انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 387)
چهارشنبه 28/12/1387 - 3:32 -0 تشکر 99840
امام خمینی از نگاه جهانیان

 به نام خدا

((دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساق کوثر صلوات))

امام از نگاه جهان انقلاب اسلامى ایران در میان مسلمانان جهان بویژه لبنانیها از قدر و منزلت ویژهاى برخوردار است. گوشهاى از اظهار نظرهاى شخصیتهاى برجسته مبارز لبنان درباره انقلاب اسلامى ایران را با هم مىخوانیم.

شیخ سعیدشعبان رئیس جنبش توحید اسلامى لبنان:

موفقیت جهانى اسلام به موفقیت انقلاب ایران وابسته است.

سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان:

دفاع از جمهورى اسلامى ایران یك مسئولیتشرعى است و رابطه میان جمهورى اسلامى ایران و مسلمانان لبنان یك رابطه عقیدتى و ریشهدار است كه از رهبرى واحد اسلامى نشات گرفته است.

شهید شیخ راغب حرب:

ملت مسلمان لبنان انقلاب اسلامى ایران را از انقلاب خود مىداند، جریان انقلاب اسلامى منافع ابرقدرتهاى سلطهگر را به خطر انداخته است.

سید عباس موسوى عضو حزب الله لبنان: (فکر کنم دبیر کل سابق حزب الله که شهید شدن)

براى مقابله با توطئههاى استكبار جهانى و صهیونیسم، كلیه مسلمانان و جنبشهاى آزادیبخش باید جمهورى اسلامى ایران را تكیهگاه خود قرار دهند و آن را سرآغاز حركتخود بدانند.

حسین غبریس از علماى حزب الله لبنان:

تجاوز به انقلاب اسلامى ایران، تجاوز علیه امت اسلامى در همه جهان است.

شیخ محمد شمس الدین نایب رئیس مجلس عالى اسلامى شیعه لبنان:

انقلاب اسلامى ایران معجزه قرن بود و بزرگترین درسى را كه به ما داد این بود كه با وحدت كلمه همه كارى را مىتوان كرد. هرچه در ایران روى مىدهد مورد توجه تمام مسلمانان دنیاست. سعادت و نیكبختى ما، افتخار ما در این است كه ببینیم این انقلاب پیروزمندتر، سرافرازتر شود.

عمر كرامى نخست وزیر لبنان:

ما همچنان از انقلاب اسلامى ایران كه با خارج شدن از دایره نفوذ امریكا سد بزرگى را در برابر امپریالیسم در منطقه ایجاد كرد، پشتیبانى كرده و حركت مقاومت ملت ایران را بهترین پشتیبان آرمانهاى عربى خود مىدانیم.

بیدارى اسلامى در جهان مرهون قیام امام خمینى است.

علامه سید محمد حسین فضل الله:

یك میلیارد مسلمان هرگز نخواهند توانستبا استكبار مبارزه كنند مگر با وحدت و یكپارچگى. لذا به مسلمانان توصیه مىكنیم فكر و اندیشه امام امت را سرلوحه مبارزات ضداستكبارى خود قرار دهند. انقلاب اسلامى ایران توانست اعتماد به نفس قابل ملاحظه را در مسلمانان زنده كند و آنان دریافتند مكتب اسلام قادر است تحرك سیاسى لازم را براى حل مشكلاتشان فراهم سازد.

ابوهشام (سید حسین موسوى) رهبر امل اسلامى لبنان:

به نظر ما هر گامى كه انقلاب اسلامى در راه سازندگى بردارد یك پیروزى براى ما و تمام مسلمانان جهان خواهد بود. ملتهاى مسلمان عرب و غیرعرب در منطقه عاشق و مشتاق انقلاب اسلامى بوده و معتقدند كه تنها اسلام است كه مىتواند عهدهدار مترقىترین و عادلانهترین نظام اجتماعى باشد.

صادق المهدى:

امام خمینى (س) و انقلاب اسلامى در ایران به نیروى مبارزاتى و جهاد امت عرب و خلق فلسطین علیه صهیونیسم و امپریالیسم جان تازهاى بخشیدند. مردم ایران با اتكا به دین قیام كردند و براى پیروزى آن شهید دادند. هیچكس ایرانیان را در این زمینه تحت فشار قرار نداده بلكه خود آنها اسلام را مىخواهند، ایرانیان بیش از سایر كشورهاى اسلامى براى اسلام قربانى مىدهند چون دین اسلام براى آنها بسیار مقدس است.

به كار بزرگ و شجاعانه ملت قهرمان ایران بسیار افتخار مىكنم. چرا كه سلطه طاغوت را برانداخت و ایران را از سیطره امپریالیسم امریكا بیرون كشید و آن را مجددا به آغوش اسلام باز گرداند، در واقع انقلاب اسلامى ایران، روح اسلام و روح جوانان مسلمان را تازه كرد و اعتبار اسلام را در پیشگاه جهانیان اعاده كرد. از سوى دیگر انقلاب ایران نشان داد كه تمامى مسلمین داراى یك مساله مشترك هستند و در اوایل پیروزى خود با تمام توان از قضیه آزادسازى فلسطین و بیتالمقدس پشتیبانى كرد. شاه نه تنها صهیونیزم را دشمن نمىدانستبلكه به آنها اسلحه داده و دوست صمیمى آنها نیز به شمار مىرفت. پس از پیروزى انقلاب این دسیسهها و خیانتها از میان رفت.

نابودى انقلاب اسلامى ایران، نابودى مقاومت لیبى، سوریه، فلسطین و لبنان است.

انقلاب اسلامى ایران با تكیه بر منبع لایتناهى و توكل بر خدا و اتكا به ملتى با ایمان با توطئههاى زیادى مقابله كرده و توانسته استبا حفظ دیدگاههاى اسلامى و استقلالطلبانه خود از استعمارگران دورى بجوید و به حیات با بركتخود ادامه دهد. این تحولات نشانه اراده قوى ملت ایران در برابر قدرتهاى استعمارى شرق و غرب است كه مىخواهند بر جهان حاكم شوند.

على رغم عقاید و نظریات مختلفى كه درباره جمهورى اسلامى ایران ابراز مىشود، ما بر این باور هستیم كه این انقلاب نقش عظیمى در بیدارى ملل اسلامى ایفا كرده است. این انقلاب به مسلمانان و به انسانهاى مبارز آموخت كه چگونه مىتوان در مقابل استكبار جهانى ایستاد و فكر و عقیده اسلامى را به ثبوت رساند.

روزنامه الشعیب امام خمینى براى دفاع از محرومان جهان، پرچم اسرائیل را ا ز آسمان ایران اسلامى به زیر كشید و به جاى آن براى نخستین بار پرچم فلسطین را برافراشت و دروازههاى شرقى كشور ایران را به روى مجاهدین مسلمان افغانى باز گذاشت.

امام خمینى - قدس سره - گورباچف را به اسلام دعوت كرد و حكم اعدام مرتدى همچون سلمان رشدى را صادر كرد و با این عمل خود كارى كرد كه پس از پیامبر بزرگوار اسلام و خلفاى راشدین صورت نپذیرفته بود.

امام به تشویق مسلمانان براى سازماندهى صدها موسسه تبلیغاتى در اروپا و امریكا همت گماشت و از این طریق هزاران تن از مردم این كشورها به اسلام گرویدند دستاوردهاى درخشان 89 سال زندگى این مرد بزرگ را تاریخ با حروف طلا ثبتخواهد كرد.

رئیس جمهور سودان جمهورى اسلامى ایران اولین دولت اسلامى تشكیل شده در قرن اخیر است. مردم سودان خواستار اجراى احكام اسلامى در كشور خود هستند و در این رابطه به تجربیات ایران نیازمندند. دیدار اخیر من با مقامات جمهورى اسلامى ایران بسیار رضایتبخش بود، من در آن دیدار خوستار ایجاد روابط نزدیك و پایدار با جمهورى اسلامى ایران شدم و گسترش روابط بین جمهورى اسلامى ایران و سودان را قدم مثبتى در جهت ایجاد هسته مركزى وحدت كشورهاى اسلامى مىدانم. مردم سودان به هیچ وجه خواسته امپریالیسم مبنى بر صرف نظر كردن از اجراى احكام اسلامى در این كشور نخواهند شد.

نشریه وحدت - چاپ استانبول

عبد السلام جلود انقلاب اسلامى ایران موجب عزت و سرافرازى تمامى ملل اسلامى و مستضعفان و شكلگیرى روح مقاومت و پایدارى در برابر استكبار جهانى است.

ایران سند و پشتوانهاى قوى براى اسلام و مسلمانان و اعراب است.

علت محبوبیت امام خمینى (س) و انقلاب اسلامى ایران در میان ملتهاى جهان آن است كه انقلاب اسلامى و رهبرى آن با امریكا و ارتجاع مقابله كرده و آزادى قدس را از اهداف نهایى خود اعلام كرده است.

انقلاب اسلامى ایران تنها یك انقلاب علیه شاه مخلوع نبود، بلكه انقلابى در هتبیدارى ملتها و نیروهاى انقلابى به شمار مىرود. این انقلاب را نمىتوان تنها پیروزى اسلام و تمدن غرب دانستبلكه روشن ساختن اصالت اسلامى و بیرون آمدن از حالتخمودگى و ركود و گرایش به سوى سازندگى و جهشى به طرف ایفاى نقش اصیل و تاریخى اسلام بوده است.

انقلاب اسلامى ایران نشان داد با اتكا به اراده ملت دیگر احتیاجى به سلاحهاى پیچیده نیست.

كیم ایل سونگ رئیس جمهورى كره شمالى:

به مبارزه مردم ایران ارج زیادى مىگذاریم و پیروزى آنها را آرزومندیم. مردم ایران تحت رهبرى حضرت آیت الله خمینى، رهبر مهم اسلامى خود، شدیدا تلاش مىكنند كه از حاكمیت كشور و تمامیت ملى دفاع كنند، در حالى كه از زمان پیروزى انقلاب شجاعانه بر مشكلات گوناگون در راه پیشرفتخود غلبه كردند و زندگى نوینى را به وجود آوردند. مبارزه سرسختانه ایران علیه امپریالیسم امریكا را بسیار عالى ارزیابى مىكنیم. مردم ایران با شجاعت تجاوز امپریالیسم را عقب راندند. ملت ایران در غلبه بر مشكلات بسیارى كه سد راهشان بود به موفقیتهاى بزرگى دستیافتند.

لئونید برژنف:

ما موفقیتها و ترقى و تعالى ایران جدید و انقلابى را آرزومندیم و امیدواریم كه مناسبات حسن همجوارى میان ملل اتحاد شوروى و ایران در شرایط ثمربخش جدید بر پایه محكم احترام متقابل، حسن نیت و عدم مداخله در امور داخلى یكدیگر توسعه یابد.

شاذلى بن جدید:

الجزایر به عنوان یك كشور مسلمان به دور از پافشارى بر جنبه ناسیونالیستى، خود را در كنار جمهورى اسلامى ایران مىداند و لازم مىدانیم از تجربه ایران به عنوان یك كشور اسلامى قدرتمند در منطقه بهرهمند شویم.

انقلاب اسلامى ایران را انقلاب خود مىدانیم.

دكتر ابراهیم دسوقى شتا استاد زبانهاى شرقى دانشگاه قاهره:

بى گمان، انقلاب اسلامى ایران را اگر مهمترین رویداد تاریخ معاصر ندانیم، باید مهمترین رخداد سده چهاردهم هجرى قمرى دانست، پیروزى شگفت این انقلاب بایستى مورد بحث و پژوهش پیگیر پژوهشگران جهان قرار بگیرد، زیرا براى نخستین بار در تاریخ، مردمى ستمدیده با دستهاى خالى و سینههاى گشوده با یك سلاح، آن هم ایمان در برابر حكومتبیدادگر ایستادند و با پایدارى و جانفشانى خود، تمام نیروهاى سركش طاغوتى را درهم شكستند و آن را به مزبله تاریخ فرو افكندند، و این رویداد عظیم به نوبه خود نشان داد كه سلاح ایمان، شكستناپذیر است و همچنین اثبات كرد كه اسلام تا چه اندازه با بنیادها و اصول انقلابى سرنوشتساز ملتها هماهنگى و سازگارى دارد و تا چه اندازه كشورهاى اسلامى مىتوانند، این سلاح را به كار گیرند، سلاحى كه همچون آتش زیر خاكستر در دل مردم درخشش و حیات دارد.

اندیشههاى اسلامى، انقلاب را زایید و به همان سان نیز انقلاب باعث جوشش و تراوش اندیشههاى انقلابى - اسلامى شد و آن را به صورت نیروى زنده و فعال در آورد. بى گمان این امر، مهمترین پایههاى انقلاب است.

ژنرال محمد ضیاء الحق رئیس جمهور فقید پاكستان:

ایران انقلاب كرده است و همچنان در حال انقلاب اسلامى است. این انقلاب پدیده جدیدى در جهان امروز است. ایران نقش بسیار مهمى را در این پدیده ایفا نموده و اسلام راستین را منعكس كرده است. ایران تا كنون با عدم تعهد نسبتبه ابرقدرتها تشخص خود را حفظ كرده است. این نقش قابل ملاحظهاى است و ما به این دلیل از ایران تقدیر مىكنیم. اینجانب آنچه را كه از انقلاب اسلامى مشاهده كردم بسیار قابل تعریف و تقدیر است.

برهان الدین ربانى از رهبران مجاهدین افغانستان:

همانگونه كه در صدر اسلام حضرت محمد (ص) بشارت پیروزى مسلمان بر قدرتهاى بزرگ آن زمان را مىدادند و كسى باور نمىكرد، حضرت امام خمینى نیز با یارانى اندك قیام اسلامى را آغاز كردند و در مقابل ابرقدرتهاى غرب و شرق پیروز شدند.

كلیم صدیقى مدیر مؤسسه تحقیقات اسلامى لندن:

پژوهشهاى آكادمیك در جنبش اسلامى عمر بسیار كوتاهى را گذرانده است. نهضت انقلابى اسلامى بایستى دقیقا ثبت و ضبط و تجزیه و تحلیل شود. انقلاب اسلامى ایران تا آیندهاى دور، راهنما و الهامبخش نهضت اسلامى خواهد بود. از این رو، بررسى بسیار عمیق این انقلاب ضرورت و اهمیتى اساسى دارد.

معنا و مفهوم "انقلاب" در متن اسلامى آن نیز بایستى از آن مفاهیمى از انقلاب كه ملتها به طور عموم در ذهن دارند، متمایز گردد. انقلاب اسلامى یك حادثه نیست، بلكه زنجیره و سلسلهاى از حوادث و جریانى پویا و مداوم است. این انقلاب نمىتواند جریانى باشد كه به طور دفعى و سریع پایان یابد. زمانى طولانى، چندین سال، و شاید یك نسل یا بیشتر لازم است كه این انقلاب خودش به صورت "معیار" و " قاعده" در آید. هیچ حالت متعارف و عادى شناخته شدهاى كه انقلاب اسلامى بتواند سریعا بدان باز گردد، وجود ندارد. انقلاب اسلامى بایستى آنگاه كه كنترل بر محیط خود را به دست گرفت، ثبات و وضع عادى خاص خود را بیابد و شاید باید كه در مرزها و معاملاتش با جهان خارج همواره انقلابى بماند. تمام این مسائل و بسیارى مسائل دیگر از این دستباید همه جا مورد بحث و بررسى مسلمانان قرار گیرد.

روزنامه اسپانیایى "ال موندو":

ایران قدرت برتر منطقه و مشعلدار جهان اسلام است. ایران كه اكنون نقش مهمى در شرایط جنگى منطقه دارد تنها كشور قابل اعتماد منطقه است. جمهورى اسلامى ایران براى رسیدن به شرایط فعلى هشتسال مبارزه در جنگ با عراق را كه توسط غرب حمایت مىشد، تحمل كرد و در نهایتبه پیروزى رسید. در طول جنگ عراق با ایران، غرب مانند همیشه بدترین و مهلكترین تصمیم را گرفت و بدین وسیله صدام را به یك ماشین جنونآمیز كشتار تبدیل كرد. ایران اكنون از یك سو در جنگ بیطرف است و همزمان با آن از مردم عراق به عنوان مسلمانانى كه مورد تجاوز قرار گرفتهاند، حمایت مىكند. ایران اكنون بدون هیچ زحمتى شاهد درگیرى شیاطین بزرگ و كوچك است. ولى این امر مانع از این نشده است كه آیت الله خامنهاى رهبر روحانى ایران دعوت به رحمت و عطوفت مذهبى بكند و رئیس جمهور این كشور نیز پیشنهاد صلح ارائه نماید.

عباس مدنى رهبر نجات اسلامى الجزایر:

چراغى كه امام خمینى (س) برافروخت، دلهاى ما را روشن كرد. ملت الجزایر آماده است در كنار ملت ایران در یك صف واحد براى برافراشتن پرچم الله اكبر قرار گیرد.

عبدالرحمن خلیفه رهبر اخوان المسلمین اردن:

ایران كشورى است كه مىتواند جهان اسلام را رهبرى كند. تمام مسلمان جهان نیازمند اهتمام و توجه ایران هستند.

شینتارو آبه وزیر خارجه سابق ژاپن:

من از نزدیك شاهد دستاوردهاى انقلاب اسلامى و تلاش مردم ایران جهتساختن ایرانى نو و با ثبات بودم و این را مرهون رهبرى با درایت رهبر انقلاب اسلامى ایران مىدانم.

 

دوشنبه 3/1/1388 - 12:48 - 0 تشکر 100991

از شما سپاسگزارم

ز روز گذر کردن انديشه کن

پرستيدن دادگر پيشه کن

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی