• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
ورزش و تندرستی (بازدید: 744)
يکشنبه 24/10/1391 - 9:8 -0 تشکر 583875
تاریخچه تربیت بدنی در چند کشور

اریخ تربیت بدنی در المان

ملت المان از حکومت ها ودوران فئودالیسم خاطرات بدی داشتند وهمچنین تحت تاثیر انقلاب فرانسه از نا اگاهی بیدار شده و به مبارزه بامحدودیت ها ی سیاسی واجتماعی برخواسته بودند در اوایل قرن نوزدهم از به هم پیوستن 300 حکومت محلی کوچک که دارای حاکم نشینان مستقلی بودند کشور المان را تشکیل دادند.این حکومت متحد شده به خاطر فرهنگ واحساس مشترک و بدلیل رعب ووحشت به وجود امده از ناپلئون که سراسر اروپا رافرا گرفته بود٬با یکدیگر به همکاری وتفاهم پرداختند وبرای جلوگیری از تسلط فرانسه واز هم گسیختگی با یکدیگر متحد شدند.همگام با مسائل ومشکلات سیاسی مختلفی که در کشور المان طی این سالها ی متمادی بوجود امد ٬تربیت بدنی و ورزش نیز دران سالها هماهنگ با جریانات سیاسی متحول شد...


زمانی به دلیل اهمیتی که جنبش های ازادی خواهانه به ورزش می دادند به عنوان وسیله ای با اهمیت برای پرورش جوانان المان تجلی میکرد وهنگامی که حکومت های مرکزی کمتر به موضوع ورزش وتربیت بدنی می پرداختند ٬اهمیت ان ازدست می رفت ودر جامعه به فراموشی سپرده می شد.

سانجام فردی به نام "فردریخ لودویک جان"که بانی وباعث اتحاد المان ٬قهرمان ازادی خواهی و مدافع مردم طبقه پایین و متوسط المان بود٬تربیت بدنی رانیز در این دوره بنیان گذاری کرد وبه این سبب مورد احترام و تجلیل مردم المان قرار گرفت.او به دلیل خدمات ارزنده اش در زمینه ی تربیت بدنی به عنوان پدر ورزش المان شناخته شد.

فرد دیگری که به ورزش وتربیت بدنی در اموزش وپرورش المان اهمیت داد و ورزش را به عنوان بخش مهمی ازبرنامه ی اموزشی مدارس قرار داد ٬"ادلف اسپیس"بود. کتابهای او که به نامهای سیستمهای ورزشی ودستور العملهای ورزش برای مدارس نوشته شده اند پایه واساس برنامه های اموزشی تربیت بدنی را در مدارس المان تشکیل دادند . از افراد دیگری که خدمات ارزنده ای به ورزش المان کردند و از خدمتگذاران نامدار ورزش المان محسوب می شوند می توان به افراد زیر اشاره کرد:

هوگو روتشتاین (ورزش سوئدی را رایج کرد)٬کوناردکوخ ٬اگوست هران وامیل تئودور شنکندورف(افرادی که ورزشهای پهلوانی را مورد توجه قرار دادند و مجدانه در ایجاد بازیها و مسابقات ورزشی کوشیدند)٬ کارل فیشر٬(که رهبری جنبش جوانان را بر عهده گرفت )٬ ریچارد شرمن (برنامه های راه پیمایی های طولانی جوانان را به راه انداخت).

دیدگاه جان در مورد تربیت بدنی و ورزش درالمان موجب توسعه و گسترش بینشی جدید وروشن و در بین مردم شد.او به زبانی توانا وکلامی رسا درباره ی اهمیت ورزش و ضرورت پرورش جسم در برابر پرورش روح و قوای عقلانی بیانات موثری ایراد کرده است. وی معتقداست که تمرینات ورزش برای ایجاد هماهنگی وتناسب میان دو بخش اصلی وجود انسان یعنی تن وروان ضروری است و همانگونه که به پرورش روح می پردازیم باید به پرورش جسم نیز توجه کنیم و بنابر این تمرینات ورزشی باید قسمت مهمی از برنامه های تعلیم وتربیت را تشکیل دهد.

ادلف اسپیس که قبلا به نام او اشاره شد یکی از نامهای مشهور در ورزش وتربیت بدنی در المان به شمار می اید .او در شمشیر بازی وژیمناشتیک مهارت داشت وبه عنوان پایه گذار ورزش در مدارس المان شناخته شده است.اسپیس بر خلاف جان که ورزش را یک وسیله برای رسیدن به اهداف سیاسی می دانست٬ عقیده داشت که ورزش تنها یک امر تربیتی ویکی از جنبه های زندگی روزمره ی جوانان در مدرسه است و به جنبش عمومی ونهضت مردمی ارتباطی ندارد . پیش از سال1806 تربیت بدنی در المان جزو برنامه ی مدارس نبود وتنها در چند مدرسه که به عنوان نمونه تاسیس شده بود تدریس می شد.وارد شدن تمرینات بدنی در برنامه ی ورزشی مدارس در سالهای 1809و1817 مورد بحث و توجه قرار گرفت ولی بروز جنگهای در این سالها مانع از پیاده شدن ان برنامه ها در مدارس شد.در سال 1842 عملا از طرف دولت فرمانی صادر شد که در ان توصیه شده بود که تمرینات بدنی به عنوان عاملی ضروری و با اهمیت در برنامه ی تعلیم وتربیت منظور شود. این امر مورد استقبال و حمایت مردم قرار گرفت و در نتیجه اموزش تربیت بدنی یکی از وظایف دولت به شمار امد و به دنبال ان طی فرمان دیگری در حمایت از اقدامات اساسی در جهت توسعه وگسترش ورزش درالمان اجازه ی تاسیس ورزشگاه در داخل وخارج مدارس برای پسران دبیرستانی ومدارس تربیت معلم داده شد.

مردم به مرور زمان به این اصل که مدرسه باید به همه ی نیازهای جسمی وروحی کودک توجه کامل داشته باشد وبرانها تاثیر مفید و سودمند بگذارد معتقد شدند.

در سال 1865 به همه ی دبیرستان های المان دستور داده شد که نسبت به ایجاد ورزشگاه مناسب اقدام کنند وچند سال بعد ساعات تدریس وتعلیم ورزش در دبیرستانها از دو ساعت به سه ساعت در هفته افزایش یافت.این مقررات چند سال بعد به کلاسهای پایین تر نیز تعلیم داده شد و در روزهایی که هم درس ورزش در برنامه ی روزانه وجود نداشت٬برنامه ی تمرین ونرمشهای کوتاه مدت٬ (ده دقیقه ای)ترتیب داده میشد و همین برنامه در مدارس دخترانه به عنوان یک ماده ی درسی اجباری شد به صورت یک ماده ی درسی اجباری شد وبه مرحله ی اجرا درامد.

 

يکشنبه 24/10/1391 - 9:9 - 0 تشکر 583876

تاریخ تربیت بدنی در سوئدکشور سوئد با اب و هوای سرد در زمستان ومعتدل در تابستان در شمال اروپا واقع شده است.مردم این کشور از نژاد ژرمن هستند و به زبان سوئدی صحبت میکنند .سوئد حدود 5/8میلیون نفر جمعیت داردو پایتخت ان شهر استکهلم است.ورزش وتربیت بدنی در سوئد نیز بعد از جنگهایی که ناپلئون در اروپا به راه انداخت همان مسیر ورزش درالمان را طی کرد .چون مردم تمایل زیادی به بازسازی و تقویت قوای نظامی در کشور نشان دادند٬یکی از مشاهیر معروف ورزش سوئد به نام لینگ مسئولیت تمرینات ورزشی و تربیت بدنی نیروهای نظامی را بر عهده گرفت و به تعلیم بدنی انان پرداخت .وی برنامه های ورزشی منظمی برای نظامیان تنظیم وان رابه صورت دستورالعملی صادر کرد.او علاوه بر مسئولیت ورزش نظامیان به مداوای افراد معلول و توانبخشی انها از طریق ورزش اشتغال داشت و با اختصاص محلی به این منظور به مداوای افرادی که نقص عضو داشتند و یا دارای مشکلات جسمانی بودند اهتمام ورزید.او در دانشگاه لند به تدریس واموزش ژیمناستیک ٬شمشیربازی واسب سواری اشتغال داشت و کتابی را به نام "مبانی علم ژیمناستیک"به رشته ی تحریر دراورد و نظراتش را در مورد تربیت بدنی و ورزش در ان بیان کرد.لینگ در مورد در مورد تربیت بدنی و ورزش معتقد بود که باید به حفظ تعادل در رشد همه ی عضلات و اندامها پرداخته و هماهنگی لازم در این مورد باید مراعات شود.یکی دیگر از رهبران معروف سوئد لیند فورس است. وی معتقد بود که ورزشهای مصنوعی نسبت به ورزش های طبیعی پیشرفت بیشتری کرده است و از ارزش اموزشی بالاتری برخوردار شده اند. او ورزش های مصنوعی را به سه دسته طبقه بندی کرده بود:الف)ورزشهای نظامی ب)ورزشهای قهرمانی ج)ورزشهای طبی. فورس دسته ی اول ورزش های مصنوعی را مخصوص نظامیان و اموزشهای انان میدانست ودر مورد دسته ی دوم یعنی ورزشهای قهرمانی که بیشتر با تعلیم وتربیت و برنامه های در اموزش وپرورش سوئد همراه بودند ٬ورزشهای پنجگانه یونان را که عبارتند بودند از دو٬ پرش٬ پرتابهای دیسک ونیزه وکشتی را توصیه میکرد . او ارزش های تعلیماتی بازیها وفعالیت های ورزشی را وابسته به میزان توانایی وامادگی معلم می دانست٬و همچنین از ارزش واهمیت بازی و مسابقه در پیشرفت شخصیت واتکا به نفس کودک غافل نبود .بعد از لینک وفورس ٬شخص دیگری به نام برانتینگ دنبال کار وفعالیت های انها را در زمینه ی توسعه و گسترش ورزش وبرنامه ریزی تربیت بدنی گرفت ودرتوسعه طب ورزشی در این کشور تلاش زیادی به عمل اورد .
يکشنبه 24/10/1391 - 9:10 - 0 تشکر 583877


تاریخ تربیت بدنی در انگلستانکشور انگلستان که شامل جزیره ی انگلیس وایرلند شمالی وتعدادی جزیره ی کوچک دیگراست در شمال غربی اروپا قرار دارد . حکومت این کشور مشروطه ی سلطنتی و جمعیت ان حدود 55میلیون نفراست. انگلستان نیز همانند دیگر کشور های اروپایی پس از جنگ جهانی اول با مشکلات بیکاری جوانان مواجه بود و به هدر رفتن نیروی عظیم انسانی سبب شده بود که حاکمان این کشور به دنبال یافتن راه حلی برای این مشکلات اجتماعی به تکاپو وتلاش بپردازند . به همین منظور اقدام به تاسیس سازمانی به نام "انجمن ملی میدان های بازی "کردند تا به این وسیله با توسعه گسترش امکانات وفعالیت های ورزشی و تفریحات سالم ٬بتوانند تا حدودی اوقات فراغت و بیکاری جوانان را پر و از هدر رفتن و بطالت نیروی جوان کشور و انحراف وتباهی انان جلو گیری کنند.عوامل متعددی دست به دست هم داده وباعث شده بود که مردم انگلستان بیشتر اوقات فراغت خود را به بازی و ورزش وتفریح بپردازند . یکی از این عوامل عبارت بود از اب وهوا و ساعات کار کمتر روزانه در کارخانه ها که از نتایج انقلاب صنعتی به شمار می امد.در قرن نوزدهم که استفاده از ورزسش ژیمناستیک ٬انهم بیشتر به جهت ارزش نظامی دفاعی ان ٬در قاره ی اروپا رواج یافت مردم انگلیس علاقه ای به این ورزش نشان ندادند علت این بی علاقگی دست یابی مردم انگلیس به ازادی در مقابل استبداد پادشاهان بود. انان که براثر مبارزه به این ازادی رسیده بودند٬طبیعی بود که با برنامه های اجباری که هدف ان گروه بندی و الزام مردم به فعالیت بخصوصی باشد مخالفت می کردند و بی رغبتی نشان می دادند.اولین بار در انگلستان فارغ التحصیلان مدرسه ی ورزش سوئد ٬فعالیت های ورزشی و اموزش تربیت بدنی را بر عهده گرفتند وبا همکاری پزشکان ورزش را برای درمان بیماریهای مردم بکار گرفتند. اولین موسسه ی عالی تعلیم معلم ورزش در انگلستان توسط یکی از فارغ التحصیلان مدرسه ی ورزش سوئد تاسیس شد. تا پایان قرن نوزدهم ورزش دولت ورزش نظامی را در برنامه ی تعلیمات مدارس ابتدایی و متوسطه اجباری کرد٬ودر نتیجه از سال 1918 درس تربیت بدنی جزو دروس الزامی مدارس ابتدایی و متوسطه اعلام شد. علاقه ی زیاد مردم انگلستان به ورزش وتربیت بدنی سبب شد که به زودی امکانات تحصیلات دانشگاهی در رشته ی تربیت بدنی برای زنان و مردان تا درجه ی لیسانس فراهم شود واز سال 1946 دانشگاه بیرمنگام نخستین دانشگاهی بود که این رشته را دایر کرد.در ادامه ی توسه ی ورزش انگلستان تعداد زیادی تشکیلات ورزشی تفریحی غیر رسمی بوجود امد که برنامه های کلی وعمومی را برای سرگرمی وفعالیت های جسمی مردم فراهم میکردند . این فعالیت ها رفته رفته موجبات تاسیس و ایجاد انجمن های مختلف ورزشی مانند انجمن ملی تیراندازی٬انجمن فوتبال٬انجمن هاکی و...را فراهم کردند.مسابقلت قهرمانی اماتوری که زیر نظر انجمن های ورزشی وتحت نظارت دولت انجام میشد سابقه ی تاریخی زیادی دارد . باشگاه های فوتبال وکریکت جزو اولین باشگاههای هستند که مسابقات اماتوری را برگزار می کردند. بعدها اینگونه مسابقات در رشته های دیگری نیز مانند هاکی٬تنیس روی میز٬مشت زنی٬ کشتی٬ وزنه برداری و جودونیز برگذار شد و برگزیده گان باشگاه های مختلف ورزشی برای شرکت در مسابقات محلی ٬ ملی و بین المللی اعزام شدند.يکشنبه 24/10/1391 - 9:10 - 0 تشکر 583878

تاریخ تربیت بدنی در کشور اتریش


اتریش نیز یکی دیگر از کشور های اروپایی است که بیش از5/7میلیون نفر جمعیت دارد. زبان رسمی ان المانی و حکومتش جمهوری فدرال است. تربیت بدنی در این کشور به طور رسمی از سال 1912در اموزش وپرورش راه اندازی شد واداره ای به نام سرپرستی تربیت بدنی کشور به وجود امد . در جنگ جهانی به دلیل نفوز نازی ها در اتریش ورزش وفعالیت هایی که جنبه ی نظامی داشتند بیشتر در کانون توجه قرار داشت اما پس از پایان جنگ٬سیستم ورزشی المان و ورزشهای طبیعی و ورزشهای اماتوری مورد توجه دولت قرار گرفت . به برنامه های ورزشی مسابقات وفعالیت های تفریحی و سرگرم کننده ی سالم توجه خاصی مبذول شد تا به این طریق بیکاری جوانان واوقات فراغت انها به نحوی حل شود. به همین منظور و جهت نظارت بر فعالیت های ورزشی و تفریحی جوانان بیکار در اتریش سلزمان مخصوصی تاسیس شد.درسال1913 برای اولین بار در اتریش٬ به منظور تربیت معلم برای ورزش درمدارس در دانشگاه وین یک دوره ی دوساله ی تربیت معلم برای مردان ویک دوره ی یک ساله برای زنان تاسیس شد ودرسال1924 این دوره ها به یک برنامه ی چهارساله برای زنان ومردان تبدیل شد. در حال حاضر موسسات تربیت معلم ورزش متعددی در این کشور وجود دارد که وابسته به دانشگاه ها هستند که از ان جمله می توان دانشگاه های وین٬ گراتس واینسبروگ را نام برد . در طول دوره های چهار ساله ی تربیت معلم ٬دانشجویان رشته ی تربیت بدنی با علوم وفنون مختلف ورزشی از جمله تشریح ٬تاریخ٬ فلسفه٬مکانیزم بدن٬ وظایف اعضای بدن واصول تربیت بدنی اشنا می شوند. علاوه بر اینها دروس عملی ورزش نیز در کنار دروس نظری اموزش داده می شد. وپس از اتمام دوران چهار ساله٬ مربیانی که از این گونه مراکز تربیت معلم فارغ التحصیل می شدند مسئولیت تعلیم وتربیت دانش اموزان ودانشجویان وورزشکاران را در کشور اتریش بر عهده می گرفتند.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی