انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 702)
شنبه 18/9/1391 - 18:47 -0 تشکر 577987
این آزمون هم اندازه یک کوه پیش بینی میکنه ! ! !

با سلام
چندی پیش در رابطه با موضوعی با سوالی مواجه شدم که نهایت امر برای حل آن آزمونی رو یافتم که طبق مستندات زیر میتونه خیلی چیزا رو پیش بینی کنه و برای اصغر بقال سر کوچه تا استاد دانشگاه و اونایی که میخواهن بله و خیر بگن، مفیده، .
لذا توجهتون رو به مطالب ذیل جلب میکنم .
ضمنا متشکر میشم اگه کسی بتونه در رابطه با سوال قبلیم نیز کمکی بکنه .

مؤلفه‏های هوش هیجانی-اجتماعی به عنوان‏ پیش‏بینی ‏کننده ‏های سلامت روان

دکتر لادن فتی*

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر فرشته موتابی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

شیما شکیبا

دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر عصمت باروتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در افرادی که در پرسشنامه‏ سلامت عمومی نمره بالاتر از نقطه برش داشتند،مولفهء تحمل‏ استرس پیش‏بینی‏کنندهء سلامت روانی عمومی،مؤلفه‏های کنترل‏ تکانه و مسئولیت‏پذیری پیش‏بینی‏کنندهء نشانه‏های جسمی،مؤلفه‏های‏ خوش‏بینی و واقعیت‏سنجی پیش‏بینی‏کنندهء کارکرد اجتماعی و مؤلفهء شادکامی پیش‏بینی‏کنندهء علائم اضطراب،افسردگی و سلامت روان‏ به طور کلی بودند.نتایج این پژوهش همچنین نشان داد در افرادی‏ که سلامت روانی عمومی بیشتری دارند مؤلفهء تحمل استرس‏ پیش‏بینی‏کنندهء کلیه ابعاد بهداشت روان است و علاوه بر این،مؤلفهء کنترل تکانه پیش‏بینی‏کنندهء علائم اضطراب،مؤلفهء شادکامی پیش‏بینی‏ کنندهء علائم افسردگی،واقعیت‏سنجی پیش‏بینی‏کنندهء نشانه‏های‏ جسمی و سلامت روان به طور کلی بودند.به طور کلی نتایج این‏ پژوهش نشان می‏دهد که هوش هیجانی-اجتماعی،پیش‏بینی‏کننده‏ معنادار سلامت روان عمومی است.این نتایج حاکی از این بودند که‏ ارتقاء هوش هیجانی به‏ویژه مهارتهای مدیریت استرس،مدیریت‏ خلق،و مهارتهای سازگاری باعث افزایش سلامت روانی می‏شود. همچنین پیش‏بینی‏کننده‏های سلامت روانی عمومی در افراد با سلامت روان بیشتر نسبت به افراد با سلامت روان کمتر متفاوت‏ است.به این ترتیب به نظر می‏رسد به منظور دستیابی به حداکثر اثربخشی ممکن،باید برنامه‏های ارتقاء هوش هیجانی متفاوتی برای‏ افراد با سطوح مختلف سلامت روان طراحی شود.

 

 

 

رابطه تیپ‌های روان‌شناختی و هوش هیجانی-اجتماعی: نکاتی کاربردی درباره ارتقای هوش هیجانی

The correlation of Psychological Types and Emotinal-Social Intelligence(ESI):impliction for ESI enhancement.

شیما شکیبا:دانشجوی دکترای روان‌شناسی،دانشگاه علوم‌ بهزیستی و توانبخشی

دکتر لادن فتی:استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید:استادیار دانشگاه علوم پزشکی‌ ایران

 

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین رابطه تیپ‌های روان‌شناختی و هوش هیجانی-اجتماعی در نمونه‌ای از کارمندان ستادی دانشگاهی‌ در تهران به منظور شناسایی مولفه‌های لازم برای انجام مداخلات‌ ارتقای بهداشت روان بود.از 159 داوطلب(113 زن و 46 مرد) خواسته شد به تیپ‌نمای مایرز-بریگز(1998)و پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن(1997)پاسخ دهند.یافته‌ها نشان‌دهنده ارتباط مثبت و معنادار هوش هیجانی-اجتماعی به ترتیب ارتباط منفی‌ معناداری با ترجیح‌های روان‌شناختی درونگرایی،فکری و قضاوتی‌ بودن و ارتباط مثبت معناداری با ترجیح روان‌شناختی حسی بودن‌ داشتند.همچنین،مولفه بین فردی ارتباط منفی معناداری با ترجیح‌ روان‌شناختی درونگرایی داشت.مولفه‌های مدیریت استرس و خلق‌ عمومی نیز در مدل‌های مشابهی به ترتیب ارتباط منفی معناداری با ترجیح‌های روان‌شناختی درونگرایی و فکری بودن داشتند.به بیان‌ دیگر ترجیح‌های روان‌شناختی درونگرایی و فکری بودن با کاهش‌ هوش هیجانی-اجتماعی رابطه دارند.نتایج این پژوهش تائیدکننده‌ ضرورت تعدیل برنامه‌های ارتقای هوش هیجانی-اجتماعی بر اساس‌ تیپ‌ها و ترجیح‌های روان‌شناختی افراد است.

 

 

عنوان مقاله: رابطه هوش هیجانی و مؤلفه های آن با پیشرفت گرایی شغلی در بین کارگران کارخانجات و صنایع (32 صفحه)

نویسنده : گل پرور، محسن

نویسنده : آقایی، اصغر

نویسنده : خاکسار، فخری

 

ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی بار-اون 1 و پرسشنامه پیشرفت شغلی کوئین دام 2 (2005)بوده است.پرسشنامه پیشرفت شغلی اولین‏بار برای این پژوهش ترجمه و آماده شده است.شواهد مربوط به پایایی دو پرسشنامه فوق در این پژوهش بررسی شد که شواهد آن بدین شرح است:آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس‏های پرسشنامه هوش هیجانی از 497/0 (برای زیرمقیاس خودابرازی)تا 745/0(برای مسؤولیت‏پذیری اجتماعی) در نوسان بود.همچنین آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 936/0 به دست آمد. ضریب بازآزمایی زیرمقیاس‏ها از 547/0(برای زیرمقیاس انعطاف‏پذیری) تا 834/0(برای زیرمقیاس همدلی)در نوسان و برای کل پرسشنامه 854/0 به‏دست آمد.آلفای کرونباخ پرسشنامه پیشرفت شغلی 844/0 و ضریب بازآزمایی آن 829/0 به دست آمد.فرضیه‏های مبنی بر وجود رابطه بین هوش هیجانی و مؤلفه‏های آن با پیشرفت شغلی، همچنین مبنی بر اینکه ترکیبی از مؤلفه‏های هوش هیجانی قادر به پیشرفت شغلی روابط یکسویه و معین وجود دارد مطرح و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل معادلات ساختاری بررسی و تحلیل شد.شواهد به دست آمده حاکی از آن بود که بین تمامی مؤلفه‏های هوش هیجانی و پیشرفت شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(ضرایب همبستگی از 259/0 برای کنترل تکانش تا 571/0 برای خوش‏بینی در نوسان و در سطح 001/0 P معنادار بوده است).نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مؤلفه‏های هوش هیجانی خوش‏بینی، مسؤولیت‏پذیری اجتماعی، خودابرازی، همدلی و تحمل فشار روانی قادر به پیش‏بینی معنادار پیشرفت شغلی هستند.تحلیل معادلات ساختاری نیز نشان داد صرفا خوش‏بینی، مسؤولیت‏پذیری اجتماعی، همدلی و خودابرازی دارای مسیرهای یکسویه و معین با پیشرفت شغلی هستند.

کلید واژه‏ها:هوش هیجانی، حل مسأله، شادمانی، استقلال، تحمل فشار روانی، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع‏گرایی، روابط بین‏فردی، خوش‏بینی، عزت نفس کنترل تکانش، انعطاف‏پذیری، مسؤولیت‏پذیری اجتماعی، همدلی، خودابزاری، پیشرفت شغلی.

 

 

 

 

 

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی