انجمن ها > انجمن دانشجویی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانشجویی (بازدید: 7586)
شنبه 25/7/1388 - 10:47 -0 تشکر 158842
رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

به نام هستی هستا

سلام

در این تاپیک میخوایم دروس و رشته های علوم پایه رو قرار بدیم

دوستان گرامی اگه کسی منابع تمامی  رشته های کارشناسی ارشد رو داره لینکشو برام میل کنه.ممنون

لحظاتتون لبریز از خاطرات خوش

 

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

شنبه 25/7/1388 - 10:51 - 0 تشکر 158843

مجموعه زمین شناسی رشته امتحانی 1-پترولوژی 2-اقتصادی 3-تکتونیک 4-آبشناسی"ئیدروژئولوژی" 5-چینه شناسی و فسیل شناسی 6-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی 7-نفت 8-مهندسی 9-زیست محیطی 10-ژئوشیمی
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی وتخصصی 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-سنگ شناسی و پترولوژی 3 2 1 2 2 3 0 2 0 2
3-زمین شناسی ایران 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1
4-زمین شناسی ساختمانی 2 0 3 2 0 0 0 2 0 0
5-چینه شناسی 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0
6-زمین شناسی اقتصادی 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2
7-زمین شناسی نفت 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
8-ژئوشیمی 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3
9-رسوب شناسی 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0
10-دیرینه شناسی 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11-آب های زیرزمینی 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
12-زمین شناسی مهندسی 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

شنبه 25/7/1388 - 10:53 - 0 تشکر 158844

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی رشته امتحانی 1-ژئوفیزیک 2-هواشناسی
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی و تخصصی 1 1
2-ریاضی 1 1
3-فیزیک 1 1
4-زمین شناسی یا ریاضی فیزیک تخصصی 1 0
5-ترمودینامیک پایه یا هواشناسی 0 1

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

شنبه 25/7/1388 - 10:56 - 0 تشکر 158845

مجموعه شیمی رشته امتحانی 1-شیمی فیزیک 2-شیمی آلی 3-شیمی معدنی 4-شیمی تجزیه 5-شیمی کاربردی 6-فیتوشیمی 7-نانوشیمی 8-آموزش شیمی 9-پیشرانه ها 10-شیمی دریا 11-شیمی پلیمر
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی و تخصصی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2-شیمی آلی 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
3-شیمی معدنی 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
4-شیمی تجزیه 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
5-شیمی فیزیک 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1
6-شیمی کاربردی 1 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

شنبه 25/7/1388 - 11:3 - 0 تشکر 158846

مجموعه فیزیک رشته امتحانی 1-فیزیک 2-نانو فیزیک 3-آموززش فیزیک
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی و تخصصی 1 1 1
2-مکانیک 2 2 2
3-الکترومغناطیس 2 2 2
4-مکانیک کوانتومی 2 2 2

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

شنبه 25/7/1388 - 11:7 - 0 تشکر 158847

مجموعه فوتونیک رشته امتحانی 1-فوتونیک 2-الکترواپتیک 3-مهندسی پلاسما
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی و تخصصی 1 1 1
2-الکترومغناطیس 1 1 1
3-فیزیک مدرن 1 1 1
4-مکانیک کوانتومی 1 1 1
5-الکترونیک 1 1 1
6-اپتیک 1 1 1

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

شنبه 25/7/1388 - 11:10 - 0 تشکر 158848

مجموعه زیست شناسی رشته امتحانی 1-بیوفیزیک 2-بیوشیمی 3-علوم گیاهی 4-علوم جانوری 5-میکروبیواوژی 6-علوم سلولی ملکولی 7-ژنتیک 8-زیست فناوری
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی و تخصصی 2 2 2 2 2 2 2 2
2-زیست شناسی سلولی و ملکولی 1 1.5 1 1 1 4 1 1
3-بیوشیمی 1.5 3 1 1 1 1 1 1.5
4-ژنتیک 0 1.5 1 1 2 1 4 2.5
5-میکروبیولوژی 0 0 0 0 4 1 0 2.5
6-شیمی فیزیک 1 1 0 0 0 0 0 0
7-مجموعه گیاه شناسی 0 0 2.5 0 0 0 1 0
8-مجموعه جانور شناسی 0 0 0 2.5 0 0 0 0
9-فیزیک مدرن 1 0 0 0 0 0 0 0
10-بیوفیزیک 2.5 1 0 0 0 1 1 0.5
11-فیزیولوژی گیاهی 0 0 2.5 0 0 0 0 0
12-فیزیولوژی جانوری 0 0 0 2.5 0 0 0 0

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

شنبه 25/7/1388 - 11:13 - 0 تشکر 158849

مجموعه آمار رشته امتحانی 1-آمار ریاضی 2-آمار بیمه "آکچواری" 3-آمار اقتصادی و اجتماعی
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی و تخصصی 1 1 1
2-علوم اجتماعی و اقتصادی 0 0 1
3-بیمه 0 1 0
4-آمار کاربردی 3 4 5
5-آمار نظری 5 4 3
6-ریاضی 3 2 2

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

شنبه 25/7/1388 - 13:55 - 0 تشکر 158866

مجموعه ریاضی رشته امتحانی 1-ریاضی محض 2-ریاضی کاربردی 3-آموزش ریاضی 4-ریاضی مالی
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی و تخصصی 1 1 1 1
2-ریاضیات عمومی 4 4 4 4
3-معادلات دیفرانسیل 2 2 2 2
4-آمار و احتمال 2 2 2 2
5-توابع مختلط 2 2 2 2
6-جبر1 3 1 2 1
7-آنالیز ریاضی 1 3 3 3 3
8-آنالیز ریاضی 2 3 3 3 3
9-آنالیز عددی 1 2 3 2 3
10-جبر خطی 3 3 3 3

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

چهارشنبه 29/7/1388 - 12:34 - 0 تشکر 159734

علوم کامپیوتر رشته امتحانی علوم کامپیوتر
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی و تخصصصی 2
2-دروس پایه 6
3-ریاضیات گسسته 3
4-ساختمان داده ها و الگوریتمها 3
5-اصول سیستمهای کامپیوتری 3
6-نظریه اتوماتا و زبانها 3
7-آنالیز عددی 3

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

چهارشنبه 29/7/1388 - 12:35 - 0 تشکر 159735

علوم محیط زیست رشته امتحانی علوم محیط زیست
مواد امتحانی و ضرایب 1-زبان عمومی و تخصصی 2
2-زمین شناسی 1
3-ریاضی 1
4-فیزیک عمومی 1
5-اکولوژی 1
6-شیمی محیط زیست 1

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی