• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
دانش و فن آوری (بازدید: 7321)
سه شنبه 17/7/1386 - 8:51 -0 تشکر 15196
گروه زیست فناوری(biotechnology)

سلام

دراینجاسعی داریم شمارابازیست فناوری آشناکنیم.

درابتدابه چندنمونه ازمطالبی که دوستانتان دراین زمینه ثبت کرده اندرا

بیان می کنیم وبه دنبال آن منتظرمطالب خوب شماهستیم.

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

سه شنبه 17/7/1386 - 8:55 - 0 تشکر 15197

                جداسازی ژنهای منتقل شده در انسان

نوشته شده درانجمن توسط:ناشناس
منبع: www.genetic.mihanblog

توانایی انتقال ژن به درون سلولهای موش ، جداسازی همان ژن را نیز میسر می سازد . برای انجام این مقصود یا غربالگری و یا روش امدادی استفاده می‌شود. در استراتژی غربالگری DNA ابتدا با تعدادی از آنزیمهای محدود الاثر بریده می‌شود تا اینکه یک یا تعدادی از آنزیمهایی که ژن مورد نظر را برش نمی‌دهند، یافت شوند. کل DNA با این آنزیم بریده می‌شود و به نوع خاصی از DNA مانند پلاسمید وصل می‌شود. بدین طریق همه قطعات DNA یوکاریوتی که شامل DNA حاوی مارکر انتخابی نیز می‌باشند، به مارکر پروکاریوتی ضمیمه و متصل می‌شوند. انتقال ژن بطور معمول انجام می‌پذیرد.

عملا DNA از این پذیرنده اولیه جدا شده و جهت انتقال به جمعیت دوم سلولها ، استفاده می‌شود. سلولهای ثانویه که ژن را دریافت کرده‌اند، فقط شامل ژن مورد نظر خواهند بود. سپس خزانه‌ای از این DNA در فاژ و یا در کاسمید ، تهیه می‌شود. خزانه فوق برای توالی DNA مورد نظر غربال می‌شود که انتظار می‌رود بر روی همان فاژ یا کاسمیدی که حاوی ژن قابل انتخاب است، قرار داشته باشد
.

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

سه شنبه 17/7/1386 - 9:2 - 0 تشکر 15198

فرنسیس کریک درگذشت


فرنسیس کریک کاشف ساختمان DNA در سن 88 سالگی در اثر بیماری سرطان در گذشت. وی در سال 1953 به همراه جیمز واتسون موفق به کشف ساختارDNA شد. در پی این کشف بزرگ واتسون وکریک به اتفاق موریس ویلکینز جایزه نوبل پزشکی را در سال 1962 دریافت کردند. قابل ذکر است که تحقیقات روزالیند فرنکلین(که در سال 1958 وفات یافت) نقش موثری در به ثمر رسیدن این کشف داشته است.                                                                    توسط:مصپ
منبع: www.biotech.schoolnet.ir

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

سه شنبه 17/7/1386 - 9:4 - 0 تشکر 15199

ماورای علم ژنومیک

ژنومیک پیش آهنگ دیگر مباحث بیوتکنولوژی است، ما اکنون شاهد پیدایش زمینه های دیگری مانند Proteomics (علم پروتئین) Meta Bolemics (علم متابولیت ها) Transcriptomics (علم ترجمه) Systemics (علم سیستم زیستی) و اصطلاح هایی مانند Bibleamics که یعنی خواندن آثار ادبی، هستیم. این علوم به ما کمک می کند که بفهمیم چه چیز در ژنوم به رمز در آمده است. بعضی از آنها سرچشمه ای قابل پیگیری در زمینه صنعت خواهند بود و دیگران شاید به شناخت بهتر ژنوم کمک می کنند و شاید بعد از مدتی ناپدید شوند. Metabolo احتمالا در زمینه های بیشتری پدیدار خواهد شد زیرا جواب نهایی در مورد اینکه چه چیز در ارگانیسم صورت می گیرد، عرضه می کند و Nano electronics نیز مولکولهای مجزا را اندازه گیری می کند.
توسط:مصپ
منبع
: www.biotech.schoolnet.ir

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

سه شنبه 17/7/1386 - 9:5 - 0 تشکر 15200

تولیدالیاف طبیعی باکمک باکتریی ها (نخ میکروبی)

پژوهشگران کشورها ی مختلف جهان برای تولیدرشته های نخ ازمیکروب های طبیعی درحال رقابت هستند؛چراکه دردنیای صنعت،نیازگسترده ای برای الیاف محکم وپاره نشدنی وجوددارد

.رشته هایی که توسط عنکبوت ها،پروانه هاویاصدف هاتنیده می شودنمونه هایی هستندکه به عنوان الگوهایی ناشناخته به خدمت پژوهشگران درآمده اند.برای نمونه فقط عنکبوت های باغچه ای شبکه های خودرابا7نوع مختلف ازحریرمی بافند.این نوع حریرعنکبوت ویژگی های اصلی داردکه درهیچ یک ازالیاف مصنوعی قابل دستیابی نیست. اکنون شایبل،ساختارژنتیکی تارهای ابریشم رارمزخوانی کرده است وازآن دروراثت کولی باکتری هااستفاده نموده است.
این بافتهاازنانوسلولزهامحکم ترن.تاجایی که شرکت سونی آنهارادرمعرض صدای بسیاربلندموردآزمایش قرارداده است وباکتری هاحتی باوجودفشاربسیاربالای موسیقی راک بازبه ساخت رشته هاادامه دادند.          توسط:ملک الشعرا

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

سه شنبه 17/7/1386 - 9:10 - 0 تشکر 15201

مرغ ها هم دندان در می آورند

محققان توانستند کارى کنند که مرغ ها هم دندان در بیاورند

. محققان دانشگاه منچستر با فعال کردن ژن هایى که از هشتاد میلیون سال قبل در مرغ ها غیرفعال شده اند موجب رویش مجدد دندان در آن ها شدند. به گفته محققان، این یافته براى تولید بافت هاى مختلف از بدن انسان و جانوران اهمیت زیادى دارد. جوجه اى که با روش ژنتیک متولد شد به علت نواقص شدید در اندام ها قبل از بیرون آمدن از تخم تلف شد.
دندان هایى که در این جوجه به وجود آمدند شبیه دندان هاى تمساح است و این موضوع نکته عجیبى نیست، زیرا پرندگان از خویشاوندان نزدیک خزندگان به شمار مى روند
.
به گفته محققان، این یافته نشان مى دهد تغییرى کوچک در مواد وراثتى مى تواند دگرگونى هاى زیادى را در نوع جانداران مختلف به وجودآورد
.                                                                                   توسط : ملك الشعرا

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

سه شنبه 17/7/1386 - 9:13 - 0 تشکر 15202

محقق ایرانی فاکتورهای موثر در توسعه سیناپسها را شناسایی کردمحققان ایتالیایی به سرپرستی یک محقق ایرانی موفق شدند نقش انتقال دهنده "گابا" و فاکتور رشد " BDNF" را در توسعه تاثیرات سیناپسی نشان دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بخش نوروبیولوژی مدرسه بین المللی عالی مطالعات پیشرفته "تریسته" در ایتالیا به سرپرستی مجید مهاجرانی، محقق ایرانی که نتایج یافته های خود را در مجله علمی "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" منتشر کرده اند، تحقیقاتی را در شناخت پیچیدگی های اتصالات میان نورون ها در مغز و اینکه چگونه این اتصالات در مدت توسعه پس از تولد برقرار می شوند، انجام دادند.
در این بررسی ها، تیم تحقیقاتی این محقق ایرانی برخی مکانیزم های مربوط به پدیده های شکل پذیری نورونی، بویژه نقش انتقال دهنده "گابا" (GABA) و فاکتور رشد نوروتروفیک اشتقاقی مغز (BDNF) را مورد بررسی قرار دادند.
تمام این ساختارهای سیستم عصبی هنگامی که نابالغ هستند، با نوسانات زیادی همراهند که این نوسانات ارتباط میان گروه های عصبی مختلف را برقرار می کنن.
این دانشمندان به خصوص به بررسی هیپوکمپوس مغز در هفته های اول زندگی پرداختند. هیپوکمپوس ساختار بنیادی برای فرایندهای یادگیری، شکل گیری حافظه و مکان یابی فضایی است. فعالیت نورونی کنترل مهمی روی اثرات سیناپسی و تنظیم دوباره اتصالات عصبی دارد.
تغییرات اثرات سیناپسی در نورون های اصلی هیپوکمپوس نقش مهمی در شکل گیری و استحکام ردهای حافظه و یادگیری دارند.
بنابراین گزارش، این دانشمندان با تصویرسازی اطلاعات داخل هر نورون نشان دادند که وقتی دو یا چند سلول به طور همزمان نوسان می کنند، این سلولها بطرف هم شکلیک می شوند. در مدت اولین هفته پس از تولد، فعالیت هیپوکمپوس توسط این نوسانات تمایز می یابد که به آن "ناقطبی کننده های غول پیکر بالقوه" می گویند. این فعالیت وابسته به عملکرد "گابا" و "گلوماتین" است. گابا یا "اسد گاما آمینو بوتیریک" مهمترین انتقال دهنده عصبی منع کننده در مغز بزرگسال است. این انتقال دهنده همانند بازدارنده ای عمل می کند که تحریک پذیری سلولهای عصبی را کاهش می دهد. این درحالی است که در اولین هفته پس از تولد، گابا برعکس، نقش تحریک کنندگی دارد.
با ناقطبی شدگی سولها، نوسانات همزمان کاهش می یابد و گسترش کلسیم آسان می شود. این فرایند در شکل گیری و رشد سیناپس ها نقش مهمی ایفا می کند.
همچنین محققان تیم این دانشمند ایرانی کشف کردند که در مدت ناقطبی شدگی، فاکتور رشد BDNF آزاد می شود. این فاکتور از یک طرف با افزایش تاثیرات سیناپسی، روی گیرنده های سلولهای "پیش سیناپسی" کار می کند و از طرف دیگر با فعال کردن فاکتورهای روی گیرنده های سلولهای "پس سیناپسی" رونوشت های لازم را برای شکل گیری سیناپس های جدید آماده می کند. این ساختارهای تخصصی ارتباط میان سلولهای عصبی و نقطه تماس میان نورون ها را درجاییکه تبادل انتقال دهنده های عصبی میان نورون های پیش سیناپسی و پس سیناپسی اتفاق می افتد برقرار می کنند.

منبع

: mehrnews                                                                                                                     توسط : alias2006

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

سه شنبه 17/7/1386 - 9:15 - 0 تشکر 15203

مرغ ها هم دندان در می آورند!!

محققان توانستند کارى کنند که مرغ ها هم دندان در بیاورند

. محققان دانشگاه منچستر با فعال کردن ژن هایى که از هشتاد میلیون سال قبل در مرغ ها غیرفعال شده اند موجب رویش مجدد دندان در آن ها شدند. به گفته محققان، این یافته براى تولید بافت هاى مختلف از بدن انسان و جانوران اهمیت زیادى دارد. جوجه اى که با روش ژنتیک متولد شد به علت نواقص شدید در اندام ها قبل از بیرون آمدن از تخم تلف شد.
دندان هایى که در این جوجه به وجود آمدند شبیه دندان هاى تمساح است و این موضوع نکته عجیبى نیست، زیرا پرندگان از خویشاوندان نزدیک خزندگان به شمار مى روند
.
به گفته محققان، این یافته نشان مى دهد تغییرى کوچک در مواد وراثتى مى تواند دگرگونى هاى زیادى را در نوع جانداران مختلف به وجود آورد
.

توسط

: ملك الشعرا

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

سه شنبه 17/7/1386 - 9:17 - 0 تشکر 15204

تولیدالیاف طبیعی باکمک باکتریی ها(نخ میکروبی)

پژوهشگران کشورها ی مختلف جهان برای تولیدرشته های نخ ازمیکروب های طبیعی درحال رقابت هستند؛چراکه دردنیای صنعت،نیازگسترده ای برای الیاف محکم وپاره نشدنی وجوددارد

.رشته هایی که توسط عنکبوت ها،پروانه هاویاصدف هاتنیده می شودنمونه هایی هستندکه به عنوان الگوهایی ناشناخته به خدمت پژوهشگران درآمده اند.برای نمونه فقط عنکبوت های باغچه ای شبکه های خودرابا7نوع مختلف ازحریرمی بافند.این نوع حریرعنکبوت ویژگی های اصلی داردکه درهیچ یک ازالیاف مصنوعی قابل دستیابی نیست. اکنون شایبل،ساختارژنتیکی تارهای ابریشم رارمزخوانی کرده است وازآن دروراثت کولی باکتری هااستفاده نموده است.
این بافتهاازنانوسلولزهامحکم ترن.تاجایی که شرکت سونی آنهارادرمعرض صدای بسیاربلندموردآزمایش قرارداده است وباکتری هاحتی باوجودفشاربسیاربالای موسیقی راک بازبه ساخت رشته هاادامه دادند
.

توسط

: ملك الشعرا

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

يکشنبه 7/11/1386 - 11:40 - 0 تشکر 26909

تصاویر تولد یك جوجه

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

يکشنبه 7/11/1386 - 12:27 - 0 تشکر 26921

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.