انجمن ها > انجمن طنز و سرگرمی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
طنز و سرگرمی (بازدید: 15322)
شنبه 30/8/1388 - 23:59 -0 تشکر 164839
اشعار طنز

به نام محبوب

توی این تاپیك می خوایم برترین اشعار طنز رو از برترین شعرای طنز بخونیم:

اولی در ذم ازدواج ها و وصلت های نامتناسب در جامعه

شعر از حضرت گل آقا

پشه و ازدواج مجدد!!! 


توجه: لطفا ( پشه را با تشدید بخوانید!!) آن شنیدم پشه ء زن مرده ای! 

پشه زن مرده و افسرده ای! 

چون عیالش مرد در مرگش گریست 

مدتی بی همسر و بی زن بزیست! 

عاقبت گفتند اورا دوستان! 

هست فیلی ( ماده) در ( هندوستان)!! 

شوهر او زد از این دنیا به چاک!! 

زیر ماشین رفت ناگه شد هلاک!! 

خواستگاری کن که آید در برت! 

چون که تنهایی. شود او همسرت! 

این نصیحت پشه را خوشحال کرد!! 

زود از این گفتار استقبال کرد 

بال پر بگشود در روی هوا 

رفت سوی فیل . با شورو نوا 

پشه او را خوشگل و زیبا بدید 

عشقی از وی آمدش در دل پدید 

گفت ای فیل ملوس و عشوه گر!! 

از همه خوبان عالم خوبتر! 

آن شنیدم شوهرت رفته ز دست 

مانده ای تنها که این خیلی بد است 

من هم از روزی که بی زن مانده ام 

پشه ای آواره و در مانده ام! 

حرف مردم را نباید کم گرفت 

بایدت این آبرو محکم گرفت 

چاره این درد و هم راه علاج!! 

ازدواج است ازدواج است ازدواج!! 

تو زن من باش من نان آورت!!!! 

فخر کن بر شوهر نام آورت !!! 

فیل ماده چون شنید این حرف گفت: 

ازدواج ما بود یک حرف مفت! 

در نظر آور کنون آینده را 

کی توانی داد خرج بنده را؟؟! 

کودکی آید اگر از ما پدید ؟! 

از عجایب باشد و نوع جدید!! 

مانع دیگر که اصل مطلب است!؟ 

باعث تشویش در روز و شب است!! 

این که تو در آسمان پر میزنی! 

کی دگر روی هوا فکر (( زنی)) ؟؟ 

شب نیایی گر به منزل . من کجا؟ 

دسترس دارم به تو ای نا قلا؟؟؟ 

من چه می دانم کجا خوابیده ای ؟؟ 

یا برای من چه خوابی دیده ای؟؟ 

روز و شب من در زمین تو در هوا 

وصلتی اینسان نمی باشد روا !! 

بی تناسب چونکه باشد ازدواج 

جز طلاق آنرا نباشد خود علاج! 

این طلاق و این جدایی ها همه 

بین آدمها بود بی واهمه!! 

پند من بشنو تو در ختم سخن!! 

بی تناسب زن مگیر ای هم وطن!! 

 

دوشنبه 2/9/1388 - 11:23 - 0 تشکر 165149

شعر از ابوالقاسم حالت در باب آزادی بیان :

نطق آزاد و بیان آزاد است

روح آزاد و روان آزاد است

همه جا زمزمه ی آزادی ست

پیر آزاد و جوان آزاد است

گله آزاد نباشد ورنه

گرگ آزاد است و شبان آزاد است

در هدف ساختن سینه ی خلق

تیر آزاد است و کمان آزاد است

از پی ریختن خون بشر

تیغ آزاد است و سنان آزاد است

اگر از وضع جهان نالانی

ناله آزاد و فغان آزاد است

بر سر خود بزن و نعره بکش

دست آزاد و دهان آزاد است

دوشنبه 2/9/1388 - 11:49 - 0 تشکر 165157

 شوخی با خیام :اثر محمد جاوید

آن قصر كه جمشید در او جام گرفت// از بهر خریدنش همش وام گرفت

چون قسط نداد بانک مسکن با زور// آن قصر زجمشید سرانجام گرفت

*********
آنان كه به صحرای علل تاخته اند»// درمرکز شهر برجها ساخته اند

یک واحد از آن به حقه و صد ترفند// با قیمت دوبله به من انداخته اند

*****************
برخیز زخواب تا شرابی بخوریم// صبحانه به جای شیر آبی بخوریم

درحسرت گوشت برّه سرگردانیم// از گوشت خر بیا کبابی بخوریم

*****************
از تن چو برفت جان پاک من و تو// یا کود شد آن زمان که خاک من و تو

سهمیۀ سوخت ما فزون می گردد// لبریز شود دوباره باک من وتو
·

چهارشنبه 4/9/1388 - 20:28 - 0 تشکر 165815

شعر از ابوالفضل زرويي نصرآباد 

مايه رنج و سختي است و عذاب / بچه ديرخواب زودنخواب!
خواب اصلاً نمي زند به سرش / تا نخوابند مادر و پدرش
من به اجبار كار و هنجارم / غالباً تا به صبح، بيدارم
شب كه شد، بي خيال دير و كنشت / مي شود بي عذاب، خواند و نوشت
نه روم در پي وصول كوپن / نه كسي مي زند به من تلفن
الغرض، شب كه وقت كار من است / پسر بنده هم كنار من است
هرچه گويم به التماس و عقاب / كه پسرجان، برو بگير بخواب
مي كند بر و بر به بنده نگاه / بچه، جن است و خواب، بسم الله!
بارها حقه در جواب زدم / الكي خويش را به خواب زدم
ابتدا اره بر عصب سابيد / بعدش آمد كنار من خوابيد
صبر كردم كه مست خواب شود / نكند حقه ام خراب شود
بعدش آرام و نرم و پاورچين / نم نم از تخت، آمدم پايين
تا بيايم از آن محل، بيرون / بچه فرياد مي زند: «آخ جون!»
توي اين سالها نشد يك شب / بنويسم بدون او مطلب
شيطنت گرچه در اساسش هست / زير چشمي به من حواسش هست
راست گفت آن حكيم دانشمند / كه بدين شيوه، بچه ها شده اند
باعث حفظ صلح و امنيت / مانع ازدياد جمعيت!

چهارشنبه 11/9/1388 - 18:23 - 0 تشکر 167286

كنون رزم virus و رستم شنو
دگرها شنیدستی این هم شنو
كه اسفندیارش یكی disk داد
بگفتا به رستم كه ای نیكزاد

در این 
disk باشد یكی file ناب
كه بگرفتم از 
site افراسیاب

برو حال  می كن بدین 
disk هان!
كه هم نون و هم آب باشد در آن

تهمتن روان شد سوی خانه اش 
شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزد 
mini tower اش
بزد ضربه بر دكمه 
power اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت
مران 
disk را در drive اش گذاشت

نكرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت 
یكی 
list از root دیسكت گرفت

در ان 
disk دیدش یكی file بود
بزد 
enter آنجا و اجرا نمود

كز ان یك 
demo گشت زان پس عیان
به فیلم و به موزیك و شرح  و بیان

به ناگه چنان سیستمش كرد 
hang
كه رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگر باره 
reset نمود
همی كرد هنگ و همان شد كه بود

تهمتن كلافه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد زد
چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد كه لیسانس رایانه بود 

بدو گفت رستم همه مشكلش
وز ان 
disk و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش 
یكی
دیسك bootable آورد پیش

یكی 
toolkit اندر آن disk بود
بر آورد آن را و اجرا نمود

همی گشت 
toolkit هارد اندرش
چو كودك كه گردد پی مادرش

به ناگه یكی رمز 
virus یافت
پی حذف امضای ایشان شتافت

چو 
virus را نیك بشناختش
مر از 
boot sector بر انداختش

یكی ضربه زد بر سرش 
toolkit
كه هر بایت ان گشت هشتاد 
bit

به خاك اندر افكند 
virus را
تهمتن به رایانه زد بوس را

چنین گفت تهمینه با شوهرش
كه این بار بگذشت از پل خرش

دگر باره اما خریت مكن
ز رایانه اصلا تو صحبت مكن

قسم خورد رستم به پروردگار
نگیرد دگر 
disk از اسفندیار

چهارشنبه 18/9/1388 - 14:32 - 0 تشکر 168616

سلام

شعری از برزخ:

به نام خدایی كه مرد آفرید

                         صبور ومتین اهل درد آفرید

چه دردی همان بس زته مانده اش

                         زنی كه كند خانه سرد آفرید

زنی كه بود دائما غرغرو

                          كند شوهرش دوره گرد آفرید

همانی كه سالب به آرامش است

                          وبا مرد خود در نبرد آفرید

زآزار او از ازل تا ابد

                       همه شوهران روی زرد آفرید

از آعاز خلقت سوال این بود

                               چرا آفرید وچرا آفرید

                          این نیز بگذرد.....
شنبه 12/10/1388 - 22:48 - 0 تشکر 173845

دلم می خواد كف بكنم دلم می‌خواد داد بزنمجیغ بزنم، جیغ بنفشپاره كنم لباسموبرم حموم با كت و كفش دلم می‌خواد زار بزنمصدام بره به آسمونكتابامو شوت بكنماز تو حیاط به پشت بوم دلم می‌خواد پر بكشممثل مگس به هر طرف وزوز و ویزویز بكنملقمه بگیرم از علف دلم می‌خواد كف بكنممثل پودر لباس شوییباد بكنم، گنده بشم مدام برم به دستشویی فكر نكنی دیوونه‌امیا خیلی درب و داغونمنه عزیزم من سالممفقط كمی نوجوونم.

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

شنبه 12/10/1388 - 22:48 - 0 تشکر 173846

یكی به من زنگ بزنه از كتاب: خنده به شرط قلقلك - ناشر پیدایش

یكی به من زنگ بزنهموبایل خریدم تازگیموبایل خریدم كه یه وقت به من تو بی عرضه نگی موبایل من كتابیهسرخ و سفید و آبیهآنتن نمی‌ده، ولیكنچیز شكیل و نابیه گاهی كه توش فوت می كنمسردش می‌شه ویبره می دهلرزونكش خیلی بالاستانگاری شاخه‌ی بیده بازی‌هاشم صفا دارهماشین حسابش كه نگوصبح‌ها بیدارم می كنهبا دنگ و دنگ و دو دو دو... یادم باشه زنگ بزنمبه مرتضی و مملی به بقال و میوه فروشبه دختر عموی علی تو این دیار بی كسییكی به من زنگ بزنهدر شبكه اگر نبودبه قلب من چنگ بزنه شمارمو می‌دم به تونهصدو یازده سی و دو...بی خیال فكرای بدمزاحمم خواستی بشو!

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

شنبه 12/10/1388 - 22:49 - 0 تشکر 173847

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
در پی یک دو ریالی همه جا رفتم و گشتم
دم به دم یکسره فریاد زدم آیا هست
یک دو ریالی خدمت حضرت عالی؟
ولی هر لحظه جوابی نشنیدم
خسته ی خسته لب جوی آبی بنشستم
عابری آمد و انداخت دو سکه کف دستم
و من از کرده ایشان نرمیدم نگسستم
نرم و آهسته توی باجه خزیدم
ولی از گوشی آن هیچ صدایی نشنیدم
یادم افتاد که دیریست که این باجه خراب است
همچو آینه دق مایه و اسباب عذاب است

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

شنبه 12/10/1388 - 22:50 - 0 تشکر 173848

مدرك دیپلم در ایران...

ای نسیم سحر آرامگه یار كجاست؟
مدرك دیپلمم اینجاست ولی كار كجاست؟
هر كجایی كه من مدرك خود را بردم
پاسخ این بود كه یك پارتی پولدار كجاست؟
روز و شب هر چه دویدم پی همسر گفتند
از برای چو تویی همسر و غمخوار كجاست؟
پدر دختره تا دید مرا با فریاد
گفت اوٌل تو بگو درهم و دینار كجاست؟
خانه در جردن و شمران چه داری بچه؟
پست و عنوان و یا حجره و انبار كجاست؟
ست الماس و گلوبند زمرد كه به آن
بكند دختر من فخر در انظار كجاست؟
یك عدد بنز مدل 98 دو در
تا كند فیس در آن در بر اغیار كجاست؟
اعتیاد ار كه نداری و سلامت هستی
برگی پاكی ژن ار دكتر و بهیار كجاست؟
هر چه فریاد زدم حرف مرا كس نشنید
كه به دادم برسد؟ گوش بدهكار كجاست؟
نیست چون بهر جوان عیب اكنون حمٌالم
توی میدان بكنم باربری، بار كجاست؟
مدرك دیپلم خود را بفروشم به دو پول
ایهالناس بگویید خریدار كجاست؟

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

يکشنبه 13/10/1388 - 17:9 - 0 تشکر 173971

اگرمـــــــــــا را شب یلدا بلنــــد است

ز یـــــــــــــاد زلف آن بالا بلنـــد است...(چو این مطلــــــع سرودم کیف کــردم

که این مضمـــون بی همتا بلند است!به ناگـــــــــــــــــه داد وجـدانــم در آمد:

که داد مـــــن از این کارا(!) بلند است!چقدر آخـــــــــــــر دروغ شاعــــــــرانه

صدای کوست ای رســــوا! بلند است!تو خود خندان و از هجــــــــر دروغین

ز شعــــــــــــرت آه و واویلا بلند است!نباف اینقــــــــــدر از بالا بلنــــــــــــدت!

صد وپنجـــــــاه سانت آیـــا بلند است؟؟!!دوازده شنبلیلــــه بــــر کــــــــــدویی –

همان "گیسوی چون یلدا بلند" است؟؟!بیــــــــــا این خط کش و آن زلف یارت!

نه من گویم،توخود گو!...ها!...بلند است؟!


***

مگــــــــــر مبهوت شعـــــــــر بوالفضولی

که دود از کلّـــــــــــه ات یارا ! بلند است؟!هر آن آتش که از حســــــــن تو برپاست

بدان از گـــــــــــــــور این بابا بلند است!!همــــــــه محصــــــــول خالی بندی اوست!

گر این آوازه در دنیــــــــــــــــــا بلند است!


***

الا ای طنز گــــــــوی همچـــو مانکن(!)

که قــــــــــدّ سروت از پهنا بلند است!!! ـ


برو پنـــــــــــد "نظامی" گوش میکن!(?)

اگر فکرت چو طبــــــــــــع ما بلند است!مپیچ ای "بوالفضول" اینقــــــدر در شعر

زبــــــــــــــــــــان کذب در آن تا بلند است!از این "اکذب" سرایی هاست کاکنـــون

دماغ کل شا عــــــــــــــــرها بلند است!!!

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی