انجمن ها > انجمن مهدویت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مهدویت (بازدید: 243)
سه شنبه 23/8/1391 - 11:49 -0 تشکر 573722
شباهت های امام زمان (عج) به پیامبران

شباهت به یوسف علیه السلام

یوسف علیه السلام زیباترین فرد اهل زمان خود بود؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز زیباترین اهل زمان خویش است.1 حضرت یوسف علیه السلام مدتی طولانی از خاندان خود غایب شد تا اینکه برادران آن حضرت به مصر رفتند و حضرت برادرانش را شناخت، اما آنها حضرت را نشناختند2؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز از مردمان غایب است، در میان ایشان راه می رود و آن ها را می شناسد، اما آنها حضرت را نمی شناسند.3 خداوند کار حضرت یوسف علیه السلام را یک شبه توسط خوابی که پادشاه مصر دید، اصلاح کرد4؛ کار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را هم در یک شب اصلاح خواهد کرد که در آن یک شب یاران آن حضرت را از سرزمین های دور جمع می کند.5حضرت یوسف علیه السلام گرفتار زندان شد6؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز گرفتار زندان است و آسمان و زمین با همه فراخی و پهناوری شان، آن چنان از ستم مخالفان حضرت پر شده که برای آن حضرت همچون زندان گشته است.7 

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

سه شنبه 23/8/1391 - 11:51 - 0 تشکر 573724

شباهت به خضر علیه السلام


خداوند عمر حضرت خضر علیه السلام را طولانی ساخته و حضرت هم اکنون نیز در قید حیات است8؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز عمرش طولانی بوده و هم اکنون در قید حیات می باشند. از بعضی روایات چنین استفاده می شود که حکمت طولانی شدن عمر حضرت خضر این است که دلیلی باشد بر طولانی شدن عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.9 نام حضرت خضر <بلیا> است و علت اینکه حضرت را <خضر> نامیده اند، بدین سبب است که هر گاه بر چوب خشکی می نشست، سبز می شد و هر گاه نماز می گزارد، اطرافش سبز می شد10؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز به هر سرزمینی که پای بگذارد، سبز و پرگیاه می شود و آب از آن جا می جوشد.11 حضرت خضر علت کارهایش آشکار نشد، مگر بعد از آنکه خودش آن را فاش کرد؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز وجه غیبتش آن طور که باید آشکار نمی شود، مگر بعد از ظهور آن حضرت.12 حضرت خضر علیه السلام هر سال در مراسم حج شرکت می کند و تمام مناسک را به جای می آورد؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز هر سال در مراسم حج شرکت می نماید و مناسک را به جای می آورد.13

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

سه شنبه 23/8/1391 - 11:51 - 0 تشکر 573725

شباهت به الیاس علیه السلام


خداوند عمر الیاس علیه السلام را طولانی ساخت؛ عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز طولانی است. الیاس علیه السلام هر سال به حج می رود و مراسم حج را به جا می آورد؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز چنین است. هنگامی که می خواستند الیاس علیه السلام را بکشند، از قومش غایب شد؛ چنانکه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از امت خویش غایب شد.14 حضرت الیاس علیه السلام در کوه دشواری سکونت کرد؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز در روایات آمده که در کوه های دشوار سکونت می گزیند.15 خداوند به دعای حضرت الیاس علیه السلام حضرت یونس علیه السلام را که کودک بود و چهارده روز از مرگش گذشته بود، زنده کرد16؛ به دعای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز مردگان بسیاری را زنده می کند، همچون اصحاب کهف، 25 نفر از قوم حضرت موسی علیه السلام که به حق قضاوت می کنند، سلمان فارسی، مالک اشتر و... .17

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

سه شنبه 23/8/1391 - 11:51 - 0 تشکر 573727

شباهت به ذوالقرنین و شعیب پیامبر علیهماالسلام


ذوالقرنین پیامبر نبود، اما مردم را به سوی خدا دعوت کرد و به تقوا و خداترسی می خواند؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز پیامبر نیست، ولی مردمان را به سوی خدای تعالی و تقوا و پرهیزکاری دعوت می کند.18 ذوالقرنین به آسمان ها بالا برده شد و خداوند علمی به او بخشید که حق و باطل را بشناسد19؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز به آسمان ها بالا برده شد. ذوالقرنین مابین مشرق و مغرب را گرفت و تصرف کرد؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز مشرق و مغرب زمین را به تصرف در خواهد آورد.20 شعیب علیه السلام قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد تا اینکه عمرش طولانی شد و سپس از نظرشان غایب گردید و بعد به صورت جوانی به سوی آنها بازگشت21؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز با وجود عمر طولانی، به صورت جوانی ظاهر می شود که کمتر از چهل سال دارد.22 تکذیب کنندگان شعیب علیه السلام به وسیله آتشی سوختند که از ابری که بر آنها سایه افکنده بود خارج شد23؛ تمام بت ها و معبودهای غیر خدا و پیروانشان در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهند سوخت.24
خداوند متعال ظهور حضرت موسی علیه السلام را به تأخیر انداخت تا قومش را امتحان کند و کسانی که ایمان و یقین ثابت ندارند، از کسانی که خدای عز و جل را می پرستیدند جدا شوند؛ ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز به همین منظور به تأخیر افتاده است

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

سه شنبه 23/8/1391 - 11:51 - 0 تشکر 573728

شباهت به حضرت موسی علیه السلام


دوران حمل و ولادت حضرت موسی علیه السلام پنهانی بود؛ دوران حمل و ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز مخفیانه بود. حضرت موسی علیه السلام دو غیبت داشت که یکی از دیگری طولانی تر بود: غیبت اول از مصر بود که 28 سال طول کشید25 و غیبت دوم هنگامی که به سوی میقات پروردگارش رفت و چهل روز به طول انجامید26؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز دو غیبت داشته است که یکی از دیگری طولانی تر است. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام به میقات رفت، خداوند با او سخن گفت27؛ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز هنگامی که آن حضرت را به سراپرده عرش بالا بردند، خداوند با او سخن گفت.28 حضرت موسی علیه السلام هنگامی که غایب شد، مردمش در منتهای رنج، فشار، مشقت و ذلت بودند، به طوری که دشمنان پسران آنها را می کشتند؛ شیعیان و دوستداران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز در زمان غیبت آن حضرت در منتهای سختی و فشار می افتند، تا خداوند کسانی را که ایمان آورده اند پاک کند و کافران را هلاک گرداند.29 خداوند متعال ظهور حضرت موسی علیه السلام را به تأخیر انداخت تا قومش را امتحان کند و کسانی که ایمان و یقین ثابت ندارند، از کسانی که خدای عز و جل را می پرستیدند جدا شوند؛ ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز به همین منظور به تأخیر افتاده است.30


پی نوشت ها:


1.بحارالانوار، ج 52، ص 308.
2.
یوسف: 88 .
3.
بحارالانوار، ج 52، ص 154 .
4.
یوسف: 47-46.
5.
کمال الدین، ج1، ص329 .
6.
یوسف: 33 .
7.
کمال الدین، ج1، ص329 .
8.
بحارالانوار، ج 47، ص138 .
9.
کمال الدین، ج2، ص357 .
10.
همان، ص 391 .
11.
مکیال المکارم، ج1، ص217 .
12.
همان.
13.
همان.
14.
همان، ص220 .
15.
همان.
16.
همان.
17.
بحارالانوار، ج53، ص90 .
18.
مکیال المکارم، ج 1، ص223 .
19.
بحارالانوار، ج12، ص198 .
20.
مکیال المکارم، ج1، ص224 .
21.
بحارالانوار، ج12، ص 385 .
22.
همان، ج52، ص 315 .
23.
شعراء : 189 .
24.
مکیال المکارم، ج1، ص 225 .
25.
کمال الدین، ج2، ص 340.
26.
اعراف: 142.
27.
همان: 144.
28.
بحارالانوار، ج 51، ص27.
29.
آل عمران: 141.
30.
کمال الدین، ج2، ص 359.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی