ورزش و تندرستی (بازدید: 480)
دوشنبه 30/11/1391 - 10:50 -0 تشکر 590493
قوانین و مقررات ورزش پاورلیفتینگ

منبع:http://varzesh.tarlog.com/category/2/page/2/ نوشته: محمد تازه عصاره

1-صورت ورزشکار باید به سمت جلوی سکو باشد. میله روی شانه ها با دست ها و انگشتان گرفته می شود قسمت بالایی میله نباید بیش از ضخامت آن (حداکثر ۲۹ میلی متر) از لبه بیرونی شانه ها پایین تر گذاشته شود. دست ها روی میله می تواند در هر جا گذاشته شده و یا با سطوح داخلی آستین ها در تماس باشند.

۲- پس از بلند کردن میله از روی پایه ها، ورزشکار باید به سمت عقب جهت رسیدن به حالت شروع، حرکت نماید (ممکن است به وی در بلند کردن میله از روی پایه ها توسط مراقبان کمک شود

۳-پس از دریافت دستور، ورزشکار باید شروع به نشستن کند تا حدی که سطح فوقانی پاها در ناحیه مفصل ران،پایین تر از سطح بالایی زانوها برود. ورزشکار فقط یک بار می تواند برای نشستن تلاش کند. زمانی فرض می شود که ورزشکار حرکتش را شروع کرده است که زانوهای وی از حالت قفل شده خارج شده باشد. میله ممکن است بر روی شانه های ورزشکار در طول اجرای حرکت اسکوات نسبت به مکان اولیه استقرار آن بر روی شانه ها در شروع حرکت، به اندازه ضخامت / قطر میله به سمت پایین حرکت نماید.
۴-پس از نشستن، ورزشکار باید به حالت شروع بازگشت نماید.دو بار تلاش برای بلند شدن در وضعیت نشسته یا هر گونه حرکت پایین رونده مجاز نمی باشد. زمانی که ورزشکار بی حرکت شد (وضعیت صحیح پایان حرکت) سر داور دستور سر جا گذاشتن میله را صادر می کند.
۵-علامت سرجا گذاشتن میله شامل یک حرکت به سمت عقب بازو و فرمان قابل شنیدن رک۱ به معنی پایه می باشد.آنگاه ورزشکار باید به سمت جلو حرکت کرده میله را روی پایه ها قرار دهد.به خاطر رعایت موارد ایمنی ،ورزشکار ممکن است خواهان استفاده از کمک مراقبان در باز گرداندن میله روی پایه ها شود و در خلال تمامی این مراحل ورزشکار باید به همراه میله هالتر باشد.
۶-در همه حال نباید بیش از ۵ نفر و کمتر از ۲ نفر مراقب در سکوی مسابقه حاضر باشند.داوران می توانند در هر موقع درباره تعداد مراقبان مورد نیاز در صحنه تصمیم بگیرند.(۲و۳و۴و۵ نفر)
موارد خطا در حرکت اسکوات :
۱-عدم رعایت دستورات سر داور در شروع و پایان حرکت.
۲-دو بار تلاش برای بلند شدن یا هر گونه حرکت پایین رونده در طول بلند شدن.
۳-نداشتن وضعیت راست بدنی با زانوان صاف در شروع و پایان حرکت.
۴-قدم گذاشتن به سمت جلو یا عقب.حرکات جانبی کف پاها و جنبش یا حرکت پاها بین سینه و پاشنه مجاز است. ۵-کوتاهی در مقدار نشستن کافی.به طوری که سطح فوقانی پاها در ناحیه مفصل ران از روی زانوها پایینتر برود.
۶-هر گونه حرکت میله هالتر بیش از قطر یا ضخامت آن بر روی پشت و پایین تر از وضعیت اولیه استقرار میله در خلال اجرای حرکت.
۷-تماس مراقبان با میله یا ورزشکار در بین دستورات سر داور به منظور آسان تر نمودن حرکت.
۸-تماس آرنج ها یا بازوها به پاها.تماس مختصر مجاز است،چنانچه هیچ گونه کمکی به ورزشکار نکرده باشد.
۹-سقوط یا انداختن وزنه در پایان حرکت.
۱۰-کوتاهی در رعایت هر گونه موارد بیان شده قانونی در اجرای حرکت اسکوات.دوشنبه 30/11/1391 - 10:51 - 0 تشکر 590494

۲- پرس سینه :


http://www.powerlifting-ipf.com/fileadmin/data/pictures/benchpress/open/2002/meszaros295bWR.jpg

۱- نیمکت در روی سکوی مسابقه طوری قرار داده شود که سر آن به سمت جلو باشد، یا زاویه ۴۵ درجه داشته باشد.
۲- ورزشکار باید به پشت خود طوری دراز بکشد که سر، شانه ها و باسن وی با سطح نیمکت در تماس باشند. پاهای ورزشکار باید به طور کامل و بی کم و کاست در تماس با سطح سکوی مسابقه یا بلوک باشند (تاحدی که شکل کفش اجازه دهد).میله به وسیله چهار انگشت از یک طرف و انگشت شست از طرف دیگر گرفته می شود.این وضعیت بدنی باید در طول حرکت حفظ شود.
۳- به منظور قرار گرفتن مناسب پاها بر روی سکو ممکن است از وزنه های مسطح یا بلوک هایی که بیش از ۳۰ سانتی متر ارتفاع نداشته باشند، جهت افزودن ارتفاع سطح سکو استفاده به عمل آید.در تمامی مسابقات بین المللی بلوک هایی به ارتفاع ۵،۱۰،۲۰،۳۰ سانتی متر برای قرار دادن پاها روی آنها، باید پیش بینی شود.
۴- حداقل ۲ و حداکثر ۳ نفر مراقب باید در صحنه مسابقات حاضر باشند.ورزشکار ممکن است جهت به حرکت در آوردن وزنه از روی پایه ها از مراقبان درخواست کمک نماید.کمک دریافتی از طرف مراقبان فقط در حد بلند کردن وزنه در امتداد بازوان می باشد.
۵- فاصله دست ها از یکدیگر حداکثر ۸۱ سانتی متر می باشد که این فاصله، ما بین انگشتان نشان محاسبه می شود.(هر دو انگشت، موقعی که حداکثر فاصله گرفته می شود باید در تماس با علایم حک شده بر روی میله شده باشد)اگر به دلایل آسیب دیدگی مزمن یا اشکالات آناتومیکی،ورزشکار نتواند میله را به طور برابر بگیرد،آنگاه باید قبل از هر نوبت این مورد را به داوران اطلاع بدهد تا در صورت لزوم میله مطابق با مشکل وی علامت گذاری یا اندازه گرفته شود.استفاده از شیوه گرفتن میله به صورت وارونه توسط دست ها ممنوع است.
۶- پس از بلند کردن میله (با کمک یا بدون کمک مراقبان) ورزشکار با آرنج های قفل شده باید منتظر دستور سر داور باقی بماند.دستور خیلی زود به ورزشکاری که بی حرکت بوده و میله را صحیح گرفته است داده می شود.به منظور رعایت موارد ایمنی اگر یک ورزشکار پس از ۵ ثانیه به وضعیت صحیح شروع حرکت نرسیده باشد، دستور سر جا گذاشتن میله توأم با حرکت به سمت عقب بازوان داده می شود.سپس سر داور دلیل عدم صدور دستور شروع را اعلام خواهد کرد.
۷- علامت شروع حرکت شامل حرکت پایین رونده بازوی سر داور همراه با فرمان قابل شنیدن کلمه استارت یا شروع می باشد.
۸-پس از دریافت دستور استارت، ورزشکار باید میله را تا سینه پایین بیاورد و (به منظور رعایت قانون حداکثر نقطه فرود میله قاعده استخوان جناغ سینه می باشد) بی حرکت نگه دارد سپس سر داور دستور قابل شنیدن پرس را صادر می کند.آنگاه ورزشکار باید میله را به سمت بالا در راستای بازوان بدون ناهماهنگی بیش از حد و خیلی زیاد در باز شدن بازوها، به نقطه شروع برگرداند زمانیکه میله در این وضعیت بی حرکت نگه داشته شد، دستور قابل شنیدن رک همراه با حرکت به سمت عقب بازوی سر داور داده می شود.
۹-اگر ورزشکار به طور آناتومیکی نتواند بازوهایش را به طور کامل باز کند،آنگاه باید یک گواهی از سوی کمیته پزشکی ارائه نماید.حداکثر زاویه ۱۵ درجه برای بازوها مورد قبول است

دوشنبه 30/11/1391 - 10:51 - 0 تشکر 590496

.
قوانین شرکت ورزشکاران معلول در مسابقات تک حرکت پرس سینه :
مسابقات تک حرکت پرس سینه باید بدون هیچ تقسیم بندی خاصی برای ورزشکاران معلول اعم از نابینا،کم بینا و معلول حرکتی سازمان دهی شود.آنها ممکن است برای رفتن روی میز پرس احتیاج به کمک داشته باشند.کمک به معنای،کمک مربی یا با استفاده از عصا،چوب های زیر بغل و یا ویلچر، است.قوانین مسابقات برای همه افراد به صورت مساوی می باشد.
برای ورزشکارانی که از ناحیه پا قطع عضو هستند یک عضو مصنوعی مشابه عضو طبیعی وی در نظر گرفته می شود.
ورزشکار باید بدون عضو مصنوعی وزن کشی کرده و مقدار اضافه شده طبق جدول مربوط به ورزشکاران معلول به وزنشان افزوده می شود.به بند ۵ در وزن کشی مراجعه شود.
برای ورزشکاران معلولی که نیاز به بریس پا یا وسیله ای شبیه به آن برای راه رفتن دارند آن وسیله به عنوان عضوی از اعضای طبیعی بدن وی در نظر گرفته شده و باید با آنها وزن کشی شود.
موارد خطا در حرکت پرس سینه :
۱- عدم اطاعت از دستورات سر داور در خلال شروع و پایان حرکت.
۲- بلند شدن سر،شانه ها و باسن از سطح نیمکت یا پاها از زمین یا بلوک ها و حرکات جانبی دست ها روی میله.
۳- پرش دادن میله از روی سینه به وسیله حرکت پرتابی قفسه سینه و فرو بردن میله در عضلات سینه پس از بی حرکت نگه داشتن آن طوری که به آسانتر شدن حرکت کمک کند.
۴- هر گونه امتداد یافتن نا متوازن، خیلی زیاد و مشخص بازوها در طول حرکت.
۵- حرکت پایین رونده کل میله در خلال پرس کردن به طرف بالا.
۶- ناتوانی در پرس کردن وزنه تا صاف شدن کامل بازوها و اتمام حرکت به طور هماهنگ.
۷- تماس میله یا ورزشکار با مراقبان در بین دستورات سر داور به منظور آسانتر کردن حرکت
۸- تماس پاهای ورزشکار با نیمکت یا پایه های آن.
۹- هر گونه تماس عمدی بین میله و مراقبان در طول انجام حرکت.
۱۰- کوتاهی در رعایت هر کدام از موارد بیان شده در زمینه اجرای حرکت.

دوشنبه 30/11/1391 - 10:52 - 0 تشکر 590497

جرای حرکت.

۳- دد لیفت :


http://s2.picofile.com/file/7268869565/Stiff_Leg_Deadlift.jpg


۱- ورزشکار باید روبروی سکو را بنگرد و میله باید به طور افقی در جلوی پاهایش باشد.به طور دلخواه با هر دو دست آن را گرفته و بلند می کند تا اینکه راست بایستد.
۲- در پایان حرکت زانوها باید قفل شده و در یک وضعیت راست بوده و شانه ها متمایل به عقب باشد.
۳- علامت سر داور شامل حرکت پایین رونده بازو توأم با فرمان قابل شنیدن پایین(داون) می باشد. تا زمانیکه میله بدون حرکت نگه داشته شود و ورزشکار به طور واضح در حالت پایان حرکت باشد، دستور پایین داده نمی شود.
۴-هر گونه بلند کردن وزنه یا هر گونه سعی و تلاش آگاهانه و عمدی در صحنه مسابقه برای بلند کردن وزنه به معنای انجام یک نوبت تلقی می شود.زمانی که حرکت شروع شد، هیچ گونه حرکت پایین رونده ای مجاز نمی باشد تا اینکه ورزشکار به حالت راست با زانوهای قفل شده برسد.در پایان حرکت زمانیکه شانه ها متمایل به عقب می شوند، اگر میله اندکی متمایل به پایین بیاید، نباید به عنوان دلیلی برای رأی خطا تلقی شود.
موارد خطا در حرکت لیفت :
۱- حرکت پایین رونده میله قبل از رسیدن به وضعیت نهایی.
۲- ناتوانی در راست ایستادن با شانه های متمایل به عقب.
۳- راست نبودن زانوها در پایان حرکت.
۴- مورد حمایت قرار دادن میله به وسیله قرار دادن آن روی پاها در طول حرکت.اگر میله روی رانها کشیده شود طوریکه مورد حمایت آنها واقع نشود، موجب دریافت رأی خطا نمی گردد.در تمامی مواردی که داور در تصمیمات خود دچار شک و تردید می شود، باید به نفع ورزشکار رأی بدهد.
۵- قدم گذاشتن به سمت جلو، عقب اگرچه حرکات جانبی پاها و جنبش و حرکت پاها بین پاشنه و سینه کف پاها مجاز است.
۶- پایین آوردن میله قبل از دستور سر داور.
۷- پایین آوردن میله بدون داشتن کنترل بر روی آن با هر دو دست مانند رها کردن میله از کف دست ها.
۸- کوتاهی در رعایت هر کدام از موارد توصیف شده مربوط به اجرای حرکت.


دوشنبه 30/11/1391 - 10:53 - 0 تشکر 590498

۴-وزنکشی :

وزنکشی مسابقات ۲ساعت قبل از شروع مسابقه ی هر دسته وزنی انجام می شود.تمام ورزشکاران آن دسته وزنی به همراه حداقل ۲ و حداکثر ۳ داور هنگام وزنکشی باید حاضر باشند، وزنکشی چند دسته ممکن است همزمان در یک ساعت انجام شود.
وزنکشی باید در محلی با درهای بسته انجام شود، تنها ورزشکار، مربی یا سرپرست او و داوران وزنکشی باید در آنجا حضور داشته باشند.
به دلیل رعایت بهداشت، ورزشکاران باید هنگام وزنکشی جوراب بپوشند.
ورزشکاران معلول می توانند در مسابقات تک حرکت پرس سینه شرکت کنند آنان هنگام وزنکشی باید بدون اندام مصنوعی حاضر شده و مقدارهای اضافه شده باید بر اساس جدول مربوط به وزنکشی اینگونه ورزشکاران باید به وزن بدنشان افزوده شود.
معلولیت از ناحیه زیر قوزک پا= ۵۴/۱ وزن بدن
معلولیت از ناحیه زیر زانو = ۳۶/۱ وزن بدن
معلولیت از ناحیه بالای زانو =۱۸/۱ وزن بدن
قطع عضو کامل پا = ۹/۱ وزن بدن
برای ورزشکاران دارای اختلالات حرکتی در پاها که از بریس یا وسایل مشابه برای راه رفتن استفاده می کنند، این وسایل به عنوان بخشی از وزن بدنشان تلقی شده و باید با آن ابزارها وزنکشی شوند.
هر ورزشکاری تنها یک بار حق وزنکشی دارد، تنها ورزشکارانی که وزنشان سنگین تر و یا سبک تر از دسته وزنی باشد اجازه وزنکشی دوباره دارند.آن هم تنها در محدوده ۵،۱ ساعت مهلت وزنکشی در غیر این صورت داوران او را از انجام مسابقه در آن دسته وزنی محروم خواهند کرد.
ورزشکار می تواند در یک گروه وزنی پایین تر و یا بالاتر از دسته وزنی ثبت نامی خود شرکت نماید.در صورتی که ورزشکار به سر وزن نرسد از شرکت در آن دسته حذف شده ولی می تواند در گروه وزنی بالاتر وزنکشی نماید به شرطی که قبلا دو نفر از آن تیم در آن گروه وزنی ثبت نام نکرده باشند.اگر ورزشکاری خواهان تغییر گروه وزنی که قبلا در آن ثبت نام کرده بوده باشد باید ۱۰ دقیقه قبل از شروع وزنکشی این موضوع را به سر داور آن گروه وزنی گزارش دهد.
مثال الف)ورزشکار ۱ می خواهد به جای دسته ۹۰ کیلو در دسته ۵،۸۲ شرکت نماید، او باید ۱۰ دقیقه قبل از شروع وزنکشی دسته ۵،۸۲ خود را به سر داور آن دسته معرفی نماید.
مثال ب)ورزشکار ۱ می خواهد از دسته ۹۰ به دسته ۱۰۰ کیلو جا به جا شود، وی باید ۱۰ دقیقه قبل از شروع وزنکشی دسته ۹۰ تصمیم خود را به سر داور آن دسته اعلام نماید که در وزنکشی یک دسته بالاتر شرکت می کند.سپس باید ۱۰ دقیقه قبل از شروع وزنکشی دسته ۱۰۰ کیلو حضور خود را به سر داور آن دسته اعلام نماید.
ادعای اشتباه بودن لیست نهایی اسامی، قابل پذیرش نیست.
به منظور تقسیم بندی هایی که برای ورزشکاران صورت می گیرد (گروه آ- ب- ث) باید علاوه بر نام ورزشکار، دسته وزنی که وی می خواهد در آن شرکت کند نیز در کنگره مسابقات اعلام گردد.
ورزشکاری که دسته ی وزنی خود را تغییر می دهد اگر آن وزن به ۳ گروه (آ- ب- ث) تقسیم شده باشد باید در گروه ث و اگر به ۲ گروه (آ- ب) تقسیم شده باشند باید در گروه ب قرار گیرد.
هر ورزشکار باید ارتفاع پایه های اسکوات، پرس و همچنین ارتفاع بلوک هایی که در پرس در زیر پا استفاده خواهد کرد قبل از مسابقه اعلام نماید.
برگه ی ارتفاع باید به وسیله ورزشکار یا مربی او تأیید و امضا گردد (این موضوع به نفع خود آنهاست).
کپی این مدارک باید به هیئت ژوری،گوینده، مدیر صحنه یا کنترل کننده مسابقات تحویل داده شود.
کمیته فنی با همکاری و کمک برگزار کننده مسابقه افراد زیر را تعیین خواهد نمود :
۱- گوینده : ترجیحا یک داور بین المللی که بتواند به زبان انگلیسی و زبان کشور میزبان صحبت نماید.
۲- دبیر فنی : یک داور بین المللی ترجیحا از کشور میزبان که توانایی صحبت و نوشتن به زبان انگلیسی و کشور میزبان را داشته باشد.
۳- وقت نگهدار : ترجیحا یک داور صلاحیت دار
۴- مسئولین نظم و ترتیب مسابقه
۵- منشی ها ( ثبت کننده ها )
۶- صفحه گذاران و مراقبان : با کفش و لباس متحدالشکل ورزشی.
۷- کنترل فنی : ترجیحا یک داور صلاحیت دار بین المللی.
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی