فرهنگ پایداری (بازدید: 359)
دوشنبه 23/6/1388 - 2:17 -0 تشکر 150982
فلسطینیان كه زمین‌هایشان را فروخته‌اند چرا این‌قدر سر و صدا می‌كنند؟

سؤالی كه به طور وسیع در بین جوانان پخش شده، این است كه: «این فلسطینی‌ها مگر خودشان زمین‌ها و باغ‌هایشان را به صهیونیست‌ها نفروخته‌اند كه حالا این‌قدر اعتراض می‌كنند؟»
واقعیت قضیه چیست؟ آیا صهیونیست‌ها، فلسطین را از طریق خریدن زمین‌های آن به دست آورده‌اند و فلسطینی‌ها با كمال رضایت، سرزمین خود را در ازای پول به آنها داده‌اند؟

من مفتخرم که در به رویم وا شد     ماتم کده ی غمت مرا مأوا شد

من مفتخرم نامه عمر سیهم        با اشک غمِ تو شسته و امضا شد

اینجا و میان قبرو محشر گویم     من مفتخرم که مادرم زهرا(س)شد

  http://www.ahlebasyrat.blogfa.com

دوشنبه 23/6/1388 - 2:17 - 0 تشکر 150983

در پاسخ این پرسش باید بگوییم كه تا سال 1296 شمسی، یهودیان تنها 650 كیلومتر مربع از 27 هزار كیلومتر مربع مساحت كلّ فلسطین را در مالكیّت خود داشتند. در این سال، با شكست دولت عثمانی در جنگ جهانی اوّل، انگلستان سرزمین فلسطین را اشغال كرد و طیّ اعلامیّه‌ای به صهیونیست‌ها اجازه داد كه در فلسطین، «كانون ملّی یهود» ایجاد كنند و یهودی‌های غیر فلسطینی را به سكونت در زمین‌های سلطنتی متعلّق به دولت شكست خوردة عثمانی تشویق كرد.

از این پس، اشغال‌گران انگلیسی با وضع انواع و اقسام قوانین، شرایط را برای اشغال زمین‌ها، ساختمان‌ها و باغات فلسطینی توسّط یهودیان فراهم كردند. رقمی در حدود 597 كیلومتر مربع توسط خود دولت بریتانیا به طور رایگان و به قیمت ارزان در اختیار آژانس یهود و شركت‌های صهیونیستی قرار گرفت. 678 كیلومتر مربع نیز توسط خانواده‌های عرب غیرفلسطینی به یهودیان فروخته شد.

68 كیلومتر مربع نیز به دستور وزیر مختار انگلیس توسط یهودیان به زور از فلسطینیان گرفته شد. به هر حال در میان ملت فلسطین بسیار كم دیده شده‌اند كسانی كه زمین‌های خودشان را فروخته باشند.

تازه آن دستة قلیل كه زمین‌های خود را فروختند، اكثراً نه با طیب خاطر بلكه در اثر شرایط به وجود آمده از قوانین انگلیس در مورد كشاورزان فلسطینی، مجبور به فروش زمین‌های خود شدند. مثلاً دولت انگلیس، مقدار مالیات‌ها را افزایش می‌داد و هم‌زمان از صدور حبوبات و زیتون كه عمده محصول كشاورزی فلسطین بود، جلوگیری می‌كرد. در نتیجه، كشاورزان از عهدة مخارج و مالیات‌ها بر نمی‌آمدند و به ناچار، ملك خود را در معرض فروش می‌گذاشتند.

من مفتخرم که در به رویم وا شد     ماتم کده ی غمت مرا مأوا شد

من مفتخرم نامه عمر سیهم        با اشک غمِ تو شسته و امضا شد

اینجا و میان قبرو محشر گویم     من مفتخرم که مادرم زهرا(س)شد

  http://www.ahlebasyrat.blogfa.com

دوشنبه 23/6/1388 - 2:18 - 0 تشکر 150984

در پاسخ این پرسش باید بگوییم كه تا سال 1296 شمسی، یهودیان تنها 650 كیلومتر مربع از 27 هزار كیلومتر مربع مساحت كلّ فلسطین را در مالكیّت خود داشتند. در این سال، با شكست دولت عثمانی در جنگ جهانی اوّل، انگلستان سرزمین فلسطین را اشغال كرد و طیّ اعلامیّه‌ای به صهیونیست‌ها اجازه داد كه در فلسطین، «كانون ملّی یهود» ایجاد كنند و یهودی‌های غیر فلسطینی را به سكونت در زمین‌های سلطنتی متعلّق به دولت شكست خوردة عثمانی تشویق كرد.

از این پس، اشغال‌گران انگلیسی با وضع انواع و اقسام قوانین، شرایط را برای اشغال زمین‌ها، ساختمان‌ها و باغات فلسطینی توسّط یهودیان فراهم كردند. رقمی در حدود 597 كیلومتر مربع توسط خود دولت بریتانیا به طور رایگان و به قیمت ارزان در اختیار آژانس یهود و شركت‌های صهیونیستی قرار گرفت. 678 كیلومتر مربع نیز توسط خانواده‌های عرب غیرفلسطینی به یهودیان فروخته شد.

68 كیلومتر مربع نیز به دستور وزیر مختار انگلیس توسط یهودیان به زور از فلسطینیان گرفته شد. به هر حال در میان ملت فلسطین بسیار كم دیده شده‌اند كسانی كه زمین‌های خودشان را فروخته باشند.

تازه آن دستة قلیل كه زمین‌های خود را فروختند، اكثراً نه با طیب خاطر بلكه در اثر شرایط به وجود آمده از قوانین انگلیس در مورد كشاورزان فلسطینی، مجبور به فروش زمین‌های خود شدند. مثلاً دولت انگلیس، مقدار مالیات‌ها را افزایش می‌داد و هم‌زمان از صدور حبوبات و زیتون كه عمده محصول كشاورزی فلسطین بود، جلوگیری می‌كرد. در نتیجه، كشاورزان از عهدة مخارج و مالیات‌ها بر نمی‌آمدند و به ناچار، ملك خود را در معرض فروش می‌گذاشتند.

من مفتخرم که در به رویم وا شد     ماتم کده ی غمت مرا مأوا شد

من مفتخرم نامه عمر سیهم        با اشک غمِ تو شسته و امضا شد

اینجا و میان قبرو محشر گویم     من مفتخرم که مادرم زهرا(س)شد

  http://www.ahlebasyrat.blogfa.com

دوشنبه 23/6/1388 - 2:18 - 0 تشکر 150985

از اینها كه بگذریم، پس از مدّتی فتوایی شرعی مبنی بر حرام بودن فروش زمین به یهودیان و مباح بودن خون كسی كه چنین كاری انجام دهد یا واسطة این كار باشد، از سوی اغلب علما صادر شده بود.

اوّلین فتوا در مورد حرام بودن فروش زمین به یهودیان، توسط كنگرة علمای فلسطین كه در بهمن 1313 در بیت‌المقدّس تشكیل جلسه داد، صادر شد. شركت‌كنندگان در این كنگره به اتفاق آرا فتوا دادند كه فروش زمین در فلسطین به یهودیان حرام است، زیرا این كار به یهودیان امكان می‌دهد به اهداف خود كه عبارت از، یهودی‌سازی فلسطین، خارج ساختن این سرزمین از دست ساكنان اصلی آن، بیرون راندن آنها از سرزمینشان و محو آثار اسلامی در فلسطین، از طریق تخریب مساجد، عبادت‌گاه‌ها و اماكن مقدّس اسلامی است دست پیدا كنند. طبق این فتوا، بر همه واجب است كه با فروشندگان زمین به یهود قطع رابطه كنند و آنان را معرفی نمایند و اگر این افراد مردند، در قبرستان مسلمانان دفن نخواهند شد.

در تاریخ معاصر فلسطین، گزارش‌هایی از مراسم جشن و پای‌كوبی مردم به میمنت مجازات معدود آنانی كه اقدام به فروش زمین‌هایشان كرده بودند، ضبط شده است.

طبیعی است كه در چنین فضایی، كمتر كسی به خود جرئت می‌داده است كه دست به فروش زمین به صهیونیست‌ها بزند و نفرت و لعن خلق و خالق را برای خود بخرد.

در هر حال، چنان‌كه آورده شد، جمع ارقام زمین‌های واگذار شده به صهیونیست‌ها (با احتساب زمین‌هایی كه از قبل در اختیار یهودیان بوده) در زمان سلطة انگلیس، تقریباً دو هزار كیلومتر مربع است كه در مقایسه با 27 هزار كیلومتر مربع مساحت فلسطین، فقط 7/7 درصد است و از این درصد هم چیزی حدود یك سوم آن از طریق خرید به صهیونیست‌ها رسیده و مابقی با مساعدت انگلیس در اختیار آنها گذاشته شده است. این بدان معنی است كه تنها چیزی حدود 5/2 درصد از زمین‌های فلسطین به صهیونیست‌ها فروخته شده است.

من مفتخرم که در به رویم وا شد     ماتم کده ی غمت مرا مأوا شد

من مفتخرم نامه عمر سیهم        با اشک غمِ تو شسته و امضا شد

اینجا و میان قبرو محشر گویم     من مفتخرم که مادرم زهرا(س)شد

  http://www.ahlebasyrat.blogfa.com

دوشنبه 23/6/1388 - 2:20 - 0 تشکر 150987

پس از خروج انگلیس از فلسطین، در اردیبهشت 1327 (1948 م.)، مابقی این سرزمین نه از طریق خرید بلكه با كشتار، غصب، شكنجه، تخریب، فشار و توطئه و با بدترین شكل از فجایع و جنایات كه ممكن است به تصوّر بشر درآید، به تصرّف صهیونیست‌ها درآمده است. وقایع جنایت‌كارانه‌ای كه صهیونیست‌ها ترتیب داده‌اند، یك فهرست بلندبالا و شامل ده‌ها عنوان است. فقط در سال 1948م. و برای آماده‌سازی فضا جهت اعلام موجودیت به اصطلاح «دولت اسرائیل»، ده‌ها مورد كشتار دسته‌جمعی با صدها شهید از زن و مرد و كوچك و بزرگ، «عملیات افتخارآمیز صهیونیست‌ها» را شامل می‌شود كه فاجعة «دیریاسین» با كشته و كشتار حیفا با 150 شهید، دو نمونه از آنها است.

حاصل این كشتارها و نتیجة برنامه‌ریزی شده آنها اینكه در همان سال‌ها 1327 «ساكنان 531 روستا و شهر فلسطینی یعنی جمعاً 900 هزار نفر را از خانه و كاشانه بیرون راندند». و این جنایات همچنان ادامه داشت تا سه هزار كشته اردوگاه‌های «صبرا و شتیلا» تحت نظارت آریل شارون در سال 1361 و كشتار ابراهیمی در سال 1372 و قتل عام جِنین در سال 1381 و...

توجه شود كه همة اینها صحنه‌های كشتار است نه جنگ. یعنی یك طرف مردم بی‌سلاح بی‌دفاع یك روستا، یك حرم، نمازگزاران یك مسجد، یا بچه‌های پناه گرفته در یك پناه‌گاه و... و در سوی دیگر یك ارتش مسلّح مجهّز وحشی است با اندیشة نژادپرستانة صهیونیستی و تعلیم دیده برای كشتار و جنایت. آن وقت شگفت‌آور است كه جوان یا دانشجوی ما این همه را نمی‌داند و سؤال می‌كند كه این فلسطینیان كه زمین‌هایشان را فروخته‌اند چرا این‌قدر سر و صدا می‌كنند؟ و شگفت‌آورتر است كه این سخن در بین جماعتی وسیع در سراسر ایران گسترده است. با این حساب آیا دستگاه‌های تبلیغاتی كشورمان در شناساندن حقیقت فاجعة فلسطین كوتاهی نكرده‌اند و بالعكس، تبلیغات صهیونیستی در وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها پركار نبوده است؟

ماهنامه موعود شماره 101

پی‌نوشت‌ها:
٭ منبع: شمس‌الدّین رحمانی، روزنامة جمهوری اسلامی، مورخ 8/2/80، با تلخیص و اندكی تغییر.
منابع و مراجع:
1. مجلة ترجمان سیاسی، دی ماه 79.
2. فلسطین، سرزمین تاریخ و مقاومت، انتشارات جنبش جهاد اسلامی فلسطین، دفتر تهران.

من مفتخرم که در به رویم وا شد     ماتم کده ی غمت مرا مأوا شد

من مفتخرم نامه عمر سیهم        با اشک غمِ تو شسته و امضا شد

اینجا و میان قبرو محشر گویم     من مفتخرم که مادرم زهرا(س)شد

  http://www.ahlebasyrat.blogfa.com

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی