انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 295)
سه شنبه 12/3/1388 - 11:35 -0 تشکر 118305
رییس مرکز بررسی های استراتژیک در تبیین رویکرد ها می گوید

مخالفان دولت از ابتدا حرکت مردمی و منطبق بر بینش دینی و الهی را حرکتی پوپولیستی نامیدند و در ادامه با مشاهده ثمرات انکار ناپذیر اقدامات و عملکرد دولت، این بخش را مورد هدف قرار دادند[سیاست خارجی و رویکردها]؛ در حالی که امروز ما شاهد قوی ترین برخوردهای پوپولیستی از سوی آنان هستیم.دکتر علیرضا ذاکر، رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، در جلسه هفتگی انصار حزب الله با اشاره به مطلب فوق، گفتمان دولت را گفتمانی خارج از الگوهای غیر بومی و سکولار رایج دانست و گفت: صرف نظر از عملکردهای دولت نهم که خود نیز قابل بحث می باشد،  باید به رویکردها بپردازیم. اگر دقت کرده باشیم، آنگاه که مقام معظم رهبری از دولت تعریف میکنند عمدتاً بیش از هرچیز به رویکردهای دولت اشاره میکنند و آنچه تحت عنوان گفتمان مطرح است. از طرف دیگر مقام معظم رهبری در کردستان مباحثی را مطرح کردند که به نظر من دغدغهای جدی است و آن بحث الگوهای بومی و اسلامی و خروج از الگوهای غیربومی، سکولار و غربی است و فکر میکنم امروز موضوعی جدیتر از این برای انقلاب اسلامی وجود ندارد. 

 

 

وقوع انقلاب اسلامی، پایانی بر نظام دو قطبی جهان

وی وقوع اتقلاب اسلامی ایران را پایانی بر نظام دو قطبی حاکم بر جهان دانست و افزود: انقلاب اسلامی که در متن نظام دوقطبی اتفاق افتاد، در فضایی بود که مصنوع قطبهای قدرت بود. نظامهای سیاسی و مردم دنیا میبایستی مطابق یکی مربوط به قطبها که یکی مربوط به ماتریالیسم دیالیکتیک و دیگری مربوط به نظام لیبرالی میشد، خود را تطبیق میدادند و در واقع مدتها بود که نظام غرب بر این باور بود و این ساختار را شکل داده بود که ما در دو قطب قدرت، از همه ارزشها و ملاکهای انسانی برخورداریم و همه ارزشها متعلق به ماست و دیگران میبایستی خودشان را با ارزشهایی که ما تبیین میکنیم، سازگار کنند و همه باید با این نظام ارزشی که به مثابه الگو و سمبل برای جهانیان است خودشان را وفق بدهند. این ماجراجویی بود که در طول این چهار، پنج دهه قبل از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده بود؛ قبل از آن هم به نوعی یک چنین شرایطی حاکم بود. دکتر ذاکر اصفهانی تصریح کرد: این که در دوران مشروطه شیخ فصل الله را به دارآویختند نیز بحث همین الگو و استانداردسازیها بود که یک طرف آن لیبرالیسم و طرف دیگر آن استبداد بود و شیخ فضل الله رابه بهانه مستبد بودن و مخالفت با ارزشهای لیبرال  به دارآویختند . این که بسیاری از روشنفکرهای ما در آن مقطع تاریخی از ارزشهای لیبرالی و غربی میگفتند، دلیلش همین بود؛ چرا که آنچنان این گفتمان را غالب کردند که خود منورالفکران نسل اول ما به تدریج قبول کردند و باورشان شد که گویی غیر از این ارزشها چیز دیگری وجود ندارد؛ درست در نقطه ای از تاریخ که ما رو به زوال بودیم و نقطه مقابل یعنی غربیها رو به پیشرفت و ترقی بودند. اینکه تقی زاده در جایی میگوید از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی شد، بیدلیل نیست و تحت تأثیر حاکمیت چنین گفتمانی بود.در چنین وضعی که باید یا تابع نظام مارکسیستی یا متعهد به نظام لیبرالی میشدیم، انقلاب اسلامی با یک حرکت ساختارشکن مدعی شد که نمیخواهد در چارچوب این معیار بازی کند. بر همین اساس فوکو فیلسوف مشهوری که چند سال پیش از دنیا رفت، کتابی نوشت به نام «انقلاب اسلامی، انقلابی روحانی در جهان بدون روح». انقلاب اسلامی نه تنها مقابل نظام لیبرالی موضع گرفت و آن را نپذیرفت، بلکه در نقطه مقابل آن، رقیب آن را هم نپذیرفت. بعد از انقلاب اسلامی تجزبه طلبیها، درگیریها، کودتاهای پیاپی و جنگ تحمیلی که درآن، همه پشت سر صدام قرار گرفته بودند، ریشه در جریان سومی به نام اسلام داشت که در واقع به شالودهشکنی ازنظام مصنوع قدرتهای استکباری پرداخت. از طرفی در حوزه سیاست خارجی، شعار انقلاب اسلامی نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی بود که خیلی ها این شعار را ساده می انگارند و می گویند نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی شعار موازنه منفی مصدق است چرا که شعار استقلال خواهی ماست. ولی شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی شعار موازنه منفی مصدق نیست بلکه یعنی اینکه من این استاندارد را نمی پذیرم، ولی به جای آن اسلام را جایگزین می کنم و همین جاست که دشمنانی را برای خودش قطار میکند و این طور هم شد و دشمنانی صف آرایی کردند.

احیای آرمانها و ارزشهای انقلاب؛ شعار دولت نهم


رییس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری نسبت دولت نهم با این شالوده شکنیها را حرکت به سمت احیای ارزشهای انقلاب و بازگشت به آرمانهای آن دانست و افزود: اما نسبت دولت نهم با این شالوده شکنی چه بود. به یاد می آوریم دولت نهم در چه مقطعی از تاریخ اتفاق افتاد و شعار دولت چه بود شعار دولت این بود: «بازگشت به آرمانهای انقلاب واحیای ارزشهای انقلاب و اسلام». و اعلام کرد من داعیه اسلام خواهی دارم، همان گونه که انقلاب اسلامی چنین داعیهای داشت. همانطور که انقلاب اسلامی نخواست خود را محصور در معیارهای غربی ببیند و ساختارشکنی کرد من  هم، چنین حرکتی را آغاز می کنم. مشاهده کردیم که اولین حرکت در سیاست خارجی با موضوع انرژی هسته ای اتفاق افتاد. برای این دولت بحث انرژی هسته ای و دست آوردهای آن صرفا به این معنا نبود که ما نیاز به انرژی هسته ای داریم، بلکه حرف دولت این بود که در همان چهارچوب شالوده شکنی از ساختار نظم و نظام سلطه می خواست حرکت کند. بحث این بود که ما نمیخواهیم در آن استاردسازی شما خودمان را گرفتار کنیم و در درون معیارهای شما بازی کنیم. دیدیم که به یک دفعه هجمه ها شروع شدند، البته بیشتر در داخل، که گفتند شما ماجراجویی می کنید و کشور را به آستانه جنگ سوق می دهید.

تخریب رقیب به جای ارائه برنامه


رییس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: متأسفانه در طول چند ماه اخیر شاهد بودیم که کاندیداها به جای ارایه برنامه ها و رویکردهایشان به تخریب پرداختند؛ به گونه ای که حتی برخی از کاندیداها اعلام کردند که کاری جز افشاگری و تخریب ندارند! اخیراً یک آقایی که کاندیدای ریاست جمهوری هم شده است این واژه را تکرار می کند و حامیانش به هر جایی که می روند بحث از ماجراجویی های دولت میکنند. من نمی دانم این واژه را از کجا پیداکرده اند؛ موضوع ، موضوع بالاتری است. بحث اینجاست که ما نمی خواهیم در الگوها و معیارهای نظام سلطه عمل کنیم و این همان آموزه انقلاب اسلامی است، حالا بعضی انتقاد می کردند که آقا تنش ایجاد می شود و کشورهای دنیا با ما مشکل پیدا می کنند و ما را به عنوان کشورهای جنگجو لقب می دهند. بعدها هم گفتند همین کارها باعث شد ما را تحریم کردند. درجواب این ها باید گفت مگر قبل از این ما را تحریم نمیکردند؟ از اول انقلاب تا الآن این سیر تحریم ادامه داشته  و فحشمان هم می دادند و تحقیر هم می کردند. مگر در همان دوران اصلاحات، ایران را بخشی از محورشرارت اعلام نکردند و از ما ضمانت نگرفتند که در حوزه انرژی هستها ی کارنکنیم؟(!) آن هم به بهانه اینکه ما به شما شک داریم که مبادا بمب اتم بسازید. ولی موضع آنها بحث اقتدار و سلطه بود و بحث استانداردهایی بود که آنها ترسیم کرده بودند که در آن قالب عمل کنیم. این که آن ها شما را در کشور خودمان و در سعدآباد می نشانند و امضا می گیرند که غنی سازی را متوقف کنید، بیانگر موضوع سلطه است.
مشاور رییس جمهور گفت: احمدی نژاد بعد از فضای رعب و ترس در دوران حاکمیت اصلاحات، قفل زنگ زده تأسیسات هسته ای را شکست و بدون ترس و واهمه ای و تنها زیر نظر آژانس، فعالیت های انرژی هسته ای را از سر گرفت و بدون توجه به جنگ روانی کشورهای غربی به موفقیت های خود ادامه داد. وی خاطرنشان کرد: دولت با ایستادگی در فضای اهریمنی و برخی فشارهای ناشی از طرح شعار گفتگوی تمدنها در دولت قبلی در عرصه سیاست خارجی اقدام به تنش زدایی از نوع فعال کرد و هرگونه انفعال را کنارگذاشت. وی افزود: آقای احمدی نژاد در چهارچوب شالوده شکنی با این نظم برخورد کرد، این که پلمپ را شکست و قفل زنگ زده مراکز هستهای را باز کرد، به این دلیل بود که معتقد بود که از آن به بعد نمی خواهد با الگوهای غربی حرکت کند. بعضی از آقایان آن وقت گفتند: آقای اجمدی نژاد قواعد بازی را نمی داند، درصورتی که چنین نیست، ایشان قواعد بازی را می داند،  بلکه می گوید: آنها باید با قواعد ما بازی کنند. یا این که عنوان می کنند که ایشان به دیپلماسی مرسوم اعتنایی نمی کنند(!) مگر دیپلماسی مرسوم چیست؟(!)

بی اعتنایی به دیپلماسی مرسوم؛ ساختار سیاست خارجی دولت نهم


دیپلماسی مرسوم یعنی اینکه درِ ماشینت را باز می کنیم و شما دست بده و بعد ضیافت شام می دهند و بعد یک بیانیه که معلوم نیست اصلا سر و ته آن، چه میشود. یادم هست بعد از سفر آقای احمدی نژاد به ترکیه، یک آقایی از یکی از احزاب مهم سکولار ترکیه گفته بود که ایشان مطابق پروتکل های معقول و دیپلماسی مرسوم عمل نمیکند، چه معنی دارد که یک رییس جمهور برود و در نماز جمعه شرکت کند. مگر این استاندارد را چه کسی ساخته است که این قدر برای آنان مهم است که هیچ کس نباید از آن تخطی و عدول کند؟، دولت نهم با همین ساختار در سیاست خارجی عمل کرد.
وی با اشاره به انتقاد یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری راجع به سیاست خارجی مبنی بر اینکه چرا کشورهای امریکای لاتین را به کشورهای هم جوار خودمان ترجیح داده ایم گفت: اولاً روابط ما با کشورهای منطقه هم بسیار خوب است و با آنها کار می کنیم و اینطور نیست که فراموش شده باشند. به عنوان مثال از کشور ارمنستان، یکی از شخصیت های آنجا که به دفتر من آمده بود، می گفت: ما سه سال پیش در فصل زمستان از ایران گاز می خواستیم  که آماده شده بود ولی هنوز آن گاز وصل نشده بود، رییس جمهور شما پاشدآمد آن طرف مرز و این گاز را وصل کرد، در برگشت به علت بدی هوا، هواپیما نمی توانست او را به تهران بازگرداند، مجبور شد، با اتوبوس آمد. مردم ما یک چنین شخصیتی را دوست دارند.رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به انتقادی که این روزها راجع به جزایر سه گانه مطرح می شود، گفت: مسأله جزایر سه گانه از زمان هاشمی و خاتمی شروع شد و آتش زیرخاکستری است که در ابتدای دهه پنجاه برای ما شکل دادند و بی کفایتی برخی عناصر باعث شد و این اتفاق افتاد که آن هم داستان مفصلی دارد.

برنامه ریزی اصلاح طلبان برای فاصله گرفتن از انقلاب


وی با بیان اینکه آقای احمدی نژاد در سطح بین المللی به کشور ما عزت داد، گفت: هرجای دنیا که تشریف ببرید سخن از ایستادگی ایران در مقابل آمریکاست که نتایج آن را می بینیم. مگر درآن مقطع اصلاحات بحث تغییر رژیم ایران نبود؟ پرونده های زیادی را برای شما از دوران قبل از احمدی نژاد می آورم که چه  برنامه هایی برای سپاه، روحانیت، حوزهعلمیه و بسیج ، همچنین برنامه هایی برای عدم توجه به حماس و حزب الله و همچنین زیرپاگذاشتن آرمان فلسطین داشتند(!)
دکتر ذاکر اصفهانی با اشاره به شعار مردم مبنی بر این که انرژی هسته ای حق مسلم ماست و پافشاری دولت آقای احمدی نژاد بر این حق گفت: دشمان ما امروز به این واقعیت اقرار کرده اند و دیدیم که اخیراً اوباما رییس جمهور آمریکا هم گفت: انرژی هسته ای حق مسلم ایرانیان است. جالب این است که با این که دشمنان ما این واقعیت را پذیرفته اند، برخی در داخل این را نمی پذیرند و کوتاه نمی آیند(!) و به همین دلیل نیز رییس جمهور قسم خورد که فشاری که از داخل به برنامه هسته ای وارد شد، از طرف خارجی ها اینگونه نبود.  این که بعضی در داخل مخالف هستند، چون نمی خواهند و نمی خواستند و دیدیم که کارشان به جاسوسی هم کشید و حکم هم برای آنها صادر شد، الآن هم از این کار رییس جمهور به تندروی، ماجراجویی، تغییر در اوضاع و تنش تعبیر می کنند و می گویند ما تحریم شدیم و قطعنامه های بسیاری علیه کشور ما صادر شد. چه قطعنامهای؟(!) در حالی که خود آنها، یعنی غربیها به این قطعنامه هیچ اعتقادی ندارند.

سکوت غیرقابل توجیه آقای موسوی در دوره اصلاحات


وی سکوت آقای میرحسین موسوی را در این مدت بیست ساله تأمل برانگیز خواند و تصریح کرد: از شخصی مثل میرحسین موسوی که برای انتخابات آمده، انتظار بیش از این بود، انتظار بود که تئوریها و حرف ها و نظریات خودش را بیان می کرد. ایشان اصلاً در دوران دوم خرداد که این همه اتفاق و به قول خودشان هر نُه روز یک بحران، راجع به یکی از بحران ها، نظریه ای از ایشان ندیدیم. در طول این مدت سرعت رخدادها همچنان  زیاد بود، همین طور در دو، سه سال اخیر، که همه نظر میدادند. به عنوان مثال راجع به مسأله هسته ای همه نظر دادند؛ به طوری که یک آقایی که نماینده اصفهان بود، گفته بود: نان و پنیر هسته ای و با این کار میخواست دانشجویانی را که اطراف تأسیسات نطنز یک دیوار انسانی تشکیل داده بودند و آنجا بندگان خدا، نان و پنیر و خرمایی می خوردند،  تحقیر کند،‌در واقع این آقا در چهارچوب لُمپنیسم نظر خودش را گفت. مسأله هسته ای موضوع مهمی بود و چهرههای سیاسی و کسانی که واقعاً برای کشور دلسوز هستند، نظر خودشان را بیان میکردند. جالب خواهدبود که آقای میرحسین موسوی به این پرسش پاسخ دهند که اگر این موضوع را مخاطره می دیدید و نظر منفی هم داشتید و به قول خودتان احساس نگرانی می کردید، چرا زودتر این احساس نگرانی ابراز نشد و امروز به یک دفعه نگران شدید؟(!)
اصفهانی در خصوص شرایط انتخابات ریاست جمهوری و وجود برخی تخریبها افزود: جبهه مقابل اصولگرایان با صرف هزینه های میلیاردی تخریب را از ماه ها قبل آغاز کردند و با طرح برخی تفکرات غیرعقلایی سعی دارند مردم را از دادن رأی متفکرانه دور کنند، اما مردم با ارزیابی عملکرد دولتها بار دیگر با انتخاب احمدی ن‍ژاد ثابت خواهند کرد که پشتیبان حق و حقیقت هستند. دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: ‌به رغم اینکه بسیاری قصد القای شرایط بحرانی در کشور را به افکار عمومی دارند، در واقعیت، فضا اینگونه نیست و این القائات بیشتر ناشی از یک کودتای رسانه ای است که در فضای کشور علیه دولت در حال اجراست. وی با بیان اینکه "در یک سال اخیر و با نزدیکی به انتخابات، انتقادات از سوی عده ای از نقد فراتر رفته و مصداق توهین و تخریب به رییس جمهور را یافته است" یادآورشد: در دولت های گذشته نیز در مقاطعی میزان تورم به بیش از چهل درصد می رسید،  اما اینگونه تخریب ها و توهین ها هیچ گاه علیه این دولت ها وجود نداشت. وی گفت: عده ای قصد بهره برداری سیاسی از این اقدامات را دارند؛ این رفتارها نه تنها به ضرر آقای احمدی نژاد نیست، بلکه مردم خود با مشاهده این تخریب ها و توهین ها به مظلومیت احمدی نژاد پی می برند.

 

انکار موفقیت دولت، زمینه ساز ناامیدی مردم


عضو شورای مشاوران رییس جمهور اظهار داشت: این افراد و جریان ها با انکار موفقیتهای دولت که موفقیت های ملت است، زمینه های لازم را برای ناامیدی مردم از دولت فراهم می کنند. وی با این حال چنین روشها و مرامهایی را منسوخ شده عنوان کرد و گفت: با توجه به نگاه توحیدی به این مسأله و آگاهی و بصیرت عمومی جامعه این اقدامات از قبل محکوم به شکست است. ذاکر اصفهانی با تأکید براین که مردم بیش از همه متوجه امور هستند خاطرنشان کرد: مردم در مقام مقایسه از دولت دفاع و پشتیبانی میکنند. وی با تأکید براینکه دولت نهم در پاکدستی بی نظیر است و این از نظر مردم دور نمانده است. رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: بیان برخی آمار و ارقام غیرصحیح و استناد به برخی کسانی که از نزدیک با سیستم اجرایی ارتباط داشته اند و حتی در سایر قوا حضور دارند کار درستی نیست و غیرمنصفانه است.
وی تصریح کرد: امروز علاوه بر شخصیت های حقوقی، شخصیت های حقیقی فراوانی کارکرد دولت را نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در همه حوزه ها رصد می کنند و دولت هم همواره از این امر استقبال کرده است.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی