انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 93)
چهارشنبه 22/3/1392 - 9:49 -0 تشکر 610799
شباهت امام حسین(ع) و قرآن کریم

شباهت امام حسین(ع) و قرآن کریم

وجود مقدس امام حسین(ع) در تمامی صفات و خصایص و معجزات مانند قرآن کریم است.

از این رو به مواردی از آن اشاره می کنیم:

۱_قرآن سید الکلام است(۱)،امام حسین(ع) سید الشهدا است.(۲)

۲_قرآن مجید شافع است کسی را که تلاوت کند او را مداومت بر قرائتش داشته باشد، امام حسین(ع) هم شافع است و شفاعت می کند کسی را که او را زیارت کرده است و بر او گریه کرده است.

۳_ همانطوری که قرآن کریم « هدی للناس الی الاسلام و بینات عن الهدی و الفرقان»(۳) است، وجود امام حسین(ع) هم هدی للناس است به سوی ایمان و بینات من الهدی و الفرقان است  بین اهل حق و باطل است در روز شهادتش هست.

۴_ اگر قرآن عظیم است و «القرآن العظیم»(۴) است، امام حسین(ع) نیز سوابق عظیمی دارد یعنی «عظیم السوابق»(۵) است.

۵_قرآن مجید کتاب مبین است(۶)، امام حسین(ع) هم امام مبین است.

۶_قرآن همیشه تازه است کهنه نمی شود. با گذشت زمان کهنه نمی شود و بتکرارکردن آن خسته کننده نیست و هر قدر بخوانی و تکرار کنی خستگی نمی آورد. مانند مشک عطر است که هر قدر تکرارش کنی عطرش و صنوعش زیاد می شود، وجود امام حسین(ع) هم این چنین است.

۷_ قرآن معجزه است با اسلوب خودش وبا معانیش تماماً معجزه است، امام حسین(ع) هم معجزه است با سر مقدس و بدن مبارکش تماماً.

۸_اگر در صحیفه ی سجادیه درباره قرآن مجید می خوانیم« و میزان القسط» ، امام حسین(ع) می فرماید«امرت بالقسط».(۷)

۹_اگر قرآن موعظه ی پرودگار است، «موعظة من ربکم»(۸)، امام حسین(ع) در عاشورا فرمود: عجله کنید تا شما را به حق موعظه کنم«لا تعجلوا حتی اعظکم بالحق».(۹)

۱۰_اگر قرآن مردم را به رشد هدایت می کند« یهدی الی الرشد»(۱۰)، امام حسین(ع) نیز می فرماید : من شما را به دو را رشاد دعوت می کنم«ادعوکم الی سبیل الرشاد».(۱۱)

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

چهارشنبه 22/3/1392 - 9:52 - 0 تشکر 610802

۱۱_ قرآن مجید قرائتش و گوش دادن و استماع آن عبادت است و نظر کردن به او عبادت است،امام حسین(ع) همچنین است. مرثیه ی آن حضرت و گوش دادن به مرثیه امام حسین(ع) عبادت است و در مجلس عزایش نشستن عبادت است و غم وغصه خوردن و محزون شدن برای مصیبت امام(ع) عبادت است.۱۲_قرآن مجید عدد سوره هایش ۱۱۴ تا است ، در وجود امام حسین(ع) هم ۱۱۴ تا زخم شمشیر بوده است.۱۳_ اگر قرآن یقین و حقی است« وانه لحق الیقین»(۱۲) ،در زیارت امام حسین(ع) نیز می خوانیم: آنقدر صادقانه و خالصانه عبادت کردی که به درجه ی یقین رسیدی «حتی اتاک الیقین».(۱۳)۱۴_اگر قرآن مقام شفاعت دارد« نعم الشفیع القرآن»(۱۴)، امام حسین(ع) نیز مقام شفاعت دارد« و ارزقنی شفاعة الحسین».(۱۵) ۱۵_ اگر در دعای چهل و دوم صحیفه سجادیه درباره قرآن می خوانیم که پرچم نجات است، «علم نجاة»، در زیارت امام حسین(ع) نیز می خوانیم او نیز پرچم هدایت است«انه رایه الهدی».(۱۶)۱۶_اگر قرآن شفادهنده است « و ننزل من القرآن ما هو شفاء»، خاک تربت امام حسین(ع) نیز شفاست«طین قبر الحسین شفاء»(۱۷). قرآن مجید شفاء و رحمه للمؤمنین است، امام حسین(ع) شفاءالصدور است و تربت پاکش برای جمیع مرضها شفا است و رحمه للمؤمنین است. اکثر سعادت اهل بهشت به وسیله تربت و به برکت وجود امام حسین(ع) است.۱۷_ اگر قرآن منار حکمت است(۱۸). امام حسین(ع) نیز باب حکمت الهی است«السلام علیک یا باب حکمة رب العالمین».(۱۹)۱۸_اگر قرآن امر به معروف و نهی از منکر می کند«فاقر آن آمر و زاجر»(۲۰) امام حسین (ع) نیز فرمود: هدف من از رفتن به کربلا امر به معروف و نهی از منکر است« ارید أن آمر بالمعروف و انهی عن المنکر».(۲۱)۱۹_ اگر قرآن نور است«نوراً مبینا»(۲۲)، امام حسین(ع) نیز نور است«کنت نورا فی الاصلاب الشامخه».(۲۳)

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

چهارشنبه 22/3/1392 - 9:54 - 0 تشکر 610805۲۰_اگر قرآن برای تاریخ و همه مردم است« لم یجعل القرآن لزمان دون زمان و لاللناس دون الناس»(۲۴)، درباره امام حسین(ع) نیز می خوانیم که آثار کربلا از تاریخ محو نخواهد شد.«لا یدرس أثره و لا یمحی اسمه».(۲۵)۲۱_اگر قرآن کتاب مبارکی است«کتاب انزلناه الیک مبارک»(۲۶)، شهادت امام حسین(ع) نیز برای اسلام سبب برکت و رشد آن است«اللهم فبارک لی فی قتله».(۲۷)۲۲_ اگر در قرآن هیچ انحرافی نیست، غیر ذی عوج(۲۸)درباره امام حسین(ع) نیز می خوانیم: لحظه ای از حق به باطل گرایش پیدا نکرد.«لم تمل من حق الی الباطل».(۲۹)۲۳_ اگر قرآن، کریم است« انه لقرآن کریم»(۳۰)، امام حسین(ع) نیز دارای اخلاق کریم است«و کریم الخلائق».(۳۱)۲۴_اگرقرآن ریسمان محکم است«ان هذا القرآن ... العروة الوثقی»(۳۲)، امام حسین نیز کشتی نجات و ریسمان محکم است.«ان الحسین سفینةالنجاةو العروة الوثقی».(۳۳)۲۵_ اگر قرآن بنیه  دلیل آشکار است« جائکم بینة من ربکم»(۳۴)، امام حسین(ع) نیز اینگونه است« اشهد انک علی بینه من ربک».(۳۵)۲۶_اگر قرآن را باید آرام و با تأنی تلاوت کرد« و رتل القرآن ترتیلا»(۳۶)، زیارت قبر امام حسین(ع) را نیز باید با گام های آهسته نجات داد«وامش بمشی العبید الذلیل».(۳۷)۲۷_ اگر تلاوت قرآن باید با حزن باشد«فاقروه بالحزن»(۳۸)، زیارت امام حسین(ع) نیز باید با حزن باشد«و زره و انت کئیب شعث».(۳۹)آری، حسین(ع) قرآن ناطق و سیمایی از کلام الهی است.(۴۰)۲۸_ قرآن مجید را ولید ملعون گشود وقتی که این آیه آمد« واستفتحوا و خاب کل جبار عنید» (۴۱)غضبناک شد قرآن را پیش چشمش گذاشت و آن را هدف تیر قرار داد و منعون گفت:تهدونی بجبار عنید                                 فها اناذاک جبار عنیداذا ما جئت ربک یوم حشر                         فقل یارب مزقنی الولیدولید به وسیله تیر قرآن مجید را پاره پاره کرد. امام حسین(ع) هم روز عاشورا قوم کفار را هر چه موعظه کرد و خطبه خواند ثمری نبخشید و امام(ع) را مانند حلقه وار کرده و چهار طائفه شدند و امام(ع) را هدف خودشان قرار دادند . یک عده با شمشیر و یک عده با تیر انداختن و یک عده با سنگ انداختن امام(ع) را احاطه کردند و شهید کردند.۲۹_القرآن مجید فیه السطر و الکلمات و الحروف، در قرآن مجید سطرها و حروفی وکلماتی وجود دارد ، در وجود امام حسین(ع) هم سطرهائی از ضرب سیوف و شمشیرها و کلماتی از طعن الرماح و نوک نیزها وجود داشت.(۴۲)

پی نوشت ها:۱_(مجمع البیان، ج۲، ص۳۶۱)۲_(کامل الزیارات)۳_(سوره بقره،آیه ۱۸۵)۴_(سوره حجر،آیه ۸۷)۵_(بحارالانوار، ج۹۸،ص۲۳۹)۶_(سوره یوسف،آیه ۱)۷_(جامع الاحادیث شیعه، ج۱۲، ص۴۸۱)۸_(سوره یونس،آیه۵۷)۹_(لواعج الاشجان،ص۲۶)۱۰_(سوره جن،آیه ۱)۱۱_( لواعج الاشجان،ص۱۲۸)۱۲_(سوره الحاقه،آیه ۵۱)۱۳_(نهج الفصاحه، جمله ۶۶۲)۱۴_( نهج الفصاحه، جمله ۶۶۲)۱۵_(زیارت عاشورا)۱۶_(کامل الزیارات، ص۷۰)۱۷_(سن لا یحضر،ج۲،ص۴۴۶)۱۸_(الحیاة،ج۲،ص۱۴۰)۱۹_(مفاتیح الجنان)۲۰_(نهج البلاغه،خطبه ۱۸۲)۲۱_(مقتل خوارزمی،ج۱،ص۱۸۸)۲۲_(سوره نساء،آیه ۱۷۴)۲۳_(کامل الزیارات، ص۲۰۰)۲۴_(سفینه البحار،ج۲،ص۴۱۳)۲۵_(مقتل مقرم)۲۶_(سوره ص، آیه ۲۹)۲۷_(مقتل خوارزمی)۲۸_(سوره زمر،آیه۲۸)۲۹_(فروع کافی،ج۴،ص۵۶۱)۳۰_( فروع کافی،ج۴،ص۵۶۱)۳۱_(نفس المهموم،۷۲)۳۲_(سوره فصلت، آیه ۴۱)۳۳_(لهوف،ص۵۴)۳۴_(بحار،ج۹۲،ص۳۱)۳۵_(پرتوی از عظمت حسین(ع)،ص۶)۳۶_(سوره انعام،آیه ۱۵۷)۳۷_(فروع کافی،ج۴،ص۵۶۵)۳۸_(سوره تنزیل، آیه ۴)۳۹_(کامل الزیارات)۴۰_(وسائل،ج۴،ص۸۵۷)۴۱_(سوره ابراهیم، آیه ۱۵)۴۲_(ار کتاب معارف الحسینه)
منبع: عقیق

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی