انجمن ها > انجمن خانواده > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
خانواده (بازدید: 1611)
پنج شنبه 27/12/1388 - 15:56 -0 تشکر 190658
زنان دلخواه همسران ( به قلم مردانی که زنی دلخواه دارند)

«« حمایت »»
چرا شوهر ها دلشان نمی خواهد قفل دلشان را باز کنند و احساسات شان را در میان بگذارند؟ برای آن که آنها مرد هستند
این مطالب از زبان حدود 1000مرد است که انچه را که از زنانشان می خواهند می باشد تا زنانشان بفهمند که شوهرهایشان چه آرزویی دارند
كمكم كن برای فرزندانم یك قهرمان باشم . از من و از كارهای خوبی كه كرده ام تعریف كن . فقط از كاستی هایم حرف نزن .
نورمن ,67 ساله طلاق گرفته بعد از 22 سال .
مشوق من باش . باور كن كه می توانم به رؤیاهایم تحقق بخشم , حتی اگر بیش از آن زمانی كه تصورش را می كردم طول بكشید .
اد. 47 ساله 25 سال ازدواج كرده .
وقتی به من می گویی كه به من افتخار می كنی مرا جلو می برد , مخصوصاً وقتی سخت خودم را ملامت می كنم وبه خودم خشم میگیرم كه چرا بیل كیت نیستم .
جوئل , 47 ساله 5 سال است ازدواج كرده .
همان طور كه به بچه هایمان هم گفته ام : تو را دوست دارم و به تو افتخار می كنم » . نیاز دارم كه من هم همین را از تو بشنوم : كه دوستم داری و به عنوان یك شوهر و یك پدر به من افتخار می كنی
الكس , 37 ساله12 سال است ازدواج كرده .
وقتی دارم داستانی را تعریف می كنم با تصحیح جزئیات حرفم را قطع نكن . واقعیت ها مهم نیستند . مهم آن است كه حمایتم كنی و كاری كنی كه خوب به نظر برسم , نه مثل احمقی كه نمی تواند واقعیت ها را بیان كند .
مایك , 48 ساله ازدواج دوم , 6 سال است ازدواج كرده .
وكیل من باش . طرف من باش . اگر فكر می كنی اشتباه می كنم . راهنماییام كن تا به سمتی كه فكر می كنی درست است بروم . نخواه كه بر من مسلط شوی و مرا به آن سو بكشانی .
چارلی , 28 ساله 11 سال است ازدواج كرده
با ما صبور باش . ما مردیم. كاری كن خود را خاص احساس كنیم . ما پسر بچه ایم .
تابی , 33 ساله
بدان كه چه وقت باید به من فشار بیاوری و چه وقت باید آسان بگیری .
اندی , 27 ساله 3 سال است ازدواج كرده .
با توجه به رؤیاها و الهامات شوهرت گوش كن . حتی اگر فكر می كنی دست نیافتنی هستند . به دلخواهش رفتار كن . حمایتش كن . حتی با او به هیجان بیا. شوهرت تو را به خاطر آن كه تشویقش كردی و نه دلسردش , دوست خواهد داشت و قدرت را خواهد دانست .
رولند, 64 ساله 42 سال است ازدواج كرده .
از همسر من یاد بگیر . پنجاه سال با بولاهوسی های من ساخته و طوری وانمود كرده كه انكار از آن ها لذت هم می برد . او همیشه هم با من موافق نیست, یا به بعضی از كارهای من اهمیت نمی دهد. اما همیشه تصریح می كند كه مرا دوست دارد و این خوب است .
پاتریك , 71 ساله 50 سال است ازدواج كرده .
به شوهرت احترام بگذار م علی رغم همة كمبودهایش (كه تو آن ها را بهتر از هر كس می شناسی ) . بگذار بداند كه تو فكر می كنی او بزرگ است و تحسینش می كنی .
دیوید ,49 ساله 26 سال است ازدواج كرده .
یك شوهر به تحسین و احترام دائم نیاز دارد. بخشی از این تحسین و احترام را می تواند در میحط كار و از سایرین دریافت كند . اما مشتاق است كه بخش عمدة آن را از همسرش دریافت كند .
دیو, 29 ساله 1 روز است ازدواج كرده
به داستان هایم گوش كن , حتی اگر به نظرت ملال آور بیایند . برای من ملال آور نیستند و لابد دلیلی دارم كه می خواهم آنها را برای تو بگویم .
میشل , 27 ساله 5 سال است ازدواج كرده .
درك كن كه رؤیا طرح اولیة واقعیت است . رؤیاهای شریك زندگی ات را تغذیه كن . حمایتش كن تا كسی شود كه دلش می خواهد .
ادی , 51 ساله ازدواج دوم , 26 سال است ازدواج كرده .
وقتی ما در زندگی گم می شویم , دوست نداریم جهت درست را بپریم . وقتی می بینی گم شده ام , راهی پیدا كن كه با ملایمت مرا به مسیر درست برگردانی .
كوین , 39 ساله 12 سال است ازدواج كرده
دوستی باش كه آمده تا حمایت كند . اما درعین حال آماده است تا وقتی احمقانه رفتار می كنم . با من مقابله كند.
تری , 53 ساله ازدواج دوم , 23 سال است ازدواج كرده .
 
«« پذیرش»»
بی هیچ پرسشی به قضاوت من اعتماد كن . خصوصاً در مورد مسائل جزئی .
جان , 27 ساله7 سال است ازدواج كرده .
به جای آن كه بخواهی بعضی چیزها را تغییر بدهی . شوهرت را ! همان طور كه هست بپذیر .
چارلز , 38 ساله
این یك واقعیت است . هر شوهری نیاز دارد كه دو ساعت در هفته روی كاناپه جلوی تلویزیون لم بدهد و برا ی خودش باشد . بی این كه به هیچ سؤالی جواب بدهد .
ری , 39 ساله7 سال است ازدواج كرده .
وقتی می گویی: « شوهر جین همیشه در خرید به او كمك می كند , چرا تو كمك نمی كنی؟ » . وادارم می كنی بگویم : « چرا با شوهر جین ازدواج نكردی؟» .
الن , 43 ساله 2 سال است ازدواج كرده .
بیشترین چیزی كه از دو همسر قبلی ام انتظار داشتم قدر شناسی بود . كاش خوشحالی خود را از این كه شوهرشان هستم به من نشان می دادند.
جیم , 80 ساله دو ازدواج به مدت 23 و30 سال , و اكنون همسرش فوت كرده .
به من حق بده كه برای خودم روی صندلی لم بدهم , نوشیدنی موردعلاقه ام را بنوشم و در آرامش مسابقه را تماشا كنم . سطل آشغال می تواند متظر شود . سؤال ها می توانند منتظر شوند و تقربلاً هر چیز دیگری در این دنیا می توان منتظر شود.
تام , 45 ساله3 سال است ازدواج كرده
این قدر از مادرم ایراد نگیر .من می دانم او بینقص نیست خودم هم با او مشكل دارم . امادیگر به فشار اضافی از جاب تو نیازی نیست .
آلفرد ، 68 ساله ازدواج سوم ، 13 سال است ازدواج كرده .
این قدر سعی نكن ما را كنترل كنی و تغییر دهی . ما الماس های نتراشیده نیستیم , ما مردیم . همان مردی كه عاشقش شدی و با او ازدواج كردی .
بیل , 47 ساله ازدواج دوم , 6 ماه است ازدواج كرده .
انتقاد را منحصر به موضوعاتی كن كه واقعاً اهمیت دارند. وقتی با شوهرت ناشكیبا می شوی به جای دندان قروچه كردن به یاد عشقی كه نسبت به او داری بیفت و عمیقاً احساسش كن .
بن , 81 ساله 55 سال است علی رغم زیر و بم های غول آسا با خوشی و شادی با همسرش زندگی كرده .
متشكرم كه گذاشتی خودم باشم و سعی نكردی مرا تغییر بدهی و به صورت مردی در آوری كه دلخواه توست . همان طور كه من هم نخواستم تو را تغییر بدهم و تو را همان طور كه هستی پذیرفتم .
الن , 47 ساله 5 سال است ازدواج كرده
همیشه روی اشتباهات من مستقر نشو . خوبی ها را هم به اندازة بدی ها به یاد بیاور .
مت ، 28 ساله 6 سال است ازدواج كرده .
به شورهت همان قدر احترام بگذار كه به مادر و پدرت احترام می گذاری .
بیل ، 57 ساله ازدواج دوم ، 16 سال است ازدواج كرده .
همچنان كه هر دوی شما با هم كار می كنید تا بنای ازدواج تان را بسازید . شوهرت اشتباهاتی می كند توجه ات را روی اشتباهاتش متمركز نكن . تصویر كامل بنا را در ذهن داشته باش .
دن ، 54 ساله طلاق گرفته بعد از 24 سال زناشویی .
اگر از دست من عصبانی هستی . انتظار ندارم ظرف یك دقیقه بر عصابنیت ات غلبه كنی . فقط یادت باشد كه همه چیز یك « جنایت در شرف وقوع » نیست . پس كمی بخشش نشان بده و هر وقت می توانی مرا ببخش .
رابرت ،41 ساله ازدواج دوم ، 1 سال است ازدواج كرده .
اجازه بده شوهرت هر تعمیر و تغییر ی كه می خواهد انجام دهد . و اگر آن تعمیراتو تغییرات كامل نبود. اور ا تحقیر نكن . وقتی كارش تمام شد. اورا تحسین كن .
هاوی ، 78 ساله ازدواج سوم ، 11 سال است ازدواج كرده
همیشه وقتی مین ( خشم ) منفجر می شود ، صبور باش .
الن ، 33 ساله 1 سال است ازدواج كرده .
 
«« ارتباط »»
به اشتابهاتت اعتراف كن و در صورت لزوم بگو:«متأسفم » همیشه هم تقصیر مرد نیست .
مایك , 44 ساله طلاق گرفته بعد از 3 سال زناشویی
دو كلمه را برای یك ازدواج ماندگار توصیه می كنم : « بله عزیزم » و این برای هر دوی شماست !
جان ,71 ساله 48 سال اسست ازدواج كرده .
وقتی كه فقط گوش می كنی, كه نشان بدهی می فهمی , خوشم می آید . همچنین دوست دارم بر سردیدگاه های متفاوت با من مخالفت كنی .
جف , 43 ساله 17 سال است ازدواج كرده .
به احساسات شوهرت گوش كن , حتی اگر ناچار باشی آن را به زور از او بیرون بكشی . دلخوری های انباشته شده به مرور زمان همه چیز را خراب می كنند .
آلبرتو, 34 ساله طلاق گرفته
وقتی از چیزی ناراحتی درباره اش با من حرف بزن . نگذار تبدیل به یك مین بشود و بعداً منفجر شود .
نورمن , 32 ساله 5 سال است ازدواج كرده .
وقتی اشتباه می كنی . بپذیر , من هم همین كار با تو خواهم كرد .
رودی , 47 ساله ازدواج دوم , 5 سال است ازدواج كرده .
گفتن : « من كه به تو گفتم » چه زبانی و چه با ایما و اشاره , هرگز در مورد شریك زندگی ات سازنده نخواهد بود .
دیك, 64 ساله 43 سال است ازدواج كرده .
وقتی از تو می پرسم : « چی شده » به من بگو . نگو : « هیچی » و بعداً متوقع باش كه خودم حدس بزنم .
كوین , 42 ساله 19 سال است ازدواج كرده .
خواهش می كنم فكر نكن هر چه كه می گویم . قبلا خوب درباره اشت فكر كرده ام . پس وقتی یك كلمه نابجا می گویم . یا چیزی می گویم كه خون تو را به جوش می آورد.« مرا دار نزن
آلن , 43 ساله 2 سال است ازدواج كرده .
سعی نكن حرف آخر را تو برای من بزنی . یادت باش كه من یك مردم, با شخصیت یك پسر بچه و باید , باید حرف حرف من باشد .
جی , 62 ساله 30 سال است ازدواج كرده .
وقتی من پیشنهادی می كنم و تو رد می كنی, امری است علیعده , اما وقتی یك نفر دیگر همان چیز را می گوید و تو می گویی : «عجب فكر خوبی !» احساس می كنم تو فكر مرا و « خود مرا » دست كم میگری .
استوارت ,37 ساله 7 سال است ازدواج كرده .
لطفاً گوش كن و به خاطر بسپار , كه من مجبور نباشم حرف هایم را تكرار كنم . این كار باعث می شود فكر كنم كه دیگر به حرف های من گوش نمی كنی . و خواهش می كنم این را هم نگو كه : « هیچ همچین چیزی نیست » .
جان , 72 ساله ازدواج دوم , 20 سال است ازدواج كرده
با شكیبایی یاد بگیر كه واقعاً ارتباط برقرار كنی . توان ارتباط برقرار كردن با قلب و ذهن تو , كلید گشودن هر در دیگری است
جیمز , 45 ساله 13 سال است ازدواج كرده .
سعی كن تفاوت بین شنیدن و فهمیدن را یاد بگیری . گاهی می دانم كه حرفم را می شنوی . اما مطمئن نیستم كه آن را بفهمی .
دن , 75 ساله 53 سال است ازدواج كرده .
از من به دوستانم بد گویی نكن .
لی , 61 ساله طلاق گرفته
اول دیگری را درك كن . بعد كاری كن كه دیگری تو را درك كند
چارلز , 34 ساله 6 سال است ازدواج كرده.
از بحث كردن در حضور بچه ها نترسید . در آن صورت , آنها یاد میگیرند كه كشمكش و اختلاف نظر را می توان با استفاده از روش درست و احترام متقابل حل كرد . آن وقت بچه ها خواهند گفت : « پس ما هم می توانیم مجادله داشته باشیم , ولی ما دیدیم كه مامان و بابا چه طور توانستند آن را از راه درست حل كنند!»

نیك , 51 ساله ازدواج دوم , 24 سال است ازدواج كرده .
وقتی از جانب تو فقط گله و شكایت و واكنش های منفی می بینم . احساس می كنم كه لابد بدترین شوهر دنیا هستم . زمانی را هم به گفتن خوبی های من اختصاص بده . بگو رفتارم با بچه ها چه طور است . چه طور تو را خوشحال می كنم (البته اگر خوشحل می كنم ) , چه طور زندگی را برای تو آسان می كنم (البته اگر می كنم ) و تو چه خوبی هایی در من می بینی , مخلص كلام : فقط اشكالات مرا نگو, محاسن مرا هم بگو .
جری , 53 ساله ازدواج دوم , 5 سال است ازدواج كرده .
لطفاً به محض رفتن به بستر دربارة صورت حساب ها و مشكلات مالی صحبت نكن . نمی توانم خوب بخوابم .
جوئل , 47 ساله 5 سال است ازدواج كرده .
یادت باشد كه بسیاری از بحث های ما محرمانه هستند و نباید جلوی دیگران مطرح شوند.
دیك ,64 ساله 45 سال است ازدواج كرده.
 
 
«« تفاوت ها »» این را بفهم كه ممكن است چارچوب زمانی تو و شوهرت مثل هم نباشد . به صرف این كه تو می ویی الان وقت انجام فلان كار است. انتظار نداشته باش كه شوهرت فوراً آماده انجام آن كار شود .
تابی , 33 ساله
نمی دانم چه كسی گفته است : « هرگز با عصابنیت به رختخواب نروید » . هر كس هست . شك دارم كه ازدواج كرده باشد . یادت باشد: اگر گاهی عصبانی به رختخواب برویم , معنی اشت این نیست كه در شرف جدایی هستیم
رابرت , 43 ساله 7 سال است ازدواج كرده .
كاش این قدر اصرار نمی كردی كاری را كه دوست داری . دقیقاً در آن لحظه ای كه خودت می خواهی انجام دهیم . حداقل ببین كه آیا از نظر من هم زمان مناسبی هست یا نه .
رولاند , 41 ساله 5 سال است ازدواج كرده .
اگر دلم بخواهد دیرتر از تو به بستر بروم , معنی اش این نیست كه تو را دوست ندارم . معنی اش این است كه دلم می خواهد دیرتر از تو به بستر بروم .
نلی: 47 ساله 12 سال است ازدواج كرده .
سكوت چیز خوبی است . این كه حرف نمی زنم , یا دائماً همه چیز را با تو در میان نمی گذارم , معنی اش این نیست كه مشكلی در بین است .
دان , 51 ساله 30 سال است ازدواج كرده .
مایل به مصالحه باشید و توان تان را یكی كنید . اردواج مثل قایقرانی است . اگر هر دو قایقران با هم پارو بزنند. حتماً پیش خواهند رفت .
برادلی , 54 ساله 26 سال است ازدواج كرده
اتاقی كه مال خود آدم باشد , حتی برای چند ساعت در روز مهم ترین اتاق خانه است . یك زن با هوش می داند كه اگر شوهرش دلش می خواهد روزنامه بخواند یا تلویزیون تماشا كند . و خود او می خواهد كه به سینما برود , از هم جدا كردن برنامه ها , كاری عالی است !
لئو , 67ساله 48 سال است ازدواج كرده .
بپذیر كه كارهایی هست . كارهای « صرفاً مردانه ای » هست . كه من دلم می خواهد انجام دهم. وقتی می بینی كه من مشغول انجام آن كارها هستم و از انجام آنها لذت می برم . جوری نگاهم نكن كه انگار یك انسان نئاندرتال عقب افتاده هستم .
اسكات : 44ساله 15 سال است ازدواج كرده
هرگز وسایل قدیمی مورد علاقة او را بدون اجازه اش به خیریه اهدا نكن. زنی كه این قاعده را فراموش كرده بود , یك جفت چكمة كهنة شوهرش را به بازار حراجی یك مدرسه اهدا كرد. بعدها ( كه دیگر دیر شده بود) , فهمید كه شوهرش چند هزار دلار در آن چكمه پس انداز كرده بود .

جان , 55ساله ازدواج دوم , 20 سال است ازدواج كرده .
وقتی برای ورزش یا وقت گذرانی با دوستان بیرون می روم , چیزی را از تو نمی گیرم . بلكه تو خودت چیزی به من می دهی كه به آن احتیاج دارم . زن ها از گل خوش شان می آید . مردها هم دوست دارند با هم وقت بگذرانند بدون این كه ناچار باشند برای چند ساعت بیرون رفتن از خودشان دفاع كنند .
اریك , 28 ساله 6 سال است ازدواج كرده .
وقتی می خواهم كمی از من فاصله بگیری , معنی اشت این نیست كه دوستت ندارم یا می خواهم تركت كنم . من فقط به زمان نیاز دارم تا خودم را بازسازی كنم
گری , 41 ساله 12 سال است ازدواج كرده .
او را تشویق كن تا خارج از رابطه اش با تو هم , علایقی پیدا كند . دو نصفه نمی توانند یك تمامیت بسازند . دو چیز تمام می توانند یك تمامیت بسازند .
لاری , 46 ساله ازدواج دوم ,18 سال است ازدواج كرده
به من فضای بیشتری بده , بدون نگرانی از این كه چرا در آن لحظة‌خاص , تنهایی را به بودن با تو ترجیح می دهم .
میچل , 50 ساله12 ساله است ازدواج كرده .
زندگی اجتماعی مستقل , اساس یك رابطة ماندگار است . چیزی كه از زندگی اجتماعی به ذهنم می رسد .
استیفن , 30 ساله 8 سال است ازدواج كرده .
از عشاق گذشتهات با من حرف نزن . می دانم كه تو با من ازدواج كرده ای , با این حال احساس حسادت می كنم.
میچل , 50 ساله 6 سال است ازدواج كرده .
وقتی مشكل دارم , اجازه بده مدتی توی لاك خودم بروم . من این جوری می توانم از عهدة مشكلم بربیایم .
كالین
این قدر به من نگو كه شلوار جین پاره و رنگ و رورفتة « انگار صد سال است در آن زندگی كرده ای » را دور بیندازم . آن چیزی كه باعث می شود تو از آن بدت بیاید, دقیقاً همان چیزی است كه من عاشقش هستم .
اندی , 45 ساله 11 سال است ازدواج كرده .
وقتی دلت میخواهد تنها باشی ., از من توقع نداشته باش فكرت را بخوانم . كافی است از من بخواهی كه از تو فاصله بگیرم , و میگیرم . اگر مردها یك چیز را خوب بفهمند , آن نیاز به فاصله گرفتن است .
دنیس , 48 ساله 16 سال است ازدواج كرده .
 
«« روز به روز »»
به جای شوهرت داوطلب نشو,مگر این كه مشورت اولیه را با او كرده باشی . هر چه باشد , این وقت و توان اوست كه داری از جانبش مایه می گذاری.
دیوید , 37 ساله 5 سال است ازدواج كرده .
نیازهای مرا آخر از همه قرار نده : بچه ها, والدینت. احساس می كنم تنها وقتی تو را و توجه تو را خواهم داشت كه به همة كسان دیگر رسیده باشی.
گوردون , 39ساله 12 سال است ازدواج كرده .
پرداخت صورتحساب ها را میان خودتان تقسیم كنید . به این ترتیب هر دوی شما خواهید بفهمید زندگی چه هزینه هایی دارد.
جان , 55 ساله ازدواج دوم , 20 سال است ازدواج كرده .
به نیازهای من پیش از نیازهای خودت فكر كن . یاد بگیر كه طبخ یك غذای خانگی , نشانة عشق است . این كارهارا برای من بكن , تا من هم برای تو بكنم .
كری , 44 ساله 11 سال است ازدواج كرده .
هر از گاهی با بیرون بردن آشغال ها مرا شگفت زده كن . از وقتی بچه بودم , همیشه من آشغال ها رابیرون برده ام .
اتن , 32 ساله 3 سال است ازدواج كرده .
وقتی به بچه ها ویتامین می دهی , یادت باشد كه یكی هم به من بدهی .
دیوید , 38 ساله 16 سال است ازدواج كرده .
هرگز به من اجازه نده تو را دست كم بگیرم .
هیچ چیز را تغییر نده , همان طور بی نقص كه هستی , بمان . كاش من هم می توانستم مثل تو بی نقص باشم .
استیو , 63 ساله 41 سال است ازدواج كرده .
به جای این كه بگویی : « مرد این كار را می كند, زن آن كار را می گند » بیا ببینیم هر كدام از ما چه كاری را بیشتر دوست داردو بهتر انجام می دهد وهمین تعیین كننده مسئولیت های ما باشد .
بیل , 65 ساله 43 سال است ازدواج كرده .
هر لحظه ای كه با هم هستیم باید ارزشمند باشد. اجازه نده زندگی میان ما قرار بگیرد. رابطة ما هدیة خاصی است كه شایستة چیزی كم تر از اولویت اول نیست .
اسكن , 45 ساله 7 سال است ازدواج كرده .
خودمان را بیش از حد متعهد انجام فعالیت های اجتماعی و آنچه « باید بكنیم » نكن . « آنچه باید بكنیم » پیش از هر چیز باید روی خودمان متمركز باشد .
جوئل , 47 ساله 5 سال است ازدواج كرده .
شور و حرارت همه چیز است . نیاز دارم كه تو هم پرشور باشی و همان طور كه من تو را می خواهم , تو هم مرا بخواهی .

درك , 45 ساله دو بار طلاق گرفته و در شرف ازدواج مجدد است .
به یاد بیاور زمانی را كه نوبود و هنوز مو داشت. بعد به یاد بیاور روزهایی را كه از شوخی هایش روده بر می شدی و سرتاپایش را می بوسیدی . و بالاخره این كه به خودت بگو, آن قدر بگو تا در ذهنت جا بیفتد: « من هم بی نقص نیستم . من هم بی نقص نیستم . من هم بی نقص نیستم » .
فرانك , 48 ساله 16 سال است ازدواج كرده .
خودت را با دوستان و هدف های زندگی ات مرتبط نگه دار تا زنده و تازه بمانی.
تری , 53 ساله ازدواج دوم , 23 سال است ازدواج كرده
تصمیماتی را كه زندگی ما و بچه ها را بهتر می كند , به هر تعداد لازم باشد , بدون من بگیر .
جف ,43 ساله 17 سال است ازدواج كرده .
 
منبع:http://www.parsianforum.com/showthread.php?t=66592
 
 

قال الله عزّوجلّ:
تندي نكن با كسي كه تو را بر او مسلط كردند تا با تو تندي نكنم.(كافي2/303)

 

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان

 

..............................................................

وبلاگ من:شهر ما(کلیک کن حالش رو ببر)

سه شنبه 10/1/1389 - 10:18 - 0 تشکر 192096

سلام حاج آقا واقعا من برای همسرم همین كارها رو می كنم
یعنی همیشه شاید روزی چند بار بهش می گم دوستش دارم
همیشه بهشم می گم بهش افتخار می كنم
و همیشه بهش می گم تو تنها مرد خوب روی زمینی و تنها مرد زندگی من
پس چرا اون به من نمی گه


KUU
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی