انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 526)
دوشنبه 3/4/1392 - 19:39 -0 تشکر 614584
مشاهیر مازندران(ابوالعباس قصاب آملی)

ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالکریم قصاب آملیمعروف به شیخ ابوالعباس قصاب آملیعارف و صوفی نامدار ایرانی قرن چهارم قمری بود. وی مرید محمد بن عبدالله طبری و او مرید ابو محمد جریری و او مرید جنید بود. ابوالعباس معاصر با عضدالدوله دیلمی (۳۷۲ -۳۳۸ ق) بود. او از مشایخ صوفیهٔ آمل و طبرستان بود و علم بالای لدنی داشت. شیخ اشراق وی را از حکما شمرده و او را در کنار بایزید بسطامی و حلّاج و خرقانی ، از ادامه دهندگان حکمت خسروانی دانسته است.  عطار نیشابوری از او با القابی چون قطب اصحاب، شیخ عالم، نقیب مشایخ، پیر و سلطان عهد یاد می­ کند.وی از طایفه جوان آمل بوده است و پدرش قصاب بود.

آنجا که خدای بود، روح بود و بس
"قصاب آملی"

دوشنبه 3/4/1392 - 19:39 - 0 تشکر 614585

ورود به طریقت


شیخ ابوالعباس قصاب چگونگی ورودش به طریقت را خواست خداوند و توفیق وعنایت او می داند درنفحات الانس جامی آمده است که شیخ ابو سعید ابو الخیر گفته است : شخصی به نزدیک شیخ ابوالعباس در آمد واز وی طلب کرامات کرد. او گفت: نمی بینی که آن نه از کرامات است پسر قصابی بود از پدر قصابی آموخته ، چیزی به او نمودند او را بربودند وبه بغداد تاختند پیش شبلی و از بغداد به مکه از آن جا به مدینه ، از مدینه به بیت المقدس ودر بیت المقدس خضر را به او نمودند ودر دل خضر افکند تا وی را از آن خراباتها می آیند واز ظلمت ها بیزار می شوند وتوبه می کنند ،نعمت ها فدا می کنند واز اطراف عالم ،سوختگان می آیند واز ما اورا می جویند

دوشنبه 3/4/1392 - 19:40 - 0 تشکر 614586

جایگاه او در تصوف از زبان عارفان


شیخ عطار گوید: او در آفات عیوب نفس دیدن اعجوبه بود و در ریاضت و کرامت و فراست و معرفت شأنی عظیم داشت، او را عامل مملکت گفته اند و پیرو سلطان عهد بود و شیخ میهنه را گفت: که اشارت و عبارت نصیب تست. نقل است که شیخ ابوسعید را گفت اگر ترا پرسند که خدایتعالی شناسی مگو که شناسم که آن شرک است، ولیکن چنین گوی که: عرفناالله ذاته بفضله. یعنی خدای تعالی ما را آشناء ذات خود گرداناد بفضل خویش. و گفت پیران آئینه تواند، چنان بینی ایشان را که توئی. و گفت طاعت و معصیت من در دو چیز بسته اند، چون بخورم مایه همه معصیت در خود بیابم و چون دست باز کنم، اصل همه طاعت در خود بیابم. و گفت جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق. و گفت: دنیا گنده است و گنده تر از آن دنیا، دلی که خدای تعالی آن دل به عشق دنیا مبتلا گردانیده است. همه گفته است: بنده اویم به مسلمانی، مولای محمدم به شریعت داری، نشستم بر درویشی، دعوی ام نیستی، هر که چنین دارد گو بیار. جوامردا، مصطفی داعی شریعت است، و من داعی حقیقت.


تبریزی می گوید : اواز بزرگان اهل حقیقت و مشایخ طریقت ودر میان این طبقه به کرامات وخوارق عادت معرف بود وشیخ ابو سعید هم در فنون طریقت به او منسوب است


جامی درباره ی او می گوید: اوصاحب کرامات عظیم و فراست و هم چنین قبله وغوث زمان خویش بود


عطار نیشابوری در تذکرة الاولیاء آورده است : اودر آفات عیوب نفس دیدن اعجوبه ای بود ودر ریاضت وکرامت و فراست نشانی عظیم داشت

دوشنبه 3/4/1392 - 19:40 - 0 تشکر 614587

معاصران او


ابو سعید ابوالخیر ،او از شاگردان قصاب بود وازاو خرقه تبرک شده است. اواز نخستین کسانی است که قصاب پیوند روحی خاصی با ایشان یافت. ابوسعید برای دیدار ابوالعباس قصاب آملی، میهنه را به قصد آمل ترك گفت. "ابوالعباس قصاب" سومین شیخی است كه در زندگی روحانی ابوسعید سهم بزرگی داشته است تا آنجا كه ابو سعید او را شیخ مطلق می‌خواند.


ابوسعید به روایتی یك سال در آمل در خانقاه ابوالعباس قصاب بود و خرقه گونه‌ای (اصطلاحی نزد عرفا كه اگر كسی به درجه‌ای معلوم برسد یك عبا مشهور به خرقه بر تن او می‌كنند) نیز از او دریافت كرد و به اشارت وی به میهنه بازگشت.


شیخ ابوالحسن خرقانی،وی نیز از شاگردان ابوالعباس بوده ومدتی در خانقاه او به سر برده است . خرقانی عارف بزرگ قرن چهارم واوایل قرن پنجم می باشد.


خواجه عبدالله انصاری، این عارف بزرگ از جمله مشتاقان دیدار ابوالعباس بود که موفق به دیدن او شد


ابوعبدالله داستانی، از اقران خرقانی وبوسعید و شاگرد ابوالعباس قصاب آملی بوده است.


اودر بسطام اقامت داشت ودر همین شهر در گذشته است

دوشنبه 3/4/1392 - 19:40 - 0 تشکر 614588

استادان ومشایخ قصاب


قصاب آملی مرید محمد بن عبدالله الطبری بوده است .


تحصیلات او


او فردی امی و از علوم ظاهری بی بهره بود . با وجود این در فراست فوق العا ده بود ؛


غوامض مسایل هر فنی را که سؤال می کردند به آسانی پاسخ می داد واصول دین ودقائق توحید را از وی سؤال می کردند


یکی از ائمه علمای طبرستان میگفت: از نعمتهای الهی که ما را بدان مخصوص فرمود وجود ابوالعباس است تا هر چیز از اصول دین و دقایق توحید بر ما مشکل شود از او درخواهیم و او حل کند.

دوشنبه 3/4/1392 - 19:41 - 0 تشکر 614589

سفرهای قصاب


آن گونه که در نفحات الا نس آمده است ظاهرا ً ابتدا به بغداد رفته وشبلی را ملاقات کرده است وآن جا به مکه ،از مکه به مدینه و از آن جا به بیت المقدس رفته است


برخی از اقوال مشهور او


- جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق .


- دنیا گنده است وگنده از دنیا دلی است که به عشق دنیا گرفتار آمده است.


- آن جا که خدای بود روح بود بس.

دوشنبه 3/4/1392 - 19:41 - 0 تشکر 614590

سخنانی از وی


به نقل از «پیران خراسان» تألیف دکتر جواد نوربخش: • جای جوانمردان: اهل بهشت به بهشت فرود آیند و اهل دوزخ به دوزخ، پس جای جوانمردان کجابود؟ که او را جای نبود نه در دنیا و نه در آخرت. (تذکرة الاولیاء عطّار)

 • آنجا که خدای بود، روح بود و بس. (تذکرة الاولیاء عطّار)

 • جوانمردان راحت خلق اند نه وحشت خلق، که ایشان را صحبت با خدای بود از خلق و از خدای به خلق نگرند. (تذکرة الاولیاء عطّار)

 • ابلیس کشته خداوند است. جوانمردی نبود کشته خداوند خویش را سنگ انداختن. (تذکرة الاولیاء عطّار)

 • دینا گنده است و گنده تر از دنیا دلی است که خدای تعالی آن دل را به عشق دنیا مبتلا گردانیده است. (تذکرة الاولیاء عطّار)

 • دعوت صد و بیست و اند هزار پیامبر - علهیم السلام - همه حق است لیکن صفت خلق است. چون حقیقت نشان کند، نه حق ماند و نه باطل. (تذکرة الاولیاء عطّار)

 • پیران آینه ی تواند، چنان بینی ایشان را که تویی. (تذکرة الاولیاء عطّار)

 • هر کسی را بایستی است و ابوالعباس را بایست آن است که او را هرگز بایست نبود. (اسرارالتوحید)

 • قل هو الله احد - گفت: قل شغل است و هو اشارت است و الله عبارت است و معنی توحید از اشارت و عبارت منزّه است. (اسرار التوحید)

دوشنبه 3/4/1392 - 19:41 - 0 تشکر 614591

داستانی کوتاه


در کشف المحجوب آمده است که گویند کودکی افسار اشتری را می کشید که باری گران بر پشت آن بود . در حال رفتن در بازار آمل که زمین پر از گل ولای بود ، شتر لغزید وبر زمین افتاد وپایش شکست ؛ مردم جمع شدند تا بار از پشت شتر بردارند . کودک سخت گریه می کرد و دست به دعا بلند کرده بود.در این حال قصاب آملی از آن جا می گذشت پرسید که چه شده است؟ ما وقع را بازگو کردند.


او جلو رفت زمام شتر را گرفت و رو به آسمان دعا کرد و گفت : خدایا پای شتر را درست کن ! اگر نمی خواستی درست کنی چرا دل من را با گریه این کودک سوزاندی ؟ در حال شتر بر خاست وبا صحت کامل به راه خود ادامه داد

دوشنبه 3/4/1392 - 19:42 - 0 تشکر 614592

در کلام بزرگان صوفیه و عرفا


به نقل از «پیران خراسان» تألیف دکتر جواد نوربخش :


ابوسعید هیچ کس را شیخ مطلق نخواندی الا شیخ ابوالعباس قصاب را و پیر ابوالفضل را پیر خواندی چه او پیر صحبت وی بود. (اسرار التوحید)


بزرگان عرفا می گفتند که: در عصر ما سه پیر را زیارت باید کرد. شیخ ابوالعباس به آمل و شیخ احمد نصر را به نیشابور و شیخ ابوعلی سیاه را به مرو. (نامه دانشوران، ج ۵)


ﺷﻴﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺣﺪاد دﻫﺮوی ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻛﻪ درﻣﻜّﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻮد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل،

 رﻧﺞ ﺳﻔﺮ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﻮار ﻣﻲﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻴﺦ ، در آﻣﻞ، ﺑﺮﺳﺪ.

دوشنبه 3/4/1392 - 19:42 - 0 تشکر 614593

وفات


در نامه دانشوران جلد ۵ آمده است: تا اوایل قرن پنجم می زیست. نقل است که چون اجل وی در رسید، یکی از مریدانش به بالینش حاضر بود، گفت: یا شیخ چگونه خود را بینی و چگونه خواهی رفت؟ گفت: ای فرزند این چنین که می بینی. این بگفت و روح از بدنش مفارقت نمود.

دوشنبه 3/4/1392 - 19:42 - 0 تشکر 614594

آرامگاه


از مبهمات پیرامون قصاب آملی جای قرار گاه خانقاه و آرامگاه او است. برآنند که محتملاً آرامگاه آن در سوته­ کلای آمل و جایی است که اکنون به امام­زاده عباس معروف است قرار دارد. و ملجا و ملاذ مردم متدین آمل و ارادتمندان صاحب این مقام است و شماری از پژوهندگان متأخر و معاصر مزار این عارف بزرگ مرتبه را در این مکان صاحب تعظیم دانند. و دیگر آرامگاه منتسب به او مقبره جوانمرد قصاب در نزدیکی شهر ری است و وصف آن به جوانمرد قصاب از آن روست که ابوالعباس از طایفه «جوان» شهر آمل بوده و ظاهراً به همین مناسبت است که وی به ابوالعباس قصاب جوانمرد یا جوان آملی معروف شده است. قصه جوانمرد قصاب برای مردم این محل معروف می­ باشد و مقبره او زیارتگاه است.وجود آرامگاه­های دیگر به نام جوانمرد قصاب، از جمله در «سرخس» خراسان چنان که عبدالرزاق سمرقندی یاد کرده است نیز وجود دارد.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی