G-SAcd NW of Alpha Trianguli SE of Beta Andromedae
M34 Per 2 42 42 47 NGC1039 OC NW of Algol NE of Gamma Andromedae
M35 Gem 6 8.9 24 20 NGC2168 OC NW of the rightmost foot of Gemini NE of M1
M36 Aur 5 36.1 34 8 NGC1960 OC one of 3 OCs NE of Beta Aurigae
M37 Aur 5 52.4 32 33 NGC2099 OC one of 3 OCs NE of Beta Aurigae
M38 Aur 5 28.7 35 50 NGC1912 OC one of 3 OCs NE of Beta Aurigae
M39 Cyg 21 32.2 48 26 NGC7092 OC NE of Deneb
M40 UMa 12 22.4 58 5 WIN4 OC 2 stars - Winnecke 4 NW of Delta Ursae Majoris
M41 CMa 6 47 -20 44 NGC2287 OC south of Sirius
M42 Ori 5 35.4 -5 27 NGC1976 E/RN - the Orion Nebula
M43 Ori 5 35.6 -5 16 NGC1982 E/RN - a detached part of Orion Nebula just N of M42
M44 Cnc 8 40.1 19 59 NGC2632 OC - Beehive Cluster or Praesepe NW of Delta Cancri
M45 Tau 3 47 24 7 PLEIADES OC - the Pleiades NW of Aldebaran
M46 Pup 7 41.8 -14 49 NGC2437 OC east of Sirius just SE of M47
M47 Pup 7 36.6 -14 30 NGC2422 OC east of Sirius just NW of M46
M48 Hya 8 13.8 -5 48 NGC2548 OC NE of M46/M47
M49 Vir 12 29.8 8 0 NGC4472 G-E2 just south of the Coma/Virgo Cluster of objects
M50 Mon 7 3.2 -8 20 NGC2323 OC - NE of Sirius NW of M46/M47 between Sirius and Procyon
M51 CVn 13 29.9 47 12 NGC5194 G-SAbc - Whirlpool Galaxy south of Alkaid (last star in big dipper handle)
M52 Cas 23 24.2 61 35 NGC7654 OC near Beta Cassiopeiae Bubble Nebula NGC7635 nearby
M53 Com 13 12.9 18 10 NGC5024 GC just NE of the Coma/Virgo Cluster of objects
M54 Sgr 18 55.1 -30 29 NGC6715 GC the easternmost of 3 GCs at the bottom of the teapot
M55 Sgr 19 40 -30 58 NGC6809 GC east of M54 SW of M75
M56 Lyr 19 16.6 30 11 NGC6779 GC SE of M57 between M57 and Albireo
M57 Lyr 18 53.6 33 2 NGC6720 PN - Ring Nebula between Beta and Gamma Lyrae NW of M56
M58 Vir 12 37.7 11 49 NGC4579 G-SABb in the Coma/Virgo Cluster of objects
M59 Vir 12 42 11 39 NGC4621 G-E5 - paired with M60 in the Coma/Virgo Cluster of objects
M60 Vir 12 43.7 11 33 NGC4649 G-E2 - paired with M59 in the Coma/Virgo Cluster of objects
M61 Vir 12 21.9 4 28 NGC4303 G-SABbc south of the Coma/Virgo Cluster of objects
M62 Oph 17 1.2 -30 7 NGC6266 GC SE of Antares south of M19 NW of M6
M63 CVn 13 15.8 42 2 NGC5055 G-SAbc - Sunflower Galaxy south of M51
M64 Com 12 56.7 21 41 NGC4826 G-SAab - Black Eye Galaxy NE of the Coma/Virgo Cluster of objects
M65 Leo 11 18.9 13 5 NGC3623 G-SABa paired with M66 in the Leo group of objects
M66 Leo 11 20.2 12 59 NGC3627 G-SABb paired with M65 in the Leo group of objects
M67 Cnc 8 50.4 11 49 NGC2682 OC south of Delta Cancri and M44
M68 Hya 12 39.5 -26 45 NGC4590 GC SE of Beta Corvi NW of M83
M69 Sgr 18 31.4 -32 21 NGC6637 GC the westernmost of 3 GCs at the bottom of the teapot
M70 Sgr 18 43.2 -32 18 NGC6681 GC the central of 3 GCs at the bottom of the teapot
M71 Sge 19 53.8 18 47 NGC6838 GC just SW of Gamma Sagittae SW of M27
M72 Aqr 20 53.5 -12 32 NGC6981 GC NW of Theta Capricorni just W of M73 and NGC7009 the Saturn Nebula
M73 Aqr 20 59 -12 38 NGC6994 OC 4 stars NW of Theta Capricorni just E of M73 and W of NGC7009 the Saturn Nebula
M74 Psc 1 36.7 15 47 NGC628 G-SAc just NE of Eta Piscium and SW of Gamma Arietis
M75 Sgr 20 6.1 -21 55 NGC6864 GC NE of M55 SW of Beta Capricorni
M76 Per 1 42.4 51 34 NGC650 PN - Little Dumbbell south of Delta Cassiopeiae / M103
M77 Cet 2 42.7 0 -1 NGC1068 G-SABab south of Gamma Ceti in the tail of the whale
M78 Ori 5 46.7 0 3 NGC2068 RN NE of Alnitak the westernmost star in the belt of Orion
M79 Lep 5 24.5 -24 33 NGC1904 GC south of Beta Leporis which is SW of Sirius
M80 Sco 16 17 -22 59 NGC6093 GC NW of Antares / M4
M81 UMa 9 55.6 69 4 NGC3031 G-SAab Bode"s Galaxy just south of M82
M82 UMa 9 55.8 69 41 NGC3034 G-I0 - the Cigar Galaxy (the exploding galaxy) just north of M81
M83 Hya 13 37 -29 52 NGC5236 G-SABc SE of M68
M84 Vir 12 25.1 12 53 NGC4374 G-E1 paired with M86 in the Coma/Virgo Cluster of objects
M85 Com 12 25.4 18 11 NGC4382 G-SA0* in the Coma/Virgo Cluster of objects
M86 Vir 12 26.2 12 57 NGC4406 G-E3 paired with M84 in the Coma/Virgo Cluster of objects
M87 Vir 12 30.8 12 24 NGC4486 G-E0-1 (the one with the jet and black hole) in the Coma/Virgo Cluster of objects
M88 Com 12 32 14 25 NGC4501 G-SAb in the Coma/Virgo Cluster of objects
M89 Vir 12 35.7 12 33 NGC4552 G-E in the Coma/Virgo Cluster of objects
M90 Vir 12 36.8 13 10 NGC4569 G-SABab in the Coma/Virgo Cluster of objects
M91 Com 12 35.4 14 30 NGC4548 G-SBb (some lists say M91 is M58 not NGC 4548) in the Coma/Virgo Cluster of objects
M92 Her 17 17.1 43 8 NGC6341 GC NE of M13
M93 Pup 7 44.6 -23 52 NGC2447 OC NE of Wezen (Delta Canis Majoris) just NW of Xi Puppis south of M46/M47
M94 CVn 12 50.9 41 7 NGC4736 G-SAab south of M51
M95 Leo 10 44 11 42 NGC3351 G-SBb paired with M96 in the Leo group of objects
M96 Leo 10 46.8 11 49 NGC3368 G-SABab paired with M95 in the Leo group of objects
M97 UMa 11 14.8 55 1 NGC3587 PN - Owl Nebula near Merek (Beta Ursae Majoris) and M108
M98 Com 12 13.8 14 54 NGC4192 G-SABab in the Coma/Virgo Cluster of objects
M99 Com 12 18.8 14 25 NGC4254 G-SAc in the Coma/Virgo Cluster of objects
M100 Com 12 22.9 15 49 NGC4321 G-SABbc in the Coma/Virgo Cluster of objects
M101 UMa 14 3.2 54 21 NGC5457 G-SABcd - Pinwheel Galaxy north of Alkaid (last star in big dipper handle)
M102 Dra 15 6.5 55 46 NGC5866? G-SA0* near Iota Draconis (some lists say M102 is M101)
M103 Cas 1 33.2 60 42 NGC581 OC near Delta Cassiopeiae
M104 Vir 12 40 -11 37 NGC4594 G-SA - Sombrero Galaxy west of Spica
M105 Leo 10 47.8 12 35 NGC3379 G-E1 just north of M95/M96 in the Leo group of objects
M106 CVn 12 19 47 18 NGC4258 G-SABbc south of M109 / Phecda (Gamma Ursae Majoris)
M107 Oph 16 32.5 -13 3 NGC6171 GC SW of Zeta Oph at the bottom of the Oph asterism
M108 UMa 11 11.5 55 40 NGC3556 G-SBcd near Merek (Beta Ursae Majoris) and M97
M109 UMa 11 57.6 53 23 NGC3992 G-SBbc near Phecda (Gamma Ursae Majoris) north of M106
M110 And 0 40.4 41 41 NGC205 G-E3pec companion to M31 just NW of the centre
 نمای سه بعدی از اجرام مسیه و فواصل آنها:
2000 سال نوری
اجرام مسیه تا فاصله 2000 سال نوری
5000 سال نوری
اجرام مسیه تا فاصله 5000 سال نوری
25,000 سال نوری
اجرام مسیه تا فاصله 25,000 سال نوری
90,000 سال نوری
اجرام مسیه تا فاصله 90,000 سال نوری
3,000,000 سال نوری
اجرام مسیه تا فاصله 3,000,000 سال نوری
30,000,000 سال نوری
اجرام مسیه تا فاصله 30,000,000 سال نوری
60,000,000 سال نوری
اجرام مسیه تا فاصله 60,000,000 سال نوری

 ما مي توانيم ....

سه شنبه 8/4/1389 - 12:56 - 0 تشکر 207986


برای یافتن تصاویر اجرام مسیه، با کیفت بالا، می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:

برای یافتن خوشه های ستاره ای به لینک زیر مراجعه کنید:

برای یافتن سحابی ها به لینک زیر مراجعه کنید:

 ما مي توانيم ....

سه شنبه 8/4/1389 - 13:40 - 0 تشکر 207994

mahdavi3d عزیز
ممنون از اطلاع رسانی خوب شما

بسم رب السماوات و النجوم

پایگاه رصدگر

سه شنبه 8/4/1389 - 14:12 - 0 تشکر 208001

دست گلتون درد نکنه آقا یا خانوم مهدوی. خیلی خیلی ممنون که زحمت کشیدن و مطلبه به این مفصلی رو در جواب من گذاشتین. واقعاً ممنون.
ممنون از آقا نیما با اینهمه تشکرشون. ;)

 

آسمان آبی بودن را به من بیاموز 

سه شنبه 8/4/1389 - 18:15 - 0 تشکر 208093

با سلام
ماراتن مسیه و رقابت رصدی صوفی جهت شناخت زبده ترین رصدگران آسمان شب برگزار می گردد. طی این رقابت ها جمعی از رصدگران ماهر آسمان دور هم جمع شده و از غروب خورشید تا طلوع به رقابت می پردازند.
در سال های اخیر با به وجود آمدن سطح آموزشی در ماراتن مسیه امکان حضور افراد با تجربه ی کمتر نیز محیا شده است اما در رقابت صوفی که بسیار نفس گیر می باشد فیلتر های خاصی برای پذیرش افراد شرکت کننده قرار دارد.
موارد رصدی ماراتن مسیه : تمامی اجرام مسیه+ تعداد محدودی جرم از کاتالوگ NGCوIC جهت ایجاد رقابت تنگاتنگ که در مجموع حدود 120 جرم مورد بحث می باشد.
موارد رصدی رقابت صوفی: حدود 70 جرم مسیه تعیین شده + حدود 80 جرم از کاتالوگ NGC و IC که تا یک روز قبل از رقابت اعلام نمی شود و رصدگر موظف است بنا به تجربه جرم های نا آشنای احتمالی را بیابد. در کل حدود 150 جرم مورد بررسی قرار می گیرد.
زمان برگزاری ماراتن مسیه معمولا در فروردین ماه و رقابت صوفی در مرداد ماه می باشد مگر آنکه شرایط جوی مساعد نباشد. برای مثال ماراتن مسیه ی سال 1389 به اوایل مرداد موکول شد.
مکان برگزاری رقابت ها: هر سال متغیر است اما در کل منطقه ای با آلودگی نوری و غبار حداقل می باشد. رقابت صوفی سال1388 در شیراز و در منطقه ی تاریخی پاسارگاد برگزار شد که بنده نیز در آن حضور داشتم. ماراتن مسیه ی امسال نیز دز همین مکان برگزار می گردد.
اگر قصد شرکت در رقابت صوفی و ماراتن مسیه را دارید از هم اکنون برنامه ی دقیقی جهت رصد های دقیق و منظم در مکانی مناسب ، بنویسید.
موفق باشید
محمد حسین حمیدیان

اي شهيد:

کس چون تو طريق پاکبازي نگرفت     با زخم نشان سرفرازي نگرفت

زين پيش دلاورا کسي چون تو شگفت     حيثيت مرگ را به بازي نگرفت

سه شنبه 8/4/1389 - 20:21 - 0 تشکر 208100

ممنون جناب حمیدیان. اطلاعات کافی و مفیدی رو دادین. چون یه جا خوندم این دو مورد رو یعنی ماراتن مسیه و رقابت صوفی، خواستم ببینم چه جورین و فرقشون چیه. مخصوصا اینکه گفته بودن رقابت صوفی رو ایرانیا مبدعش هستن و سختتره. ممنون به هرحال. لطف کردین.

 

آسمان آبی بودن را به من بیاموز 

سه شنبه 8/4/1389 - 21:57 - 0 تشکر 208104

واقعا بحث عالی شد.
یک سوال مناسب + مشارکت کاربران متخصص+ پاسخ های همه جانبه= یک تاپیک فوق العاده
ممنون از محمد حسین عزیز و مهدوی گرامی که به خوبی در بحث مشارکت کردند.

سه شنبه 8/4/1389 - 22:2 - 0 تشکر 208105

اگر ممکن است یکی از بچه ها درباره شارل مسیه و عبدالرحمن صوفی در این تاپیک مطلبی بگذارد تا این بحث کامل شود و آن را در صفحه اصلی سایت قرار دهیم.
راستی کس دیگری در این مسابقه شرکت کرده است؟

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی