• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 4182)
دوشنبه 12/9/1386 - 22:35 -0 تشکر 18269
خودشناسی

به نام خدا

سلام

یکی از اصول داشتن زندگی موفق و همچنین شناخت خدا ، شناخت خود است .

قصد دارم  در این تاپیک مبحثی با عنوان خودشناسی ایجاد کنم که نمی دونم چه قدر مورد توجه قرار می گیره

اگه سوالی بود من در خدمتم .

دوشنبه 12/9/1386 - 22:55 - 0 تشکر 18274

مطالب زیر چکیده ی کتاب وضعیت آخر از اریک برن است . او معتقد است وجود ما در هر سنی ، با هر جنسیتی و با هر شخصیتی سه بخش دارد.
وقتی به دنیا می آییم شیوه های تربیتی روی ما اجرا می شود و خودمان دخالتی نداریم و همه ی آنها به صورت یک تجربه در یک بخش از وجود ما به نام والد ضبط می شود .
هر تجربه با یک احساس همراه است که در بخش کودک وجود ما ضبط می شود.
پس مخزن احساسات کودک و مخزن همه ی تجربیات والد است. در زیر به تفضیل به هرکدام از ابعاد وجود می پردازم :
1- والد:
رویدادهای خارجی ضبط شده در مغز که بدون سوال حتی با زور عموما در پنج سال اول زندگی ضبط می شوند . شامل آن چیزی است که خود طفل از پدر ، مادر و جانشین آنها می شنود همین طور در جنبه ی والد شخصیت تمام پندها ، اخطارها ، قوانین و مقرراتی که بچه از پدر و مادر خود شنیده یا دررفتار آنها دیده محفوظ است هزاران نکن همه در والد ضبط می شوند . محبت ها ، بغل کردن ها ، ناز کردن ها ، خنده ها و صدای شیرین ناشی از لذت خوشحالی مادر و صورت مسرور پدری که به بچه مباهات می کند دستورات ضبط شده ی والد ضامن بقای ما هستند چه بقای جسمانی و چه بقای اجتماعی . عامل چه طور باید بیشتر اطلاعات ما را درزندگی روزمره تشکیل می دهند.
2- کودک:
احساسهای ضبط شده را کودک می گوییم به عبارت دیگر مجموعه ی اطلاعات احساسی ناشی از دیدن ، شنیدن و فهمیدن را جنبه ی کودک وجود تعریف می کنیم . عصبانیت ، از کوره در رفتن ، حسادت و لجبازی نشانه های تسلط کودک است . در عین حال در کودک قوه خلاق حس کنجکاوی ، اشتیاق لمس کردن ، حس کردن و تجربه کردن ، ضبط های مربوط به اولین احساس ها ، اولین کنشهاو اولین ها ی بسیاری نهفته است . کودک تابع احساسات است . ناگهان و بی دلیل و برهان عمل می کند تسکین فوری می خواهد ، اهل صبر و تحمل نیست و همواره می گوید مال من از مال شما بهتراست عموما چهار زمینه ای که کودک در آن به دنبال فعالیت است شامل قدرت ، ثروت ، شهوت و شهرت است .
3- بالغ:
ازحدود 10 ماهگی شروع به رشد می کند . با جابجا شدن آغاز می شود و رشد می کند از این زمان بچه می تواند بین والد ( مفهوم یاد داده شده زندگی ) و کودک ( مفهوم احساس شده زندگی ) فرق قائل شود. اطلاعات بالغ از راه تحقیق و سنجش تجربه ها به دست می آید. بالغ به مقایسه ی اطلاعات رسیده از سه منبع کودک ، والد و واقعیت می پردازد و آنگاه تصمیم می گیرد. بالغ اطلاعات رسیده از والد را وارسی می کند تا به روز بودن یا قدیمی و غیر قابل استفاده بودن آنها مشخص می شود. بالغ اطلاعات کودک را نیز وارسی می کند و تصمیم می گیرد که آیا این احساس های امروز مناسب هستند یا قدیمی و بیهوده شده اند و اینکه اصلا کجا باید این احساس ابراز شود ، چقدر، چگونه ، کجا ، کی وتوسط چه کسی و برای چه کسی . اطلاعاتی که از طریق تجربه و امتحان کسب می شوند تبدیل به چیزهای دایمی می شود که می توان به آنها اعتماد داشت . از دیگر وظایف بالغ ارزیابی احتمالات است اگر بالغ از احتمال وقوع مشکلی در آینده هوشیار باشد از طریق ارزیابی احتمالات می تواند راه حلی برای آن مشکل اگر و هر وقت که فرارسد بیاندیشد . اگر به نظر بالغ اطلاعات رسیده از والد با واقعیت تطابق داشته باشد فرد احساس راحتی و آرامش خواهد داشت. قدرت خلاقه ی وی به کار می افتد اطلاعات برچسب معتبر می خورند و دوباره بایگانی می شوند . بالغ درک می کند که صبر وایمان لازم است دنبال تسکین فوری نیست. بالغ عکس العمل های کودک را در دیگران تشخیص می دهد و اگر خواست از مقابله به مثل خودداری می کند.

دوشنبه 12/9/1386 - 22:56 - 0 تشکر 18275

مطالب زیر چکیده ی کتاب وضعیت آخر از اریک برن است . او معتقد است وجود ما در هر سنی ، با هر جنسیتی و با هر شخصیتی سه بخش دارد.
وقتی به دنیا می آییم شیوه های تربیتی روی ما اجرا می شود و خودمان دخالتی نداریم و همه ی آنها به صورت یک تجربه در یک بخش از وجود ما به نام والد ضبط می شود .
هر تجربه با یک احساس همراه است که در بخش کودک وجود ما ضبط می شود.
پس مخزن احساسات کودک و مخزن همه ی تجربیات والد است. در زیر به تفضیل به هرکدام از ابعاد وجود می پردازم :
1- والد:
رویدادهای خارجی ضبط شده در مغز که بدون سوال حتی با زور عموما در پنج سال اول زندگی ضبط می شوند . شامل آن چیزی است که خود طفل از پدر ، مادر و جانشین آنها می شنود همین طور در جنبه ی والد شخصیت تمام پندها ، اخطارها ، قوانین و مقرراتی که بچه از پدر و مادر خود شنیده یا دررفتار آنها دیده محفوظ است هزاران نکن همه در والد ضبط می شوند . محبت ها ، بغل کردن ها ، ناز کردن ها ، خنده ها و صدای شیرین ناشی از لذت خوشحالی مادر و صورت مسرور پدری که به بچه مباهات می کند دستورات ضبط شده ی والد ضامن بقای ما هستند چه بقای جسمانی و چه بقای اجتماعی . عامل چه طور باید بیشتر اطلاعات ما را درزندگی روزمره تشکیل می دهند.
2- کودک:
احساسهای ضبط شده را کودک می گوییم به عبارت دیگر مجموعه ی اطلاعات احساسی ناشی از دیدن ، شنیدن و فهمیدن را جنبه ی کودک وجود تعریف می کنیم . عصبانیت ، از کوره در رفتن ، حسادت و لجبازی نشانه های تسلط کودک است . در عین حال در کودک قوه خلاق حس کنجکاوی ، اشتیاق لمس کردن ، حس کردن و تجربه کردن ، ضبط های مربوط به اولین احساس ها ، اولین کنشهاو اولین ها ی بسیاری نهفته است . کودک تابع احساسات است . ناگهان و بی دلیل و برهان عمل می کند تسکین فوری می خواهد ، اهل صبر و تحمل نیست و همواره می گوید مال من از مال شما بهتراست عموما چهار زمینه ای که کودک در آن به دنبال فعالیت است شامل قدرت ، ثروت ، شهوت و شهرت است .
3- بالغ:
ازحدود 10 ماهگی شروع به رشد می کند . با جابجا شدن آغاز می شود و رشد می کند از این زمان بچه می تواند بین والد ( مفهوم یاد داده شده زندگی ) و کودک ( مفهوم احساس شده زندگی ) فرق قائل شود. اطلاعات بالغ از راه تحقیق و سنجش تجربه ها به دست می آید. بالغ به مقایسه ی اطلاعات رسیده از سه منبع کودک ، والد و واقعیت می پردازد و آنگاه تصمیم می گیرد. بالغ اطلاعات رسیده از والد را وارسی می کند تا به روز بودن یا قدیمی و غیر قابل استفاده بودن آنها مشخص می شود. بالغ اطلاعات کودک را نیز وارسی می کند و تصمیم می گیرد که آیا این احساس های امروز مناسب هستند یا قدیمی و بیهوده شده اند و اینکه اصلا کجا باید این احساس ابراز شود ، چقدر، چگونه ، کجا ، کی وتوسط چه کسی و برای چه کسی . اطلاعاتی که از طریق تجربه و امتحان کسب می شوند تبدیل به چیزهای دایمی می شود که می توان به آنها اعتماد داشت . از دیگر وظایف بالغ ارزیابی احتمالات است اگر بالغ از احتمال وقوع مشکلی در آینده هوشیار باشد از طریق ارزیابی احتمالات می تواند راه حلی برای آن مشکل اگر و هر وقت که فرارسد بیاندیشد . اگر به نظر بالغ اطلاعات رسیده از والد با واقعیت تطابق داشته باشد فرد احساس راحتی و آرامش خواهد داشت. قدرت خلاقه ی وی به کار می افتد اطلاعات برچسب معتبر می خورند و دوباره بایگانی می شوند . بالغ درک می کند که صبر وایمان لازم است دنبال تسکین فوری نیست. بالغ عکس العمل های کودک را در دیگران تشخیص می دهد و اگر خواست از مقابله به مثل خودداری می کند.

سه شنبه 13/9/1386 - 0:4 - 0 تشکر 18280

.:.مرجان آسماني.:.

سلام و ممنون به خاطر مطالب خوبت خانمی
میخوام اگه بشه کمکت کنم در توضیح این مطالب
اجازه هست؟!:)

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران
تا از دلم بشوئی غمهای روزگاران...
سه شنبه 13/9/1386 - 14:37 - 0 تشکر 18346

سلام گلریز جان و همینطور تمام ایرونیهای عزیز

ممنون. استفاده کردیم. خیلی خوب بود. موفق باشی

هر سلام خداحافظي اي هم دارد.

 

سه شنبه 13/9/1386 - 15:32 - 0 تشکر 18361

یک دنیا ممنون از گلریز عزیز.

واقعا وقتی مباحث تخصصی و اساسی رو میخونم برام لذت بخشه.

خیلی جالبه اتفاقا هفته پیش با استادمون در مورد شخصیت والد و کودک صحبت میکردیم.مطلب جالبیه.

بازم ممنون از انتخاب به جا و مفیدتون.

منتظر بحثای تخصصی و کاربردی از گلریز عزیز و دیگر دوستان هستم.

موفق باشید.

........................................................

با تشکر:مدیریت انجمن روانشناسی

.........................................................

-----------------------------------------------------------------

"یاد خدا آرامبخش قلبهاست"

مدیریت انجمن روانشناسی

anjoman.ravanshenasi@tebyan.org

----------------------------------------------------------------

پنج شنبه 15/9/1386 - 9:10 - 0 تشکر 18584

به نام خدا

سلام

اول از همه عذرخواهی می کنم از دوستان چون مطالب را خیلی بد ثبت کرده بودم . راستش من توی برنامه ورد مطالب را نوشتم و اینجا کپی کردم نمی دونستم این جوری می شه .

بعدش هم از اظهار لطف دوستان ممنونم . مرجان جان خوشحال می شم تو هم کمک کنی .

در ضمن این مطلب هنوز ادامه دارد .....

جمعه 16/9/1386 - 0:17 - 0 تشکر 18680

سرنخهای والد کلامی :
من می خواهم ته و توی این کار را در آورم ، برای اولین و آخرین بار ، دیگر نمی توانم ، جونم به لبم رسیده ، گوش کن و همیشه یادت باشه که ، مگه چند دفعه باید بهت بگم ، اگه من جای تو بودم ... و همین طور کلمات هرگز ، همیشه ، هیچ وقت و کلمات ارزیابی کننده ( چه حمایت کننده و چه تنبیه کننده ) معرف والدند. هر کدام از این کلمات که بدون فکر ، خود به خودی وقدیمی بیان شوند نماد والد هستند که البته با حرکات بدنی نیز همراه می باشند.
لکن اگر همه ی این کلمات پس از تحقیق ، تامل و ارزیابی فکورانه باشد دیگر والدانه نیست بلکه کلمات بالغ به حساب می آیند.
علائم کودک - جسمانی :
چون عموم عکس العمل های اولیه بچه در مقابل انگیزه های دنیای خارج بدون کلام هستند بارزترین سرنخ های جنبه ی کودک به صورت کارهای بدنی یا به عبارت دیگر بیان از طریق حرکات جسمانی است . مثل اشک ریختن ، لرزش لبها ، لب ورچیدن ، کج خلقی ، جیغ ، ناله ، چشم گرداندن ، شانه بالا انداختن ، چشم پایین انداختن ، سربه سر گذاشتن ، شعف ، قش قش خندیدن ، دست بلند کردن برای حرف زدن ، ناخن جویدن ، انگشت در دماغ کردن ، گول خوردن و گول زدن ، کرکر خندیدن
علائم و نشانه های کودک - کلامی:
کاشکی ، دلم می خواهد ، نمی دونم ، می خوام ، به من چه ، شاید وقتی بزرگ شدم ، بزرگتر ، بزرگترین ، مامان ببین چی ساختم و ...
         علائم و نشانه های بالغ - جسمانی:
             صورت بالغ هنگام گوش دادن روشن و روبه جلواست . وقتی سر به
              یک طرف خم شده باشد یعنی شنونده با دید تردید به صحبت های شما
             می نگرد.
              علائم ونشانه های بالغ کلامی:
             چرا ، چه ، کجا ، کی ، چه طور ، چه قدر، از چه طریق در  مقایسه با ،
              حقیقی ، غلط و صحیح ( ناشی از ارزیابی )احتمالا،امکان دارد ،
              من فکر می کنم ،می فهممم ، به عقده ی من .
              این کلمات همه نشانگر در عمل کردن روی اطلاعات
               مربوطه اند وهر گونه اطلاعات گرفتن یا دادن ( دانش )
              بالغانه است و بین ابعاد وجود اول کسی که مجاز به انتخاب
              کردن می باشد بالغ است .
               نکته :
              دقت ، خصت و نظم نشان دهنده ی والد سخت گیراست و هر جا که
              یک وضعیت غیر خوب وجود دارد یعنی کودک و والد در آن وضعیت
              خیلی نقش دارند.

يکشنبه 18/9/1386 - 2:29 - 0 تشکر 18952

.:.مرجان آسمانی.:.

سلام دوستان
خواندن کتابهای "ماندن در وضعیت آخر" و "بازیها "و "وضعیت آخر" رو برای اطلاعات بیشتر توصیه میکنیم.
موفق باشید

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران
تا از دلم بشوئی غمهای روزگاران...
يکشنبه 18/9/1386 - 2:31 - 0 تشکر 18953

.:.مرجان آسمانی.:.

سلام و با تشکر از دوست خوبمون گلریز
من با اجازه بقیه مطالب رو خدمتتون عرض میکنم
خوب حالا میریم سراغ وضعیت های چهاگانه:
هر شخصی ممکنه توی یکی از این وضعیتهای باشه شمام میتونید با توجه به توضیحات ببینید توی کدوم وضعیت هستید،اینم توضیحات:
وضعیت اول:من خوب نیستم شما خوب هستید:این بخش همان احساسا نوزاد است که چون به دیگران محتاج است خود را زیر دست بزرگترها میبیند و این احساسا غیر خوب در او به وجود می اید که "من خوب نیستم و شما خوب هستید"
من خوب نیستم چون کوچکم ضعیفم ناتوان و بی دفاعم
و شما خوب هستید چون بزرگید قوی هستید و میتوانید مرا کتک بزنید....
تثبیت در این وضعیت ممکن است فرد گوشه گیر شود زیرا زندگی با افرادیکه همه خوبند دردناک است
این فرد مشتاق و خواستار انجام خدمت برای دیگران است
چنین افرادی دنبال دوستتانی میرودن که والدهای بزرگی دارند و نوازشهای بزرگی میکنند...

وضعیت دوم:من خوب نیستم شما خوب نیستید:
چون فرد پا به یک سالگی میگذارد کمیاز نوازشها کاسته میشود
تنبیه می آید، گریه و زاری هست، نکن و دست نزن هم هست...
اگر فرد در این سنین نوازش نشود ممکن است ارزوی برگشت به دوره ی قبل را داشته باشد
در اثر تثبیت در این وضعیت فرد ممکن است نوازش همه را رد کند حتی نوازشهای صادقانه را
این فرد از به کار بردن بالغ خود خودداری میکند
این فرد از محرومیت در رنج است
به نظر او نوازش دهنده واقعی وجود نداردچون هیچ کس خوب نیست پس نوازش خوب هم وجود ندارد.
وضعیت سوم:من خوب هستم شما خوب نیستید:
در حدود دو سالگی کودک میفهمد که  وقتی از پدر و مادرش دور است احساس خوبی دارد چون با حضور آنها احساسا ترس میکند...
نکن مرا تنبیه کند!کتکتم بزند!و....
پس به این نتیجه میرسد که:من خوبم و تو خوب نیستی
این بچه از تسلیم شدن خودداری میکند به تدریج که سنش بالا میرد به زدن ضربه متقابل میپردازد چون هم خشونت را دیده و میداند که چطور خشن باشد و هم چون در والدش ضبط شده اجازه دارد که خشونت نشان دهد
تثبیت در این وضعیت ممکن است که باعث شود فرد هیچ گونه احساس گناهی نداشته باشد چون وجدانی که سرزنشگر باشد وجود نداشته
در همه کارها مقصد دیگرانند!همیشه خودشان بر حق بوده و اصلا باور به خوب بودن دیگران وجود ندارد
وضعیت چهارم:من خوب هستم شما خوب هستید:
سه وضعیت نخست همه ریشه ی نا آگاهانه دارند ناشی از نتیجه یری های طفل بر مبنای اطلاعات والد و کودک است که ریشه ی احساسات درونی دارد
در هر سه یک احساسا غیر خوب وجود دارد و تا پایان سه سالگی یکی از این سه وضعیت در فرد تثبیت میشود.
وضعیت چهارم نه بر پایه احساسات که بر پایه ایمان تفرک و قول و قرار خود شخص برای عمل و بر اساس بالغ است.
در اینجا ما به اارده ی خودمان به سمت مورد نظرمان میرویم...
متاسفانه عمومی ترین وضعیت در افراد وضعیت اول است که معمولا شعار این است که مال من از مال شما بتر است
در این وضعیت هرگونه تسکینی خوب است مثل زدن برادر کوچک...لگد زدن به گربه و...
البته این مربوط میشود به کوچکترها
مال بزگترها پیچیده تر است:جمع آوری مال و منال...داشتن خانه ای بزرگتر و...
البته ضبطهای غیر خوب دوران کودکی پاک نمیوشد باید با ایجاد ضبط های خوب رفتاری متناسب با بالغ ایجاد کرد...موفقیتهایی بر پایه ی اصول اخلاقی که با شعور و منظق حامیت شود و بر پایه ی پیش بینی احتمالات صحیح باشد.

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران
تا از دلم بشوئی غمهای روزگاران...
يکشنبه 18/9/1386 - 9:5 - 0 تشکر 18964

به نام خدا

با سلام

اول از مرجان عزیز ممنونم به خاطر کمکی که کردند

و الان که به پایان قسمت اول مباحث خودشناسی رسیدیم بهتره یه تکلیف برای دوستان

بگزاریم  دوستان لطف کنید نتیجه ی تکلیف را اینجا بگذارید تا ببینیم تونستیم تا حدودی خودمان را بشناسیم یا نه ؟

تکلیف :

روزی 2 ساعت از اعمال و حرفهایی که در روز انجام می دهید ( ترجیحا 1 ساعت صبح و 1 ساعت بعداز ظهر ) روی یک برگه بنوسید و در کنار هر کدام از این اعمال و گفتار بنوسید که کدام رفتار بالغانه کدام کودکانه و کدام والدانه بوده . بعد از حدود یک هفته مطالب را دسته بندی کنید و ببینید کدام شخیصیت در شما بزرگتراست . ( اگر سوالی هم بود من در خدمتم )

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.