تعلیم و تربیت (بازدید: 387)
چهارشنبه 11/11/1391 - 21:24 -0 تشکر 586500
درس خوان کردن کودک

به نام خدا و سلام

مربیان آموزشی معتقدند که با «بخوان ،بخوان بچه درسخوان نمی شود».

البته نقش فعال والدین در ایجاد روش های صحیح مطالعه فرزندان و هدایت تحصیلی آنان بسیار موثربوده ویادگیری را برای دانش آموزان بسیار دلپذیر می سازد.

از آنجا که کودکان از نظر زندگی تحصیلی نیز به والدین وابسته اند ، توجه والدین حس اعتماد به نفس را درفرزندان تقویت می نماید.

قابل ذکر است که پیچیدگی امر آموزش ممكن است ناشی از بی اطلاعی از برنامه آموزش و نداشتن وقت ، انرژی ،برنامه و یا خواسته های متفاوت هریك از فرزندان باشد.

مطلب از پایگاه آموزشی وحدت

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

پنج شنبه 12/11/1391 - 12:16 - 0 تشکر 586652

به نام خدا و سلام


والدین،فرزندان خود را بهتر از دیگران می شناسند و این تجربه نوعی تخصص است و سهیم كردن معلمان و مشاوران در این شناسایی، موجب بهره رسانی متقابل به کودکان می شود .

 کودکان همواره به راهنمایی والدین نیاز مندند. بنابراین باید به‌جای قضاوت نظارت نمود.از آنجا که موفقیت تحصیلی
دانش آموزان، بستگی به عملكرد ذهنی و درونی آنها دارد، پس باید برای فرزندان زمینه گفتگوی آموزشی، تربیتی واقعی ایجاد کرد.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

شنبه 14/11/1391 - 15:49 - 0 تشکر 587025

به نام خدا و سلام


به عنوان اولین قدم وبرای شناسایی نقاط ضعف و قوت کودک ،باید او را عادت داد که برنامه روزانه مدرسه اش را با تمام جزئیات تعریف كند.

همچنین باید راجع به هدف وبرنامه،نقش توجه و تمركز در مطالعه وچگونگی نگهداری اطلاعات در مغز به فرزندان توضیحاتی داد.

والدین هرگزنباید از كلمه كم هوش بودن، كم استعداد بودن، كم شانس بودن استفاده نمایند زیرا مایوس کردن، سمی کشنده برای آنهابه شمار می رود.

بایدهمواره تمرین هایی را كه کودک انجام می دهد کنترل نموده و کمک کرد تكالیف سنگین را به بخش های كوچك تری تقسیم نماید اما از انجام دادن تكالیف برای او جدا خودداری کرد

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

دوشنبه 16/11/1391 - 18:5 - 0 تشکر 587513

به نام خدا و سلام


هرگزنباید کودک را مجبور نمود ساعت ها بنشیند و مطالعه كند،


زیرا کودک احتیاج به استراحت دارد.


این استراحت می تواند به طریق برخاستن و قدم زدن، خواندن قطعات ادبی،حرکات کششی ، ورزش و ... باشد.


اما دیدن فیلم های طولانی ذهن کودک را خسته و مشغول می کند. اساسا تلویزیون نباید به مدت طولانی در منزل روشن باشد تا کودک مجبور به یافتن سرگرمی های فکری و جسمی دیگر باشد.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

چهارشنبه 18/11/1391 - 17:8 - 0 تشکر 587770

به نام خدا و سلام


افراد خانواده در فصل امتحانات،بایداز طرح نكات متفرقه مورد علاقه دانش آموزو بردن وی به میهمانی ها و از مشاجرات خانوادگی جدا خودداری كنند.

 همچنین با تكرار حساس بودن موضوع، موجب اضطراب در وی نشوند، زیرا هرگز تیر های زهرآگین« فردا تجدید می شوی!»و نظایر آن در شب امتحان سازنده نیست.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

جمعه 20/11/1391 - 22:22 - 0 تشکر 588374

به نام خدا و سلام


بدون تردید تشویق از مهم ترین عوامل موثر در یادگیری به شمار می آید.

امااستفاده نابجا از تشویق و تنبیه نه تنها نمی تواند در درازمدت موثر واقع شود، بلكه اثرات نامطلوبی را نیزممکن است به همراه داشته باشد.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

يکشنبه 22/11/1391 - 17:50 - 0 تشکر 588800

به نام خدا و سلام


ذهن انسان در زمان های کوتاه ومکرربسیار متمرکزتر از زمان های طولانی عمل می کند.

از آنجا که مغز انسان به منظورساخت پروتئین وتجدید نیروبه زمان نیازمند است،
این روش کارایی بسیاری دارد.

زمان استراحت به مغز فرصت جذب آموخته هارامی دهد
.در مقابل،درس خواندن برای مدت زمان طولانی نه تنها کسالت آور است، بلکه باعث خستگی، ایجاد استرس و گیج شدن می گردد، در نتیجه قدرت یادگیری کاهش می یابد.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

سه شنبه 24/11/1391 - 16:44 - 0 تشکر 589369

به نام خدا و سلام


در حالت استرس مغز اطلاعات جدید را جذب نمی کند. هیچ‌گاه نبایدکودک را وادار کرد در زمان‌هایی که خسته،عصبانی،شتاب زده است یا فکرش به چیزهای دیگری مشغول است درس بخواند.

زیرا در چنین حالتی مغز اطلاعات را دفع می‌کند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

سه شنبه 24/11/1391 - 16:44 - 0 تشکر 589370

به نام خدا و سلام

یادداشت نمودن اتفاقات روزانه توسط کودک یا صحبت وی با والدین راجع به مشکلاتش ،از پراکندگی ذهن او جلوگیری می کند.

هنگام شام فرصت خوبی برای این کاراست.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

پنج شنبه 26/11/1391 - 15:56 - 0 تشکر 589754

به نام خدا و سلام

همچنین بایدکودک را عادت داد درس ها را در همان روز مرور کند،زیرا مرور سریع در انتهای روزباعث ماندگاری بیشتردرمغزویادآوری آسانتر مطالب خواهدشد.

بهتر است کودک درکی کلی از درس داشته باشد تا بتواند به آسانی وارد جزئیات شود.خلاصه نویسی،حاشیه نویسی و خط کشی زیر نکات مهم،از روش های به خاطر نگه داشتن بهتر مطالب است.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

شنبه 28/11/1391 - 15:50 - 0 تشکر 590082

به نام خدا و سلام


برای مطالعه مفید، داشتن جایی مخصوص این کارنیز بسیارسودمند است. قرار گرفتن در محیطی بسته می تواند تا حد زیادی در حفظ تمرکز کودک موثر باشد.

از اطراف میز او هر چیزی که حواسش را پرت می کند باید برداشته وتمام وسایل مورد نیاز برای مطالعه او را روی میز قرار داد ٌتا هنگام مطالعه دائما مجبور نباشد از جای خود بلند شود.نور اتاق مطالعه باید کافی و تلفیقی از نور سفید و زرد باشد.

باید کنترل نمودکه همیشه درست پشت میز بنشیند،یعنی تمام مفاصل بدن کودک زاویه 90 درجه داشته باشند،هرگز هنگام درس خواندن لم ندهد،دستش را زیر سرش نگذارد، روی میز نخوابد وهمیشه صاف بنشیند. اگرکودک میز مطالعه شخصی هم ندارد، روی صندلی ونشسته درس بخواند چون بدن روی زمین زودتر خسته
می شود.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی