انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 4770)
شنبه 22/1/1388 - 23:16 -0 تشکر 105311
*موضوع بندی آیات سوره نساء*

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب

سلاااااااااااااااااااااااااام بر شما

 

 

 

در این تایپیک قصد دارم به موضوع بندی آیات سوره
نساء بپردازم

 

شیوه کار از این قرار است که از آیات ابتدایی سوره شروع میکنیم وموضوع آیه را انتخاب میکنیم

 

و در اینجا ثبت میکنیم ودر این تایپیکها تا تمام نشدن سوره هیچ چیزی دیگری ثبت نمیشود وسعی کنید آیات وموضوعات در پستهای جداگانه باشد .

 

با تشکر فراوان

 

 

 

در پناه قرآن وعترت موفق وسربلند باشید

 

جانشین انجمن قرآن وعترت

 

خدایا!چیزی که جان مرا آلوده کند از من بستان تا پاک شوم وآنچه را موجب صلاح حال من است برای من بگذار زیرا جان من در هلاکت افتد مگر تو نگهشداری.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

شنبه 22/1/1388 - 23:19 - 0 تشکر 105315

بسم الله الرحمن الرحیم

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب

سلاااااااااااااااااااااااااام بر شما

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره نساء دارای 176 آیه میباشد .

آیات 1 تا 6

آیه 1: توصیه به صله رحم

آیه 2:حقوق واموال یتیمان

آیه 3: شرایط تعدد زوجات

آیه 4:مهریه زنان

آیه 5و6:چگونگی نگهداری اموال یتیمان

در پناه قرآن وعترت موفق وسربلند باشید

جانشین انجمن قرآن وعترت

خدایا!چیزی که جان مرا آلوده کند از من بستان تا پاک شوم وآنچه را موجب صلاح حال من است برای من بگذار زیرا جان من در هلاکت افتد مگر تو نگهشداری.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

شنبه 22/1/1388 - 23:20 - 0 تشکر 105316

بسم الله الرحمن الرحیم

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب

سلاااااااااااااااااااااااااام بر شما

7. حکم ارث زنان ومردان

8. نقش خویشان ومحرومان در ارث

9. توجه به وضع آینده فرزندان

10. عاقبت مال یتیم خوردن

11. چگونگی تقسیم ارث بین فرزندان

12. قانون ارث زن وشوهر وخواهر وبرادران

در پناه قرآن وعترت موفق وسربلند باشید

خدایا!چیزی که جان مرا آلوده کند از من بستان تا پاک شوم وآنچه را موجب صلاح حال من است برای من بگذار زیرا جان من در هلاکت افتد مگر تو نگهشداری.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

جانشین انجمن قرآن وعترت

Anjoman.qoran@tebyan..org

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

شنبه 29/1/1388 - 17:49 - 0 تشکر 107081

بسم الله الرحمن الرحیم

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب

سلاااااااااااااااااااااااااام بر شما

13. عاقبت پیروی از خدا ورسول

14 عاقبت سرپیچی از فرمان خدا ورسول

15و16. حکم زنای محصنه وغیر محصنه

17و18 شرایط توبه های مقبول وغیر مقبول

در پناه قرآن وعترت موفق وسربلند باشید

خدایا!چیزی که جان مرا آلوده کند از من بستان تا پاک شوم وآنچه را موجب صلاح حال من است برای من بگذار زیرا جان من در هلاکت افتد مگر تو نگهشداری.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

جانشین انجمن قرآن وعترت

Anjoman.qoran@tebyan..org

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

پنج شنبه 3/2/1388 - 11:9 - 0 تشکر 108003

بسم الله الرحمن الرحیم

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب

سلاااااااااااااااااااااااااام بر شما

موضوع بندی آیات 19تا 30 سوره نساء

آیه 19: ارث بردن از زنان با کره

آیه 20 و21:شرط ازدواج مجدد

آیه 22و23: ازدواجهای حرام

آیه 24: ممنوعیت ازدواج با زنان شوهر دار واجازه ازدواج موقت

آیه 25: شرایط ازدواج با کنیزان

آیه 26و27و28:دلیل تشریع احکام ازدواج

آیه 29: پرهیز از تصرف در اموال یکدیگر

آیه 30: عاقبت تصرف اموال مردم

در پناه قرآن وعترت موفق وسربلند باشید

خدایا!چیزی که جان مرا آلوده کند از من بستان تا پاک شوم وآنچه را موجب صلاح حال من است برای من بگذار زیرا جان من در هلاکت افتد مگر تو نگهشداری.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

جانشین انجمن قرآن وعترت

Anjoman.qoran@tebyan..org

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

پنج شنبه 10/2/1388 - 15:45 - 0 تشکر 109538

بسم الله الرحمن الرحیم

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب

سلام بر شما

موضوع آیات 31تا 40 سوره نسا

31 پاداش دوری از گناهان بزرگ

32 دوری از آرزوهای غیر ممکن

33 برای هر ارثی وارثییست

34 وظیفه مردان وزنان درامور خانواده

35. چگونگی برگزاری محکمه خانوادگی

36 ده دستور مهم اخلاقی

37 عاقبت بخل ورزی

38و39 انفاق در راه غیر خدا *انفاق ریایی*

40. خداوند ظالم نیست *حسنات را دوبرابر پاداش میدهد*

در پناه قرآن وعترت موفق وسربلند باشید

خدایا!چیزی که جان مرا آلوده کند از من بستان تا پاک شوم وآنچه را موجب صلاح حال من است برای من بگذار زیرا جان من در هلاکت افتد مگر تو نگهشداری.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

جانشین انجمن قرآن وعترت

Anjoman.qoran@tebyan..org

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

پنج شنبه 10/2/1388 - 15:48 - 0 تشکر 109539

بسم الله الرحمن الرحیم

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب

سلام بر شما

موضوع آیات 31تا 40 سوره نسا

31 پاداش دوری از گناهان بزرگ

32 دوری از آرزوهای غیر ممکن

33 برای هر ارثی وارثییست

34 وظیفه مردان وزنان درامور خانواده

35. چگونگی برگزاری محکمه خانوادگی

36 ده دستور مهم اخلاقی

37 عاقبت بخل ورزی

38و39 انفاق در راه غیر خدا *انفاق ریایی*

40. خداوند ظالم نیست *حسنات را دوبرابر پاداش میدهد*

در پناه قرآن وعترت موفق وسربلند باشید

خدایا!چیزی که جان مرا آلوده کند از من بستان تا پاک شوم وآنچه را موجب صلاح حال من است برای من بگذار زیرا جان من در هلاکت افتد مگر تو نگهشداری.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

جانشین انجمن قرآن وعترت

Anjoman.qoran@tebyan..org

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 15/2/1388 - 11:18 - 0 تشکر 110572

به نام هستی بخش عالم

سلام

******************************************************

موضوع بندی آیات 31 تا 40 سوره نساء

31. پاداش دوری از گناهان بزرگ

32. دوری از آرزوهای غیر ممکن

33. برای هر ارثی وارثییست

34 وظیفه مردان وزنان درامور خانواده

35 چگونگی برگزاری محکمه خانوادگی

36 ده دستور مهم اخلاقی

37 عاقبت بخل ورزی

38و39 انفاق در راه غیر خدا *انفاق ریایی*

40: خداوند ظالم نیست *حسنات را دوبرابر پاداش میدهد*

*************************************************************************************

موفق وسربلند باشید

جانشین انجمن قرآن وعترت

بسا چیزى را خوش نمىدارید و آن براى شما خوب است و بسا چیزى را دوست مىدارید

و آن براى شما بد است و خدا مىداند و شما نمىدانید (216)سوره بقره

اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

ان تصلی علی محمد وآل محمد

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 29/2/1388 - 12:14 - 0 تشکر 114222

به نام هستی بخش عالم

سلام

41. شاهدان روز قیامت

42. سخن کسانیکه پیامبر ص را نافرمانی کردند

43. شرایط نماز وحکم غسل وتیمم

44. هدف خریداران گمراهی*گمراهی خود ودیگران*

45. آگاهی خداوند نسبت به دشمنان شما

پیامبر خدا ص:در تاریکی های قیامت ،شعار مومنان این است*خدایی جز تو نیست*

موفق باشید

جانشین انجمن قرآن وعترت

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 29/2/1388 - 12:37 - 0 تشکر 114234

به نام هستی بخش عالم

سلام

46. برخوردهای عداوت آمیز یهودیان

47. عاقبت تحریف حکم اللهی

48. گناه شرک

49. پرهیز از خودستایی

50. پزرگی گناه دروغ

پیامبر خدا ص:در تاریکی های قیامت ،شعار مومنان این است*خدایی جز تو نیست*

موفق باشید

جانشین انجمن قرآن وعترت

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 29/2/1388 - 12:39 - 0 تشکر 114236

به نام هستی بخش عالم

سلام

51. سجده یهودیان در مقابل بتهای مشرکان

52. عاقبت لعنت شدگان

53. و

54. و

55. حسد ورزی وانحصار طلبی یهودیان نسبت به مسلمانان

پیامبر خدا ص:در تاریکی های قیامت ،شعار مومنان این است*خدایی جز تو نیست*

موفق باشید

جانشین انجمن قرآن وعترت

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی