انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 300)
شنبه 26/2/1388 - 15:6 -0 تشکر 113282
یورش کروبی به پایگاه رای موسوی

به نام خدا

سلام

جوان:«به شما (هواداران میرحسین موسوى) و رؤسایتان كه در خانه هاى تیمى و در تهران نشسته اند و به شما خط مى دهند، اولتیماتوم مى دهم كه اگر بخواهند به این برنامه هایشان ادامه دهند، براى مردم خواهم گفت كه چگونه عملكرد و برنامه هاى آنها موجب پیروزى احمدى نژاد شد. . . وجود میرحسین در انتخابات لازم و ضرورى است اما آیا این درست است كه ما هم هوادارانمان را در جلسات آقاى میرحسین موسوى بفرستیم و سوال كنند كه چرا این ۲۰ سال نیامده؟ سكوت كردى و نیامدى؟

این اظهارات عتاب آلود، روز پنج شنبه در اصفهان، زمانى بر زبان مهدى كروبى جارى شد كه هواداران میرحسین موسوى تلاش كردند با ایجاد درگیرى، جلسه دبیركل حزب اعتماد ملى را دچار تنش كنند. رئیس ستاد كروبى اما، صریح تر از او به اردوگاه میرحسین تاخت. كرباسچى با زبان كنایه آمیز مشهورش گفت كه.« نوار سبز، زرد، سرخ و سیاه، پاسخگوى مطالبات مردم نخواهد بود و توجه به این مسائل ما را از مسیر اصلى دور مى كند و شرایط روز به روز بدتر مى شود.» نیش كنایه كرباسچى در این جملات، متوجه نوارهاى پارچه اى سبزى است كه میرحسین موسوى به عنوان نماد تبلیغاتى خود انتخاب كرده است.

اگرچه تا هفته پیش، تلاش قابل توجهى به عمل مى آمد تا اختلاف بین دو كاندیداى جبهه دوم خرداد و ستادهاى این دو، در انظار عموم، آشكار نشود و حتى برخى اخبار حتى حكایت از انعقاد پیمان عدم تعرض بین دو ستاد داشت؛ اما اظهارات صریح كروبى و كرباسچى بیانگر آن است كه سرّ اختلاف درون اردوگاهى اصلاح طلبان، بیش از این تاب مستورى ندارد.

كاندیداى زاپاس نیستم
به نظر مى رسد تیم كروبى به آفتابى شدن اختلافات خود با جناح موسوى مشتاق ترند. شخص كروبى هم براى تصریح به این مرزبندى دلایل متعددى دارد. او نمى خواهد رقباى سیاسى دوم خردادى اش یعنى مجاهدین و مشاركت و یاران خاتمى كه در حلقه میرحسین جاى گرفته اند، او را به عنوان «كاندیداى زاپاس» در افكار عمومى جلوه دهند. كروبى نمى خواهد سكه بدلى اصلاحات باشد. او در ماه هاى گذشته به شدت از جانب خاتمى و اطرافیانش تحقیر شده است. شعار «یا من یا میرحسین» كه از جانب خاتمى مطرح شد، تحقیرآمیزترین برخورد با كروبى بود. این شعار، كروبى را از دایره رجال سیاسى دوم خرداد به كنارى مى نهاد و شیخ اصلاحات را كه از مدت ها قبل اعلام كاندیداتورى كرده بود، عملاً نادیده مى گرفت. به همین دلیل بود كه كروبى از همان زمان تصمیم گرفت به هیچ وجه عرصه انتخابات را به نفع هیچ كس ولو گزینه اجماعى دوم خرداد ترك نكند. او تا بدانجا پیش رفت كه صراحتاً اعلام كرد اگر دوم خردادى ها بخواهند بیت امام(ره) را هم واسطه كنند صحنه را خالى نخواهد كرد.

پس از كناره گیرى خاتمى نیز، گرچه عمده ترین گروه هاى دوم خردادى از مجمع روحانیون و حزب كارگزاران گرفته تا مجاهدین و مشاركت و شوراى هماهنگى اصلاحات، به میرحسین موسوى گرویده اند و از این بابت فشار روانى سنگینى بر مهدى كروبى وارد شده است؛ اما او با اتخاذ استراتژى خاصى، تلاش نموده تا حلقه محاصره سیاسى اصلاح طلبان علیه خود را بشكند و از منظرى دیگر براى خود مزیت نسبى ایجاد كند

ادامه دارد....

شنبه 26/2/1388 - 15:8 - 0 تشکر 113283

به نام خدا

۞اللهم عجل لولیك الفرج و العافیه والنصر و اجعلنامن خیرانصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه۞

آلبوم ستاره هاى كروبى
مهدى كروبى زمانى كه از جلب حمایت احزاب و گروه هاى اصلاح طلب ناامید شد، به سمت جذب «چهره ها» و به تعبیرى «ستاره ها» رفت. در نخستین فاز این راهبرد، عباس عبدى و محمد قوچانى به اردوگاه كروبى پیوستند. از این دو، اولى بریده حزب مشاركت بود و دومى نورسیده حزب كارگزاران. با این وجود، وزن آنها در حدى نبود كه آسمان سیاست در اردوگاه اصلاحات بتپد. اما زمانى كه زمزمه پیوستن غلامحسن كرباسچى به ستاد مهدى كروبى در محافل سیاسى و رسانه اى پیچید، ماجرا جدى شد. تمایل عطاء الله مهاجرانى (وزیر جنجالى خاتمى كه اكنون در لندن به سر مى برد) و نیز همسر نخست او جمیله كدیور، كروبى را بر آن داشت تا فرصت را از دست نداده و سریعاً براى آنها حكم مشاور صادر كند و بدین ترتیب، وزنه «چهره ها» در ستاد كروبى سنگین تر شد.

محمدعلى نجفى و مسعود نیلى دو چهره اقتصادى دوم خردادى كه به تیم كروبى پیوستند، زمزمه هاى احساس خطر در اردوگاه موسوى جدى شد اما این ماجرا وجه طنزآلودى هم داشت و آن پیوستن محمد على ابطحى مشاور نزدیك خاتمى به اردوگاه كروبى بود. و نهایتاً حمایت صریح عبدالكریم سروش پدر معنوى طیف رادیكال دوم خردادى از كروبى، به علاوه انتقاد سنگین او از میرحسین، آلبوم ستاره هاى حامى شیخ اصلاحات را تكمیل كرد.

تحلیل انگیزه چهره هاى فوق الذكر از پیوستن به اردوگاه كروبى، فرصت دیگرى مى طلبد اما آنچه در این مقال مد نظر است، تبعات حضور آنان در كنار كروبى بر گفتمان او و رویكردش در قبال دیگر جناح اردوگاه دوم خرداد است.

چهره هایى كه با هر انگیزه اى اطراف كروبى گرد آمده اند، در سال هاى گذشته ستاره هاى جبهه دوم خرداد در عرصه هاى مختلف سیاسى، مطبوعاتى، اقتصادى و فرهنگى به شمار آمده و بدنه اصلى جریان دوم خرداد، اصلاحات مورد نظر خود را با این چهره ها مى شناسد. فى الواقع این چهره ها تابلو و نماینده گفتمان اصلاحات نزد بدنه هوادار این گفتمان به شمار مى آیند. بدین ترتیب، در حلقه نخست كروبى اكنون كسانى قرار گرفته اند، كه اعضاى حزب اعتماد ملى را «روستایى» تلقى مى كنند و به همین دلیل دبیر كل حزب اعتماد ملى گفتمان و رویكرد خود را به تدریج به گونه اى سامان مى دهد كه نماینده مطالبات همان حلقه باشد.

دو پادشاه و یك اقلیم
كروبى سال ۱۳۸۸ با كروبى سال ۱۳۸۴ به لحاظ گفتمانى متفاوت است. او اكنون خواسته یا ناخواسته، به دلیل حضور عناصرى از «لایه صلب اصلاح طلبان» در اطراف خود، به جاى آن كه همچون چهار سال پیش، مطالبات اقتصادى طبقات پایین دست و محروم جامعه را نمایندگى كند، به تریبون مطالبات اجتماعى و سیاسى و فرهنگى طبقات متوسط به بالا تبدیل شده است.

اما در آن سوى ماجرا، میرحسین موسوى كه در آغاز فعالیت خود، چشم به آراى طبقات محروم و مستضعف و حتى بدنه اصولگرایان دوخته بود، اكنون و در میانه راه با واقعیت هاى دیگرى مواجه شده است. نخست وزیر دهه ۶۰ پس از چند ماه فعالیت دریافته است كه: اولاً، دل بستن به جدایى بدنه طیف ارزشى از احمدى نژاد و پیوستن به اردوگاه او بى مبناست. ثانیاً، به رغم همه تلاش ها و شعارها، طبقات پایین دست و محروم جامعه اقبال چندانى به میرحسین موسوى نشان نداده اند و بر اساس نظرسنجى هاى متعدد، همچنان احمدى نژاد را نماینده مطالبات خود تلقى مى كنند. ثالثاً، یاران و حامیان خاتمى كه اكنون اصلى ترین حلقه هواداران میرحسین را تشكیل مى دهند، روى خوشى به گفتمان سابق او نشان نداده و از او مى خواهند كه نماینده گفتمان اصلاحات و مطالبات طبقه متوسط باشد.

اكنون مى توان تصویر روشنى از نقطه اصطكاك دو جناح كروبى و موسوى ارائه كرد. هر دو جناح از دو مسیر متفاوت به یك سفره و پایگاه راى رسیده اند: راى كروبى از حدود ۵‎/۱ درصد به ۳ درصد در نظرسنجى ها ناشى از همین امر است. البته این افزایش راى كروبى، متقابلاً كاهش راى موسوى را به دنبال داشته است كه معناى آن، یورش كروبى به سبد راى موسوى است. هر چند این تغییر و تحولات آرا در اردوگاه اصلاح طلبان در برابر راى بالاى ۵۰ درصدى احمدى نژاد كه همچنان سیر صعودى دارد قابل قیاس نیست

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی