انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 50749)
يکشنبه 19/8/1387 - 16:45 -0 تشکر 69729
یادگیری زبان عربی(صرف ونحو)

بسم الله الرحمن الرحیم

صرف و نحو
برای آموختن هر زبانی ،نخست لازم است با قواعد آن زبان آشنا شویم به این قواعد در زبان فارسی (دستور زبان )ودر زبان انگلیسی (گرامر )ودر زبان عربی (صرف ونحو )گفته میشود .شاید فکرکنید این موضوع چه ربطی به انجمن قرآن دارد ،از آنجاییکه زبان قرآن عربی است پس بی ربط هم نیست

انا انزلناه قرءناعربیا لعلکم تعقلون این قرآن را عربی نازل کردیم باشدکه شما تعقل کنید ................

پس دوستان خوب قرآنی من سعی میکنم قواعد صرف ونحو را در این تایپیک قرار بدم امیدوارم بهترین استفاده ها را ببریم .

واز همه کسانیکه علاقمند به آشنایی با این زبان هستند دعوت میکنم درباره این تایپیک نظر بدهند .

اللهم صل علی علی بن موسی الرضا

آغاز این تایپیک همزمان شد با تولد آقا امام رضا علیه السلام پس تولد این امام عزیز را به همه عاشقان تبریک میگویم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.

 

 

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 19/8/1387 - 17:20 - 0 تشکر 69735

بسم الله الرحمن الرحیم

1.علم صرف چیست؟

صرف علمی است که از تحویل ودگرگونی کلمه به صورتها وشکلهای گوناگون برحسب معنای مورد نظر بحث میکند .

2.کلمه برچند نوع است؟

**اسم ،مانند رجل (مردی)

**فعل ،مانند شرب(نوشید)

**حرف مانند علی (بر)

3.آیا صرف برهمه بر همه انواع کلمه اجرا میشود؟

صرف تنها بر فعل واسم اجرا میشود ،چون این دو کلمه قابل تحول وتبدیل به صورتهای گوناگونند ،وبر حرف اجرا نمیشود

چون حرف همواره بر یک شکل وصورت است .

4.دگرگونی کلمه از یک صورت به صورت دیگر چه نامیده میشود ؟تصریف مینامند .

5.تصریف افعال چگونه است ؟

تصریف فعل به منتقل کردن آن از ماضی به مضارع وسپس به امر است مانند:

ماضی مضارع امر

فرح یفرح افرح (شادمانی کرد)

6.تصرسف اسمها چگونه است؟

تصریف اسمها عبارت است از :

نقل آن به تثنیه یا جمع مانند نهر (جوی)___________نهران_______انهار

مصغر کردن آن مانند:نهرٌ نُهیرٌ

نسبت دادن به آن مانند: نهرٌ نهریٌ

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

دوشنبه 20/8/1387 - 18:44 - 0 تشکر 69899

در عربی دو مبحث مورد بررسی قرار میگیرد :

الف :تجزیه (تحلیل الصرفی )

ب:ترکیب (نحو)

تجزیه به بررسی خصوصیات فردی هر کلمه بدون در نظر گرفتن جایگاه آن در جمله میپردازد .به عنوان مثال تجزیه کلمه (معلِّم)در عبارت زیر چنین است المعلمُ یذهبُ المعلم:اسم
مفرد-مذکر-مشتق-معرفه به ال-معرب

در مبحث صرف سه نوع کلمه وجود دارد :1فعل 2اسم 3حرف

فعل :کلمه ای است که انجام شدن کاری ویا داشتن حالتی را با داشتن زمان وشخص نشان میدهد.

اسم:کلمه ایست که دارای معنای مستقلی بوده ولی برزمان خاصی دلالت نمیکند .

حرف:کلمه ایست که به تنهایی دارای معنای کامل ومستقلی نیست بلکه در جمله به کار میرود .

حروف الفبا در عربی :الف (همزه)-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ
ف-ق-ک-ل-م-ن-و-ه-ی

تعداد حروف در عربی 28 حرف بوده ودر این زبان 4حرف وجود ندارد (پ-چ-ژ-گ) حروف الفبا در عربی به دو دسته حروف قمری وشمسی تقسیم میشود.

حروف شمسی :به حرفی گفته میشود که در صورت قرار گرفتن در ابتدای اسم واضافه شدن حرف تعریف (ال)به ابتداآن،حرف ال تلفظ نشده وبه جای آن حروف شمسی ای که بعد از آن قرار گرفته به صورت مشدد تلفظ میشود.14 حروف شمسی عبارتند از :ت-ث-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ل-ن-

حروف قمری :حروفی میباشند که در صورت قرار گرفتن ابتدای هر اسم واضافه شدن حرف ال به ابتدای آن حرف ال تلفظ میشود .14 حروف قمری عبارتند از :الف
ب-ج-ح-خ-ع-غ-ف-ق-ک-م-و-ه-ی-*فرق الف وهمزه :الف حرفی است که همیشه ساکن است وآنرا بصورت آتلفظ میکنیم ولی همزه علاوه براینکه میتواند ساکن باشد بلکه حرکات دیگر را هم قبول میکند .

انواع همزه :همزه وصل وهمزه قطع

همزه وصل همزه ای است که اگر در ابتدای جمله قرار گیرد تلفظ میشود ولی اگر در وسط جمله باشد تلفظ نمیشود .

همزه قطع همزه ایست که در هر کجای جمله باشد فرقی نخواهد داشت وتلفظ میشود .

حرکات

در عربی چهار نوع حرکت وجود دارد 1. فتحه 2کسره 3ضمه 4 سکون

تنوین نون ساکنی است که نوشته نمی شود ولی تلفظ میشود .

انواع تنوین 1. تنوین ضمه ٌ2تنوین کسره ٍ3تنوین فتحه ً

ترکیب

در ترکیب به سه مطلب توجه خواهیم داشت :

1.نقش کلمه

2.اعراب کلمه

3.نوع اعراب

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

چهارشنبه 22/8/1387 - 18:24 - 0 تشکر 70356

تقسیمات دهگانه فعل

1. از لحاظ تعداد وحروف اصلی ---------------------ثلاثی ورباعی

2. به لحاظ نوع--------------------------------------ماضی ،مضارع ،امر

3. به لحاظ وجود وعدم حرف عله-------------------معتل وصحیح

4. به لحاظ نیاز وعدم نیاز به مفعول ----------------متعدی ولازم

5. به لحاظ نسبت دادن به فاعل یا مفعول -----------معلوم ومجهول

6. به لحاظ نفی واثبات-----------------------------منفی ومثبت

7. به لحاظ خبر از وقوع فعل یا انشاء آن-----------خبری وانشایی

8. به لحاظ ماده ووزن-----------------------------اصلی وملحق

9. به لحاظ تصرف وعدم تصرف-----------------متصرف وجامد

10. به لحاظ تغییر یا عدم تغییر آخر آن ------------معرب ومبنی

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 26/8/1387 - 10:24 - 0 تشکر 71089

بسم الله الرحمن الرحیم

فعل

فعل به لحاظ برنوع سه قسم است :1.ماضی 2.مضارع3.امر

حالت های فاعل

1. یا فاعل خود گوینده است که به آن متکلم گویند:مانند من وما

2. یا مورد خطاب گوینده است که به آن مخاطب گویند مانند:تو وشما

3. یا نه متکلم ونه مخاطب است که به آن غایب گویند مانند:او وآنها

فعل ماضی:

به انجام دادن کاریا روی دادن حالت در زمان گذشته فعل ماضی گفته می شود که دارای ۱۴ صیغه است:۶صیغه غایب، ۶صیغه مخاطب،۱صیغه متکلم وحده،۱صیغه متکلم مع الغیر
فعل مضارع:
انجام دادن کاریا روی دادن حالت در زمان حال فعل مضارعگفته می شود که مانند فعل ماضیدارای ۱۴ صیغه است:۶صیغه غایب، ۶صیغه مخاطب،۱صیغه متکلم وحده،۱صیغه متکلم مع الغیر
فعل مستقبل:
انجام دادن کاریا روی دادن حالت در زمان آیندهفعل مستقبلگفته می شود که مانند فعل مضارعدارای ۱۴ صیغه است:۶صیغه غایب، ۶صیغه مخاطب،۱صیغه متکلم وحده،۱صیغه متکلم مع الغیر طریقه ساختن: برای ساختن این فعل کافی است به اول فعل مضارع س یا سوف اضافه کرد.
فعل امر:
این فعل برای دستور دادن به فرد یا افراد به کار برده می شود که دارای ۶ صیغه مخاطب است
طریقه ساختن: برای ساختن این فعل حرف مضارعه(ت)را حذف می کنیم وبه جای ان (الف) می گذاریم وسپس آخرآن را مجزوم می کنیم. تذهبان=اذهبا
فعل نهی:
این فعل برای نهی کردن به فرد یا افراد به کار برده می شود که دارای ۶ صیغه مخاطب است
طریقه ساختن: برای ساختن این فعل اول صیغه(لا) می گذاریم وسپس آخرآن را مجزوم می کنیم. تذهبان=لا تذهبا

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 22:36 - 0 تشکر 80387

بسم الله الرحمن الرحیم

فعل بر انجام دادن كار یا روی دادن حالتی در زمان خاص دلالت می كند. زمان فعل ماضی، مضارع و مستقبل است.

علامتهای فعل عبارتند از:

۱- خبر واقع می شود

۲- قد بر سر فعل قرار می گیرد

۳- س و سوف بر سر فعل مضارع می آید

۴- حروف جزم و یا نصب بر سر آن می آید

۵- ضمایر متصل مرفوعی می گیرد

۶- ت تأنیث فعل می گیرد

۷- نون تأكید می پذیرد

۸- صرف می شود.

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 22:37 - 0 تشکر 80388

بسم الله الرحمن الرحیم

فعل جامد به فعلی گفته می شود

كه صرف نمی گردد مانند نِعْمَ.

این افعال معنا را بدون زمان و حدث بیان می كند مانند لیس.

فعل جامد امر، ماضی و مضارع ندارد و به صورت امر بكار می رود مانند تعال- هاتِ.

فعل متصرف: فعلی است كه به صورت چهارده صیغه صرف می شود، ماضی، مضارع و امر دارد.

حالتهای بنای فعل ماضی:

فعل ماضی مبنی بر فتح مانند ذهبَ.

اما اگر به ضمیر جمع مذكر متصل شود مبنی بر ضم است مانند ذهبوا.

فعل ماضی مبنی بر ضم است و هنگامی كه ضمائر رفع متحرك به فعل متصل شوند مبنی بر سكون است مانند ذهبْتَ.

حالتهای بنای امر:

فعل امر مبنی بر سكون است مانند اُكْتُبْ.

اگر فعل حرف آخر آن عله باشد حرف عله حذف می شود مانند اُدعُ از تدعو، واو حذف شده در امر و اعراب دیگر فعل مضارع حذف نون اعرابی از آخر فعل.

حالتهای بنای فعل مضارع:

۱- مبنی بر سكون: در دو صیغه جمع مؤنث غائب و مخاطب.

۲- مبنی بر فتح: وقتی كه آخر فعل نون تأكید خفیفه یا ثقیله باشد.

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 22:38 - 0 تشکر 80390

بسم الله الرحمن الرحیم

. فعل سه نوع است

۱
- ماضی بر انجام دادن كار یا روی دادن حالتی در گذشته دلالت می كند مانند كتبَ ربكم علی نفسه الرحمة

علامتهای ماضی عبارتند از: ضمیر تَ فاعلی در فعل ماضی (تَ، تِ، تُ، تما، تُن، تم) و تْ تأنیث مانند اَخْرَجتِ الرضُ اثقالها.

۲- فعل مضارع: دلالت بر انجام دادن كار یا روی دادن حالتی در حال یا آینده دارد مانند یرحمُ من یشاء.

علامتهای فعل مضارع عبارتند از: بر سر آن حروف جزم و یا نصب قرار می گیرد، حروف استقبال مانند س، سوف

فعل ماضی گاهی دلالت بر زمان حال می كند و گاهی برآینده.

زمانی كه فعل دعا باشد، یا در جملات شرط باشد یا بعد حرف اذا و اِن شرطیه باشد. فعل مضارع نیز گاهی معنی ماضی می دهد.

۳- فعل امر دلالت بر طلب درخواست دارد. ضمیر یاء مونث را می پذیرد مانند اشربی.

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 22:39 - 0 تشکر 80391

بسم الله الرحمن الرحیم

فعل مضارع از بین افعال معرب است و سه حالت رفع، نصب و جزم را می گیرد

فعل مضارع مرفوع:

وقتی كه ادات نصب و جزم بر سر آن نیامده باشد (ضمه، نون)

حركت حرف مضارع كه عبارتست از أ، ، ، ﯿ، در اول فعل می باشند و مفتوح است.

اگر فعل ماضی آن چهار حرفی است ضمه می گرد مانند وسوس --> یُوَسْوِسُ و اگر بیش از چهار حرف باشد و یا سه حرفی،حرف مضارعه فتحه می گیرد.ذهبَ --> یَذهبُ

: فعل مضارع منصوب

فعلی است كه یكی از حروف ناصبه ( اَن، لَن، كی، اذن) بر سر آن قرار می گیرد.

اَن كه حرف مصدری نیز می باشد با فعل بعد از خود به تأویل مصدر می رود و گاهی لای نافیه بعد از آن می آید و ن (ان) را در لام ادغام می نماید. اَن بر سر فعل ماضی اَن مصدری می شود و غیر عامل می گردد. لَن برای نفی آینده است مانند فلن یُخلِفَ الله عهد

كی كه گاهی لكی گفته می شود لام تعلیل است. اِذن: شرط نصب آن بر سر جواب آورده می شود

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 22:39 - 0 تشکر 80392

بسم الله الرحمن الرحیم

- اذن یكی از حروف ناصبه فعل مضارع است كه به سه شرط عمل می كند:

1. درابتدای جمله جواب باشد

۲- بین فعل جواب و اذن فاصله نباشد

۳- فعل دلالت بر آینده كند نه زمان حال مانند بسأ زورك عذاً اذن اُكرمَكَ (جمله جواب

حروف ناصبه اصلی عبارتند از: اَنْ، لن، كی، اذن.

اما حروف دیگر حتی، ف، او، لام و واو كه در آنها اَنْ مقدره وجود دارد.

حتی: فعل مضارع را نصب می دهد.

اگر فعل مضارع دلالت بر آینده داشته باشد (نسبت به ماقبل خود) و به معنای الی ان است مانند كلوا و اشرابوا حتی یتبین لكم خیطُ الابیض من خیط الاسود من الفجر.

او: نیز فعل مضارع را نصب داده و به معنی الی اَن می باشد و یا به معنای الا است.

لام دو نوع است:

۱- حجود كه به معنای انكار است و قبل از آن كان منفی آورده می شود مانند ما كان اللهُ لِیُعذبَهم و انت فیهم

۲- لام تعلیل برای بیان علت. ما قبل آن علتی است برای ما بعد از آن.

واو معیه و فاء سبیه: به شرطی نصب می دهند كه قبل از آن ها فعل نفی یا طلب باشد. لعلّی ابلغُ (فعل ترجی) اسبابَ الموات فاطلع

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 22:40 - 0 تشکر 80393

بسم الله الرحمن الرحیم

نشانه های نصب فعل مضارع فتحه و یا حذف نون اعرابی است.

فتحه یا ظاهری است مانند لن یدعوَ- لن یهدیَ و یا فتحه مقدره است.

در فعل مضارعی كه به الف ختم شده زیرا الف حركت نمی پذیرد مانند لن یرضی (مضارع منصوب تقدیراً).

حذف نون اعرابی در افعال خمسه است.

افعال خمسه عبارتند از: یفعلان، تفعلان، یفعلون، تفعلونَ، تفعلین. مانند انّ الذین اشتروا الكفر بالایمان فلن یضروا ا... شیئاً.

حذف نون

مضارع مجزوم فعلی است كه یكی از ادوات جزم بر سر آن آورده شود.

انواع ادوات جزم عبارتند از
:

۱- ادواتی كه فقط یك فعل مضارع را مجزوم می كنند مانند لم- لما- لای نهی- لام امر.

۲- ادواتی كه دو فعل مضارع را مجزوم می كنند ادوات شرط هستند كه همه آنها اسمند به جز اِنْ و اِذما كه حرف هستند و همه مبنی است بجز ایّ.

ادوات شرط عبارتند از:

اِنْ- اِینما- ایُّ- مَنْ- ما- مهما- متی- ایّان- حیثما- انّا- كیفما- اذما- دركیفما- كیف ادات شرط و ما زائد است.

مانند

اینما تكونوا یُدْرِكْكُم

فعل شرط جواب شرط به علامت جزم

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی