فرهنگ پایداری (بازدید: 1173)
يکشنبه 18/5/1388 - 10:32 -0 تشکر 140209
اصطلاحات و تعبیرات"فرهنگ جبهه

سفره جبهه تا دیروز برای همه گسترده بود و در جبهه به روی همه باز بود.ما چرا برکات و حسنات آن را از همدیگر دریغ کنیم،از بیم اینکه گوش نامحرمی جای پیغام سروش نباشد و و یا ابلهی گوهری به قرص نان دهد.

تصمیم داریم تا در این تاپیک با  اصطلاحات و تعابیر رایج در جبهه آشنا شویم.

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


يکشنبه 18/5/1388 - 10:52 - 0 تشکر 140221

آب اروندرود:آب گوشت،اسمی بی مسما برای غذایی که گوش آن در شرایطی،مفقودالاثر بود!هر چه بود و به چشم می آمد،مثل اروند،آب بود و آب،آبی بی رنگ و لعاب و بی بو و خاصیت.از این رو،به جوینده و البته نایابنده آن نسبت"غواص"می دادند و به آنچه احیانا به شکل و شمایل گوشت به دست می آمد،"امداد غیبی".

آب پاش:بسیار اهل گریه و زاری،کسی که روضه خوانده نشده اشکش جاری بود.

آب پیاز:آب اروندرود

آب جوراب:آب اروند رود

آب حوض کوثر:آب نوشیدنی که تانکرهای سیار در جبهه توزیع می کردند و در آن فضای معطر به عطر شهادت،طعم آب حوض کوثر بهشت را تداعی می کرد.

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


يکشنبه 18/5/1388 - 11:17 - 0 تشکر 140228

آب خوردن:به بهانه تشنگی از بستر برخاستن و مشغول تهجد و نافله شدن،رد گم کردن بر دوستان همرزم برای رعایت اخلاص در عمل،پاسخی به افراد کنجکاو و همیشه ملتمس دعا!کسانی که اگر درمیافتند برادر همرزمی اهل خلوت و ذکر و عبادت است به سادگی دست از سرش برنمی داشتند و ناخواسته او را انگشت نمای عالو و آدم می کردند.و در چنین شرایطی بود که شخص مذکور سعی می کرد به اطرافیان ثابت کند که حال و مقامی در کار نیست و او صرفا به قصد آب خوردن و دست شویی رفتن نیمه شب از خواب بیدار شده است.

آب دمبل:آب میوه،عصاره مقوی و نشاط آور برای شرکت در عملیات،به شوخی و جدی وسیله دوپینگ،می گفتند:آب دمبل خورده ای؟به این معنی که می توانی مقاومت کنی؟

آبرو شیمیایی کردن:از کسی در حضور خودش تعریف کردن،بستن زبان شخص و مانع واکنش او شدن،ناخواسته و ندانسته کسی را در مقابل عمل انجام شده قرار دادن و به بن بست اخلاقی کشاندن،بد دفاع کردن.

آب زمزم:اشک چشم نیروی رزمنده،بسیجی مخلص و خائف شب زنده دار که مصداق عاقل خیر و جاهل به شر بود.

آب سرد کن:قطعه ای یخ که در هوای گرم و تحمل ناپذیر تابستان جنوب درون آفتابه آفتاب خورده و داغ دست شویی می انداختند و از آن استفاده می کردند.

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


يکشنبه 18/5/1388 - 11:43 - 0 تشکر 140242

آبشار نور:بسیجی،نور علی نور،کسی که یک پارچه زیبایی و پاکیزگی و قداست است.

آبشار نیاگارا:استحمام به طریق آب روی سر ریختن بدون دوش و آب پخش کن.

آب طلایی شده:نماز صبح قضا شده و آفتاب دیده،نوعی تذکر و توجه دادن به اقامه نماز اول وقت.

آب کله پاچه را بر آتش گذاشتن:حرص و جوش خوردن برای به آغوش کشیدن شاهد شهادت:بی صبری در فدا شدن و پاک بازی.

آب گرم کن:قمقمه آب ساخت ایران،در قیاس با نوع اصل آنکه همیشه بدنه اش سردتر از آب داخل آن است.

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


يکشنبه 18/5/1388 - 17:1 - 0 تشکر 140345

زیبا بود. این هم چند تا دیگر

1- زره پوش:
پوتین
در مقابل کفش و دمپایی می گویند که برای راحتی به پا می کنند و به کار زمان صلح می آیند نه جنگ.
یعنی کفش مسلح و آماده مقابله با هر شرایطی، پست و بلند راه و آب و گل و آهن و آتش و ناملایمات دیگر مقتضی منطقه.


2- ذوالفقار:

قایقهای دو موتوره....
نوع پیشرفته قایق موتوریهایی که در جنگ مورد استفاده قرار گرفت – قایق های عاشورا – و از حیث عقب بودن موتورهایشان، «ری جندر» خوانده می شوند در اصطلاح نظامی انگلیسی. اینکه در نگاه به این قایق از پشت سر، دو موتور آن مثل دو شمشیر تیز به نظر می آید وجه تسمیه ای بوده است تا در کنار عشق و ارادت بچه ها به اهل بیت خصوصاً صاحب ذوالفقار، این نوع قایقها را ذوالفقار بنامد.

3- زوروی دسته:

نیرویی که دور از چشم دیگران و بچه های دسته ظروف غذا را می شوید، ظروف آب را آب می کند و سنگر و چادر را نظافت می کند ؛ به نحوی که هیچ وقت هیچ کس نمی داند که این کارها به وسیله چه کسی انجام شده است. کنایه از اینکه مثل زورو سر بزنگاه حاضر می شود، کارش را می کند و بعد دوباره غیبش می زند.

4- زیر شلواری آستین کوتاه:

شورت پاچه بلند تا سر زانو. شورت خشت مالی، شورت با ایدئولوژی و ... همه به همین معنی بودند.

5- زیر پاسپورتتان را آقا امضا نکرده:

نمی توانید داخل خاک عراق شوید.
وقتی برای عملیات یا گشت و شناسایی بچه ها ناگزیر بودند به داخل خاک عراق بروند و بعضی از سر مزاح یا بنا به عللی نمی آمدند به آنها می گفتند: زیر پاسپورتتان....

6- ضریب زاویه صفر شده:

شهید شده است.
وقتی زاویه توپ صفر شود، لوله آن افقی و موازی افق و سطح زمین قرار می گیرد. این حالت، چون قبلاً «افقی برگشتن» به معنی شهادت، و شهید برگشتن فرد را داشته اند، وجه شبه یا تسمیه ای شده تا در مورد برادری که شهید شده بگویند: ضریب زاویه...

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

سه شنبه 20/5/1388 - 12:29 - 0 تشکر 140932

آب گرم کن بی بخار:راکت عمل نکرده دشمن که قد و قواره اش آب گرم کن های نفتی را به یاد می آورد.

آبله مرغان:ازدواج،کنایه از همسر اختیار کردن،گفته می شد"تو هم آبله مرغان گرفتی؟"

آب لیتری چند تومان است؟:اعلان تشنگی،آب خواستن به شیوه غیر مستقیم و مودبانه و شوخی و جدی.

آب میوه:آمپول تزریقی هنگام بیماری،خصوصا نوع ویتامینه آن که بعضی ها برایش سر و دست می شکستند.

آب نبات:گلوله شلیک شده دشمن،آنچه در منطقه به وفور یافت میشد و مثل آب نبات در دسترس بچه ها بود.

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


سه شنبه 20/5/1388 - 12:31 - 0 تشکر 140935

آبی خاکی:نیروهای مخصوص و غواص که در ارتش به "تکاور"و "رنجر"معروف اند،این نیروها هم در

خاک و خشکی عمل می کنند،هم در آب.

آپاچی:بسیجی،به شوخی و جدی کنایه از رزمنده شلوغ و بی نظم،کسی که پابرهنه در منطقه فوتبال بازی می کرد.

آپاراتی:دست شویی،محل رفع و رجوع و قضای حاجت،شباهت جستن است به روی چال رفتن وسیله نقلیه در آپاراتی و تعویض روغنو سایر خدمات.

آپاندیس درد گرفتن:بهانه آوردن برای شرکت نکردن در مراسم صبحگاه.

آتش تنور را تند کردن:شلیک سریع خدمه تانک،کنایه از سرعت عمل بیشتر به خرج دادن.

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


سه شنبه 20/5/1388 - 12:34 - 0 تشکر 140936

آتش خاموش کن:آتش قبضه های خودی،وقتی نیروهای دشمن به شدت مواضع ما را می کوبیدند،با پرتاب اولین گلوله های ایران ناگهان توپ خانه شان از حملات خود می کاست و چون اصولا آتش ریختن را عراقی ها شروع می کردند نیروهای خودی "آتش خاموش کن"می شدند.

1.آجر:شهید،کد رمز در اصطلاح بی سیم.

2.آجر:پنیر مانده،خشک شده و از دهان افتاده و بی وصرف.

آجر پلاستیکی:کتلت از نوع جبهه ای آن،غذایی سخت و سفت و خفه کننده،همان خوراکی که وقتی کسی در خوردن آن به زحمت می افتاد به او می گفتند"سمبه بدهم؟با آفتابه آب بیاورم؟"

آچار فرانسه:مسئول تدارکات یگان،کسی که همه کار از او بر می آمد و به امور مختلف مسلط بود.

آچار همه کاره:چفیه،پارچه ای که از آن به جای سفره،لنگ حمام،تور ماهی گیری،حوله،باند زخم و امثال آن استفاده می کردند.

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


سه شنبه 20/5/1388 - 12:37 - 0 تشکر 140940

آخ جون مرخصی:جراحت ناشی از ترکش کوچک که به مرخصی و رفتن به عقب منجر می شد.

کنایه است از اهل مبارزه و مقاومت نبودن!

آخرین صراط:نقطه اوج درگیری،خط پایان،محل شهادت،موضعی خطرناک و مرگ آفرین.

آخرین نامه:وصیت نامه

آخرین هشدار:تیر مستقیم تانک،نشانه ای از جدی بودن جنگ و نزدیک بودن دشمن.

آدامس شیک:کد رمز:التماس دعای مخصوص،سفارشی،شبانه،یواشکی و کامل(کوتاه شده کلمات)"

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


سه شنبه 20/5/1388 - 12:43 - 0 تشکر 140947

آدم خفه کن:چلو مرغ،غذای شب عملیات،کنایه از شهادت است که طبعا بعد از شام آخر احیانا محقق می شود.

آدم کُش گردان:امدادگر!کنایه از ناشی بودن نیروهای امدادرسان خصوصا در شرایط عملیاتی و خطوط مقدم.

آدیداس بسیجی:کفش کتانی راحت نسبت به پوتین ساق دار با بند بلند بدون زیپ.

آر.پی.جی.به برجک زدن:مرخصی گرفتن از فرماندهی در شرایط آماده باش عمومی و حساس جنگ.

آر.پی.جی.زن.سفره:فردی که لقمه های بزرگ می گرفت و غذا را نجویده می بلعید.

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


سه شنبه 20/5/1388 - 12:52 - 0 تشکر 140953

آسایشگاه سالمندان:تدارکات گردان و لشگر،اشاره ای است به مسئولان تدارکات واحدها که معمولا از بین رزمندگان مسن انتخاب می شدند.

آش خور های حضرت مهدی(عج):نیزو های رزمنده،بسیجیان.

آقای فروغی راد:خمپاره منور

آنتن فرماندهی:بی سیم فرماندهی

آهنگران گردان:نیروی خوش صدا.

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.

 انجمن فرهنگ پایداری


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی