انجمن ها > انجمن خانواده > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
خانواده (بازدید: 127)
پنج شنبه 6/4/1392 - 12:30 -0 تشکر 615443
فرهنگ پوشش

منبع: http://farhang-omumi.blogfa.com/post-73.aspx

پوشش

 

لباس پوشیدن شأنی از شئون انسان است و پدیده‏ای كه تقریباً به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیای امروزین زمین، گسترش دارد. از مجموع تحقیقاتی كه به عمل آمده، مسلم شده كه لباس دست كم پاسخگوی سه نیاز آدمی است، یكی اینكه او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ می‏كند، دیگر اینكه در جهت حفظ عفت و شرم به او كمك می‏كند، و بالأخره به او آراستگی و زیبایی و وقار می‏بخشد.

به نظر می‏رسد كه رابطه فرهنگ و لباس در طول رابطه لباس با سایر عوامل اجتماعی، اقلیمی، اقتصادی و تاریخی است. به عبارت دیگر تأثیر فرهنگ بر لباس مهم‏تر و كلی‏تر از تأثیر سایر موارد است و بنابرین همه تغییراتی كه در لباس از ناحیه عواملی غیر از فرهنگ، ایجاد می‏شود، تابع رابطه لباس و فرهنگ و محاط در چارچوب محدودیت‏های فرهنگی است.

جهان‏بینی هر قوم، تأثیر گسترده‏ای در شكل و كیفیت بسیاری از جنبه‏های محسوس و ملموس زندگی آن قوم دارد. به عبارت دیگر جوامع مختلف بسته یه اینكه نسبت به هستی چه بینشی داشته و چه معنایی برای زندگی قائل باشند و چه ارزشهایی را بر جهان حاكم بدانند، سبك و اسلوب خاصی در ساختن شهر، خانه، پوشیدن لباس و نظایر آن خواهند داشت. رابطه لباس و فرهنگ به اندازه‏ای قوی است كه وقتی یك خارجی و غریبه وارد محیطی می‏شود، نخستین علامتی كه او را می‏شناساند همان لباس اوست. گویی انسانها با لباس خود با یكدیگر صحبت می‏كنند و هر كس به زبان لباس خویش خود را معرفی می‏نماید كه من كیستم، از كجا آمده‏ام و به چه دنیایی و چه فرهنگی تعلق دارم.

پنج شنبه 6/4/1392 - 12:31 - 0 تشکر 615444

لباس و پوشش در هر تمدن رابطه‏ی مستقیمی با معنا و تعریف انسان در آن تمدن دارد. حال باید دید انسان در تمدن جدید غربی كه اساساً مادی است چه می‏تواند باشد؟ بیش از چهار قرن است كه در اروپا خدا از صحنه زندگی غایب شده و در كلیسا عزلت گزیده است. چهار قرن اخیر غرب، تاریخ نفی ارزشهای معنوی و متعالی است و تمدن غرب، جلوه یك زندگی است كه در آن معنویت و قدس اصالت ندارد و انسان دیگر حامل «روح الهی» و خلیفه خدا در زمین نمی‏تواند باشد. در این تمدن، انسان هیچ فرق بنیادی و وجودی با حیوان ندارد و البته كه هر حیوانی ویژگی‏های مخصوص به خود را دارد.به دنبال رنسانس، سبك تازه‏ای در ادبیات و هنر اروپا به وجود آمد كه در آن انسان اصل و محور همه چیز بود، انسانی اصولاً مادی و دنیوی، و این انسان‏گرایی یا مذهب اصالت بشر (اومانیسم) پایه و مایه انسان غربی امروزی است. این انسان باید از همه غرایز طبیعی و جسمانی خود حداكثر استفاده را بكند و چرا نكند؟ این انسان آزاد است و اگر زندگی اجتماعی برای او محدودیتی ایجاد نكند، هیچ حقیقتی در عالم نمی‏تواند آزادی بی حد و حصر او را محدود نماید. این انسان جز تن چیز دیگری نیست و این «تن» یكی از مهمترین آبشخورهای لذت اوست. این است كه غریزه جنسی در چنین جامعه‏ای بیداد می‏كند و زن كالایی می‏شود كه ارزش آن به اندازه لذت‏بخشی آن است. و اگر زن در این تمدن و در این جامعه «تن» خود را به نمایش نگذارد، برای او چه باقی می‏ماند. همه موجودیت و هستی او در این است كه او را ببینند و با نگاه خریداری ارزیابی كنند. اگر دكارت گفته بود: «من می‏اندیشم، پس هستم» زن در جامعه امروز غرب و همه جوامع غربزده، ناچار باید بگوید: «مرا نگاه می‏كنند، پس هستم!» زن فقط «جسم» است و مرد در برابر آن «چشم». زن شئی است كه مرد دائماً او را در دو كفه ترازوی چشمان خود می‏سنجد و ارزیابی می‏كند. پیداست كه لباس در این جا، وسیله‏ای برای پوشش تن نیست، بلكه برای آرایش آن است. در این تمدن؛ لباس باید تنگ باشد تا همچون لعاب نازكی، جسم را بپوشاند و خصوصیات جسمانی را محو نسازد، و باید كوتاه باشد تا هرچه بیشتر تن او را نپوشاند. در این تمدن، لباس نه خانه تن كه «پوست دوم» انسان است. انسان غربی لباس به تن می‏كند تا با آن بعضی اندام خود را «قالب» و بعضی دیگر را «قاب» بگیرد. آنچه مدل لباس را تعیین می‏كند، روانشناسی جنسی است و در حقیقت مبتكران مدهای تازه، همواره در كار تنظیم نسبت میان برهنگی و پوشیدگی هستند، تا بتوانند حداكثر جلوه و جاذبه را در این جنس و حداكثر اشتیاق را در جنس دیگر ایجاد نمایند.

پنج شنبه 6/4/1392 - 12:31 - 0 تشکر 615445

این میل به نمایاندن تن است كه ورزش «زیبایی اندام» را ایجاد می‏كند. اسطوره‏های این تمدن- كه غالباً بازیگران سینما، ورزشكاران، رقاصه‏ها، خواننده‏ها و... هستند- موهای بلند و بازوهای كلفت دارند و برای به وجد آوردن بیننده از هیچ اقدامی، حتی تغییر پیاپی جنسیت! فروگذار نمی‏كنند.مسئله به همین جا ختم نمی‏شود؛ همان بینش مادی و دنیوی غربی، یك نظام اقتصادی متناسب با خود نیز ایجاد كرده است و این همان «سرمایه‏داری» است كه نظام  اقتصادی جهان خالی از معنویت را تشكیل می‏دهد. این نظام مبتنی بر «تكاثر» و افزون‏طلبی، از همه قوا و امكانات جهان و همه نیروها و غرایز انسان استفاده می‏كند تا بازار تولید و مصرف را داغ‏تر كند. در این‏جا نه زن، كه انسان، مظلوم‏ترین قربانی انسان‏مداری و سرمایه‏داری غرب و در عین حال، زیاده‏خواهی و هواهای نفسانی انسان، برّنده‏ترین سلاح دست سرمایه‏داری است. فاجعه با غفلت از هویت معنوی انسان آغاز شد و عشق نیز كه آكنده از راز و رمز بود، جای خود را به «سكس» داد و «سكس» در خدمت اقتصاد قرار گرفت و زاینده هزار صنعت تولید و گرداننده هزار بازار مصرف شد. در این عالم، دیگر هنر ترجمان عالم «معنی» نیست. هنر آیینه دنیای صورت است. اكنون در غرب، برهنگی و عریانی به جای زیبایی نشسته و سكس جای عشق را گرفته و ابتذال و تحریك جنسی نام هنر یافته است. اگر زندگی زن بسته به آن است كه او را نگاه كنند، مرد نیز برای آن زنده است كه زن را نگاه كند و از «نگاه» تا «گناه» راهی نیست كه «نگاه» در حقیقت همان «گناه» است. زن غربی و غربزده، نه تنها باید لباسی بپوشد كه بدن‏نما و بدن‏پرداز باشد، بلكه باید دائماً لباس خود را به بهانه مُد عوض كند، تا بازار مدسازان و پارچه‏فروشان و صنایع نساجی و خیاطان داغ بماند.البته زمینه‏های تاریخی و علمی و فلسفی نیز در غرب مساعدت كرد تا آن شد كه شد، مثلاً  شاید اگر قدّیسانی از قبیل سنت‏‏ژروم، به نام دین تبلیغ نمی‏كردند كه: «با تبر بكارت درخت زناشویی را فرو اندازید» امروز در مغرب زمین به نام بی‏دینی «درخت زناشویی را با تبر زناكاری فرو نمی‏انداختند»به هر صورت گسترش فساد و فحشا یكی از شیوه‏های استعمارگران در برخورد با دیگر جوامع است. اسپنسر فیلسوف معروف انگلیسی می‏گوید: «اخلاق و آداب و زبان و تمدن خودتان را به اقوام و مستملكات خود بیاموزید و آنان را به حال خودشان واگذارید كه همیشه از آن شما خواهند بود»

پنج شنبه 6/4/1392 - 12:31 - 0 تشکر 615446

به همین جهت و در راستای افشای این جریان منحط، امام خمینی(ره) فرمودند: «ما از حصر اقتصادی نمی‏ترسیم. ما از دخالت نظامی نمی‏ترسیم، آن چیزی كه ما را می‏ترساند وابستگی فرهنگی است» استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ نشأت می‏گیرد و ساده‏اندیشی است كه گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد دیگر یا یكی از آنها امكان‏پذیر است. بی‏جهت نیست كه هدف اصلی استعمارگران كه در رأس تمام اهداف آنان است، هجوم به فرهنگ جوامع زیر سلطه است. همچنین ایشان در طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی(7/8/58) فرمودند: «رأس همه اصلاحات، اصلاح فرهنگ و نجات جوان‏های ما از این وابستگی به غرب است[...] ما الان در همه چیز یك نوع وابستگی داریم كه از همه بالاتر وابستگی افكار است این وابستگی سرمنشأ همه وابستگی‏هاست كه ما داریم. اگر ما وابستگی فرهنگ داشته باشیم، دنبالش وابستگی اقتصادی هم هست، وابستگی اجتماعی و سیاسی هم هست، همه اینها هست.» و نیز فرمودند: «اگر فرهنگ جامعه‏ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می‏كند و بالأخره در آن مستهلك می‏شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می‏دهد. استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگی آن نشأت می‏گیرد.»


منابع:


1-     كتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی» تألیف غلامعلی حداد عادل


2-     «صحیفه نور» مجموعه سخنان گهربار امام خمینی(ره)

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی