انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 11686)
دوشنبه 28/5/1392 - 14:32 -0 تشکر 634889
فرهنگ لغت مازندرانی(حرف م)

http://tabarestan.ir/


زبان طبری یكی از زبانهای بازمانده از زبانهای كهن پهلوی ، سانسكریت و... است و ریشه در تاریخ دیرپای جهان دارد و هرگونه غفلت و سهل انگاری در حفظ این میراث در معرض خطر، می‌تواند بخشی از پیشینه ایران كهن را به مخاطره بیاندازد. د ر رابطه با زبان طبری، سیاحان و مستشرقان و اندیشمندانی چون "ملگونوف"، "خودزكو"، "درن" و... به تحقیق و مطالعه درباره این زبان پرداخته‌اند. این امر بیانگر ارزش و اعتبار زبان طبری بوده و سبب شده تا افراد بیگانه نیز در مورد این زبان به تحقیق بپردازند. گوناگونی گویش‌های مازندرانی به حدی است كه این تفاوت از محله‌ای به محله دیگر در شهرها و روستاهای مازندران كاملا مشهود می‌باشد هر یك از گویش‌های مازندرانی دارای لهجه خاص، اصطلاحات و فرهنگ مربوط به خود را داشته و با فرهنگ و زبان مختلف گفت وگو می‌كردند. نداشتن آشنایی اولیه با زبان مازندرانی موجب شده كه سایر استانهای كشور به ویژه تهرانی‌ها آن را با زبان گیلانی اشتباه بگیرند در حالی كه تفاوتهای عمده‌ای بین این دو زبان وجود دارد. این فرهنگ لغت اساس ان بر کتاب فرهنگ لغات تبری تالیف دکتر اشرفی میباشد تا کنون شامل حدود 35000 کلمه میباشد که برای هر کلمه فارسی ، معنی اصیل مازندرانی و گویش آن کلمه در شهرهای ساری ، یهشهر ، بابل ، آمل ، سوادکوه و تنکابن همراه بات آوانگاری هرکدام در دو ویرایش جستجوی فارسی به مازندرانی و مازندرانی به فارسی برای علاقه مندان جمع آوری شده است.


در این مبحث حرف م

سه شنبه 29/5/1392 - 11:25 - 0 تشکر 635223

م me ضمیر ملکی(مال من)
ما maa ۱ماده ۲ماه
مائه maae مایه ی پنیر که از شکم بره گیرند
مائی maaei ماهی
مائی خار maaei Khaar ۱خورنده ی ماهی ۲نوعی پرنده ی دریایی
مائی دودی maaei doodi ماهیانی که در اتاق های مخصوصی تحت حرارت و دود قرار گیرد
مائی شور maaei shoor ماهیانی که تحت شرایط ویژه ای با آب نمک آمیخته شوند
مائی کوکو maaei kookoo کوکویی که از تخم ماهی درست شود
مائی گوش maaei goosh ۱صدف ۲گوش ماهی که از جنس صدف دریایی است
مائی گیر maaei gir ماهی گیر
مابییتن maa bayiten ماه گرفتگی
مات maat ۱کسی که در اثر حادثه یا خبری غیر معمول حالت گنگی و گیجی بر ...
ماتابی maataabi ۱ایوان ۲شب روشن و ماهتابی
مات ببین maatbabeyan شگفت زده شدن
ماترینگ maatering ۱به افراد بد قیافه ای گویند که بیش از حد مقید به بزک کردن ...
ما تشکه maa teshke ۱ماه چهره ۲نوعی ناسزا به دخترانی که مقید به رعایت عفت و عادات ...
ماتکا maatkaa ماده،در مقابل نر
ماتکل maatkel ۱نوعی ابزار برای تراشیدن قاشق چوبی ۲وسیله ای برای بیرون ...
ماتمی maatemi نوعی نفرین به حیوان به این معنی:که تو را در ماتم و عزای صاحبت ...
ماتو maato مهتاب – مهتابی
ماته matte ۱ماندگاه ۲پاتوق
ماته سر maatte sar ۱قرارگاه اول بازی ۲قرارگاه
ما تی تی maa titi ۱ماه خانم ۲بدرماه ۳بسیار زیبا
ماتیر maattir ۱خیره شده ۲حالت ویژه ی توله ی شکاری به هنگام نزدیک شدن به ...
ماتیکه maa tikke ۱تکه ی ماه ۲به زیبایی ماه
ماتیی maa toei مهتابی – شب مهتاب
ماجان maajaan ۱جده ،مادر بزرگ مادری ۲مخفف ماه جهان،نام زن ۳نوعی خطاب فرزندان ...
ماججی maajeji نوعی گل پامچال
ماجن maajon نامادری مادرناتنی
ماجوستا maajoostaa از توابع چهار دانگه ی سورتچی ساری
ماجون maajjoon مادیان – اسب ماده
ماچ maach بوسه

سه شنبه 29/5/1392 - 11:28 - 0 تشکر 635224

ماچکال maachkaal ابزاری که با آن درون چیزی را تراشند
ماچک پشت maachek pesht از توابع اسفیورد شوراب ساری
ماچکل maachkel از خانواده ی مارمولک – سوسمار
ماچکل اشکم maachkol eshkem مرحله ای از رشد شالی در خزانه که دانه ی آن سبز شود
ماچکی maachki ۱حیوان ماده ۲جنس ماده
ماچکی خر maachki Khar خر ماده
ماچ مالی maach maali بوسیدن پیوسته
ماچوک maachook ۱غده ۲میوه ای که شکوفه بر آن باقی مانده باشد
ماچ و موچ maach o mooch ۱بوسه ۲بوسه ی با صدا
ماچه maachche ۱حیوان ماده ۲در مقام توهین به مردان ناکار آمد به کار رود ...
ماچ هاده maach haade ببوس بوسه بده
ماچ هدائن maach hedaaen بوسیدن – بوسه زدن
ماخ اولا maaKh ooolaa ۱نام دره ای بین نیکنام ده و میناک از روستاهای نور ۲نام رودی ...
ماد maad چاله ی کوچکی که در تیله بازی و گردو بازی کاربرد داردماد
مادام نشتا maadaam noshtaa زنی که با مردان غریبه مراوده دارد
مادرامه maadraame شگون نوروزی
مادرامه maadraame روز اول ماه
مادکتی maa daketi ماه گرفتگی
ما دکتی شو maadaketishoo شب مهتابی
مادو maado چشمه ای در روستای یخکش بهشهر
ماده تلا maade telaa طلایی که عیارش بالا باشد
ماده گو maade go گاو ماده
مادین maadyon ۱اسب ماده ۲مادیان
مادینه madine ماده
مار maar مادر
ماران کلا maaraan kelaa روستایی در نوزده کیلومتری شمال باختری شهرستان کتول
مار انگتن maar angetan قبل از دوشیدن شیر،گوساله را با مادرش همراه کردن
مارانی پلا maaraani pelaa غذایی که برای صبحانه ی شب زفاف از خانه ی مادر عروس به خانه ...
مار بردن maar borden ۱غروب کرد آفتاب ۲شیر خوردن گوساله پس از دوشیدن گاو ۳جا افتادن ...
مار بمرد maar bamerd مادر مرده – یتیم – نوعی نفرین است
مار په maar pe خوبی و خصلت مادر را به ارث بردن
مارجان maarjaan ۱مادرجان ۲از نام های مازندرانی برای زنان
مارچو maarcho گوساله ی شیرخوار
مارخ maaroKh ۱نیم نگاه ۲سرک کشیدن – دزدانه نگاه کردن ۳حرکت ویژه و نگاه ...
مارخ بوردن maaroKh boorden ۱حرکت زیگزاگی ۲حالت مخصوص توله ی شکاری در زمان نزدیک شدن ...
ماردم maaredem مادرزادی
ماردنی بک maardani bek ۱رهایی یافتن از مراقبت بزرگترها ۲آزادی عمل فرزندان در غیاب ...
ماردنی بون maar dani boon فضای دلپسند خانه از دید بچه ها در غیاب مادر یا پدر
مارشن maarshan گاو ماده ی جوان
مارشند maar shend گوساله ای که دوره ی شیر خوردنش تمام شده باشد اما طبق غریزه ...
مارشنو maar sheno قله ای به ارتفاع ۴۰۰۰ متر در کلاردشت چالوس
مار شی maare shi ناپدری – شوهر مادر
مارغانه maarghaane تخم مرغ
مارغانه پته maarghaane pate تخم مرغ آب پز
مارکاسه maar kaasse مراسم پاتختی عروس که یک روز بعد از عروسی در منزل داماد انجام ...
مارکاسه شو maar kaaseshoo سور دادن خانواده های داماد به خانواده های عروس یک شب پس از ...
مار کتی maar keti از توابع لیتکوه آمل
مار کرک maar kerk مرغ تخمی – مرغ مادر
مارک مارک maarek maarek واژه ای که برای فرا خواندن و صدا زدن گاو یا گوساله به کار ...

سه شنبه 29/5/1392 - 11:29 - 0 تشکر 635225

مار کوه maar koo کوه و قلعه ای با همین نام در مشرق شهرک کتالم رامسر
مارگیری هکاردن maargiri hekaarden ۱میزان کردن – تراز کردن ۲جدا کردن میش از بره
مار مار maar maar لفظی برای فراخواندن گاو ماده به هنگام دوشیدن شیر
مارمبو maaremboo گیاه بو مادران که برای رفع دل درد آن را نرم کرده و می خورند ...
مارمشو maarmesho شب اول هر ماه
مارو maaroo گاو ماده ی پیشانی سفید
مارو بز maaroo bez بز پیشانی سفید
مارو جونکا maaroo joonkaa از رنگ های گاو
مار وده maar vade شب اول عروسی که وسایل مورد نیاز میهمانی آن از سوی وابستگان ...
مار وردی maar vardi مادرزادی
مار وری maar vari ۱از طرف مادر ۲نسبت خویشاوندی از طرف مادر داشتن ۳رضاعی
مارو هکاردن maaroo hekaarden اصلاح نامرتب موی سر
ماره maare ۱بزرگ،سرور ۲هریک از چند گردوی شمرده شده که کنار گذارند و ...
ماری maari مادری – مادری کردن
ماریم maarim ۱بوته هندوانه،خربزه،کدو و غیره ۲جوانه ی در حال رشد ۳ترمیم ...
مارین maarin ساقه ی اصلی گیاهانی که مثل پیچک به دور هر چیزی پیچند
ماز maaz ۱زنبور عسل ۲مگس ۳کوه
ماز maaz ۱چین وشکن را گویند(برهان) چین و شکنج(آنندراج) چین و شکنج و ...
ماز بالو maaz baaloo میوه ی درخت بلوط
مازرار maazraar ۱فرشته ی نگهبان ۲مزرعه
مازر کلان maazar kelaan مرتعی در روستای خلین کتول
مازرون maazroon مازندران
مازرونی maazerooni مازندرانی – اهل مازندران
مازکل maazkel مارمولک
مازکندل maaz kandel کندوی زنبور عسل
مازندرون maazenderoon مازندران
مازنی maazeni مازندرانی
مازو maazoo ۱ماز و بلند مازو نام انواع درخت بلوط به زبان تبری است
مازو باغ سر maazoo baagh sar روستایی از توابع رامسر
مازو بن maazoo bon ازتوابع زوار تنکابن
مازو پشته maazoo peshte از توابع کلارستاق چالوس
مازوپه maazoo pe از توابع بابل کنار بابل
مازو تخته maazoo taKhte مرتعی در روستای خاک پیرزن کتور
ماز وچه maaz vache بچه ی زنبور عسل
ماز ورین maaz verin کاردک مخصوص برای بریدن شانه ی عسل
مازو کش mazoo kash مرتعی از توابع شهرستان گرگان
مازو کلاته maazoo kelaate از مراتع واقع در مایان کتول
مازو لنگه maazoo lenge از توابع رامسر
مازو محله maazoo mohale از توابع زوار تنکابن
مازی maazi بلوط
مازی maazi از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن
مازیار maaziyaar پسر قارن آخرین اسپهبد قارنوندیان و از سلسله ی خاندان سوخرا ...
مازی بن mazi ben از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن
مازی تخم maazi toKhm میوه ی درخت بلوط
مازی تیم maazi tim میوه ی درخت بلوط
مازی چال maazi chaal از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن
مازی دار maazi daar ۱درخت بلوط ۲از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن
مازی کوتی maazi kooti نام قلعه ای قدیمی در بلده ی کجور

سه شنبه 29/5/1392 - 11:31 - 0 تشکر 635226

مازی گاسر maazi gaasar ۱نام محدوده ای زراعی در دهکده ی چارز کلارآباد ۲مرتعی شاداب ...
مازی گردن maazi gerden از مراتع نشتای عباس آباد تنکابن
ماس maas ماست
ماس maas زنبور
ماس maas پسوندی است
ماسال maasaal از توابع بیرون بشم نوشهر
ماسان maasaan این واژه کاربرد پسوندی دارد و به معنای مثل و مانند است
ماس بشنیین maasse bashenniyen ماسته دشنیین
ماس بن mas ban کسی که شیر را مایع زند
ماس پلا maas pelaa غذایی از:ماست و پلو
ماس پیلک maas pilak کوزه ی ماست
ماست ره کیسه دکاردن maast re kise dakaarden ماس پیلک
ماست نو maast no ظرفی چوبین و بزرگ که شیر را در آن مایه زنند
ماس جوش maas joosh نان خورشتی از ماست،پیاز،سیر،روغن،نمک،زردچوبه،فلفل،نعناع،گوجه ...
ماس چکیده maas chakide ماست کیسه ای
ماس خاری maas Khaari ماس خاری
ماس خری maas Kheri کاسه ی کوچک – ماست خوری
ماسر maasar آخر ماه
ماسراش maaseraash از توابع جنت رودبار تنکابن
ما سربین maa sar bayyen پایان یافتن ماه قمری یا خورشیدی
ماسرن maaseron نام مرتعی در حوزه ی آلاشت
ماسره maa sare ۱مهتاب ۲هنگام بیرون آمدن مهتاب
ماس زئن maas zeen ماست بندی کردن
ماس سر maas sar لایه ی چربی روی ماست
ماس سر کرب maas sar karb وسیله ای چوبی که از ابزار چوپانی و گالشی جهت استحصال ماست ...
ماس کلا maas kalaa خم ماست
ماس کلام maas kolaam قسمتی از گاوسرا که در آن ماست و کره گیرند
ماس کیسه maas kise کیسه ی محتوی ماست که اغلب سفید و در ابعادی معین تهیه می شود ...
ماس مال maas maal ظاهرساز
ماس مالی maas maali کارها را سرسری و با بی دقتی انجام دادن
ماس مالی هاکردن maas maali haakerden انجام کاری از روی بی دقتی
ماس مالی هکاردن maas maali hekaarden لاپوشی
ماس مرغانه maas merghaane نوعی غذا با ماست کته و تخم مرغ نیمرو
ماسو maa soo روشنایی ماه
ماس و دو maaso doo ماست و دوغ
ماسوره maasoore ۱قرقره – چوب قرقره ۲از اجزای بافندگی سنتی
ماسوله maasoole قرقره محرف ماسوره
ماسه کلا maasse kalaa ظرفی سفالین که در آن شیر ریخته و ماست بندند
ماسی maasi ۱هر آن چه که به چیز دیگر چسبیده شود ۲گونه ای گیاه که اندام ...
ماسیلک maasilek بره ی شیرخوار گوسفند
ماسینه maassine خامه ی روی ماست که در روغن سرخ شده باشد
ماش آش maash aash ماش آش از انواع آش های بومی است که مواد اصلی آن ماش،روغن،پیاز،برنج ...
ماش پتی maash pati ماش پتی غذایی آبکی و خورش مانند استاین غذا را بیشتر در زمستان ...
ماش پلو maash pelo غذایی با برنج،ماش،روغن نمک و ادویه
ماشکوه maashkooh کوهی در کلاردشت چالوس
ماشله آش maashele ash آش ماش

سه شنبه 29/5/1392 - 11:33 - 0 تشکر 635227

ماش مله maash male از توابع رودپی ساری
ماشن maashshan گوساله ای که بزرگ شده و از شیر گرفته شود
ماشو maashoo ۱نان خورشتی از ماش – آب – نمک – پیاز – سیر روغن – نعناع ...
ماشه maashe ۱انبر آتش گیر ۲درخت پرمحصول ۳گیاهی وحشی و خوش بو و خوراکی ...
ماشه داغ maashe daagh نوعی درمان سنتی به وسیله ی انبر داغدر این نوع از درمان سنتی،شیر ...
ماغوت maaghoot نوعی پارچه پشمی که در قدیم از آن قبا می دوختند
مافروجک maafroojek از توابع اسفیورد شوراب ساری
مافور maafoor پوزه
مافور پاس maafoor paas از وسایل مربوط به گاو آهن
مافور دوستن maafoor davesten ساکت کردن
مافور وند maafoor vand پوزه بند
مافوری maafoori پوزه بند – پوزه بند آهنی
مافوری هاکردن maafoori haakerdan پوزه بند زدن بر چهارپا
مافه maafe تابوت
ماقر maagher اعتراف
ماقر بمئن maagher bemoen ۱اقرار کردن ۲به زور اقرار کردن
ماقر بیاردن maagher beyaarden وادار به اقرار کردن
ماقوتی maaghavvati نوعی قرعه کشی جهت ترتیب تقدم و تأخر بازی کنان است که با روش ...
ماک maak شیری غلیظ و مقوی که پس از زاییدن ازگاو دوشیده شود
ماکرون maakeroon از توابع میان دورود ساری
ماک سبد maak sabad کندوی زنبورعسل
ماکل maakel سایه ی اشیا در نور ماه
ماکلمه maakolme ۱نوعی نان ۲نوعی خورشت
ماکلی تپه maakeli tappe مرتعی در منطقه ی روستای کوهپر نوشهر
ماکو maakoo از وسایل بافندگیوسیله ای که ماسوره در آن قرار گرفته و از ...
ماکه maakke شیری غلیظ و مقوی که پس از زاییدن گاو دوشیده شود
ماگو maagoo گاو ماده
مال maal ۱نشانه رفتن چیزی ۲دام اهلی ۳مالنده اثر ۴سرمایه
مالا maalaa ماهیگیر
مالاک maalaak مرتعی در نزدیکی روستای آسن کرو نوشهر
مال بادی maale baadi حیوان اهلی
مالبند maal band محل اتصال گاو آهن به گاو
مال بیئن maal biyen مفید و قابل استفاده
مال خار maal Khaar ۱دزد ۲شیاد و کلاهبردار
مال خاست maal Khaast از توابع چهاردانگه ی سورتچی ساری
مالدار maal daar ۱کسی که صاحب گله ی گاو یا گوسفند باشد ۲سرمایه دار
مال دیمدن maal dimadan هدایت گوسفندان برای چرا به سمت موردنظر
مالسن maalessen مالیدن
مالش maalesh مالیدن
مال شا maal shaa گوسفندی که به عاریه نزد چوپان گذارند
مالش هادان maalesh haadaan در لغت به معنی نوازش دادن و در اصطلاح کنایه از:تنبیه شدید ...
مالک maalek ۱انگل ۲صاحب ملک – ملاک
مالکانه maalekaane حق مالک از کشت زار
مال لته هکنی maal late hakeni جدا سازی گوسفندان در محل دام داری
مالمان maale maal ۱دراز به دراز ۲دراز کشیدن
مالنگا maalengaa ایستگاه موقتی گوسفندان در مراتع
مال و گاردن maalvegaarden نوعی در یا مانع جهت جلوگیری از ورود و خروج دام از محصوره ...
مال و هال maal o haal دارایی اموال مال و منال
ماله maale ۱نشانه – ردپا ۲مکان ۳ابزار بنایی

سه شنبه 29/5/1392 - 11:35 - 0 تشکر 635228

ماله بکشین maale bakeshiyen ۱تسطیح زمین به وسیلهی ماله یا تخته
ماله چال maalechaal دره ای در چالوس
ماله مال maale maal لبالب،پر
ماله ماهی maale maahi وسیله ای جهت کباب کردن ماهی که به آن مهی مالا نیز گویند
مالیک maalik ۱انگل ۲نوعی بیماری گوسفند
مالینگا چال maalingaa chaal از مراتع نشتای عباس آباد تنکابن
مامایی maamaayi روستایی از شهرستان گرگان
ماما سر چو maa maa sar choo از انواع چماق که نوک آن برجستگی داشته باشد
مامتیر maamatir ۱نام باستانی بابل ۲پرستش گاه میترا
مامرغ maa mergh مرغ تخم گذار
مامزیر maa mezir کارگری که قرار داد یک ماهه بندد
ماندول maandool آب راکد و زیاد
ماندی محله maandi mahle از توابع گیل خواران قائم شهر
مانگله maan gele ۱دانه ی گندم نیم رس که پس از تفت دادن بر روی آتش به عنوان ...
مانگله بویین mangele baviyen رسیدن دانه های گندم و جو
ماننه maa nane ۱از ترانه های فولکور در موسیقی مازندران ۲مادر بزرگ مادری ...
مانه بسوت maane basoot قله ای در ارتفاع ۳۶۱۵ متری کلاردشت چالوس
مانه هکاردن maane hekaarden ۱نازیدن به چیزی ۲زیاد به خود بالیدن
ماهاز maahaaz مگس
ماه بمنسن maahe bamonessan به مانند ماه – به ماه شبیه بودن
ماه بیتن maahe baytan خسوف – ماه گرفتگی
ماه پاره maah paare ۱چون ماه آسمان ۲از اسامی زنان
ماهنه سر دز maahenae sar dez دژی تاریخی که در ناحیه ی دابوی آمل قرار داشت
ماهوت کلا maahoot kelaa از توابع دابوی جنوبی آمل
ماهور maahoor مهار بند
ماهور هاکردن maahoor haakerden مهار کردن بند کردن
ماهونه maahone مقرری ماهانه
ماهیان maaheyaan روستایی در بیست و هفت کیلومتری جنوب باختری شهرستان کتول ...
ماهی پتول maahi potool بادکنک داخل شکم ماهی
ماهی تیم maahi tim ۱تخم خاویار – خاویار ۲عضله ی ساق پا
ماهی چال maahi chaal مرتعی جنگلی در حومه ی نوشهر
ماهیچه maahiche نوعی گردن بند طلا
ماهی خارک maahi Khaarek ماهیخوار کوچک نوعی پرنده
ماهی گنم maahi genem ذرت – بلال
ماهی گوش maahi goosh صدف
ماهی گیر maahi gir صیاد
ماهی گیرک maahi girak ۱ماهیگیر کوچک ۲نوعی پرنده
ماهی مسما maahi mosammaa نوعی از پختن ماهی شکم پر بر آتش هیزم یا اجاق
مایاک maayaak از قبایل ساکن در کردکوی
مایان maayaan از روستاهای علی آباد کتول
مایتابه maaytaabe ماهی تابه
مایتابه ای نون maaytaabeI noon نان تابه ای نان روغنی که طبخ آن وسیله ی ماهی تاوه انجام می ...
مای دله maaydele نوعی علف هرز
مایده maayde روز دوم ماده در تقویم تبری
مایه maaye ۱اصل هر چیز ۲هر نوع مخمر مانند خمیر ترش – آن چه برای تهیه ...
مایه بزان maaye bezaan مایه زدن شیر جهت به دست آوردن پنیر
مایه تله maaye tele سرمایه
مایی maayi ماهی

سه شنبه 29/5/1392 - 11:37 - 0 تشکر 635229

مایی پشت maayi pesht ۱گرده ماهی ۲راهی که میانه اش بلندتر از کناره هایش باشد و ...
مایی گو maayi go ماده گو
مئا meaa ۱مته ۲ابزاری که برای سوراخ کردن چوب و دیگر اشیا به کار رود ...
مئا هکاردن meaa hekaarden ۱سوراخ کردن ۲مته
مئر moar مار
مئر maer مادر
مئن بار meen baar بار اضافی که بر بالای بار اسب یا قاطر گذارند
مئیج maeij کشمکش
مئیج پلا maeij pelaa کشمش پلو
مئی کلا maei kelaa از توابع بالا تجن قائم شهر
مبارکا mobaarakaa ۱مبارکی ۲فرخندگی
مبارک با mebaarek baa مراسمی که در آن خانواده ی داماد پس از بله گرفتن به اتفاق ...
مباشر mebaasher پیشکار مباشر
مبال mabaal جایی که در آن بول کنند – مستراح – آبریزگاه
متاجی metaaji ۱سکو ایوان ۲بهار خواب
متالون metaaloon نهری که از رودخانه ی تالار جدا شود
متامتی mataamati گیاهی که کنار جوی آب روید و از آن برای درمان زخم یا آماس استفاده ...
متان mataan نام روستایی از فیروزجاه بابل
متخال metKhaal ۱متخال ۲نوعی پارچه ی آهار زده
مترامترا metra metraa آهسته آهسته – نرم نرم
مترز matarz نام محلی در قسمت شمال غربی کلاردشت در مسیر تنگ راه
مترکلا mater kelaa روستایی در منطقه غرب گرگان
متکا matkaa ۱بالش – بالشت – زیرسری ۲گیاهی شبیه قارچ ۳از طوایف بومی ...
متکا پر metkaa par بالشی که محتوی پر ماکیان باشد
متکاچه matkaache بالشتک بالشت کوچک
متکازین metkaazin ۱از توابع چهاردانگه ی هزارجریبی ساری ۲روستایی از عشرستاق ...
متکا سر کش metkaa sar kash روکش بالشت
متکو matkoo از توابع رامسر
متکه matke نام آبادیی از کاری چی بابل
متله matle ۱افسانه ۲داستان
متن metan ۱جستجو کردن – گام نهادن ۲پی در پی به دنبال کار یا چیزی گشتن ...
متن جم maten jem خورشت فسنجان
متن گو maten go گاو شیرده
متو mattoo عقب گرد کردن – واپس رفتن
متوره matoore پوزه
متون کلا matoon kelaa از توابع علی آباد قائم شهر
مته کلا mate kelaa از توابع کسلیان قائم شهر
متی mati وسیله فلزی شانه مانند که در بافندگی محلی به کار رود
متی سر mati sar وسیله ی تراز و میزان در بافندگی
متیل metil آستر بالش
مثقال کش mesghaal kaash ترازوی کوچک
مثل متین massale matin چیستان
مثنوی macnevi قطعه ای سازی مربوط به کمانچه،که برگرفته از موسیقی سنتی ایران ...
مج moj موج
مج mej لگد کننده این واژه به گونه ی پسوندی کاربرد دارد
مجار mejaar تفنگ سرپر مصرف معروف که نوع ساچمه زنی آن برد زیاد و شهرت ...
مجاز mejaaz مزاج سرشت – مقلوب واژه ی مزاج
مجازنییتن mejaaz nayiten سازگار نبودن با مزاج
مجال mejaal زمان فرصت
مجامرز mejaamarz مرز و معبر تنگی در مزارع که مخصوص رفت و آمد است

سه شنبه 29/5/1392 - 11:39 - 0 تشکر 635230

مجاور مله mver male از محله های قدیمی علی آباد قائم شهر
مجر mejer نام دهکده ای در ناحیه ی دشت کلارستاق چالوس
مجر majer درختی شبیه ممرز که از چوب آن در امور مختلف استفاده کنندریشه ...
مجر majer ۱قسمت فلزی چراغ لامپا که فتیله رااز آن عبور دهند ۲نرده ی ...
مجری mejri صندوقچه ی فولادی که محل نگه داری اسناد یا وسایل دوخت و دوز ...
مجش mejesh گام نهادن – قدم برداشتن
مجش گاه mejesh gaah جای قدم زدن – قدم گاه – تفرجگاه
مجک majek گاو شیردهی که گوساله اش مرده باشد
مجل mejel از توابع کلاردشت چالوس
مج لار mej laar از توابع پنجک رستاق کجور
مجلف mejelogh ریز خرد
مجم majem سینی بزرگ مسی – مجمعه
مجما majmaa سینی بزرگ مسی – مجمعه
مج مجی mej meji ۱بیماری که در اثر درد،به سختی و چهار دست و پا راه رود ۲کسی ...
مجمع سندلی majma sandali از انواع بازی ها ونمایش هایی که بندبازان بر روی طناب بندبازی ...
مجمه majma ۱مجمعه سینی بزرگ از جنس روی،مس یا چوب ۲طبق مدور مسی لبه دار ...
مجمه قیاردار majme gheyaar daar طبق مسین کنگره دار
مجمه گیرون majme giroon یکی از آداب عروسی که براساس آن اهالی و افراد فامیل عروس و ...
مجوار mejvaar چوب نیم خشک
مجه meje ۱مژه ۲میخ چوبی بزرگ
مجی maji از توابع فریم ساری
مجیک mejik ۱مژه ۲چشک – چشمک زدن ۳دانه های انگور خشک شده بر خوشه
مجیک بزوئن mejik bazoen ۱پلک زدن ۲زمانی به اندازه ی یک چشم به هم زدن
مجی کتی maji keti از توابع بندپی بابل
مجیک زن mejik zan آن که پیوسته پلک می زند
مجیک هاکردن mejik haakerdan چیدن
مجیله mejile مورچه
مجیمه majime سینی بزرگ مسی – مجمعه
مچ mach ۱مزه ای غیر از چهار مزه ی اصلی ۲آب فاقد طعم طبیعی ۳بد طعم ...
مچ moch موی پیشانی و میان سر که بلندتر از قسمت های دیگر باشد
مچ او mach o آب بی مزه – آب بدبو وغیر طبیعی
مچپله mochappele ۱زن بزرگ کپل ۲نوعی ناسزا به زنان
مچد machched مسجد
مچد زنگو machched zangoo از محلات تاریخی ساری
مچر mecher از توابع کوهستان غرب کلاردشت چالوس
مچز machchez از مراتع نشتای عباس آباد تنکابن
مچ علف mach alef علف بد مزه ای که به ندرت مورد تغذیه ی دام قرار گیرد
مچغین mochchaghin صمغ و شیره ی درختان
مچک machek نوعی برنج نامرغوب
مچک mechek انگشت
مچک mechek زشت
مچکال مچکال mechkaal mechkaal آهسته آهسته – آرام،آرام غذا خوردن
مچکئل machkoel ۱سوسمار ۲مارمولک
مچ کتی mach keti نام مرتعی در اندار کلی شیرگاه
مچک سما mecheksomaa صدای بشکن زدن
مچکل mochkel چلپاسه مارمولک
مچکول هدائن mechkool hedaaen آهسته غذا خوردن
مچکی machki محوری که پل آبدنگ حول آن بلند شود
مچکین machkin صمغ درخت

چهارشنبه 30/5/1392 - 10:16 - 0 تشکر 635717

مچل mechel تخمی که به عنوان نشانه ی محل تخم گذاری در زیر مرغ قرار دهند ...
مچلیک mechelik ۱ور رفتن ۲سیخونک – نیشگون
مچ مچ mach mach آواری نامطبوع لب و دهان به هنگام غذا خوردن
مچول machool کودن – احمق دیوانه
مچه mache نوعی درختچه
مچه machche پوزه
مچه بن mache ben نام مرتعی در شیرگاه
مچه خونی machche Khooni نوعی خربزه ی زردرنگ و دراز را گویند
مچه سرا mache seraa مرتعی در راستوپی سوادکوه
مچه علف mache alef نوعی علف صحرایی که دام از خوردن آن اکراه نماید
مچه مچه machche machche صدای ناشی از غذا خوردن
محل ننیان mahal nanyaan مورد اعتنا قرار ندادن
محل هدائن mahal hedaaen ۱احترام گذاشتن به کسی توجه کردن ۲بها دادن بیش از اندازه ...
محمد بن جریر طبری mohammad ebne jariri tabari طبری از بزرگترین مورخین اسلامی استاو در ۲۲۴ هـق در آمل زاده ...
مخ meKh میخ
مخ maKh کسی که تو دماغی حرف زند
مخالف خون maKhaalef Khoon آن که ناموافق خواند ودر تعزیه ها در نقش یکی از مخالفین اهل ...
مخ بویین meKh baviyen در جایی بی حرکت ایستادن و مزاحم شدن
مختاباد moKhtaabaad سرپرست چوپان ها و گالش – سر چوپان
مختباد moKhtebaad سرپرست چوپان ها
مخ توله meKh tavele میخ طویله
مختومقلی maKhtoom gholi مختوم قلی فراغی شاعر و عارف بزرگ ترکمن در سال ۱۷۳۳ میلادی ...
مخته meKhte ۱به آرامی – به کندی ۲قراردادی که براساس آن حقوق کارگر(گالش ...
مخچه meKhche ۱میخ کوچک ۲زخمی میخ مانند که در دست و پا به وجود آید
مخ دیم meKhe dim جالباسی
مخراد maKhraad ۱زیندار ۲درختچه ای با برگ ها و گل های زیبا
مخراس maKhraas قیچی
مخش maKhsh ۱مشق ۲تکلیف شب شاگرد مدرسه
مخش هکاردن maKhsh hekaaeden ۱کار شگفت انگیز کردن در ورزش ۲تمرین کردن ۳قدم رو کردن سرباز ...
مخک meKhak گل میخک – قرنقل ۲نوعی زگیل و زایده در کف پا
مخ کش meKh kash گاز گاز انبر
مخل meKhel مخل – مزاحم
مخمل maKhmal نوعی پارچه ی قیمتی
مخمل maKhmel ۱نامی برای سگ ۲نام اسبی به رنگ قرمز سیر ۳رنگ زردی که لکه ...
مخملی moKhmeli ۱بی قراریدلشوره داشتن ۲رنگ قرمز سیر ۳وسوسه
مخمنین تل maKhmenine tol تپه ای در غرب آلاشت
مخ نال meKh naal میخ نعل چهارپا
مخو maKhoo کسی که تودماغی سخن گوید
مخوش meKhoosh ۱می خوش ۲طعم ترش و شیرین
مخوش بویین meKhoosh baviyen ۱برگشتن مزه ی ترش انار به شیرین که از بسیار ماندن میوه بر ...
مدار medaar مقاومت – دوام
مدار هکاردن medaar hekaarden دوام آوردن – پایداری کردن
مدان medaan میدان
مدانچه medaanche میدان کوچک
مدبخ med beKh مطبخ – آشپزخانه
مدرا مدرا medraa medraa ۱نرم نرم کم کم – آهسته آهسته ۲نوعی بازی
مد رجه mad raje ۱نام روستایی در بهشهر ۲ردیف شده – قطار شده
مدرو madro سکو ایوان
مدرو سر madro sar روی ایوان – روی سکو
مدکا madkaa بالش

چهارشنبه 30/5/1392 - 10:21 - 0 تشکر 635719

مدوله madoole نوعی علف صحرایی سمی
مدیان لیلم madiaane lilem منطقه ای بین راه بالا جاده و درازنو بعد از چکل سر و محل استقرار ...
مد mere برای من
مر mer نتیجه ی اقدام ناشیانه و عمل نادرست
مر mer ۱مهر – خدای خورشید – ذکر نام خدا ۲برنج تارم
مر mer ۱کم حال ۲جریان آرام آب ۳شیب ملایم ۴مهریه
مراب mer aab ۱مقسم آب – هدایت کننده ی آب مزرعه ۲محراب عبادتگاه
مرابی meraabi ۱میرآبی کردن – آبداری کردن ۲سود ۳حق الزحمه میراب در عمل ...
مراد meraad مراد – آرزو
مرادبل moraadbel نوعی گیاه زینتی در بیشه زار با نام علمی andorsdemoom hyericoom
مراد چال meraad chal از نقاط بیرون بشم کلاردشت
مراشتو meraashtoo مرتعی جنگلی در حومه ی چالوس
مراغ بیتن meraagh baytan نفرت یافتن از چیزی یا انجام کاری
مرافه meraafe مرافعه – نزاغ – دعوای لفظی
مرافه شری merafe shari جنگ لفظی – کشمکش
مران moraan روستایی در سه هزار تنکابن
مرانده maraande از توابع پایین خیابان لیتکوه آمل
مرباز mar baaz مارگیر
مرتع بلکرون marta belekroon از توابع بندپی بابل
مرتم martem از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن
مرتوه marteve مرتبه
مرته marte مرتبه
مرج marj واحد اندازه گیی باروت مانند:رزه مرج rezemarj درشته مرج dereshte ...
مرجان لات marjaan laat از توابع جنت رودبار تنکابن
مرجو marjoo عدس
مرجوم mar joom عدس
مرجوم پلا marjoom pelaa عدس پلو
مرجومه marjoome تحریف مجمعه سینی بزرگ مسی
مرجون سر marjoon sar از توابع ولوپی قائم شهر
مرجی marji عدس
مرجی خرو marji Kharoo عدس خودرو
مرجیکش mar jikash قله ای به ارتفاع ۴۵۸۰متر در جوار جنوبی علم کوه کلاردشت
مرجینه mer jine مورچه
مرچ march ۱نام دهکده ای در کوهستان نور ۲مرتعی در آمل
مرخ mereKh کوچک – کم – اندک
مرخا merKhaa ۱زن ذلیل – به کنایه:همانند زن – خاله – مرد زن نما – خاله ...
مرخا marKhaa هفت برگدرختچه ای است که در سایه درختان دیگر جنگلی رویدبا ...
مرخله mereKhale به خیا من – به گمان من
مردار merdaar مردار
مردال merdaal ۱لاشه مرده ۲مردنی
مردال ما merdaal maa از ماه های تبری مطابق با آذرماه
مردالی merdaali ۱مردار ۲مردنی
مرد او mordo از توابع ناتل رستاق نور
مرد بزئن mered bazoen بفرما گفتن
مردسی merdesi مرتعی در آمل
مردله merdele صاحب مرده – نوعی نفرین
مردم mardem مردم
مردم بال mardem baal نوعی گیاه غیرخوراکی که در کنار شالی زار روید
مرد مزیر mardemezzir مرد جوان

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی