انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 191)
جمعه 25/5/1392 - 19:59 -0 تشکر 633782
راه های صحیح مکالمه تلفنی

برخی از مسائل وجود دارند كه مردان و زنان هیـچـگاه در مورد آنها به اتفاق نظر نمی رسند. مانند لذت خـریـد یـك جفت كفش، ریختن كشك در آش رشته، دیدن فیلمهای جنگی و البته صحبت كردن پشت تلفن برای ساعتـهـاو ساعتها... و ساعتها.

فكر كنید كه چقدر به تماشای فـوتبال علاقـه داریـد. آن را در عدد 10 ضرب كنـیـد تا مـیـزان عـلاقـمـنـدی زنـان بـرای صحبت كردن پای تلفن بدست آید. برای اغلب آنها تلفن بسیار بیشتر از یك وسیله ارتباطی بشمار میرود. بـلـه، در واقع تلفن یك فعالیت بـی انـتـها برای آنـهـا است؛ یـك رویداد؛ یك وسیله تفریحی به جذابیت یك شبانه روز رقص و پایكوبی.

تلفن فقط یك وسیله تفریحی برای زنان نبوده و می تواند دارویی سالم از تحریك ذهنی فراهم آورد. درحقیقت یك مكالمه خوب تلفنی میتواند حتی جایگزین مطالعه موضوعی از هر مجله مربوط با زنان گردد.

به او تلفن كنید

هرگاه متوجه عشق آتشین زنها به تلفن و نقش حیاتیش در زندگی آنها شدید،خواهید توانست آن طـور كـه سـزاوار و شـایـسـتـه است به طرف تلفن رفته و مكالمات خود را با بردباری و تبحر انجام دهید و نه بصورتی آزار دهنده و خسته كننده.

 

فراگیری روشهای برخورد متبحرانه با مكالمات تلفنی می تواند تفاوتهای بین یك رابـطـه معمولی را با یك رابطه آتشین مخشص نماید. اگر می خواهید با صحبت به قلب او نفوذ نمایید، ممكن است لازم باشد برخی از این صحبتها پای تلفن انجام گیرد.

 

در ادامه 8 نكته جهت بهبود مهارتهای تلفنی را مشاهده می كنید.

 

1- چیزی برای گفتن داشته باشید

 

اگر شما تماس می گیرید، مطمئن شوید كه مطلب خاصی برای گفتن داشته باشید - چیزی كه او علاقمند به شنیدنش باشد. تماس برای دعوت كردن او برای گردش،لباسی كه قرار است در میهمانی بپوشید و بیان اینكه از مدل موی او خوشتان می آید، همگی می توانند آغازگر های خوبی برای مكالمه باشند. ( بخصوص بخش مدل مو )

 

2- به مكالمه خود جنبه شخصی دهید

 

بسیاری از مـردان از ایـن گـله دارنـد كه تلفن خیلی غیر شخصی است، در حالیكه برای اغلب زنان تلفن یكی از شخصی ترین ابزارهای ارتباطی محسوب می گـردد. زنـها فقط برای درخواست تاكسی از تلفن استفاده نمی كنند. آنها هنگام استفاده از تـلفـن هیچ موضوعی را آنقدر شخصی به شـمار نـمی آورنـد كـه نـتـوان در مـوردش صـحبت نمود و ساعتها در مورد اسـرار زنـدگی، دوران بـچگی و دیگر مسائل احساسی تلفنی به بحث و گفتگو می نشینند.

 

اگرچه ممكن است شما آمادگی صحبت درباره احساس درد عمـیـق ناشـی از تـصـادف سگتان با یك ماشین نداشته باشید. با اینحال مراحلی وجود دارد كه با طی نمودن آنها می توانید با مكالمه خود با او جنبه شخصی تر ببخشید.

 

در خلال صحبت، سعی كنید به عكسی از او نگاه كنید. دیدن صـورت وی هنگاه مكالمـه ممكن است باعث گردد احساس پیوستگی بیشتری نسبت به او نـمـوده و كـمی بازتـر عمل نمایید

 

3- انجام چندین كار بطور هم زمان را بیاموزید

 

شما فكر میكنید كه صـحـبـت بـا تـلفن وقت تلف كن است؟ نظر همسرتان ممكن است چیز دیگری باشد. ادامه دهید، فعلا گوشی را قطع نكنید. صحبت پای تلفـن بـه مـعـنـای مـعلق گذاردن مابقی امور نیست؛ فـقـط كـافی است هـم زمـان انـجام دادن كــارهــا را بیاموزید.

 

جهت اجتـنـاب ورزیـدن از اخـتـصاص هـمه تـوجـه خود به تلفن، نوع بلندگو دار آن را تهیه كنید تا بتوانید در حین راه رفتن صحبت نیز بكنید.بهتر از آن این است كه نوع گوشی دار را خریداری كنید تا هر دو دستتان  بـرای انـجام مـابقی كارها آزاد باشند. حتی یك تلفن بی سیم هم می تواند به شـما امـكان مرتب كردن لباسها یا حتی شستن ظروف را در حین صحبت با همسرتان بدهد!

 

4- حواستان را به تلفن دهید

 

هـر كـسـی نـمی تواند از عهده انجام دادن كارها بصورت همزمان برآید - اگـر واقـعـا قـادر نـیستید كه همزمان با كوتاه كردن ناخن ها با تلفن هم صحبت كنید، بهتر اسـت تــمـام حواس خود را صرفا متمركز مكالمه نمایید. درغیر اینصورت ممكن است به خوبی متوجه حرفهای طرف مقابل نشوید. بنابراین عاشقانه به تلفن خیره شده و فقط گوش دهید!

 

5- سؤالات سرگشاده بپرسید

 

جواب این سؤالات فقط محدود به "بله" و "خیر" نشده و احـتـیـاج بـه بـسط بیشتر دارند. آماده باشید. لیستی از سؤالات "بی خطر" نـزد خـود داشـته باشید تا بیشتر مكالمه را او بـتـوانـد انـجام دهد. برای مثال سؤالاتی در مـورد ضـبط صــوت و یـا لـبـاس جــدیــدش می تواند تلفن پسند باشند.

 

سؤالاتی در مورد چگونگی رابطه با مادر و نیز آن عكس اسرار آمـیز روی میز سوژه های مناسبی نمی باشند. اگر به دلایل پیش بینی نشده گفتگوی شـمـا به خارج از مسـیـر اصلیش منحرف شد، با به میان آوردن سؤالاتی نظیر مدالها و افتـخـارات ورزشـی او، به صندلی تكیه داده و بگذارید وی سكان صحبت را به دست بگیرد.

 

6- كنترل مكالمه را در دست داشته باشید

 

مكالمـات زنـان هیـچ حـد و مرز احساسی نمی شناسد و چنانچه خودسرانه ادامه پیدا كند، ممكن است منتهی به سراشیبی های عمـیـق و خـطـرنـاك احـسـاسـی گردد. اگر می خواهید فقط زمانی كه مشغول پوست كندن پیاز هستید اشك چشـمانتان سـرازیر گردد، سعی كنید مكالمات را تحت كنترل خود نگاه داشته و از منحرف شدن آن بـسمت مسائل احساسی جلوگیری بعمل آورید.

 

برای كنترل نمودن مكالمه شا باید بیشتر سؤال كننده باشـید تـا پاسـخ گو. اگر صـرفا به پاسخگویی به سؤالات وی بپردازید ممكن است زیركانه باعث گردد در مـورد احساسات و "موقیعت های  بدون پیروی" خود صحبت بمیان آورید.

 

7- او را تشنه نگاه دارید

 

اسرار آمیز و غیر قابل پیش بیـنـی بـودن بـاعـث جـذابـیـت بـیشتر می گردد. همانند مرد عنكبوتی بافته ای سراسر رمز و راز پـیـرامـون خـود بـتـنـید. هـمه جزئیات و ریزه كاریهای زندگی خود را برای او بازگو نكنید. شاید یك پینـگ پـنـگ باز مشهور جهانی باشید - اما این موضوع را برای دفعه دیگر نگاه دارید.

 

8- موقرانه خارج شوید

 

خوشبختانه هر مكالمه ای پایان خواهد پذیـرفـت. اما اشتباه نكنید. باید حداقل 5 دقیقه را برای انجام مراسمات خداحافظی اخـتـصاص دهیـد. گـفـتن خداحافظ به یك زن همانند وقت اضافه در ورزش هاكی است - فكر میكنیم كه وقت تمام شده، اما نه مثل اینكه یك نیمه كامل باقی مانده.

 

بنابراین جملاتی مانند "باید برم، بازی شروع شده" را نمیتوان به عنوان یك خداحافظـی معقول مورد پذیرش قرار دارد. عباراتی بكار ببرید كه او تصور كند شما از این گفتگو لـذت برده و امیدوارید بزودی او را دیده و با وی صحبت كنید. اگر واقعا عجله دارید به او بگویـیـد كه مادرتان وارد خانه شد، غذا در حال سوختن است، باتری تلفن دارد تمام می شود و یا  مار زنگی خانگی شما در قفسش نیست!

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی