تجارت و بازرگاني (بازدید: 3109)
دوشنبه 29/7/1387 - 14:51 -0 تشکر 66375
" سیستم مالیاتی و سیاست جدید ارزش افزوده "

 

بســـــــــــم رب المــهــدی


سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیزم در انجمن تجارت و بازرگانی

خب دوستان بنا بر مشورتهایی که صورت گرفت تصمیم بر این شد که برخی مباحث رو جدا از هم پی بگیریم تا در صورت لزوم با مباحث مربوطه اش ادغام بشه .

از جمله این مبحث که میخواییم در مورد مالیت ها ، میزان دریافت و پرداخت اون ، مستقیم و غیر مستقیمش (تعریفش )، میزان اثر گذاری اون در روند تجارت و بازار کشور و در راس همه اینها پیرامون مالیات ارزش افزوده طبق سخنان جدید رئیس جمهور صحبت کنیم .

دوست دارم دوستان راهکار بدند بیشتر و اگر فکر میکنند این مالیاتها به سود کشور هست بیانش کنند و اگر مخالف اون هستند بگند به چه دلیل !

دوستان عزیز ؛ ماها هر کدوم به عنوان عضوی از کشور و جامعه لااقل باید بدونیم مالیات چیه !؟ چگونه پرداخت میشه و نقش اون در جامعمون به چه شکل هست! چون مخاطب اصلی این امور خود ماها هستیم
پس منتظر هیچ کسی نباشیم و سعی کنیم "یک چیزی لااقل یاد بگیریم"

علی علی  

 

آقا جان اگر قرار باشد من هم مثل ژول ورن دور دنيا را درهشتاد روز بچرخم ،
ترجيح ميدهم دور تو بچرخم
چون تو هم دنياي مني هم عقبي مني
سه شنبه 4/4/1387 - 23:34 - 0 تشکر 44933

مالیات و مفهوم اقتصادى آن · مفهوم کلى مالیات · انواع مالیات · مضمون و متعلق مالیات · مالیات و تامین عدالت اجتماعى

واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند.
مالیات
نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون مالیات در تاریخ با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود.
بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد.
مفهوم کلى مالیات واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
(
اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.
تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول
مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود.
از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت.
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.
غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود.
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.
انواع مالیات مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد وانواع آن را مشخص نمود. · مالیات مستقیم و غیرمستقیم براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم.

مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مى گیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند.
مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت.

مالیات غیرمستقیم: آنستکه با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل در آمدشهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.
مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند.
مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که ازاین بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.
مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع باید گفت: سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد. · تقسیمى دیگراز مالیات ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود. · مالیات تصاعدى · مالیات تنازلى · مالیات تعادلى
مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.

مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند.
البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.

مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.
مضمون و متعلق مالیات مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مى شود
البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند.

براساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى باشد: · مالیات سرانه: و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات مى گیرند. · مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت. · مالیات راى: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدینجهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب مى شود. · مالیات برارث:مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد. · مالیات برمشاغل:این نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست. · مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است. · مالیات ارزش اضافى: مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود. · مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همانمالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند.. · مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد. · مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند. · مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود. · مالیات براملاک و مستغلات. · مالیات بر دارائى ها: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود.


مالیات و تامین عدالت اجتماعى امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مى گیرند. بازارهاى اقتصادى را کنترل و قیمت ها را تعیین و کنترل مى کنند و بر توزیع مزدها فراآورده ها و سایر درآمدها نظارت مى کنند. اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژه اى دارد مالیات است.
مالیات دولت را قدار مى سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادى کشور وافزیاش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادى اقتصادى جلوگیرى کند.
البته روشن است در میان انواع مالیات ها مالیات هاى مستقیم آنها از آنجا که اشخاص پرداخت کننده نمى توانند آنرا به دیگرى منتقل سازند اگر براساس درآمد تنظیم گردد مانع از تمرکز ثروت و اندوخته هاى سرسام آور و روحیه آن خواهد بود. به این جهت فاصله هاى وحشتناک طبقاتى را ترمیم و یا تعدیل مى کند واز طرف دیگر موجب رونق اقتصادى خواهد بود. در میان مالیاتها سیستم مالیاتى تصاعدى موثرترین آن در مسائل اقتصادى مى باشد هم از جهت تامین نیازهاى دولت و هم از نظر نقش آن در تعدیل درآمد.
بطور روشن این مالیات مى تواند تقاضاى عمومى و همچنین قیمت کالاها را تغییر دهد زیرا مالیاتچه مستقیم و غیرمستقیم در آمدها را پائین مى آورد و در نتیجه تقاضاى عمومى نسبت به کالاها و خدمات آن پائین خواهد آمد. از طرف دیگر با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت ها پائین مى آیند.

سه شنبه 30/7/1387 - 18:48 - 0 تشکر 66587

به نام خدای مهربون

سلام...

جناب حیات طیبه ممنون از ایجاد این تاپیك...

میخوام تو این پست اون چیزی كه از این مالیات ارزش افزوده فهمیدم براتون بگم... بعدشم اینكه این مالیات به ضرر چه كسی و به نفع چه كسی هم هست رو میگم...

خب اول اینكه این ارزش افزدوه چی هست كه حالا براش مالیات هم گذاشتن...

شما یه چی مثل نون رو فرض كنین.. نون از اول كه نون نبوده... اولش مثلن یه دونه گندم بوده... بعد این گندم كلی مراحل طی میكنه تا میرسه به نونوایی و تبدیل به نون میشه... ارزش كه یه گندم داشت رو در نظر بگیرید... حالا ارزش این نون كه فروخته میشه رو در نظر بگیرید... مسلمن این ارزش اضافه (افزوده) شده دیگه!(كه در اثر تلاش تولیدكننده های مختلف بوده) این ارزش اضافه شده رو بهش میگن ارزش افزوده...

حالا این قانون مالیات به ارزش افزوده چی میگه!

تا حالا این قانون تجمیع عوارض میگفته كه چی! كه چه شما كه اول راه تولیدی... چه اونی كه داره میفروشه این كالا رو.. باید 1.5 درصد بابت شهرداری هاو 1.5 درصد هم بابت دولت پرداخت كنه... حالا این قانون ارزش افزوده اومده میگه كه... اون 1.5 درصد كه مال شهرداری هاست به كنار.. اما اون 1.5 درصد كه برا دولت بود به عهده ی فروشنده ی نهاییه!

اینم یه تیكه خبری!

براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

ادامه دارد... 

سه شنبه 30/7/1387 - 19:3 - 0 تشکر 66592

....

خب حالا بگیم كه این مالیات بر ارزش افزوده قیمت ها رو زیاد میكنه!‌زیاد نمیكنه! چی كار میكنه بالاخره

ببینین... مسلمن اگه این قانون درست عملی بشه اصلن قیمت ها زیاد نمیشه... چون اون 1.5 درصدی كه تولید كننده ها تو مراحله های مختلف پرداخت میكردن اون حذف میشه و كلن یه دونه 1.5 درصد میفته گردن آخرین نفر ینی فروشنده...

پس قیمت ها كلی هم ارزون میشه.. منتها نه تو بازار های ایران كه هر كی به هر كیه و خیلی ها هم اصلن درست و حسابی نمیدونن قضیه ی این مالیات رو... پس این كار یه بازار شفاف میخواد... ینی كل قیمت ها اصلن تغییر میكنه... از ابتدا...

و به نظر من بزرگترین كاری كه دولت بار عملی شدن این قانون باید انجام بده اینه كه اطلاع رسانی كنه .. حداقل برای بازاری ها... چون این به نفع خودشون هم هست... (منتها این اطلاع رسانی وجود نداشت و بازاری ها رو دچار مشكل كرده بود)

خلاصه همین دیگه

بازم میام و در این مورد حرف میزنم... 

فعلن (در ضمن! سوالاتون رو بپرسید!)

مواظب خودتون و دلای پاكتون باشید

یا علی 

چهارشنبه 1/8/1387 - 15:57 - 0 تشکر 66719

با سلام وتشكر از تمامی دوستان

وتشكر از hayat_e_tayebe عزیز از مورد بحث قرار دادن این موضوع چون یكی از داغترین مباحث قرن بیستم را مطرح نمودند.

همانطور كه  Navaaye_Asemani عزیز موضوع را بسیار خوب بیان نمودند،

ارزش افزوده به ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالای واسطه کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. فانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 ماده و 47 تبصره در تاریخ 17/02/87 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا در مدت آزمایشی 5 سال از تاریخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود .

تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی كه در روند تولید ایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد. مثلا یك كیلو گندم كه 300 تومان ارزش دارد تبدیل به یك كیلو آرد شده كه ممكن است 400 تومان ارزش داشته باشد. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن 100 تومان ارزش ایجاد شده اخذ می‌شود نه نسبت به كل 400 تومان. 
در این روش از تكرار اخذ مالیات در مراحل مختلف جلوگیری می‌شود و در هر مرحله به ازای كل ارزش تولیدی مالیات گرفته نمی‌شود تنها ارزشی كه به آن اضافه شده ملاك عمل قرار می‌گیرد. 
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده فروشنده مالیاتی نمی‌پردازد و خریدار مبادرت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌كند.

در واقع در فرایند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع‌كننده مالیاتی پرداخت نمی‌كند. بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.

شاید هدف دولت در كنار نگاه درآمدی به اخذ این نوع مالیات ؛ شفاف‌سازی چرخه كالایی و مبادلات تجاری در اقتصاد ملی و حجم معاملات مؤدیان مالیاتی باشد اما همه می دانیم كه دستیابی به آمار دقیق وشفاف در شرایط كنونی كاری بسیار دشواراست......

جمعه 3/8/1387 - 13:45 - 0 تشکر 67118

با اعلام رئیس جمهور اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده حداقل برای یک سال به تعویق افتاد.

چرا اینطور شد . بنظر من 3 مشکل اصلی عامل این مسئله بود . از اونجایی که طرح مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع اخذ مالیاتی و بهترین راه برای کاهش فرار مالیاتی هست و مطمئنا در آخر جامعه از این سود خواهد برد همونطوری که غربی ها دارن ازش استفاده می کنن و ما داریم در واقع تکنولوژی جدید تو کشورمون میاریم و اما سه مورد

1. اولین مسئله اینه که ما چقدر روی این طرح کار کردیم و آیا از هر نظر پخته و آماده شده تا بتونیم اجراییش کنیم چون بهر حال اقتصاد هر کشوری با گشور دیگه فرق می کنه و مثل اثر انگشت هر کشور می مونه و شرایط موجود در هر جامعه نیاز به نگرش و داره تا بتونیم طرح رو با شرایط خودمون وفق بدیم

2. هر کاری بخواهیم انجام بدیم نیاز به ملزومات و ابزارهیی خاص خودش داره که ما هیچکدومش رو نداریم . ما سیستم آمارگیری درستی نداریم . فکر می کنید این طرح خوداظهاری چند درصد خطا داشته باشه یا در سیستم مالیاتی ما چقدر ظرفیت داریم برای عملی کردن این موضوع . برای حل این موارد تصمیم گرفتن تا مرحله به مرحله این طرح رو عملی کنند که اون هم نشده

3. سوء برداشت عمومی و عدم فرهنگ سازی مناسب در جامعه باعث مخالفت عمومی و صنفی در جامعه شد و تقریبا اکثر اصناف با اجرای طرح مخالفت کردند. بسیاری اصناف از نبود ابزار کافی برای اجرای طرح در مجموعه موجود را عاملی برای سر باز زدن از اجرای این طرح کردند. 

شنبه 4/8/1387 - 1:38 - 0 تشکر 67211

 سلام میکنم خدمت دوستان عزیزم

از جانشین  و مدیر عزیز این انجمن صمیمانه ممنونم که زحمت اطلاعاتی رو کشیدند و از جناب مای میل عزیز هم به خاطر فرمایشاتشون ممنونم

خب دوستانی که این تاپیک رو ادامه میدند و به اهدافش تسلط دارند توجه کنند دوست دارم حالا که ابتدا از مالیات بر ارزش افزوده شروع شد ، اول این موضوع کاملا جا بیفته برای امثال مثل من که باهاش مشکل دارم اساسی !! سپس دوستان عزیز پیرامون کلیت مالیات و تعریف و انواع اون صحبت کنند تا مشخص کننده برای همه عزیزان در هر سطحی باشه !

اما دوستان من کاملا گیج شدم با حرفاتون !! بعضی جاها شفاف کنندگی خوبی داشت اما جاهای دیگرش نه !! مخصوصا مطالبی که نقیض یکدیگر بودند در فرمایشات نوای آسمانی و دانشمند !! همدیگه رو نقض میکنند


اول مثال نوای آسمانی رو از دیدگاه خودم بگم که اشتباه شده احتمالا در مثالشون ! شما مثال ارد و گندم و نون رو زدید و فرمودید مالیاتی برای این محصول از ابتدا تا انتها میشه 3 درصد .......خب این کاملا غلطه !!
من کشاورز باشم . گندم رو میکارم . میفروشم . خریدار ! باید چقد مالیات بده ؟ اگه نگیم 3 درصد !!میگیم یک و نیم درصد
خریدار گندم اونو به جایی که اسیاب میکنند (هر جایی هست) مفروشه . اون آسیاب کننده هم اگه نگیم 3 درصد ! یک و نیم درصد باید مالیاتش رو بده .
آسیاب کننده اردش میکنه میفروشه به شرکتهای توزیع . اون شرکت ها هم باید اگه نگیم 3 درصد باید یک و نیم درصد مالیات بدند ! شرکت ها میفروشند به نانوایی ! نانوایی هم اگه نگیم 3 درصد ! باید یک و نیم درصد پرداخت کنه ! نانوایی اون ارد رو به نان تبدیل میکنه میفروشه به مصرف کننده ! اون هم که به همین طریق !!!!!!!!!

این مسئله کجاش گرانی رو ایجاد نمیکنه ؟


"" صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. ""
کاملا اشتباه و سیاسی بیان شده تا کم کم به این مورد پرداخته بشه و در اصل انحراف فکری ایجاد بشه !!
بنده شخصا از هر بازاری چه کوچک چه بزرگ و چه سرمایه دار و چه تازه کار و خلاصه از هر نوع بازاری شما بگید تحقیق کردم و گفته میشه به همه اونها ابلاغیه مالیات بر ارزض افزوده داده شده !!!


در مورد پست دوم نوای اسمانی هم باید بگم با توجه به مثال قبلی که زدید و زدم ، نه تنها هیچ گونه کاهش قیمتی نخواهد بود بلکه افزایش پیدا میکنه و اصلا هم این طور نیست که مالیات های سابق و گذشته از بین رفته باشند !! خیر ! کی اینو گفته ؟ چون تا اونجایی که من پرسیدم مالیاتهای سابق بر تداوم خودشون پابرجا هستند !

...ادامه دارد... 

آقا جان اگر قرار باشد من هم مثل ژول ورن دور دنيا را درهشتاد روز بچرخم ،
ترجيح ميدهم دور تو بچرخم
چون تو هم دنياي مني هم عقبي مني
شنبه 4/8/1387 - 2:3 - 0 تشکر 67213

اما فرمایشات خانم دانشمند
(خواهشم از شما اینه که اگه بیشتر در مباحث حضور مثبت خودتون رو نشون بدید برای انجمن و کاربران اون که امثال من باشند خیلی خیلی مفید هست .ممنون از شما )  

""  فانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 ماده و 47 تبصره در تاریخ 17/02/87 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا در مدت آزمایشی 5 سال از تاریخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود . ""

اگه اشتباه نکنم بیان کننده اصلی این طرح دولت هشتم به ریاست جناب خاتمی بوده !!
که البته نه با 3 درصد ! بلکه بیشتر از این حرفها بوده . فکر میکنم بیش از 10 درصد بوده حتی !! اما نهایی شدن و اجرایی بودن اون رو دولت نهم تقبل کرده با طرح 3 درصد و به مرحله تصویب رسونده
اجرای اون رو هم که جناب مای میل فرمودند و در خبر ها داشتیم ؛ فعلا منتفی شده تا ببینیم در اینده چه خوابی دیده میشه !!


"" مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن 100 تومان ارزش ایجاد شده اخذ می‌شود نه نسبت به كل 400 تومان.  ""

خب این که شما میفرمایید ؛ در چند مرحله از فرایند تولید تا مصرف انجام میشه ؟ اگر تنها یک تولید کننده و یک مصرف کننده داشته باشیم حرفی درش نیست اما مهم اینه که یکی و دو تا نیستند


"" در این روش از تكرار اخذ مالیات در مراحل مختلف جلوگیری می‌شود ""
نمیدونم !! مالیات های سابق با این طرح از بین میروند ؟!؟!


"" فروشنده مالیاتی نمی‌پردازد و خریدار مبادرت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌كند ""

این جملتون با صحبتای نوای آسمانی عزیز کاملا متفاوته ! اونجایی که ایشان بیان کردند : ""چه اونی كه داره میفروشه این كالا رو.. باید 1.5 درصد بابت شهرداری هاو 1.5 درصد هم بابت دولت پرداخت كنه... حالا این قانون ارزش افزوده اومده میگه كه... اون 1.5 درصد كه مال شهرداری هاست به كنار.. اما اون 1.5 درصد كه برا دولت بود به عهده ی فروشنده ی نهاییه! ""

ضمن اینکه اگر مثلا بگیم تنها مصرف کننده نهایی این مالیات رو باید پرداخت کنه !! ایا این مالیات بر چه اصول و حسابی گرفته میشه ؟
بر حساب اینکه اون فرد نیاز داره و مجبور هست تا کالایی رو مصرف کنه ؟
اگه من باشم که میگم کلا دلم نمیخواد چیزی نیاز داشته باشم تا برم بخرم و برای اون مالیات هم بدم !!!
اما چنین چیزی ممکنه ؟
به چه بهایی باید تنها مصرف کننده این قانون مالیات رو تحمل کنه ؟؟
اگه از اهداف اصلی ما و دولتها ، جلوگیری از زیر فشار رفتن خانوارهای بی بضاعت و فقیر نشین جامعه باشه که این قانون کاملا این مسئله رو رد میکنه !!! وقتی خانوارهایی که توانایی خرید معمولی رو ندارند ، اضافه بر قیمتی هم بالاجبار باید پرداخت کنند ، اون هم به اسم مالیات ، چه کمکی به جامعه شده است ؟

...ادامه دارد ... 

آقا جان اگر قرار باشد من هم مثل ژول ورن دور دنيا را درهشتاد روز بچرخم ،
ترجيح ميدهم دور تو بچرخم
چون تو هم دنياي مني هم عقبي مني
شنبه 4/8/1387 - 2:21 - 0 تشکر 67214

در پایان عرایضم چند جمله ای هم در پاسخ به جناب مای میل عزیز

"" با اعلام رئیس جمهور اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده حداقل برای یک سال به تعویق افتاد "
برای تعویقش نمیگم چه سود و چه ضرری داشت اما از دیدگاه اقتصادی خودم میگم !! مطمئنا طرحی که پس از چند روز از تصویب ، تعویق بشه نه تنها مفید نبوده به حال جامعه بلکه مضر هم بوده !!"" از اونجایی که طرح مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع اخذ مالیاتی و بهترین راه برای کاهش فرار مالیاتی هست و مطمئنا در آخر جامعه از این سود خواهد برد همونطوری که غربی ها دارن ازش استفاده می کنن و ما داریم در واقع تکنولوژی جدید تو کشورمون میاریم و اما سه مورد ""

از کجا شد بهترین نوع مالیات ؟ اگر برای عدم فرار از اون میفرمایید مگه کمبود قانون بود ؟ شما یه سر تشریف بیارید اصفهان تا شخصا نشان شما بدم شهرداری به طور فجیع داره از مردم مالیات میگیره !! دیگه این یک و نیم درصد کجای نیازهاشو بر طرف میکنه ؟ اون هم مالیتهایی که اکثرش رو صرف مناطق بالا شهر میکنه !! محله هایی رو من سراغ دارم که حاضرم قول بدم به شما که اگر میلیاردها تومان هم به اسم مالیات به شهرداری تزریق بشه ، هیچ گونه سود و منفعتی رو شامل اون محله ها نمیکنه !!!

پس بهتره خودمون و کشورمون رو در معرض گول زدن قرار ندیم که بگیم این سه درصد جامعمون رو از این رو به اون رو میکنه و چقدر مفید خواهد بود !! این همه سرمایه و بودجه و مالیتهای عظیم گرفته میشه هیچ نشانی ازش نیست !! این سه درصد هم روی اونها !!!!

اما در مورد غربی ها !! نمونه اش رو در مورد امریکا خود من در تاپیک "" بحران اقتصادی در امریکا "" عرض کردم و اینکه فکر میکنیم هر چیزی غربی شد خوب و مفید هست اما تکنولوژی  رو به جای اینکه از اونها بگیریم باید خودمون بسازیم و معرفی کنیم !! اول ببینیم توی خود اون کشور ها مفید واقع شده یا خیر ؟؟!! بعد وارد کشور خودمون بکنیم !!

"" ما سیستم آمارگیری درستی نداریم ""
اگر به تاپیک "" سخنان عجیب رئیس جمهور پیرامون اقتصاد کشور "" توجه بفرمایید ما در اونجا ذکر کردیم که طبق فرمایش رئیس جمهورمون ، بیش از 99 درصد از مردم کشور ، فرمهای اطلاعاتی رو دقیق و صحیح پر کرده اند !! پس نیازی به سیستم امار دیگری نداریم !!


"" ما چقدر روی این طرح کار کردیم و آیا از هر نظر پخته و آماده شده تا بتونیم اجراییش کنیم چون بهر حال اقتصاد هر کشوری با گشور دیگه فرق می کنه و مثل اثر انگشت هر کشور می مونه و شرایط موجود در هر جامعه نیاز به نگرش و داره تا بتونیم طرح رو با شرایط خودمون وفق بدیم ""

والا چی بگم خداییش . طرحی که هنوز تصویب نشده به حالت تعویق در میاد .... بازاریان اعتصاب میکنند و مردم هم ناراضی هستند !! لابد اون پختگی و امادگی در کشور نبوده دیگه !!  بوده ؟؟

علی علی

آقا جان اگر قرار باشد من هم مثل ژول ورن دور دنيا را درهشتاد روز بچرخم ،
ترجيح ميدهم دور تو بچرخم
چون تو هم دنياي مني هم عقبي مني
شنبه 4/8/1387 - 14:52 - 0 تشکر 67276

به نام خدای مهربون

سلام... خیلی خوشحالم جناب حیات طیبه كه این بحث رو واقعن به بحث تبدیل كردین...

اما من خدایی هر چی خوندم ندیدم كه نوشته باشم كه كلن مالیات اون مثال میشه 3 درصد! بلكه... همون جور ی كه خودتون گفتین... همه ی مراحل به جای اینكه 3 درصد مالیات بدن میشه 1.5 و تنها 3 درصدی كه هست میفته گردن آخرین نفر! كه فروشنده باشه و اونو تو فاكتور مینویسه و در واقع از خریدار میگیره!(من فك كنم این یه تیكه رو ننوشته بودم كه عذر میخوام واقعن)(این تیكه كه از خریدار قرار بود مالیات گرفته بشه خیلی مورد بحث بود... كسبه میگفتن كه نمیتونن.... )

در مورد گرونی! خب جناب حیات طیبه... من این چیزی كه گفتم.. اون چیزی نیس كه اجرا شده... این اصل این قانون هست...

من نمیدونم واقعن چه جوریش رو تو مملكتمون انجام دادن... چون به قول شما نرفتم و از دونه دونه مردم بپرسم.. اما اون قانون مالیات بر ارزش افزوده كه سالیان سال هست تو خیلی از كشورهای دنیا استفاده میشه این قانونه...

ارزونی میشه منتها چه جوری؟ این جوری كه از ابتدا برای هر كالایی قیمت گذاری بشه... نه به این صورت كه بوده...

در مورد اخبار داخلی ایران هم... واقعن هر روز یه خبر جدید میشنویم... اخباری كه معلوم نیست مرجعش از كجاست... متاسفانه رسانه های ما خودشون هم با هم مشكل دارند... دقیقن میتونی تو یه روز شصت تا خبر پیدا كنی كه هم رو نقض كنند...

ببینین در مورد ارزونی... باز هم من حرفمو تكرار میكنم.. شاید بد گفتم...

1.5 درصد كه سهم شهرداری هست و همه ی مراحل مثلن تهیه نان پرداخت میكرده سر جاش هست.. منتها 1.5 درصد كه برای دولت بود این حذف شده از كلیه ی مراحل جز مرحله ی آخر! این به نظرتون قیمت ها رو كمتر نمیكنه؟ اینكه هر مرحله 3 درصد قیمت اضافه بشه بهتره یا اینكه 1.5 درصد؟ آخر سر اون نفری كه فروشنده هست این 1.5 درصد رو از خریدار میگیره! و میده به دولت... همین

اصل قانون این رو میگه... و اصل قانون این رو میطلبه كه همه ی قیمت ها از ابتدا گذاشته بشه... وگرنه وحشتناك میشه... این جوری تمركز و نظارت به مرحله مرحله ی ساخت و تولید بیشتر میشه...

و اما در مورد اینكه این طرح كلن خوبه یا نه! یا حداقل برای ایران خوبه یا نه...

این بحثش جداس... ینی واقعن همون جوری كه تو حرفای خودتون معلوم بود... این قدر مسائل ریز و درشت داره این جور سیاست ها كه واقعن ذهن آدم فلج میشه...

ما به تك تك اون صحبت ها از نظر خودمون پاسخ میدیم... اما خوبه كه مسئولان مملكتی هم به این چیزها فكر كنند...

فعلن

مواظب خودتون و دلای پاكتون باشید

یا علی 

شنبه 4/8/1387 - 15:12 - 0 تشکر 67280

سلام دوستان.

من هم با نوای آسمانی موافقم.

به نظر من این مالیات بر ارزش افزوده در کشور هایی میتونه جواب بده که واسطه گر و دلال در اون نقش نداشته باشن. متاسفانه در ایران یکی از پر سود ترین مشاغل همین دلالی است. مخصوصا در قسمت تره بار!!!

چند وقت پیش تو تلویزیون یه گزارشی داشت پخش میکرد که کشاورز گوجه فرنگی رو به قیمت 100 تومن داشت میداد. و کارخانه های رب سازی با هزار منت از کشاورز میخریدند. اون وقت این گوجه فرنکی چنده؟

این دست به دست شدن مواد مصرفی خانوار می تونه تا 300 قیمت رو بالا ببره. حالا 3 درصد بهتره یا 300 درصد؟

اگر واقعا مواد مصرفی بدون واسطه به دست مصرف کننده برسه هیچ اشکالی نداره 3 درصد که چیزی نیست!!!!!!!!!!

یا علی

محسن.ع

کاش دنيا دنده عقب داشت!!!!

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی