انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 1132)
سه شنبه 15/10/1388 - 12:38 -0 تشکر 174287
فاجعۀ ی حیاء ستیزی متن طولانی است ولی از تمام دختران و پسران خواهش می کنم حتما بخونند

بی تردید حیاء فضیلتی  است كه بی نیاز از آنست تا ما در وصف آن چیزی بگوئیم. كافی است بدانیم تمام انبیاء الهی، مصلحان تاریخ، فلاسفه و دانشمندان دنیا، حتی آنها كه ملتزم به هیچ عقیده ای و باوری هم نبوده اند حیاء را به عنوان یك فضیلت و ارزش بزرگ برای انسان به رسمیت شناخته و ضرورت آن را برای جامعه ی بشری امری آفتابی دانسته اند، و فقط این تمدن حیوان منش غرب است كه این فضیلت بزرگ را به پای بت شهوت و منافع پست مادی قربان كرده و بشریت را به سراشیب سقوط و پستی و تحریف انسانیت مواجه ساخته است.
هرچند جامعه ی افغانی یك جامعه ی سنتی است و حیاء چون خون در رگ رگ آن ریشه دارد، با آن هم فقر و تهاجم فرهنگی، استعمارزده گی، بی توجهی در برابر تعالیم اسلام و اموری چند، سبب شده تا چالش هایِ جدی، ارزش و فضیلت حیاء و آینده ی اخلاقییِ جامعه ی عفیف و پاكیزه ی ما را به مخاطره اندازد. بناءً، درین مقال كوشش برآنست تا ارزش حیاء و نقش آن در تكامل انسان، نقشه های شوم شیطانی در گذر تاریخ برای نابودییِ فضیلت حیاء و نشانه های بی حیایی در جامعه ی ما و اموری چند از این دست، به بحث گرفته شود، بدان امید كه خوانندگان معرفت در این زمینه در روشنایی بیشتری قرار گرفته و برای شان سود مند افتد.

تعریف حیاء:

حیاءعبارت است از یک نیروی پایدار در نهاد انسان با حیاء که او را از انجام آنچه زشت است، باز می دارد، و در روبروشدن با زشتی حساسیت نشان می دهد، و از انجام آن، حالت انکسار و شکستگی بر وی دست می دهد.
پس با حیاء است که جامعه از زشتی ها پاک می ماند و اخلاق، رو به زوال و پستی نمی  نهد و عظمت و وقار انسانی لكه دار نمی شود.

پیامبران الهی و حیاء:

ارزش حیاء را از این جا نیز می توان در یافت كه هر كدام از پیامبران الهی برای ترویج آن در میان بشریت تلاش ورزیده و آن را در هدایت و تكامل بشر ضروری و الزامی  دانسته اند، چنان چه ابومسعود انصاری  از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت می كند كه آن حضرت فرمودند:
« إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت» (بخاری)
«از آن چه بشریت از سخنان پیامبران پیشین ]نیز[ آن را دریافته است، اینست که چون حیاء نداشتی هرچه خواهی انجام بده!»
یعنی باید حیاء داشت، ورنه انسان بی حیاء از انجام هیچ ناروایی پروا نمی کند و دست به هر زشتییِ که هوای نفسش آن را مطالبه کند، می زند.

جایگاه حیاء در میان اخلاقیات اسلام:

از آن جا كه حیاء در تكامل و تعالی انسان، نقشی بس برازنده دارد، و از سویِ، اسلام بیش از هر مكتب و دینی، تشنه ی تعالی و تكامل بشراست، لذا این آئین مقدس، بیش از هر دین و مكتبی به حیاء ارزش قایل شده و با تمام توان در صدد آنست تا بشریت را به این سعادت بزرگ آراسته گرداند. پیامبراسلام در حدیثی که آن را عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است، می فرمایند:
«إن لكل دین خلقا وإن خلق الإسلام الحیاء» (رواِِیت ازابن ماجه)
«هر دینی یک خلق برگزیده و ویژه دارد، خلق برگزیده و ویژه دراسلام، همانا حیاءاست».
پس حیاء درپیکره ی اخلاقیات اسلام جایگاه سر را دارد. گویی پیامبر اسلام می دانسته اند که آن چه آینده ی بشریت  را بیش از هرچه تهدید می کند، رزیلت بی حیایی است كه این همه به حیاء تأكید كرده اند.

ارتباط حیاء با ایمان:

بی شک که حیاء پاسدار ایمان و حافظ ارزش های ایمانی است، اگر حیاء نباشد فاتحه ی ایمان نیز خوانده خواهدشد، چنان چه پیامبراسلام در حدیثی که آن را عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت کرده است فرمودند:
«الحیاء والإیمان قرنا جمیعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر (حاكم و بیهقى در شعب الإیمان)
«حیاء و ایمان قرین و پیوست یکدیگرساخته شده اند، پس هرگاه یکی از بین رفت دیگری نیز از بین خواهدرفت».
بنگر که این فرموده ی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چگونه امروز به یک  واقعیت عینی تبدیل شده است، چنانچه تو دیدی جوامعی که حیاء را از دست دادند، چه زودگوهر ایمان و فضیلت و پاکی  را به پای بت شهوت قربان کردند. (پس درودبی پایان ، نثار روح پاک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باد!).

شیطان و حیاء:

از آن جا كه حیاء چون حصاری انسان را از گزند دسیسه های شیطانی مصونیت می بخشد، و تا آدمی از فضیلت حیاء برخوردار باشد، شیطان وی را گمراه كرده نمی تواند، بناءً شیطان از همان آغاز خلقت آدمی، و از بدو دشمنی اش با انسانیت، تمام توانش را بسیج نموده تا این لباس ارزنده را از تن آدمی بكشد و وی را خار و زبون سازد. به همین سبب شیطان اولین نقشه  اش برای انحراف و گمراهی آدمی را نقشه ای به منظور کشیدن لباس از تن آدم و حوا پی ریزی نمود؛ لباسی كه همواره سنبل و نماد حیاء بوده و هست. به آیه ی 20سورة اعراف دقت کنید:
«فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانُ لِیُبْدِیَ لَهُمَا مَا وُورِیَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا»(اعراف/20)
«سپس شیطان، آنان  را وسوسه كرد تا عورت های پنهان از چشم آنان را بدیشان نمایان گرداند».
و این چنین، شیطان خواست تا ازیکسو آن ها را بی عزت و شرمگین سازد –که برهنگی چیزی جز بی عزتی و شرمساری نیست- و از جانب دیگر با نشان دادن شرمگاه های آنان به یکدیگرشان، حساسیت شرم را از آنان دور کند و آب حیاء را از چشم شان بریزاند، زیرا تا آدمی به حیاء  آراسته باشد شیطان او را به فحشاء و گمراهی کشانده نمی تواند.

دامی بس دقیق و حساس:

شیطان، آنان  را به وسوسه گرفت و به گوش آدم خواند که:
«یَاآدَمُ! هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا یَبْلَى» (طه/20)
«ای آدم! آیا تو را به درختی که (خوردن از آن، به شما) جاودانگی و ملکی پایان ناپذیر می بخشد آگاه نکنم؟»
و علاوتاً، با سوگندهای موكدی، خود را دلسوز و خیرخواه به ایشان نشان داد:
«وَقَاسَمَهُمَا إِنِّی لَكُمَا لَمِنْ النَّاصِحِینَ» (اعراف/21)
«و به ایشان سوگند یاد کرد که من از خیرخواهان شمایم (و از این راهنمایی ام قصدی جز خیرشما را ندارم)»
این چنین، شیطان با نشان دادن باغ های سبز و سرخ و تطمیع ایشان به دو چیزی که عشق به آن در جان آدمی ریشه دارد (یکی: عمرجاودانه و دیگری: ملک پایان ناپذیر)از یك سو، و از جانب دیگر با پشته کردن قسم ها و سوءاستفاده از حس اعتمادی که از ایمان  راستین در وجود آدم وحوا شگوفا شده بود، ایشان را به طمع انداخت و در دام فریبش گرفتارشان ساخت.
بی تردید، این نقشه ی شیطانی، نقشه  ی عادی نه؛ بلكه یك نقشه  ی بس خطرناك و اغواكننده بود.

عاقبت چه شد؟

سرانجام وسوسه های شیطانی کارگر افتاد و سبب شد تا عزم آدم سست شود و حکم خدا را از یاد ببرد، چنان چه خداوند فرموده است:
«وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» (طه/115)
(و همانا ما قبلاً به آدم توصیه و سفارش کردیم ولی او فراموش کرد، و عزم استواری برایش نیافتیم).
و بالآ خره، آدم و حوا كه وسوسه های شیطانی هوش از هوش بی هوش، و دستور خداوند را از یاد شان برده بود، از درخت ممنوعه خوردند و این تخطی سبب شد تا لباس بهشتین از تن شان فروریزد و ایشان خود را غرق در دریای خجالت بینند و در جستجوی راه نجاتی دست و پاكنند و برای اولین بار هدف شیطان محقق گردد:
«..فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ »
«پس هنگامی كه از آن درخت چشیدند ، شرمگاه های آنان برای شان نمایان شد، و (لباس عزت از تن شان فروریخت، ولخت وعریان شدند، آنگاه از نهایت شرم به فكر پوشاندن شرمگاه های خویش بر آمده و) شروع به جمع‌آوری برگ های (درختان) بهشت و افكندن شان بر روی خود كردند».
سرانجام، شیطان به هدفش رسید و اولین دسیسه اش به ثمر نشست و توانست تا آدم و حوا را از مقام عزت به حضیض ذلت بكشاند:
«فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ..» (اعراف/22).
«پس شیطان آن دو را آهسته آهسته از درجه و مقام والایشان فرود آورد و از شاخسار اطاعت به چاهسار معصیت انداخت».
داستانی با این همه تكرار، چرا؟
خداوند جل جلاله ماجرای فریب خوردگی آدم و حوا از شیطان  را برای ما بار بار در چندین سوره ی قرآن مجید بیان کرده است، تا ما فرزندان آدم و حوا آن را بار بار بخوانیم و از آن ماجرا عبرت بگیریم، و فریب نقشه های شیطان را که برای کشیدن لباس و حجاب ما نیز، در سر دارد نخوریم، و به هیچ قیمتی لباس و حجاب را از دست ندهیم. به همین سبب، او تعالی به دنبال همان آیات، بعد از ذکر آن ماجرا، نخست ما را به ارزش لباس آگاه می کند:
«یَابَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْآتِكُمْ وَرِیشًا» (اعراف/27).
« ای فرزندان آدم! به راستی لباسی  را -که شرمگاه های تان را بپوشاند و (مایه ی) زینت شما باشد- برای تان نازل کردیم..».
آن گاه خطاب به ما-فرزندان آدم- می گوید:
«یَابَنِی آدَمَ لَا یَفْتِنَنَّكُمْ الشَّیْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُرِیَهُمَا سَوْآتِهِمَا»(اعراف/27)
«ای فرزندان آدم ! زنهار تا شیطان شما را نفریبد ، همان گونه كه پدر و مادرتان را (فریفت و) از بهشت بیرونشان كرد و لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا شرمگاه هایِ شان را بدیشان نشان دهد» .
و این چنین، این آیات هدف از بیان داستان فریب خوردگی آدم و حوا از شیطان را روشن می كند، و آن این كه: آن ماجرا درس عبرتی باشد برای ما فرزندان آدم، و تجربه ی تلخ پدر بر سر ما تكرار نشود و آن، دشمن دیرینه –با نقشه ها و ترفندهای دیرینه اش- را بشناسیم و هیچ گاهی فریب آن را نخوریم.

گوناگونییِ نقشه های شیطان:

شیطان، همواره در گذر زمان با استفاده از نقشه ها و دسیسه های گوناگون در تلاش بوده و هست تا از هر راه ممكن آدمی را اغوا نموده و لباس را از تن وی بكشد. حتی وی از احساسات دینی بشر، نیز بدین منظور بهره جسته و آز آن سوء استفاده كرده است. نمونه اش مشرکان عرب قبل از اسلام اند، که هنگام طواف کعبه، شیطان لباس  را به این بهانه از تن آنان می کشید که آخر! این لباسی است که با آن گناه کرده اید، چگونه روا باشد تا هنگام طواف کعبه آن  را به تن داشته باشید؟ چنان چه بسیاری از ایشان فریب این وسوسه را خورده و هنگام طواف كعبه، برای این كه از لباس گنه آلود –به گمان باطل خود- به دور باشند، لباس را از تن خویش كشیده و به صورت لخت و عریان طواف می كردند، و زنان می کوشیدند این کار را در تاریكییِ شب انجام دهند تا زیاد شرمنده و خجل نشوند. تا آن که پیامبراسلام بعد از فتح مکه در اولین باری كه زمینه ی ادایِ حج، برای مسلمانان فراهم شد، حضرت ابوبکر رضی الله عنه را مسئول كاروان حج تعیین كرده و به وی وظیفه دادند تا در هنگام مراسم حج برای همه ی زائران کعبه اعلان کند که:
«..أَلَا لَا یَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ» (صحیح البخاری)
«هان آگاه شوید! ازین پس هیچ مشرکی حق ندارد حج كند و نیز هیچ کس حق ندارد به  صورت عریان طواف نماید».
چنان چه خداوند جل جلاله نیز، در ادامه ی همان آیات سوره ی اعراف به این گمراهی مشرکان به اجمال اشاره کرده و آن  را تقبیح نموده است:
«وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»(اعراف/28).
«و چون كار زشتى انجام دهند (و به دستور شیطان برهنه به دور کعبه طواف کنند) مى‏گویند پدران خود را بر آن یافته ایم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو قطعاً خداوند به كار زشت فرمان نمى‏دهد آیا چیزى را كه نمى‏دانید به خدا نسبت مى‏دهید».
بدین گونه، الله جل جلاله آن كار احمقانه ی شان را به فاحشه تعبیر نموده و آنان را در برابر این كار زشت كه به تقلید از پدران، آن را انجام می دادند، و علاوتاً بر خدا افتراء نموده و آن را دستور الهی نیز قلمداد می كردند، مورد سرزنش قرار می دهد و آن را رد می كند.

نقشه های مدرن:

آیا در عصر حاضر هم شیطان برای کشیدن لباس از تن آدمی پلان هایی دارد؟ پاسخش –متأسفانه- بلی است. وی در عصر حاضر با ترفندهای جدید و مدرنی به سراغ انسان – به   ویژه زن، که برهنگیی وی برای شیطان موفق آمیزتراست- آمده است.
انسان معاصر   را این گونه وسوسه می کند که آخر، الآن عصر آزادی و تمدن است، چرا باید خود را به این چند متر تکه زندانی سازی؟ چرا زیبایی های بدنت  را به نمایش نگذاری و همگان  را شیفته و اسیر خود نسازی؟ چرا از ظاهر شدن به حالتی كه در آن تولد شده ای خجالت بكشی؟... و ازین قبیل چراها.

تأثیر این نقشه ها:

بشریت امروز نیز چون بشریت دیروز – بلكه بیشتر از آن- فریب وسوسه های شیطان را خورده و برق آن وسوسه ها چشمش را خیره و عقل را از وی گرفته است، و در نتیجه یِ آن، تمدن بزرگی چون تمدن غرب، كوركورانه در پی تحقق اهداف شیطان افتاده و برای نابودیی ارزش بزرگ حیاء، حجاب و عفت، آلت دست شیطان شده و همان كرده است كه شما می بینید. چنان چه اگر شما اندکی به اوضاع اخلاقی کشورهای که از نور اسلام بی بهره اند دقت کنید از آن همه فحشاء و حرمت شکنی شگفت زده خواهید شد.
مگر نه اینست که امروز فحشاء در جهان کفر تا آن جا بیداد می کند که روسبی گرایان اتحادیه ها راه انداخته و حمایت موكد دولت ها و قوانین شان را نیز بدست آورده اند؟ مگر نه اینست که ازدواج در حال ازبین رفتن است و روابط جنسی و فحشاء به صورت آزاد، اکثریت نزدیک به کل ایشان  را به خویش آلوده ساخته است؟
مگرنه اینست که ویروس ایدز ملیون ها نفر را به کام مرگ کشانده و هم اکنون ملیون ها تن مصاب به آن، برای مرگ شان لحظه شماری می کنند؟ آیا مگر بیشترین عامل انتشار آن، روابط نامشروع و فحشاء نیست؟
امروز کار شیطان تا آن جا کارگر افتاده که حتی هنر و ادبیات هم در خدمت فحشاء وبرهنه گی قرار گرفته است و همواره هنر و ادبیات نیز برکوره ی آن می دمد و آن را شعله ور و شعله ورتر می گرداند.

فضیحت تا به كجا؟

این كه فاجعه ی بی حیایی در غرب چقدر به فضیحت گرائیده را می توان از خاطره ی یك جوان افغانییِ  برگشته از آلمان –درچندسال قبل- اندازه گیری كرد. وی چشم دیدش  را در محفلی در هرات که ده ها جوان مسلمان در آن حضور داشتند، از یک صحنه ی دلخراش در آلمان چنین حكایت می كرد كه: یک شرکت آلمانی اعلان نمود هرکه در فلان تاریخ دم فروشگاه ما برهنه حاضرشود، 50% کالارا ارزانتر دریافت خواهدکرد. وی می گفت در تاریخ موعود صف طویلی از برهنگان، دَم آن فروشگاه صف کشیده  بودند تا کالا را 50% ارزانتر دریافت کنند.
بلی جوان عزیز! تو چه فکر می کنی؟ آیا غیر ازین است که آن فریب خوردگان این عمل ننگین  را خدمتی برای بشریت می دانند تا به گمان خود آنسان را از اسارت لباس آزاد سازند؟

ما به كجا می رویم؟

متأسفانه، دورنمای اخلاقی کشورما –به ویژه وقتی که مردم خود را مصاب به فقر فرهنگی، استعمارزده گی، و محروم از تربیت درست اسلامی می بینیم- تاریک به نظر می رسد، مگراین که خداوند -برخلاف ظاهر- اراده ی دیگر داشته باشد و برای این ملت بیداری و تربیت اسلامی بخشد.
نمونه ی آن تراژیدی در شهرما–که هرچند به نظر کسانی ممکن است مهم به نظر نرسد، اما به نظر اربابان اندیشه چیزی نیست جز نشانه ی آغاز یک سیر نزولی - از یک محفل عروسی است، و آن این که هنگامی که نوبت رقص عروس و داماد فرارسید و عروس و داماد می بایست به حکم تقلید کورکورانه از غرب در حضور حاضرین می رقصیدند، تا متمدن به نظرآیند، درین اثنا که شرم بر داماد غالب آمده بود، نمی توانست با خانمش در حضور تماشاچیان برقصد، اما خانمش که خود باختگی های شرایط حاضر، چندان حیائی به وی نگذاشته بود، نه تنها که خود می رقصید، بلکه با کمال گستاخی با تَـه بالاکردن دست های شوهرش، وی  را نیز به رقص تشویق می کرد. (انا لله و انا الیه راجعون).
پس شما ای خوانندگان با معرفت! قدر اسلام –این دین عزت و پاکی-  را قبل از آن که آن را از دست دهید و اسیر شهوت و شیطان شوید، بدانید و حامل این پرچم پرافتخار درشعار و عمل شوید و شما که در ساحل نجاتش قرار دارید، دست غرق شده گان را بگیرید و فرشته ی نجات اهل غریق شوید!

چهارشنبه 23/10/1388 - 10:47 - 0 تشکر 175775

بدبختی اینجاست که اونقدر توی جامعه از این نوع بی حیایی ها میبینیم که دیگه برامون عادی میشه و اصلا ابراز بی حیایی خیلی راحتتره.مثلا خیلی راحت میشه یه دوست از جنس مخالف پیدا کنی و به بهانه همکار بودن یا همکلاسی بودن در این میدان ،جولان بی حیایی کنی!

چه خوشبخت است كسي كه با افتخار بگويد من يك تورك هستم

ne mutlu turkum diyene

يکشنبه 11/11/1388 - 8:32 - 0 تشکر 179292

با سلام اسلام به مردا و زنامون گفته عورت خود را حفظ كنید و عفت پیشه كنید و نگاهتونو كوتاه كنید و توصیه جدی‌تر به خانما كه پوششتونو درست كنید اگه به دستورات اسلام عمل بشه، خیلی چیزا حل می‌شه اللهم عجل لولیك الفرج یا علی

 
سیب‌سرخ‌60- غریبی‌آشنا       وبلاگم: ماه تابان من 

شنبه 17/11/1388 - 16:31 - 0 تشکر 180608

همه این مسائل درون خانواده نهادینه میشود اگر مادر خانواده برای خود ارزش قائل بوده ومتوجه دلیل آفرینش خود شده باشه حتی اگه مسلمون هم نباشه به دستورات اخلاقی پایبند باشه اگه مرد در خانواده به زن در همه مسائل بها بده اگر مرد به زندگیش متعهد باشه اگر زن غرور داشته باشه و فقط دنبال شخصیت خودش در حیطه مرد نباشه اون موقع می فهمه حیا یعنی چی اگر خانواده بر فرزندان در دوران حساس زندگی عفت را بیاموزند اگر غرور مثبت را در وجود دختران نهادینه بشود واعتماد به نفس صحیح در آنها به وجود آید خانوادهای سالم فرزندانی سالم خواهیم داشت

دوشنبه 19/11/1388 - 12:7 - 0 تشکر 181015

در دوران بدی زندگی می کنیم. دورانی که عفت و حیا جای خود را به بی عفتی و بی حیایی داده است.

اما ریشه ی آن در کجاست ؟ تا به حال به برخی از خانواده ها نگاه کردید؟

مادر بزرگ چادریه ، مادر چادریه و یا اینکه اگر چادری هم نیست ولی محجوب و پوشیده است ولی در کنار این مادر و این مادر بزرگ می بینم که دختر یا نوه با پوششی نامناسب و یا رفتاری غیر مطابق با حیا و عفت در جامعه ظاهر میشه.

خب به نظر من اول باید ریشه ی این مسائل رو در خانواده ها جستجو کرد.

ابنقدر خانواده های امروزی درگیر تجملات و کار و گرفتاری های خود شده اند که از آموزش مسائل دینی و اخلاق اسلامی به فرزندان خود دور مانده اند.

پسر ها هم همینطور ، از پوشش آنها گرفته تا رفتار و اخلاقشون بعضا اصلا شبیه پدر هاشون نیست.

البته شاید برخی این اعتقاد رو داشته بانشند که نسل عوض شده و دوره ، دوره پیشرفته و اینترنت.

ولی دستورات اسلام در مورد عفت و حیای زن و مرد برای همه ی دوران هاست. و ما می تونیم درکنار همه ی پیشرفت هامون مطابق با دستورات اسلام حرکت کنیم.

من دیده ایم در برخی از خانواده ها حتی اگر کسی هم بخواهد فرزند رو نصیحت کند یکی از والدین می گه ولش کن بابا الان زمانه اینطوریه. سخت بهش نگیر.

حالا سنش کمه برای نماز خوندن

حالا سنش کمه برای حجاب رو رعایت کردن و ...

اگر خانواده ها فرزندان خودشون رو از همون ابتدا راهنمایی کنند و تمام مسائل رو بهشون آموزش بدن فکر کنم بهترین راه برای کنترل عفت و حیا در جامعه است.

اي آقاي ما برس به داد ما

دوشنبه 22/6/1389 - 15:40 - 0 تشکر 230703

متاسفانه عادی شدن گناه (که عبارت اخری کوچک شمردن گناه است) بدتر از انجام گناه است و این سایه تاریک خودش را بر سر دختران و پسران ما انداخته است.

برای رفع این قضیه باید چه کرد؟

در راه رسيدن به oooooj

با مردم مهربان باش چرا که هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهي شد 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی