انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 8216)
سه شنبه 8/5/1392 - 11:57 -0 تشکر 627263
فرهنگ لغت مازندرانی(حروف ح و خ)

 http://tabarestan.ir/

زبان طبری یكی از زبانهای بازمانده از زبانهای كهن پهلوی ، سانسكریت و... است و ریشه در تاریخ دیرپای جهان دارد و هرگونه غفلت و سهل انگاری در حفظ این میراث در معرض خطر، می‌تواند بخشی از پیشینه ایران كهن را به مخاطره بیاندازد. د ر رابطه با زبان طبری، سیاحان و مستشرقان و اندیشمندانی چون "ملگونوف"، "خودزكو"، "درن" و... به تحقیق و مطالعه درباره این زبان پرداخته‌اند. این امر بیانگر ارزش و اعتبار زبان طبری بوده و سبب شده تا افراد بیگانه نیز در مورد این زبان به تحقیق بپردازند. گوناگونی گویش‌های مازندرانی به حدی است كه این تفاوت از محله‌ای به محله دیگر در شهرها و روستاهای مازندران كاملا مشهود می‌باشد هر یك از گویش‌های مازندرانی دارای لهجه خاص، اصطلاحات و فرهنگ مربوط به خود را داشته و با فرهنگ و زبان مختلف گفت وگو می‌كردند. نداشتن آشنایی اولیه با زبان مازندرانی موجب شده كه سایر استانهای كشور به ویژه تهرانی‌ها آن را با زبان گیلانی اشتباه بگیرند در حالی كه تفاوتهای عمده‌ای بین این دو زبان وجود دارد. این فرهنگ لغت اساس ان بر کتاب فرهنگ لغات تبری تالیف دکتر اشرفی میباشد تا کنون شامل حدود 35000 کلمه میباشد که برای هر کلمه فارسی ، معنی اصیل مازندرانی و گویش آن کلمه در شهرهای ساری ، یهشهر ، بابل ، آمل ، سوادکوه و تنکابن همراه بات آوانگاری هرکدام در دو ویرایش جستجوی فارسی به مازندرانی و مازندرانی به فارسی برای علاقه مندان جمع آوری شده است.

در این مبحث حروف ح و خ

سه شنبه 8/5/1392 - 11:58 - 0 تشکر 627264

حاج تلنگ haaj teleng نوعی سبزی صحرایی که جهت پختن آش مورد استفاده قرار گیرد
حاج سعید کمونگر haaj said kamoonger از روستاهای مشهد سر بابل
حاجی دلا haaji delaa از توابع دهستان دلارستاق بخش لاریجان آمل
حاجی کلا haaji kelaa ۱از توابع دهستان میان رود شهرستان نوشهر ۲از توابع دهستان ...
حاجی کلا haaji kelaa ۱از توابع دهستان بیشه سر بابل ۲از توابع دهستان چهاردانگه ...
حاجی کلا ارزلو haaji kelaa arzloo نام روستایی در حوزه ی بالاتجن منطقه ی قائم شهر
حاجی کلا صنم haaji kelaa sanem نام روستایی در حوزه بالاتجن منطقه ی قائم شهر
حاجی کله haaji kele روستایی از دهستان رود سفلای چالوس
حاجی – لک لک haaji laklak لک لک سفید
حاجی – مله haaji male ۱از توابع دهستان میان دورود شهرستان ساری ۲از توابع دهستان ...
حارث قل haarese ghol نام ارتفاعی در ولوپی واقع در سوادکوه
حاشا کاردن haashaa kaarden انکار کردن
حاشا کان haashaa kaan انکار کننده
حاصلات haaselaat میوه جات – سر درختی
حاضر به یراق haazer be yeraagh ۱مهیامهیا و آماده ی کاری بودن ۲آماده و حاضر برای انجام کار ...
حاضری haazeri ۱غذای آماده ۲غذای سرد
حاضر یراق haazer yeraagh آدم مصمم – آماده
حال haal مزاج – حال – احوال
حالا من haalaa man ۱به حال آمدن ۲فربه و تندرست شدن
حال – بل haale bel به این زودی – در این مدت کوتاه
حال بموئن haal bemooan ۱سرکیف آمدن ۲به هوش آمدن
حالی – بوو haali bavo بفهم – متوجه باش
حالی بویین haali baviyen فهمیدن
حالی هاکردن haalihaakerdan فهماندن – حالی کردن
حالی هکاردن haali hekaarden متوجه کردن – فهماندن
حب hab ۱قرص ۲دانه – دانه ی گیاه دارویی
حب بکرد hab bakerd ۱باد کرده ۲متکبر ۳مغرور
حب رو رو habbe roro کسی که زیاد آمد و شد کند
حبه habbe خرد کردن گوشت یا قند به صورت حبه های کوچک
حبه – چپ habbe chap پف صورت – باد و ورم صورتکه در اثر نوعی بیماری است
حبه چپ دار habbe chap daar کسی که صورتش ورم داشته باشد
حپک hapak ۱حبه ۲تخم چشم – مردمک چشم
حپوش hapoosh منگ – نامیزان
حتر hatar از توابع دهستان یا رود واقع در منطقه ی نور
حتره hatare انگار
حتمی hatmi قطعی
حته hate بیخود – بیهوده
حجاج hajjaaj خبرچین
حجله – خانه hajle khaane اتاق حجله

سه شنبه 8/5/1392 - 11:59 - 0 تشکر 627265

حدقه hadeghe از نام های معمول برای بانوان
حرام روده haraam roode روده ی بزرگ حیوانات
حرام کاردن haraam kaarden حیف و میل کردن
حرام – مال haraam maal ۱چهارپایان حرام گوشت مانند:اسب و الاغ
حرام مغز haraam maghz نخاع
حرام هرشت heraam haresht ۱حیف و میل ۲آماده کردن خزانه ی شالی
حرامی haraami حرام زاده
حران heraan حیران
حرب بدا hereb bedaa ۱زودگذر ۲با سرعت گذشتن
حر دویین her daviyen حر دویین
حر دینگئن her dingoen حر دینگئن
حرف بخاردن harf bekhaarden ۱سرزنش شنیدن ۲حرف خود را نگفتندم فرو بستن
حرف بزان harf bezaan سخن راندن – سخن گفتن
حرف بشنوسن harf beshnossan حرف شنیدن – سرزنش شنیدن در مقابل سرزنش دیگران به ناچار سکوت ...
حرف بیاردن harf biyaarden کسی را به حرف آوردن – کسی را وادار به سخن گفتن نمودن
حرف په harfe pe ۱دنباله ی سخن ۲براساس قول و حرف
حرف در بوردن harf dar baverden ۱راز کسی را به کسی گفتن ۲مورد اعتماد قرار گرفتن و راز دیگران ...
حرف – در – بیاردن harf dar beyaarden افترابستن – تهمت زدن
حرف دکتن harf daketen موضوع با اهمیتی که هنگام گفتگوی معمولی و عادی طرح شود رازی ...
حرف دله بیاردن harf dele beyaarden با سخن انحرافی سخن اساسی و اصلی دیگران را تحت الشعاع قرار ...
حرف کش harfe kash فضول – سخن چین
حرف کشی هکاردن harf kashi hekaarden ۲سخن چینی ۲دنبال حرفی را گرفتن و کش دادن بی اندازه و بی جای ...
حرف گوش هکاردن harf goosh hekaarden حرف شنوی داشتن – گوش کردن سخن
حرف مال harfe maal زخم زبان
حرف هیتن harf haytan کسی را به حرف کشاندن – کسی را سخنی سرگرم کردن
حرفی harfi ۱هم کلام ۲پس از قهر طولانی آشتی کردن و با طرف مقابل هم سخن ...
حر ما har e maa خردادماه فرس قدیم
حرم بردن harom borden ۱مردن جانور قبل از ذبح
حرم ریه harom reye روده بزرگ
حرملشت haromalesht هدر
حرملشت – بویین haromalesht baviyen هدر رفتن
حرمه herme باد کرده – متورم
حرمه او herme o آب سرزیر برکه ها و آب بندها که به صورت سیلاب جاری شود
حروم بین haroom bayyen ۱تلف شدن ۲ذبح غیرشرعی که براساس آن خودن این گونه گوشت مجاز ...
حروم لشت حیف و میل
حروم – لاقمه haroom laaghme لقمه حرام – آدم حرام خوار
حریس haris از توابع دهستان بیرون بشم شهرستان چالوس
حریف بین harif bayyen چیره شدن
حریف هدائن harif hedaaen از روی دشمنی ناموس کسی را به باد دادن
حریم harim دو طرف رود – زمین اطراف نهر و رود که غیرقابل تصرف است
حساب بوردن hesaab baverden حساب از کسی بردن – ترسیدن
حساب ره سات – در – بیاردن hesaab resaat dar beyaarden1.تراز چیزی را به دست آوردن 2.تسویه حساب نمودن حساب ره سات – در – بیاردن
حساب – صاف – هاکردن hesaab saaf haakerden تسویه حساب کردن
حساب هاکردن hesaab haakerden حساب کردن – محاسبه کردن
حسار hesaar شبنم یخ زده
حسرت hasret ۱اشک ۲افسوس
حسن تارم hasan taaram نوعی برنج خزری با مرغوبیت متوسط
حسن تپه hasen tappe از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
حسن جلب hasen jaleb کشیم کوچک – نوعی پرنده ی آبزی مهاجر

سه شنبه 8/5/1392 - 12:0 - 0 تشکر 627266

حسن چلایی hasan chelaai پرنده ی آبزی مهاجر – کشیم کوچک
حسن خانی hasen khaani نام مرتعی در منطقه ی آمل
حسن رسن هکاردن hasen rasen hekaarden ۱به دروغ متول شدن ۲این پا آن پا کردن ۳آوردن دلایل غیرمنطقی ...
حسن سرا hasan saraa قله ای به ارتفاع ۲۸۲۰ متر در کوهستان غرب چالوس
حسن سرایی hasan saraai نوعی برنج خزری
حسن ککی hasan kaki از انواع پرندگان خزری
حسن کیف hasan kif از توابع دهستان کلاردشت چالوس
حسن موسی hasen moosaa نوعی تفنگ سرپر قدیمیوجه تسمیه ی این نام مأخوذ از اسامی دو ...
حسه hesse نام مرتعی واقع در منطقه ی آمل
حسینا hoseynaa ۱از روستاهای کوهسار فندرسک استارآباد ۲منظومه ای آوازی که ...
حسین خیل heseyn kheyl مرتعی در روستای کوهپر نوشهر
حشا hashaa حاشا
حشا کش hashaa kash انکار کننده
حشا هاکردن hashaa haakerden انکار کردن
حصارچال hasaarchaal دره در منطقه علم کوه کلاردشت
حصار سر hesaar sar از توابع دهستان کلارآباد شهرستان تنکابن
حصبه نو چاقی hasbe noo chaaghi ۱بیماری حصبه ۲نوعی نفرین که براساس آن برای مخاطب آرزوی دچار ...
حصله hosle حوصله
حصیری hasiri نوعی دست بند طلا
حصیل hasil ساقه های جوی نارس،قصیل
حصین بن hasin ben نام مرتعی در شهرستان آمل
حف hef در مقام تاسف و به معنی:حیف
حفته حفته hoftehofte از فشار سر درد به نفس نفس افتادن و با مرگ دسته و پنجه نرم ...
حقانی haghghaani حقانی از قدیمی ترین و اصیل ترین آوازهای مردم مناطق ساکن ...
حقانی haghghaani از آوازهای مازندرانی است که بر گرفته از موسیقی آییینی و ...
حق باتن hagh baaten بیان کردن حق – راست گویی
حق بییتن hagh bayiten سهم خود را گرفتن دریافت حق و حقوق
حق پشت هکاردن hagh pesht hekaarden از حق برگشتن
حق جا دکتن hagh jaa daketen اعمال شدن حق
حق جا دنگوئن hagh jaa dengooan ثابت کردن حق
حق ماجود hagh maajood ۱به دراویش گفته می شد ۲از این نام به عنوان موجودی ناشناخته ...
حقنه haghene از روی تمسخر به آدم کوتاه قد گویند
حقنه هاکردن heghne haakerden اماله کردن سپوختن
حکمن hokman براساس حکم – قطعی – غیرقابل اجتناب
حکمی hekmi به طور حتم – براساس حکم
حکیم hakim پزشک
حلال مال halaal maal حیواات حلال گوشت
حلال هکاردن helaal hekaarden ۱حلال کردن – ذبح شرعی کردن ۲بخشیدن
حلالی خاستن helaali khaasten طلب حلالیت
حلپه holpa شنبلیله
حلقامه halghaame حلقه ای چوبی یا فلزی که در طناب کشی استفاده کنند
حلق میز halghemiz خفه شدن در اثر بسته شدن حلق
حلقوم halghoom حلق گلو نای
حلقه ای halgheI از انواع گوشواره
حلک halak کوزه ی دهان گشاد
حلوا helvaa حلوا
حلوا اماج helvaa emaaj نوعی حلوای بومی
حلوا دس پروش helvaa das peroosh حلوایی با آرد،روغن،شکر،زعفران و مغز گردو
حلوا سیا helvaa seyaa حلوایی که با گردو درست شود و در استراباد به آن – جز حلوا ...
حلوا شیره helvaa shire نوعی پنیر که از شیر تازه و شیره ی انجیر به دست آید

سه شنبه 8/5/1392 - 12:1 - 0 تشکر 627267

حلورده helvarde حلواشکری
حلوه – شیر halve shir ماست مخصوصی که از مخلوط شدن شیر گوسفند،ماست و شیره ی انجیر ...
حله hele حیله – نیرنگ
حله باز helle baaz کلک باز – حقه باز
حله تیتال هکاردن hele titaal hekaarden حقه زدن – با نیرنگ کسی را فریفتن
حلیم او halim o لعاب برنج
حلیم سرسرجی halim sar serjey نوعی خورشت بومی
حمام – زیرآب hammaam ziraab فاضلاب گرمابه
حمام سر hamaam sar ۱حمام گرمابه ۲مکان و محل حمام
حمامی hammaami کسی که در حمام کار نظافت و غیره را انجام می دهد – مسؤل گرمابه ...
حمبم hanbom گرمابه – حمام
حمبم چی hambom chi حمامی – متصدی حمام
حمبم سارغ hambom saarogh بقچه ی حمام
حمبم سر hambom sar مکان و محل حمام
حمبم سری hambom sari ۱پولی که در حمام از داماد یا عروس به عنوان دست خوش گرفته ...
حمبم سری سما hambom sari semaa رقص ویژه ای که به هنگام حمام رفتن عروس و داماد انجام می پذیرفت ...
حمبم گالخند hambom gaalkhand گلخن حمام
حمزه سری hamze serey مرتعی نزدیک روستای انگاسی کجور
حمله hamle ۱صرع غش ۲جن زدگی
حمم hammom حمام
حموم تاس hammom taas کاسه ی فلزی مخصوص حمام – تاس حمام
حموم تون hammoom toon گلخن حمام
حموم تینک hammoom tinek گلخن حمام
حمومه کر hamoomeker قله ای به ارتفاع ۳۸۴۵ متر در کلاردشت
حنابندون henaa bandon از مراسم مربوط به عروسی،حنابندان
حنادوستن henaa davesten حنابستن
حناسری henaa sari هدیه ای که هنگام حنابستن در عروسی به عروس دهند
حنا شنون hanaa shanoon هدیه دادن به داماد در مراسم حنابندان
حناوندان henaa vandaan مراسم حنابندان در جشن عروسی
حناون شو henaavane shoo شب حنابندان
حند hand مرز زمین هایی که از جر کم عمق تر و کم پهناتر است مخفف حندق،خندق ...
حندق handegh گودال – خندق
حندق کن handagh kan کسی که خندق حفر کند
حنی hani بز متمایل به زرد حنایی
حواله داشتن havaale daashten حجیم بودن – پرحجم
حوان hevaan حیوان
حوانی hevaani حیوانی لفظی از سر ترحم و دلسوزی
حوزکتی hooz keti روستایی در چلندر شهرستان نوشهر
حیات ور hayaate var از روستاهای شهرستان تنکابن
حیدر بک صنمبر heydar bek sanember بخشی از موسیقی داستانی و آوایی مازندران که از موسیقی داستانی ...
حیرت heyret میرزا اسماعیل حیرت الارزی از شعرای فارسی گوی هزارجریب بهشهر ...
حیرت heyrat از توابع دهستان پنچک رستاق منطقه ی کجور
حیرت الارزی heyrete elaarzi از زندگی و شخصیت میرزا اسماعیل حیرت،آگاهی چندانی در دست ...
حیرون heyroon ۱حیران – آشفته – گیجنامی برای زنان
حیره hire تخت کوچک روی ایوان خانه های روستایی
خا khaa ۱حرف تصدیق به معنی خوب بله ۲خوب – درست
خائش khaaesh تقاضا درخواست
خائون khaaoon طالب – خواهان – عاشق

سه شنبه 8/5/1392 - 12:2 - 0 تشکر 627268

خاب khaab ۱حرف تصدیق به معنی خوب – بله ۲صحیح است
خابازه khaabaaze خواب زدگی
خاب نما khaab nemaa خواب نما – خواب نماشدن
خات خاتی کاردن khaat khaati kaarden ۱افرادی که بر سر منافعی مشترک و به صورت پنهانی و غیر عرفی ...
خاتون رو آر khaaton roaar از توابع دهستان ولوپی سوادکوه
خاج khaaj شاخه های بی برگ
خاجره khaajere ۱خوب – قشنگ ۲منظم ۳سالم تندرست
خاجمات khaajmat نام مرتعی در پرتاس واقع در منطقه ی سوادکوه
خاجه khaaje ۱خواجه – مرد عقیم ۲آقا بزرگ – سرور
خاجه خضر khaaje khezr چشمه ای معروف که در باور عامه مقدس بوده و منسوب به خضر نبی ...
خاجه کلا khaaje kelaa ۱از توابع دهستان بابل کنار شهرستان بابل ۲از توابع دهستان ...
خاجه کلا khaaje kelaa ۱از توابع دهستان بندپی شهرستان بابل ۲خواجه کلا
خاجیر khaajir ۱خوب – درست ۲زیبا ۳تندرست – سالم
خاچک khaachak از توابع دهستان واقع در منطقه ی کجور – نام یکی از روستاهای ...
خاچکن khaachken مرتعی دارای قلعه ای خرابه بین روستاهای کدیر و کدیر سر واقع ...
خاچی khaachchi ۱خوراکی بچه ها ۲سوغات ۳چیز خوب
خاچی khaachchi ۱ارمغان – هدیه ۲چیز خوب و در اصطلاح به تنقلاتی گویند که ...
خاخر khaakher خواهر
خاخر بئوته khaakher baoote خواهر خوانده
خاخر خانده khaakher khaande زن یا دختری که به جای خواهر فرد به حساب آید
خاخر زا khaakher zaa ۱ خاخر زا ۲ خارزا
خاخر شی khaakher shi شوهر خواهر
خاخرک khaakherek خواهر کوچک
خاخرو khaakheroo خواهر کوچک
خاخری khaakhori ۱خواهر کوچک – خواهر ۲خواهری
خاخری khaakhri نامی برای گاو
خاد khaad خود خویشتن
خادا khaadaa خدا یزدان آفریدگار
خاداوری khaadaa vari ۱به خدا – به هنگام سوگند ادا شود
خاد به خاد khaad be khaad خود به خود
خاددار khaad daar صبور – مقاوم – خوددار
خادداری khaad daari خودداری – شکیبایی – مقاومت
خادری khaadray خودسر – خود رای
خاد سر khaad sar یک دنده – خودرأی خودسر
خادش khaadesh خودش – خود
خادشیرینی khaad shirini خودشیرینی کردن – کسی که خود را با زبان بازی پیش دیگران عزیز ...
خادملا khaad mellaa کسی که با تلاش شخصی خواندن و نوشتن بیاموزد
خاده khaade ۱خودسرانه ۲بی اجازه
خاده khaade مثل – مانند – به مثل – به مانند بسان
خاده خاده khaade khaadde بی اجازه – خودسرانه
خادی khaadi آشنا – خودی
خار khaar سالم – در سلامت – خوب – سرحال – در سانسکریت سوپوس soooos گفته ...
خار آدم khaar aadem آدم سالم – آدم خوب و درست کار
خارا khaaraa ۱خوردنی ۲لفظی برای تنفر از چیزی
خاراک khaaraak ۱خوراک – غذا ۲علوفه ی دام
خاراو khaar oo آب گوار و خوردنی
خاربییشت khaarbaisht خوب برشته شده
خاربوریشت khaar bavrisht خوب برشته شده
خاربویین khaar baviyen ۱بهبود یافتن – شفا یافتن ۲برطرف شدن گرفتاری ۳آشتی کردن

سه شنبه 8/5/1392 - 12:5 - 0 تشکر 627270

خارت بکردن khaartbakerden صدای ته حلقی
خارت خارت khaart khaart ۱صدای جویدن چیزی ۲صدای کشیدن چیزی روی زمین ۳صدای خرخر کردن ...
خارجین khaarjin خورجین
خارجین بار khaarjin baar مقدار باری که در یک خورجین جای گیرد
خارچی khaarechi چیز خوب – تنقلات کودکانه – سوغات
خارچیک khaar chik کادو چیز خوب – تنقلاتی که بیشتر مورد استفاده ی کودکان است ...
خارخار khaar khaar خوب خوب – در بهترین وضعیت یا بهترین مورد
خارخجیر khaare khejir بسیار خوب – خوب و زیبا
خارخون khaar khoon ۱ازتوابع دهستان چهاردانگه ی سورتچی شهرستان ساری ۲نام قدیمی ...
خارد خارشی khaard e khaareshi آن چه که با آن خورشت درست کنند
خاردن khaarden خوردن
خاردنی khaardeni قابل خوردن خوردنی
خارد و خراک khaard o khoraak غذا تغذیه خورد و خوراک
خارده khaarde ۱خوراکی – خوردنی ۲علوفه ای برای دام
خار زا khaar zaa خواهر زاده
خارش khaaresh خورشت
خارش khaaresh ۱آزار ۲سوزش – خارش
خارشد khaarshed ۱خورشید – آفتاب – نور آفتاب ۲نامی برای زن
خارشک khaareshak بیماری خارش – سوزش
خارش کاردن khaaresh kaarden کم خوردن غذا و اصراف نکردن در آن
خارشک کان khaareshek kaan در خوردن صرفه جویی کن
خارش هکاردن khaaresh hekaarden ۱خورشت درست کردن ۲صرفه جویی در مصرف خورشت
خارشی khaareshi خورشتی
خارشید khaarshid ۱خورشید ۲چوب وسط سقف ۲نامی برای زنان
خارفه khaarfe خرفه – از گیاهان دارویی
خارک khaarek قشنگ – خوب
خارکری khaarkari شخم سوم به زمانی که مزرعه برای نشا آماده شود
خار کش khaar kash از توابع دهستان اندرود شهرستان ساری
خارکلا khaarkelaa از روستاهای شهرستان علی آبادکتول
خارکه حال khaareke haal ۱خارکه+حال حالت خوب – حال خوب ۲از گوشه های سازی مربوط به ...
خارم khaarrem خرم – شاد
خارما khaarmaa ۱خرما – نام درختی است ۲خرمایی ۳رنگ خرمایی ۴نام گاو
خارمبه khaarembe ۱پرخور ۲خورنده ۳فرزندان تحت تکفل
خارمبه khaarembe ۱بیماری خوره که مسری است ۲جذام
خارمندی khaarmandi خرمای جنگلی که از آن شیوه ای به نام دوشاب درست کنند – درخت ...
خارمندی دشو khaarmandi desho دوشاب خرمالو،که از میوه ی خرمالوی وحشی به دست می آیداز این ...
خارمی kharremi ۱خرمی ۲شادی
خارمیون khaarmeyoon از توابع دهستان شهر خواست منطقه ی ساری
خارنده khaarende قابل خوردن
خارن دین khaaren din تپه ای واقع در روستای قاجار خیل از دهستان رودپی ساری
خارنه khaarne صدای بینی و حنجره
خاروخشی khaar o kheshi به خوبی و خوشی – خوبی و خوشی – سلامتی و تندرستی
خاروس khaaroos خروس
خاروس جنگی khaaroos jangi خروس جنگی
خاروسک khaaroosek نوعی بیماری گلو – لوزه ی ورم کرده – خناق
خاروس – کاله khaaroos kaale جوجه خروس
خاروسکاله – آش khaaroos kaale aash آشی با جوجه خروس
خاروسکاله بانجام khaaroos kaale baanjaam از انواع غذاهای بومی ساکنان شرق مازندران و غرب استان گلستانروش ...
خاره khaare جذام
خارهاکردن khaar hekaarden آرایش کردن – بزک کردن – زیبا کردن عروس

سه شنبه 8/5/1392 - 12:5 - 0 تشکر 627271

خار هکردن khaar hakerden آرایش کردن
خاریک khaarik بستن چشم
خاریک khaaryek از توابع دهستان شهر خواست واقع در منطقه ی ساری
خازنده khaazenda خواستگاری از دختر
خازندی khaazendi خواستگاری
خاس khaas سطح فوقانی تپه ی بزرگی که دارای شیب تند باشد
خاس اوج khaasooj توده ی انباشته از سبوس برنج در اطراف آبدنگ
خاس خاس khaas khaas ۱لفظی برای رام کردن مرغ ۲حیوان رام ۳پرخواب
خاس خاسی khaas khaasi ۱رام – جانوری که با نزدیک شدن به او و نوازش شدن آرام شود ...
خاسک – بزه khaassek baze نوعی نفرین به معنی خناق گرفته
خاس کوه khaaskooh ۱از ارتفاعات بدون درخت البرز ۲مراتع بی درخت البرز در ارتفاعات ...
خاسگار khaasgaar خواستگار
خاسگاری هاکردن khaasgaari haakerden خواستگاری کردن
خاسمبه khaasembe ۱کسی که خوابش زیاد باشد – فرد پر خواب ۲گاو شخمی کم کار
خاسمبه گو khaasembe go خاسمبه گو
خاسن khaassen میل داشتن – مایل شدن – هوس کردن
خاسوج khaasooj پوسته ی جدا شده ی شالی
خاسه khaase ۱محل تخم گذاری مرغ ۲بیضه – خایه ۳محل اتراق و قشلاق ۴جای ...
خاسی khaassi عاشقی
خاش khaash بوسه
خاش khaash لاغر و مردنی
خاش khaash ۱استخوان – تکه ای استخوان ۲خوب
خاش او khaash o ۱آب گوارا آب خوردن ۲آب دوم خزانه ی حمام های قدیمی که صاف ...
خاش بئن khaash baen لاغر شدن زیاد تا حدی که پوستی بر استخوان مانده باشد
خاش بموئن khaash bemooen خوش آمدن از چیزی یا کسی
خاش بیئن khaash e bien از خود بودن – نیروی خودی – از اقوام،آشنایان و افراد فامیل ...
خاش بین khaash bin خوش بین – نیک نظر
خاشتن khaashten خودش – خویشتن – خویش
خاش خار khaash khaar خوش خوراک
خاش خاشک khaash khaashek آهسته آهسته
خاش خان khaash khaan خوش خوان – خوش آواز – خوش صدا
خاش خند khaash khond خوش آواز
خاش خو khaash kho خوش خواب،کسی که بلافاصله پس از درازکشیدن به خواب عمیق فرو ...
خاش خور khaash khaver خوش خبر
خاش دست khaash dast ۱دست پر برکت ۲وسایل و ابزار خوش فرم
خاش رو khaash roo خوش برخورد همیشه خندان و شاد
خاش زغاله khaash zeghaale گردوی خوش پوست
خاش قدم khaash ghadem خوش قدم
خاش قل khaash ghol خوش پیمان – متعهد
خاشک Khaashk خشک
خاشکام Khaashkaam ۱خشک سالی ۲خشکی – خشکی هوا
خاشک برشک Khaashk e bereshk خشک خشک – خوب برشته شده
خاشک بوی Khaask bavi نوعی نفرین به معنی خشک شوی
خاشک بویین Khaashk baviyen خشک شدن گیاه در اثر گرما و کم آبی
خاشک بوییه Khaashk baviye ۱خشک شده – خشکیده ۲لاغر – رنجور
خاش کلا Khaash kelaa ۱از توابع دهستان کلباد بهشهر ۲خورشید کلا که روستاییی در ...
خاشکه Khaashke ۱پول نقد ۲خشک شده ۳زمین بدون آب ۴کشت دیم – دیم کاری
خاشکه بریج Khaashke berij خوب برشته شده – برشته
خاشکه – پلا Khaashke pelaa پلوی خالی و بدون خورشت

سه شنبه 8/5/1392 - 12:6 - 0 تشکر 627272

خاشکه په Khaashke pe جای خشک پیرامون آبگیرها و رودخانه ها که قابل آمد و شد باشد ...
خاشکه تریک Khaashke terik نان خشک – هر چیز خشک که در اثر خشکی بیش از حد قابل خوردن نباشد ...
خاشکه جاری Khaashke jaari زمینی که ویژه ی کشت دیم باشد
خاشکه چکرات Khashke chekeraat چوب خشک
خاشکه چو Khaashke choo چوب خشک
خاشکه سرما Khaashke sermaa ۱وزش بادسرد ۲سرمای سخت و بدون بارش باران و برف
خاشکه سوت Khaashke soot ۱پارچه و یا هرچیز نیم سوز ۲چیزی که در اثر گرمای شدید آفتاب ...
خاشکه کاری Khaashke kaari محصولاتی که بدون نیاز به آبیاری کردن کشت شوند
خاشکه مر Khaashke mar مارخشکیدر مقابل مار آبی جلگه های شمال البرز که آبزی نیز ...
خاشکه مزاج Khaashke mezaaj ۱کسی که یبوست دارد ۲خشن،خشک مزاج
خاشکه ولگ Khaashke valg برگ خشک شده
خاشکه هیمه Khaashke hime هیزم خشک
خاشکی Khaashki ۱گونه ای بیماری که پوست بدن چروکیده و پوسته پوسته شودخشک ...
خاشگل Khaashgel ۱خوشگل و زیبا ۲کسی که گل و سرشتش خوش و خوب است
خاش گم Khaash gom خوش قدم
خاش گوشت Khaash goosht خوش قدم
خاش لاش Khaash laash ۱چوبی که به راحتی ترک خورد ۲خوش خنده
خاش مزه Khaash meze خوش مزه
خاش مونا Khaashe moonaa همچون خود – مانند خود
خاش نشین Khaash neshin ۱کولی چادرنشین ۱کسی که به دلخواه هر جا اقامت نماید – خانه ...
خاش نما Khaash nemaa خوش نما – زیبا – خوش ریخت
خاش وسته Khaash veste برای خودش – برای خود
خاش وه Khaashe ve برای خود برای خودش
خاشه Khaashe ۱خودی ۲مال خود
خاش هدائن Khaash hedaaen بوسیدن
خاشی Khaashi شادی – خوشی
خاص پر Khaas par ماهی کوچکی که قابل خوردن است
خاک Khaak ۱گور ۲خاک
خاک بزان Khaak bazaan پراکنده کردن خاک
خاک بسر Khaaak besar خاک بر سر – نوعی ناسزا به معنی بیچاره،بدبخت
خاک بلن بین Khaak belan bayyen برخاستن گرد وغبار
خاک – به – سر – بویین Khaak be sar baviyen بیچاره شدن – ویرانه شدن
خاک به سری Khaak be sari ۱بدبختی – عمل بد
خاک بییئن Khaak baiyen ۱با خاک برابر شدن ۲خرد و خمیر شدن ۳در خاک حریف افتادن
خاک – پچکل – هکردن Khaak pechgel hakerdan خاک پشو بزئن
خاک پشه Khaak pashe پشه ی خاکی
خاک تخت Khaak taKht آبیاری زمین
خاک رز Khaak rez ۱گندم خرد شده به همراه خاک ۲نوعی سیاه دانه ۳قلوه سنگ،خاک،ماسه ...
خاک رو آر Khaak rooaar نام مکانی در منطقه ی سوادکوه
خاک ریزی Khaak rizi نوعی سبزی محلی با ساقه ی محکم و پرشاخ و برگ که خوراکی است ...
خاک زن Khaak zan کفگیر بی سوراخ فلزی برای جا به جا کردن آتش
خاک سر Khaak sar ۱قبرستان – گورستان ۲بر سر مزار کسی رفتن
خاک سر نشین Khaak sar neshin بی چاره – بدبخت
خاکسری Khaakesseri خاکستری
خاک شن Khaak shen کسی که خاک ریزد
خاکک Khaakak از توابع دهستان کوهستان شرق نوشهر
خاک کا Khaak kaa بازی کودکان با خاک
خاک مار مرده Khaak maar merde تنقلی از:کنجد،روغن،برنج و دوشاب
خاک مالی Khaak maali شستن ظرف با خاک و آب برای از بین بردن چربی

سه شنبه 8/5/1392 - 12:8 - 0 تشکر 627273

خاک مرده Khaake merde خاک بی حاصل – خاک بی قوت
خاکناز Khaakennaaz خاک انداز چوبی یا فلزی که در هم زدن و جا به جایی خاک و آتش ...
خاک ناز Khaaknaaz خاک انداز
خاکنداز Khaak endaaz خاک انداز
خاک و خل Khaak o Khel گرد و غبار
خاکه Khaake ۱ذرات و غبار هر چیز – هر چیز خرد و ریز ۲برگ و سرشاخه های ریز ...
خاکی Khaaki از خاندان های روستای درویش خاک واقع در منطقه ی بابل
خاکی Khaaki ۱تخم مرغ بدون نطفه ۲خاکستری
خاکی سار Khaaki saar سارخاکی – سار خاکستری – سار صورتی
خاکی –سار Khaaki saar سار صورتی
خاکین Khaakin دامنه ای در منطقه ی دلیر کوهستان غرب چالوس
خال Khaal ۱شاخ و برگ درختان ۲پرچین
خال Khaal دو چوب کمانی شکل که دو سر آن را به خیش بندند
خال Khaal منطقه ای با پستی و بلندی که بلندی های آن را خال گویند
خالاروس Khalaaroos عروس خاله
خال بزوئن Khaal bazooan ۱با سرشاخه ی درخت مرز بین مراتع را مشخص کردن ۲بریدن شاخ و ...
خال بکنین Khaal bakkenniyan خال کوبی کردن
خال بکونیین Khaal bakoobiyan خال کوبی کردن
خال پسر Khaal peser پسرخاله
خال پشته Khaal peshte به میزان یک کوله بار شاخ و برگ درخت را به دوش کشیدن
خال پشو Khaal peshoo گشت و جستجوی شبانه برای پیدا کردن جای خواب قرقاول
خال پور Khaal poor ۱چاله ی پر از برگ و شاخه مکان ریختن برگ و شاخه ۲برگ های انباشته ...
خال پوش هکاردن Khaal poosh hekaarden ۱پنهان کردن در میان شاخ و برگ
خال په Khaal pe ۱پرچین بستن ۲قصد ایجاد پرچین
خال په Khaal pe کناره ها و پیرامون چپر
خال توکانی Khaal tookaani خال کوبی کردن
خال چال Khaal chaal خال چال
خال چله Khaal chelle شاخه – شاخه ی برگ دار
خال چمنده Khaal chamende خال سیاه
خال خشال Khaal Kheshaal خار و خاشاک
خال خل Khaal e Khel از توابع دهستان چهاردنگه ی سورتچی ساری
خال دار Khaal daar نامی برای گاو سیاه رنگ و خال خالی
خالدار Khaal daar نام گاوی با پوست دورنگ
خال دتر Khaal deter دخترخاله
خالدسرای Khaaled saraay محل زندگی خالدبن برمکخالدبن برمک کاتب در سال ۱۵۴ هجری قمری ...
خال زن Khaal zan چوبی در آغل برای آویزان کردن سرشاخه و علوفه برای استفاده ...
خال سره Khaal sere ۱برگ درختان خشک شده که روی زمین را بپوشاند ۲خانه ی خاله
خال سری Khaal sari مردن کرم ابریشم در آغاز پیله بستن
خالفه Khaalfe از گیاهان دارویی خرفه
خالق Khaalgh سرشت – خوی و خصلت – خلق
خالق تنگ بویین Khaalgh tang baviyen کنایه از:عصبانی شدن
خال قلی Khaal gheli پسرخاله
خالک Khaalek ۱گوساله ی چند روزه ۲نوزاد دو تا سه ماهه
خالک Khaalak بزغاله ی کوچک
خالک بون Khaalek boon گالشی که از گوساله ها نگهداری کند
خالک چیندکا Khaalek chindekaa جوجه
خال کش Khaal kash حمل کننده ی سرشاخه ها
خالک مار Khaalek maar حیوان تازه زاییده

سه شنبه 8/5/1392 - 12:11 - 0 تشکر 627274

خالم Khaalem قسمت کردن زمین زراعتی به اندازه ای که در یک روز شخم شود
خالمه Khaalme ۱گوساله ی دوتا سه ماهه ۲نوزاد چند روزه
خالمه مار Khaalme maar حیوان تازه زاییده
خالو Khaaloo دایی
خال و خشال Khaal o Kheshaal شاخ و برگ درخت
خالوک Khaalook مرد زن صفت
خاله باجی Khaale baaji حشره ای کوچک و قرمز رنگ با بدنی خال دار کفش دوزک
خاله پچکا Khaale pachkaa نوعی بازی
خاله دتر Khaale deter ۱ خاله دتر ۲ خال دتر
خاله رورو Khaale ro ro نوعی بازی
خاله زنک Khaale zanek مرد زن صفت
خاله شی Khaale shi شوهرخاله
خال هکاردن Khaal hekaarden ۱بریدن شاخ و برگ درختان برای خوراک دام ۲برگ کردن شاخه های ...
خالی پلا Khaali pelaa پلوی بدون خورشت
خالین Khaalin آب دهان
خالی نون Khaali noon ۱نان – نان خالی ۲آرد برنج
خالین هاپریین Khaalin haapperiyen گیر کردن آب دهان در گلو
خام Khaam پوست حیوانات که از آن چرم سازند
خام بکنسن Khaam bakkenessan ۱پوست حیوان را کندن ۲نوعی تهدید
خام بویین Khaam baviyen ۱رام شدن ۲قانع شدن ۳گول خوردن
خام بیتن Khaam bayiten پوست حیوان را کندن
خامد Khaamod ۱یوغ گردن اسب ۲یوغ گاو نر شخمی
خام گو Khaame go پوست گاو
خاموت Khaamoot یوغ گردن اسب و خر
خاموشک Khaamooshek ۱جن زده ۲آزاری – غشی ۳غده ای که در زیرگوش پدید آید
خامه Khaame گل خام که آماده ی تبدیل و قرار گرفتن در کوره باشد
خامه بکندیین Khaame bakendiyen پوست حیوانات را کندن
خامیر Khaamir خاموشی – خاموش
خانا بدان Khaanaa bedaan ۱سپاس – ممنون ۲خانه ات آبادان
خاندار Khaandaar ۱کنده ای در کار ناو آسیاب که گونی گندم روی آن می نهادند و ...
خاندسن Khaandessen آواز خواندن
خاندش Khaandesh ۱پژواک صدا در کوهستان ۲آواز خواندن به خواندن – به خواندن ...
خان دله Khaan dele ۱داخل خانه ۲پستو
خاندوش Khaan doosh از روستاهای کوهسار فندرسک استارآباد
خان دونه Khaan doone برنج درجه یک
خاندی کلا Khaandi kelaa از توابع دهستان چهاردانگه ی هزارجریب ساری
خانسن Khaanessen آواز خواندن
خان عباسی Khaan abbaasi از توابع دهستان کلیجان رستاق ساری – خانه عباسی
خان علی آباد Khaan ali aabaad خانه ات را علی آباد کند لفظ و اصطلاحی انتقادآمیز
خانقاپی Khaanghaa pey بخشی از منطقه راستوپی سوادکوه
خانک Khaanek سرد خنک
خانکان Khaanekaan در هوای خنک – به هنگام خنکی
خانک او Khaanek o آب سرد
خانک پشتی Khaanek peshti ریزش خمیر نان از تنوری که خوب داغ نشده باشد
خانک پلا Khaanek pelaa کته ی سردشده
خانک چشمه Khaanek cheshme چشمه ای در روستای یخکش بهشهر
خانکک Khaanakak خانه های کوچک که بچه ها جهت بازی می سازند
خانم Khaanem نام اسب یا قاطر زیبا
خانم Khaanem خانم بانوی نجیب و شریف
خانم باجی Khaanem baaji کفش دوزک

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی