انجمن ها > انجمن روانشناسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
روانشناسي (بازدید: 297)
پنج شنبه 11/8/1391 - 22:33 -0 تشکر 571095
مردان همچنان از زنان باهوش ترند !

مردان همچنان از زنان باهوش ترند !
آیا ضریب هوشی زنان از مردان پیشی گرفته است؟

در ماه جولای 2012 مطلبی دربعضی از رسانه ها به نقل از
جیمز فلین (Flynn) مننتشر شد که مدعی بود بر طبق مطالعات وی، برای اولین باردر تاریخ ،زنان در زمینه هوش از مردان پیشی گرفته اند و حالا از مردان باهوشتر شده اند! اما به فاصله چند روزاز نقل این خبر، جیمز فلین در سخنرانی خود در دانشگاه کمبریج ، این خبر را "تحریف شده" و "فراتر" از یافته های خود توصیف کرد[2].
فلین که یافته هایش را در سال 2010 در مقاله ای با عنوان " برابری زنان با مردان در آزمونهای هوش ریون" منتشر کرده بود، بیان کرد که مقدارتفاوت بین نمرات هوشی در زنان و مردان ناچیز (حدود 0.7 نمره ) بوده در مجموع هوش زنان و مردان یکسان بوده است. .برخلاف ادعای رسانه ها که داده های جیمز فلین را جدیدترین شواهد علمی جلوه دادند، این داده ها شامل آزمونهایی در فاصله سالهای 1984 تا 2000 هستند در حالی که پژوهشهای تازه تری در سالهای اخیر در زمینه مقایسه هوش انجام شده است.
به هر حال خود جیمز فلین در تحقیقات گذشته خود از سوی متخصصانی مانند آرتور جنسن استاد سرشناس دانشگاه برکلی به دلیل "گزارش انتخابی و ناقص نتایج" ، نمونه گیریهای ناکافی و بکار گیری "روشهای آماری نادرست" مورد انتقاد قرار گرفته است [3]. اما حقیقت این مساله طبق شواهد علمی جدید چیست؟

تعریف هوش عمومی :
طور کلی توانایی انسان در درک مفاهیم جدید و و حل مسائل فکری را هوش عمومی می نامند.عباراتی مانند ضریب هوشی (IQ)، عامل عمومی هوش یا فاکتور جی(g Factor) همگی به مفهوم هوش عمومی اشاره دارند.
هوش عمومی به منزله توان و "انرژی ذهنی" یک فرد بوده و از دیدگاه فیزیولوژیکی نشاندهنده میزان کارایی سیستم مغز در پردازش اطلاعات است [1].

نظریه تحولی ریچارد لین (Richard Lynn) در زمینه هوش:

پروفسور ریچارد لین ، فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج و استاد برجسته در رشته روانشناسی، نظریه تحولی هوش را در سال 1994 مطرح کرد که بر طبق آن ،ضریب هوشی پسران پس از سنین بلوغ (از حدود 16 سالگی) از دختران پیشی می گیرد .
ریچارد لین وهمکارانش در ادامه تحقیقات خود در سالهای 2003 و2005 با تحلیل (متا آنالیز) 57 تحقیق انجام شده در کشورهای مختلف دنیا و در مطالعه ای دیگر با بررسی دانشجویان شاغل به تحصیل در 22 دانشگاه در آمریکا بر اساس آزمون هوشی ریون،متوجه برتری هوشی مردان به اندازه 4.5 الی 5 نمره شدند.
ازجدیدترین مطالعات انجام شده ،تحقیق دکتر پل ایروینگ از دانشگاه منچستردر سال 2011 است که بر اساس آزمون هوش وکسلر روی یک گروه استاندارد شده از جمعیت بزرگسال آمریکایی ،نشان از بالاتر بودن هوش عمومی مردان به مقدار 3 نمره است.(به عقیده دکتر ایروینگ ،این نوع از آزمون ،تخمینی کمتر از مقدار واقعی را ارائه می دهد)
نتایج بدست آمده از آزمون استعداد تحصیلی در ایالات متحده، توسط پروفسور فیلیپ راشتون (Philippe Rushton) در سال 2006 حاکی از بالاتر بودن هوش عمومی پسران به اندازه تقریبا 4 نمره در سن 17 تا 18 سالگی است [5].

پروفسور
هلموت نیبورگ (Nyborg) روانشناس دانمارکی نیزدرتحقیقاتش که در سالهای 2003 و 5005 منتشر شد، دریافت که در جمعیت بالغ ، مردان دارای میانگین هوشی بالاتری هستند. در بررسیهای انجام شده توسط کمیته ای از محققان دانشگاه آرهوس دانمارک که مامور بررسی یافته های نیبورگ و اتهامات وارده به وی بودند، درستی نتیجه گیری او مورد تایید قرار گرفت و مقداراین تفاوت 4.55 نمره محاسبه شد[4].

از
دیگر کارهای تحقیقی انجام شده دراین زمینه که بالاتر بودن هوش در مردان و نظریه تحولی لین را تائید می کنند می توان به موارد بسیاری اشاره کرد ، از جمله:
- تحقیق گرهارد مایزنبرگ (Gerhard Meisenberg)در سال 2009 روی گروهی از بزرگسالان 22 تا 23 ساله،
- پژوهش پروفسور نیکلاس مکینتاش (N.J Macintosh) از دانشگاه کمبریج (2005) روی دانش آموزان 17-18 ساله،
- یافته های خانم پروفسور ریکاردا اشتاینمایر (Ricarda Steinmayr) و همکارانش از دانشگاه هایدلبرگ در فاصله سالهای 2006 و 2010 روی افراد 16 تا 43 ساله در آلمان.
در سه مورد فوق میانگین هوش مردان حداقل 6 نمره از هوش زنان بیشتر گزارش شده است [4].

ذکر این مطلب لازم است که بر خلاف تصور عموم مردم، مغز افراد تیزهوش دیرتر از دیگران به بلوغ می رسد [6].علاوه بر این، شواهد جدید گویای آن است که انسان امروزی نسبت به گونه های نزدیک مانند انسانهای اولیه (نئاندرتال) و شامپانزه ها دارای دوره کودکی طولانی تری است ، به صورتی که بلوغ کامل فکری در انسان حدود 19 سال به طول می انجامد در حالی که شامپانزه ها در 11 سالگی به بلوغ کامل می سند.این دوره طولانی کودکی و بلوغ آهسته در انسان سبب توسعه بیشتر اتصالات سیناپسی و تسهیل تفکر و ادراک پیشرفته در انسان شده است [7].

به منظور بررسی احتمال وجود خطای نمونه گیری ،ساتوشی کانازاوا (Satoshi Kanazawa) از دانشگاه لندن به همراه ریچارد لین، با انجام یک پژوهش طولی ،دریافت که میانگین هوش دختران در 11 تا 13 سالگی در حدو 0.8 نمره از پسران همسن خود بالاتر است اما همان پسران در سن 16 سالگی از دختران از لحاظ هوشی پیش افتاده بودند.[4]. .واضح است که توان هوشی دختران نیز درطول سالهای بلوغ رشد می کند و پس از سن بلوغ کاهش نمی یابد اما هوش پسران به تدریج از 16 سالگی ازآنان سبقت می گیرد.


آیا این اختلاف به مرور کاهش می یابد؟
روند سبقت گرفتن پسران از دختران از 16 سالگی به بعد، در سالهای اخیر تغییری نشان نمی دهد .به عنوان نمونه ، مطالعه ضریب هوشی پسران و دختران در سال 2002 و مقایسه آن با تحقیق دیگری در سال 1974،همان روند را نشان می دهد.نتایج این تحقیق بر حسب سن شرکت کنندگان در شکل زیر نمایش داده شده است:


مقادیر محور عمودی؛ اختلاف ضریب هوشی (نمره پسران منهای نمره دختران) و محور افقی، سن افراد 12 تا 18 ساله را نشان می دهد[6].

مطابق نمودار فوق که از تحقیقی در سال 2002 به دست آمده است، پسران در 16 سالگی به تدریج (به اندازه 1.3 تا 1.5 نمره) از دختران پیش می افتند و این اختلاف درحدود 18 سالگی به حدود 4.3 نمره و در حدود 20 سالگی به مقدارنهایی خود (حدود 5 نمره) می رسد.(قسمت منفی نمودار مربوط به قبل از 16 سالگی است که دختران دارای امتیازی موقت در زمینه هوشی هستند) .[6]

این تفاوت 5 نمره ای در میانگین هوش ، یک نسبت غیر یکسان از زنان و مردان را در سطوح بالای هوش به وجود می آورد طوریکه تعداد مردان با هوش بالای 120 ، دو برابر زنان با همین ضریب هوشی است و در ضریب هوشی بالای 170 ، تعداد مردان 30 برابر زنان است. احتمال وجود واریانس یا پراکندگی بیشتر نمرات هوشی در میان جمعیت مردان که سابقا مطرح شده بود، در بسیاری از مطالعات مشاهده نشده است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

هوش و عملکرد علمی:

با وجودیکه دختران در مدرسه به طور میانگین نمرات درسی بالاتری و متعاقبا مدارک دانشگاهی بیشتری بدست می آورند، نهایتا دستاوردهای تحقیقی و علمی آنها در بسیاری از رشته ها علمی بسیار کمتر از مردان است.
طبق تازه ترین آمارها در سال 2011، مردان هر سال بیشتر از 80 درصد اختراعات ثبت شده در آمریکا را به خود اختصاص داده اند [9] .مردان در فاصله سالهای 2001 تا 2010 هشت برار زنان موفق به کسب جوایز علمی معتبر شده اند(نزدیک به 90 درصد جوایز تحقیقاتی [10]). تا سال 2011، 99 درصد جوایز نوبل فیزیک، 99 درصد جوایز نوبل اقتصاد، 95 درصد جوایز نوبل پزشکی و 97 درصد جوایز نوبل شیمی به مردان تعلق گرفته است [11]. این اختلاف فاحش از سنین نوجوانی خود را نشان میدهد وقتی که پسران دراکثرالمپیادهای دانش آموزی بین المللی از دختران بسیار بهتر عمل می کنند: در سال 2012 ، پسران 98 درصد مدالهای طلا در المپیاد ریاضی و 100درصد مدالهای طلا در المپیاد فیزیک را تصاحب کردند [12]و[13].بر اساس شواهد تاریخی موجود ، سهم مردان در کشف کل دانش بشری 98 درصد بوده است[5].

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سیستم تحصیلی کنونی در اکثر کشورها ،با داشتن همخوانی بیشتر با ویژگیهای شخصیتی دختران، باعث افت نمرات درسی پسران نسبت به دختران شده است. اخیرا در انگلستان ،پس از انجام تغییرات جدید در شیوه ارزشیابی تحصیلی از دانش آموزان، بدون ایجاد افت در نمرات دختران نسبت به سالهای قبل، پسران توانستند این اختلاف را کاهش داده و حتی درصد بیشتری از نمرات ممتاز را در سال 2012 نسبت به دختران به خود اختصاص دهند. انجام یک سری اصلاحات در نظامهای آموزشی فعلی از گامهای ضروری برای کمک به شکوفایی کامل قابلیتهای فکری و تحصیلی در پسران و دختران به شمار می رود.


منبع:
Thepsychologyforum
نقل از سایت همدردی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی