• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن نصف جهان > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
نصف جهان (بازدید: 4026)
شنبه 28/11/1391 - 19:3 -0 تشکر 590152
بازارهای اصفهان

سلام سلام سلام

آیا شما با اسم بازارهای سنتی اصفهان و وجه تسمیه آنها آشنا هستین؟
من در جستجوی اینترنتی امروز به مطلبی که براتون میذارم برخورد کردم
دوست دارم شما اگر عکسی ، نظری و یا حرفی در مورد هر کدوم از این بازارها دارید برامون به اشتراک بذارید .
با تشکر
******************************************************************

بازار اصفهان

یکی از قدیمیترین و بزرگترین بازارهای خاورمیانه می‌باشد . ژان شاردن فرانسوی از «بازار قیصریه و بازار بزرگ اصفهان با سردر عالی و تزئینات آجرهای چینی ( کاشی‌کاری ) و سکوهای وسیع ( از ) سنگ یشم و سماق که ( بر آن‌ها ) جواهرفروشان و زرگران انواع و اقسام زیورآلات و جواهرآلات و سکه‌های کمیاب را به فروش می‌رساندند» ، یاد کرده است . امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع و سپس به بازار عریان منتهی می‌شود این بازار را به مناسبت مجاورت با گنبد نظام الملک و مسجد جامع ، بازار نظامیه یا نظام الملکی نیز گفته‌اند و تا نیم قرن پیش رشته‌های طولانی و متعددی این بازار را به بازارهای دروازه طوقچی و بازار غاز و میدان وصل می کرده است. از انشعابات دیگر آن ، بازار ریسمان و مدرسه کاسه گران است . مجموعه آثار تاریخی دیگری مانند مدرسه ملا عبدالله ، مسجد جارچی باشی، مدرسه صدر ، مدرسه نیماورد و کاروان سراهایی از عهد صفویه و قاجاریه مانند کاروان سرای مخلص، گلشن و تیمچه ملک و بسیاری کاروان سراها و تیمچه‌های دیگر و حمام‌هایی از عصر صفویه بر اهمیت تاریخی مجموعه معماری بازار بزرگ اصفهان که از سر در قیصریه تا سر در مسجد اصفهان امتداد دارد افزوده است .

بازار قیصریه

شرح این بازار و انشعابات آن در سر در قیصریه تشریح گردید.

بازار گلشن یات جارچى

این بازار از چهارسوى قلندرها تا محل دروازه اشرف امتداد دارد و از ساختمان هاى عصر صفوى است.
اماكن قدیمه‏ ایكه در این بازار واقع شده مسجد ملك على بیك جارچى باشى از عهد شاه عباس كبیر (1019 ه.ق) و مدرسه ملا عبدالله (1022 ه.ق) می باشد. سراهاى: جارچى باشى، بزرگ، گلشن، فخر، دو تیمچه كه همه تجارتى هستند در این بازار واقع شده ‏اند.

بازار دروازه اشرف

این بازار از دروازه اشرف شروع تا چهارسو شاه و مدرسه ملا عبدالله امتداد دارد و از احداثات عصر صفویه است. مدرسه جده بزرگ( 1058ه.ق) و مدرسه ملا عبدالله از بناهاى شاه عباس كبیردراین بازار واقع است،چهارسوى شاه ازبناهاى شاه عباس است.

بازار لواف ها و آهنگران

این دو بازار در دو طرف خیابان حافظ كه از میدان شاه منشعب می شود قرار دارند. در شرق بازار آهنگرها كوچه ایست بنام بیگدلیها و سرائى بزرگ و حمامى و محل دیگرى هم به همین نام معروف است.
خاندان بیگدلیها مربوط بسلسله شاملو از طوایف قزلباش بوده ‏اند و آن بیگدلى صاحب تذكره معروف این خاندان است.
مدرسه خواجه ملك در شمال شیخ لطف الله و مشرق بازار لوافان و آهنگران واقع بوده است.

بازار كفشدوزها

این بازار در مسجد شیخ لطف الله بدر مسجد شاه امتداد دارد از جانب جنوب و غرب میدان نقش جهان و طرفین كاخ عالى قاپو دنباله چهار بازار اطراف میدان نقش جهان پیوسته بوده و اكنون جز ادارات شهربانى و دخانیات است.

بازار رنگرزها

این بازار كه از بناهاى شاه عباس كبیر است از بازارتر كشدوزها به بازار دارالشفاء منتهى می شود و اكنون هم دائر است.

بازار چهارسو نقاشى

بازار بزرگى بوده كه قسمتى از آن باقى مانده و اكنون در جنوب خیابان شاه عباس واقع است مدرسه مریم بیگم و چهارسو نقاشى در این بازار واقع بوده ‏اند.

بازار مقصود بیك (چهارسو مقصود)

این بازار از جنوب شرقى میدان نقش جهان تا بازار حسن آباد امتداد دارد. امامزاده احمد، مسجد ساروتقى، در این بازار در نزدیكى حسن آباد واقع شده ‏اند نیز تكیه گلبنده ‏ها در نزدیك امامزاده احمد قرار دارد.

بازار غاز

این بازار از آخر گلبهار شروع و به محله جوباره اتصال داشت و از طرف دیگر بواسطه بازار خروجى بزازها بیازار بزرگ متصل می شد و كنون در بین خیابان هاى رضا پهلوى و كمال اسماعیل قرار دارد.

بازار ریسمان

این بازار از انشعابات بازار عربان و به میدان هاتف متصل و مدرسه كاسه گران در آن بازار (ریسمان) واقع است.

بازار نجف آبادی ها

این بازار از منشعبات بازار عربان قدیم بوده است و سراهائى كه در این بازار قرار دارند: خانى واردستانى می باشد. از این بازار كوچه‏ اى منشعب می شود كه به2 مناره گنبد سلطان بخت آغاملكه آل مظفر می رسددروسط راه حمام كوچكى است ازآثار شیخ بهائى.

بازار نیم آورد

از بازار تالار بازارى منشعب می شود به نام بازار نیم آورد و به خیابان جدید متصل می گردد مدرسه تاریخى نیم آورد كه از بناهاى عهد شاه سلطان صفوى است در این بازار واقع و نیز مساجد: خیاط ها، مسجد نو، مسجد ذوالفقار، مسجد شیشه واقع در جنب باغ قلندرها كه كتیبه آن به خط محمد رضا امامى و تاریخ آن (1100 ه.ق) قمرى است در این بازار قرار دارند.

بازار تفنگ سازها

این بازار از احداثات عصر شاه عباس بزرگ است كه در سراى مخلص به بازار سماور سازها مى ‏پیوندد و بازار انشعابى آن چنانكه گفته شده بازار چخماق سازها است كه هر دو بازار زمانى بنام شمشیرگرها موسوم بوده ‏اند.

بازار كلاهدوزها

این بازار به در قیصریه منتهى می شود و مقابل بازار قنادها واقع گردیده است.

بازار مقابل بازار عربان

این بازار بازارى است مقابل بازار عربان از جانب جنوب خیابان جدید محمد رضا شاه از جنب هارونیه تا محل معروف به پادرخت سوخته یا درخت سوخته، این قسمت نیز از بازارهاى قدیمى اصفهان و از منشعبات آن بازار هارونیه است. كه نامسجد على ادامه دارد و در قدیم این بازار , بازار بوریابافها می نامیدند و سرائى هم هنوز بنام سراى بوریاباف ها باقى است. انشعاب دیگر بازار عربان بازارچه آقا می باشد. سراهاى واقع در این بازار سراى آقا و سراى پادرخت سوخته است. یكى از درهاى هارونیه از بناهاى دورمیش خان شاملو(918 ه.ق( در این بازارچه می باشد قسمتى از كاشیكارى سر در آن مورد دستبرد و خرابى قرار گرفته است باغچه عباسى كه در حدود سال (1000ه.ق)محل اقامت شاه عباس كبیر بوده در جانب غرب این بازار واقع و در مقابل هارونیه می باشد.
از سراهاى معروف این بازار است: سراى سفید، میراسماعیل، مردادركشها، مروارید فروش ها میرزا كوچك، سراى تالار، سراى حاج كریم سه سراى اخیر تجارتى است سراى خوانساری ها تیمچه قزوینی ها.

بازار زرگرها

بازارى است كه از چهارسوى كرباس فروش ها ببازار قهوه كاشی ها منتهى می شود در وسط آن چهارسوئى است و بدارالشفاء منشعب می شود. چنانكه گفته شده مسجد كوچك دارالشفا در این بازار انشعابى قرار دارد.

بازار قنادها

در عهد صفویه این بازار مخصوص قلمزن ها و قندیل سازان بوده و در دوران قاجارسیه تبدیل به بازار قنادی ها شده است.

بازار شاهى (بازارچه بلند)

این بازار یا بازارچه در خیابان چهارباغ و در عصر صفوى بكوى شاهزادگان متصل می شده و آن را به نام شاهزادگان می نمامیدند. باقى مانده این بازار نفیس انبار دخانیات است از مدرسه چهارباغ و سراى فتحیه مهمان سراى كنونى شاه عباس و باغ هشت بهشت درهائى به این بازار باز می شده است و این بازار در تاریخ حاضر تعمیر شده و مركز فروش كارهاى دستى اصفهان می باشد و به همت متصدى قابلى از صورت اندراس بیرون آمده است و وضع كنونى نمودار گذشته دوران زیبائى این بازار است.

بازار علیقلى آقا

این بازار در محله بید آباد واقع و داراى چهارسوئى زیبا می باشد كه در دوران شاه سلطان بوسیله علیقلى آقا درباریان احداث گردیده است و در این بازار مسجد حمامى نیز قرار دارد.

بازار مجلسى

بازارى است كه از نزدیكى مقبره مجلسى امتداد دارد و مسجد جامع و مقبره مجلسى در نزدیكى این بازار قرار گرفته است.

بازار جماله كله

این بازار از حدود نیم آورد به طرف مسجد جامع محمد جعفر آباده‏اى امتداد دارد و مسجد مزبور در این بازار است.

بازارچه در دشت

این بازارچه در محله دشت واقع گردیده و خود در حكم بازار بزرگى است.

بازارچه بید آباد

این بازارچه در حدود مسجد سید واقع و داراى طاقهاى ضربى و گنبد و چهارسو نیز می باشد و مقدارى از آن در اثر وقوع در خیابان جدید خراب شده است. در این بازارچه مسجد و مدرسه هم قرار دارد.

بازارچه حمام قاضى

این بازارچه در محله در دشت نزدیك فلكعه شهشهان قرار دارد و مسجد كوچك حاجى یونس از خواجگان شاه عباس ثانى كه در (1073ه.ق) بنا شده در این بازارچه می باشد.

بازارچه خان

این بازارچه در محله دروازه نو واقع در مسجد كوچك سلیمان بیك از كارگزاران شاه عباس ثانى كه در (1072 ه.ق) احداث گردیده در آن قرار دارد.

بازارچه آقا

همانطور كه گفته شده از انشعابات بازار عربان و یكى از درهاى هارون ولایت در این بازارچه باز می شود.

بازار هارونیه

این بازار از بازارى كه در مقابل بازار عربان از جانب جنوب خیابان جدید محمد رضا شاه از جنب هارونیه می گذرد منشعب می گردد و تا مسجد على ادامه دارد.

بازار بوریابافت ها

این بازار همان بازار هارونیه است كه به مناسبت بودن كاروانسرائى به نام بوریاباف ها در آن محل كه آنجا را بازار بوریابافها گفته‏ اند و هنوز هم آن سرا وجود دارد وجه تسمیه آن به این نام اشتغال عده ‏اى در آن كاروانسرا به بوریا باقى بوده است.

بازارچه چهارسوق شیرازیان

این بازار در محله چهارسوق شیرازیان قرار دارد و بازار بزرگى است .

بازار میدان میر

این بازار در محله میدان میر واقع و منشعب از بازار عربان است.

بازار حبیب الله خان .

بازار خیار

این بازار با بازاری كه به نام بازار ریسمان معروف است منطبق می گردد، چه سرائى كه در بازار ریسمان بنام سراى بازار خیار نامیده می شود در همان بازارى است كه ریسمان نامیده مى ‏شود و مدرسه كاسه گران در همین بازار كه نام هاى مختلفى دارد قرار گرفته است.

بازارچه حاجیه خانم

بازارچه حسن آباد

بازار سار و تقى

این بازار كه بقیه بازار ساروتقى اعتمادالدوله شاه عباس ثانى است میان بازار مقصود بیك و بازارچه حسن آباد و در نزدیكى امزاده احمد قرار داد قسمتى از طاق بازار خراب و قسمتى برفراز سر در مسجد ساروتقى و منزلش باقى مانده كه جالب است. مسجد ساروتقى و منزل او در این بازار واقع بوده است.

بازار مرغ

این بازار روبروى مسجد جامع در خیابان هاتف واقع و شاید به اعتبار اینكه در آنجا روزى مرغ میفروخته ‏اند باین نام خوانده شده است.

بازار بزرگ اصفهان

این بازار از میدان شاه شروع و به بازار طوقچى ختم می شود و در این بازار عمده سرای ها و نیمچه ها و مساجد و مدارس اصفهان واقع گردیده است.

بازارچه حاج محمد جعفرآباده‏اى

این بازارچه در دنباله بازار نیم آورد و در محله جماله كله واقع است. مسجد حاج محمد جعفرآباده یا و تیمچه حوابیگم در این بازارچه قرار گرفته است.

بازار منشى

این بازار از بناهاى میرزا رضى منشى الممالك است كه آثار زیادى چون قصر منشى و حمام منشى و مسجد منشى او بجامانده است.

بازار نجارها

این بازار ظاهراً جزء بازارها متصل ببازار قیصریه است.

بازار گندم فروشان

این بازار از انشعابات میدان كهنه اصفهان است.

بازارچه اسماعیل كوسه

این بازارچه در محله باغات واقع و مناره كله كه در زمان امیرتیمور از كله مردم اصفهان ساخته شده بود در این بازارچه قرار داشته است.

اللهم عجل لولیک الفرج
شنبه 28/11/1391 - 19:28 - 0 تشکر 590164

سلاماوووووووووووه چه قدر بازارای اصفهان اسم دارن. مثلا ما کلا میگیم بازارای میدون امام. دیگه حالا هر قسمتی رو با یه اسم جدا نمشناختم.


ممنونم خانوم صاحبدل.

شنبه 28/11/1391 - 23:38 - 0 تشکر 590229

sobhan127 گفته است :
[quote=sobhan127;657359;590164]سلام


اوووووووووووه چه قدر بازارای اصفهان اسم دارن. مثلا ما کلا میگیم بازارای میدون امام. دیگه حالا هر قسمتی رو با یه اسم جدا نمشناختم.


ممنونم خانوم صاحبدل.

قابلی نداشت
البته من خودم اسم تعدادی از بازارها رو بلد بودم ولی نه تا این حد
ان شاء اللـه به زودی این بازارها رو با عکس و نشانی بیشتر معرفی خواهم کرد

اللهم عجل لولیک الفرج
يکشنبه 29/11/1391 - 23:44 - 0 تشکر 590390

سلام
خیلی باحال بود واسم اطلاعاتم افزوده شد مخصوصا که تقریبا بیشترش و دیدم

 

  به طواف كعبه رفتم ،به حرم رهم ندادند          كه برون درچه كردي، كه درون خانه‌آئي

 

                                    

دوشنبه 30/11/1391 - 10:51 - 0 تشکر 590495

سلام بر شما 

حالا کدوم یک از این بازارها بهتره برای خرید؟

جهت اطلاع بقیه هموطنان عرض کردم 

ممنون 

خدا در همین نزدیکی است
دوشنبه 30/11/1391 - 11:12 - 0 تشکر 590518

heaven_h گفته است :
[quote=heaven_h;612899;590495]سلام بر شما 
حالا کدوم یک از این بازارها بهتره برای خرید؟

جهت اطلاع بقیه هموطنان عرض کردم 

ممنون سلام تشکر
به نظر من

بازار بزرگ اصفهان

این بازار از میدان شاه شروع و به بازار طوقچى ختم می شود و در این بازار عمده سرای ها و نیمچه ها و مساجد و مدارس اصفهان واقع گردیده است.


که مجموعه ای کلی از اجناس و اغلام به فروش میرسه.

اللهم عجل لولیک الفرج
دوشنبه 30/11/1391 - 14:15 - 0 تشکر 590569

البته نمیشه مغازه های خ مجلسی را جزء بازار بزرگ دونست بازار بزرگ از میدان امام تا میدان قیام یا همون سبزه میدان گذشتست .
در کل بازار بزرگ بیشتر مغازه هاش عمده فروش هستند که البته خورده فروشی هم میشه درش پیدا کرد و نسبت به جاهای دیگر اصفهان قیمتاش مناسبتره ولی خوب از تنوع جنس کمی برخورداره.

 

  به طواف كعبه رفتم ،به حرم رهم ندادند          كه برون درچه كردي، كه درون خانه‌آئي

 

                                    

سه شنبه 1/12/1391 - 15:48 - 0 تشکر 590813

خانم صاحبدل ممنونم از مطلبتون


بهتره جلوی جاهایی که نوشتین میدان شاه داخل پرانتز می نوشتین میدان امام که دوستان


غیر اصفهانی مون بفهمند اسم قدیمی میدان چی بوده و اسم فعلی آن چیه


تشکر

سه شنبه 1/12/1391 - 15:52 - 0 تشکر 590817

irana22 گفته است :
[quote=irana22;488467;590813]

خانم صاحبدل ممنونم از مطلبتون


بهتره جلوی جاهایی که نوشتین میدان شاه داخل پرانتز می نوشتین میدان امام که دوستان


غیر اصفهانی مون بفهمند اسم قدیمی میدان چی بوده و اسم فعلی آن چیه


تشکر


سلام
بله درست می فرمایید
منتهاش من متن و از منبع مورد ذکر شده بدون ویرایش اینجا قرار دادم
تصمیم داشتم هرکدام از بازارها رو با عکس مناسب بیشتر توضیح بدهم که هنوز فرصت نکردم .

اللهم عجل لولیک الفرج
سه شنبه 1/12/1391 - 16:32 - 0 تشکر 590830

بله من متوجه شدم که شما متن رو از منبعی بدون ویرایش نوشتین ولی من اینو برای این


گفتم که اگه دوستی اتفاقی و گذرا سر به این انجمن زد و این تاپیک رو خوند بدونه اسم میدان چیه


ممنونم از شما

چهارشنبه 2/12/1391 - 12:49 - 0 تشکر 590948

صاحبدل گفته است :

قابلی نداشت
البته من خودم اسم تعدادی از بازارها رو بلد بودم ولی نه تا این حد
ان شاء اللـه به زودی این بازارها رو با عکس و نشانی بیشتر معرفی خواهم کرد
sobhan127 گفته است :
[quote=صاحبدل;78644;590229][quote=sobhan127;657359;590164]سلام


اوووووووووووه چه قدر بازارای اصفهان اسم دارن. مثلا ما کلا میگیم بازارای میدون امام. دیگه حالا هر قسمتی رو با یه اسم جدا نمشناختم.


ممنونم خانوم صاحبدل.

سلام
پس پیشاپیش تشکر.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی