انجمن ها > انجمن انگليسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
انگليسي (بازدید: 29430)
پنج شنبه 24/2/1388 - 0:39 -0 تشکر 112720
(1) آشنایی با الفبا و آواهای زبان فرانسه

 Au nom de Dieu

در زبان فرانسه آواها و ترکیبات آوایی وجود دارد که برای افراد فارسی زبان ناآشنا هستند و لذا قبل از هر چیز لازم است که به توضیحی در مورد این آواها بپردازیم و طریقه ی صحیح تلفظ آنها بیاموزیم.

 پس لطفا دوستان علاقه مند این مبحث را با جدیت و توجه دنبال کنند تا در مباحث بعدی مشکلی نداشته باشیم. 

توجه: لطفا از درج هرگونه پاسخ در این تاپیک بپرهیزید و سوالات خود را فقط درمبحث پرسش و پاسخ های کلاس آموزش فرانسه مطرح کنید.

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

پنج شنبه 24/2/1388 - 0:44 - 0 تشکر 112722

الفبای زبان فرانسه

الفبای زبان فرانسه به شرح زیر است: 

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s – t – u – v – w – x – y – z

حتما می گوئید که کاملا شبیه الفبای انگلیسی هست ... درسته ... شباهت هایی داره اما تفاوت های مهمی هم داره که حتما باید به آنها توجه بشود.

پس خوبه که اول با هم به تلفظ حروف الفبای فرانسه گوش بدهیم.

http://lamhe.persiangig.com/V100.WAV

همانطور که شنیدیم اسم اکثر حروف با اسم انگلیسی آنها فرق می کند و چندتا از این حروف هم، اساسا نمایانگر واج های متفاوتی در دستگاه زبان فرانسه هستند. واج هایی که در هیچ یک از زبان های فارسی و انگلیسی کاربرد ندارند.

این حروف عبارتند از r - u- که در پست های بعدی در مورد آنها توضیح می دهم .

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

پنج شنبه 24/2/1388 - 0:48 - 0 تشکر 112727

 e

این مصوت به اینگونه تلفظ می شود که شما در حالیکه در حال تلفظ o هستید، قسمت جلویی زبان را تا میانه ی دهانه به سمت کام بیاورید.

راهنمایی: اگر دقت کنید هنگامی که شما مصوت o را تلفظ می کنید، این بخش انتهایی زبانتان است که تا میانه به سمت کام (نرمکام) افراشته می شود. در تولید مصوت e قسمت پیشین (جلویی) زبانتان را درگیر تولید آوا کنید. دقت کنید که لبها می بایست همانند تلفظ o گرد باقی بماند.

لینک زیر تکرار چندین بار تلفظ e و چند مثال از کلماتی که این آوا در آنها به کار رفته است.

http://lamhe.persiangig.com/V101.WAV

le – de – se – lever – demander

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

يکشنبه 27/2/1388 - 20:55 - 0 تشکر 113656

r صامتی است که با لرزاندن ملاز (زبان کوچک که در حلق قرار دارد) تولید می شود و صدایی مابین خ و ق فارسی تولید می کند.

لینک زیر تکرار چندین بار تلفظ r و چند مثال از کلماتی است که این آوا در آنها به کار رفته است.

http://lamhe.persiangig.com/V102.WAV

le rôti – rapide – la bière – la pression – brun

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

سه شنبه 29/2/1388 - 20:38 - 0 تشکر 114402

u

برای تولید مصوت u کافیست، تمام اجزای دهان خود را به حالتی که در زمان تولید مصوت i قرار دارند، نگهداشته ولی لب های خود را گرد کنید. مثل آنکه زمانی که می خواهید واژه ی انگلیسی tea را تلفظ کنید، به ناگاه واژه ی two را تلفظ کنید.

لینک زیر تکرار چندین بار تلفظ u و نیز چند مثال از کلماتی است که این آوا در آنها به کار رفته است.

http://lamhe.persiangig.com/V103.WAV

sur – sūr – le bureau – durer – connu

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

شنبه 9/3/1388 - 19:45 - 0 تشکر 117544

نکته ی مهم

قبل از اینکه اواهای بعدی را توضیح بدهم، لازم هست به نکاتی در خصوص فایل های صوتی و واژه هایی که تلفظ می شود اشاره کنم.

در زبان فرانسه اغلب حرف آخر کلمه تلفظ نمی شود، پس اگر در تلفظ واژه ها قسمت هایی از واژه نوشته شده اما تلفظ نمی شود به این دلیل هست.

حرف h هم اصلا تلفظ نمی شود.

این نکات را مدنظر داشته باشید اما ترجیحا فعلا فقط به تلفظ ترکیبات آوایی که در پست های بعدی زیر آنها خط کشیده می شود توجه کنید

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

شنبه 9/3/1388 - 19:59 - 0 تشکر 117553

مصوت های دماغی 

در زبان فرانسه دسته ای از مصوت ها وجود دارد که به اصطلاح خودمانی "تو دماغی" تلفظ می شود و از این جهت به مصوت های دماغی معروفند.

این مصوت ها به آوایی شبیه"ن" بگونه ای که به صورت تودماغی تولید شده باشد ختم می شود.

نکته: باید توجه داشت که دهان و زبان در تولید دخالت ندارند و "ن" به طور واضح تلفظ نمی شود.

این مصوت ها عبارتند از:

an یا am

این ترکیبات اغلب به صورت "آن" (ن دماغی) تلفظ می شود.

مثل کلمه های زیر که با شنیدن فایل صوتی آن می توانید تلفظ صحیح را دریابید:

le dimanche- la tante – pendant- le jambon- la lampe 

http://lamhe.persiangig.com/V114.WAV

en یا em

این ترکیبات نیز اغلب به صورت "آن" (ن دماغی) تلفظ می شود.

مثل کلمه های زیر که با شنیدن فایل صوتی آن می توانید تلفظ صحیح را دریابید:

enentendre – vendre – le temps – l"emploi

http://lamhe.persiangig.com/V115.WAV

in یا im یا ym

این ترکیبات اغلب به صورت "ا َن" (ن دماغی) تلفظ می شود.

مثل کلمه های زیر که با شنیدن فایل صوتی آن می توانید تلفظ صحیح را دریابید:

le vinintéressant – le cousin – simple – sympa

http://lamhe.persiangig.com/V116.WAV

un یا um

این ترکیبات نیز اغلب به صورت " ا َن" (ن دماغی) تلفظ می شود.

مثل کلمه های زیر که با شنیدن فایل صوتی آن می توانید تلفظ صحیح را دریابید:

un – brun – le lundi - humble

http://lamhe.persiangig.com/V117.WAV

on یا om

این ترکیبات اغلب به صورت "ا َُن" (ن دماغی) تلفظ می شود.

مثل کلمه های زیر که با شنیدن فایل صوتی آن می توانید تلفظ صحیح را دریابید:

on- continuer – la nation – le nom

http://lamhe.persiangig.com/V118.WAV

نکته: ترکیب مصوت ها با n یا m به صورت های فوق تنها در حالی اینگونه تلفظ می شود که هر دو حرف در یک سیلاب (هجا) قرار بگیرد. در صورتی که مصوت در یک هجا و n یا m در هجای بعدی قرار گیرد، هریک بشکل معمول خود تلفظ می شود. توضیحات تکمیلی در این خصوص را در جای خودش مطرح خواهم کرد. 

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

يکشنبه 31/3/1388 - 11:51 - 0 تشکر 124447

oi

oi یکی دیگر از ترکیبات آوایی زبان فرانسه هست که تلفظ آن به صورت " اووه" (صدای گریه ی نوزاد) هست.

مثل کلمه های زیر که با شنیدن فایل صوتی آن می توانید تلفظ صحیح را دریابید:

moi- quoi- doit- croire- la joie

http://lamhe.persiangig.com/V120.WAV

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

يکشنبه 7/4/1388 - 23:33 - 0 تشکر 127115

ou

ترکیب ou در زبان فرانسه صدای "او" می دهد.

و همچنین où , oû

مثل کلمه های زیر که با شنیدن فایل صوتی آن می توانید تلفظ صحیح را دریابید:

Le jour – la roue – toujours – souvent – pour que 

برای اینکه – اغلب – همیشه – خیابان – روز 

http://lamhe.persiangig.com/V121.WAV

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

يکشنبه 7/4/1388 - 23:36 - 0 تشکر 127117

در زبان فرانسه چندین ترکیب وجود دارد که در مجموع صدای " ا ُ" می دهند.

این ترکیبات عبارتند از:

(1)

a + u → au

مثال:

mauvais – aujourd" hui – sauver

نجات دادن – امروز – بد

(2)

e + a + u → eau

مثال:

beau – nouveau

جدید – زیبا

http://lamhe.persiangig.com/V122.WAV

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

يکشنبه 7/4/1388 - 23:43 - 0 تشکر 127119

در زبان فرانسه چندین ترکیب وجود دارد که در مجموع صدای " ا ِ" می دهند.

این ترکیبات عبارتند از:

(1)

é- è**- ê – et – est- es – er – ez – ell*

* در خصوص ell باید اضافه کنم، نه تنها L بلکه هر یک ازحروف چنانچه بعد از e تکرار شوند باعث می شوند که تلفظ این حرف صدا دار به " ا ِ " تبدیل شود.

 ** è کمی کشیده تر از é تلفظ می شود.

مثال:

l"été – répéter – chezestetêtre – la fenêtre – le frère – elle appelle – cher

عزیز– او نامیده می شود – برادر – پنجره – بودن – و – است – نزد ِ – تکرار کردن – تابستان

http://lamhe.persiangig.com/V123.WAV

(2) 

a + i → ai

و همچنین aî , ay

مثال:

mais – plaire – frais – aider

کمک کردن- تازه – خوشایند بودن – اما

http://lamhe.persiangig.com/V124.WAV

(3)

e + i → ei

و همچنین ey

مثال:

treize – seize – freiner – la reine 

ملکه – مهارکردن – شانزده – سیزده

http://lamhe.persiangig.com/V125.WAV

Je suis un etre de dialogue et non point d'affirmation

من گفتگو می کنم ، نه تأیید !  

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.