انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 177)
يکشنبه 7/8/1391 - 17:5 -0 تشکر 570018
پنجاه نام و یا صفت براى روز غدیر برگرفته ‏از روایات

 

1 ـ بزرگترین عید خدا؛ (عیدالله الاکبر) (1) 
2 ـ روز گشایش؛ (یوم وقوع الفرج) (2) 
3 ـ روز خشنودى پروردگار؛ (یوم مرضاة الرحمن) (3) 
4 ـ روز زبونى شیطان؛ (یوم مرغمة الشیطان) (4) 
5 ـ روز مشعل فروزان دین؛ (یوم منار الدین) (5) 
6 ـ روز بپا خاستن؛ (یوم القیام) (6) 
7 ـ روز شادمانى؛ (یوم السرور) (7) 
8 ـ روز لبخند؛ (یوم التبسم) (8) 
9 ـ روز راهنمایى؛ (یوم الارشاد) (9) 
10 ـ روز بلندى گرفتن منزلت شایستگان؛ (یوم رفع الدرج) (10) 
11 ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ (یوم وضوح الحجج) (11) 
12 ـ روز آزمایش بندگان؛ (یوم محنة العباد) (12) 
13 ـ روز راندن شیطان؛ (یوم دحر الشیطان) (13) 
14 ـ روز آشکار کردن حقیقت؛ (یوم الایضاح) (14) 
15 ـ روز بیان کردن حقایق ایمان؛ (یوم البیان عن حقایق الایمان) (15) 
16 ـ روز ولایت؛ (یوم الولایة) (16) 
17 ـ روز کرامت؛ (یوم الکرامة) (17) 
18 ـ روز کمال دین؛ (یوم کمال الدین) (18) 
19 ـ روز جداسازى حق از باطل؛ (یوم الفصل) (19) 
20 ـ روز برهان؛ (یوم البرهان) (20) 
21 ـ روز منصوب شدن امیر مؤمنان؛ (یوم نصب امیرالمؤمنین(ع) (21) 
22 ـ روز گواهى و گواهان؛ (یوم الشاهد و المشهود) (22) 
23 ـ روز پیمان؛ (یوم العهد المعهود) (23) 
24 ـ روز میثاق؛ (یوم المیثاق المأخوذ) (24) 
25 ـ روز آراستن؛ (یوم الزینة) (25) 
26 ـ روز قبولى اعمال شیعیان؛ (یوم قبول اعمال الشیعة) (26) 
27 ـ روز رهنمونى به رهنمایان؛ (یوم الدلیل على الرواد) (27) 
28 ـ روز امن و امان؛ (یوم الامن المأمون) (28) 
29 ـ روز آشکار کردن امور پنهان؛ (یوم ابلاء السرائر) (29) 
30 ـ عید اهل بیت(ع)؛ (عید اهل البیت(ع) (30) 
31 ـ عید شیعیان؛ (عید الشیعة) (31) 
32 ـ روز عبادت؛ (یوم العبادة) (32) 
33 ـ روز اتمام نعمت؛ (یوم تمام النعمة) (33) 
34 ـ روز اظهار گوهر مصون؛ (یوم اظهار المصون من المکنون) (34) 
35 ـ روز بر ملا کردن مقاصد پوشیده؛ (یوم ابلاء خفایا الصدور) (35) 
36 ـ روز تصریح به برگزیدگان؛ (یوم النصوص على اهل الخصوص) (36) 
37 ـ روز محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ (یوم محمد(ص) وآل محمد(ص)) (37) 
38 ـ روز نماز؛ (یوم الصلاة) (38) 
39 ـ روز شکرگذارى؛ (یوم الشکر) (39) 
40 ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ (یوم الدوح) (40) 
41 ـ روز غدیر؛ (یوم الغدیر) (41) 
42 ـ روز روزه‏دارى؛ (یوم الصیام) (42) 
43 ـ روز اطعام؛ (یوم اطعام الطعام) (43) 
44 ـ روز جشن؛ (یوم العید) (44) 
45 ـ روز عالم بالا؛ (یوم الملأ الاعلى) (45) 
46 ـ روز کامل کردن دین؛ (یوم اکمال الدین) (46) 
47 ـ روز شادابى؛ (یوم الفرح) (47) 
48 ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ (یوم الافصاح عن المقام الصراح) (48) 
49 ـ یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود روز افشاى پیوند میان کفر و نفاق. (49)
50 ـ روز گردهمایى و تعهد حاضران؛ (یوم الجمع المسؤول) (50)

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 7/8/1391 - 17:5 - 0 تشکر 570019پى‏نوشتها: 

1ـ امام رضا(ع) مى‏فرماید: و هو عید الله الاکبر (عید غدیر، برترین عید خداوند است)، الغدیر، ج 1، ص .286
2ـ امام على (ع): هذا یوم فیه وقع الفرج (این، روزى است که گشایش در آن مى‏رسد)، مصباح المتهجد، ص‏ .700
3ـ امام صادق(ع): و فیه مرضاة الرحمن (در این روز، رضایت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج 98، ص .323
4ـ امام رضا(ع): انه یوم مرغمة الشیطان (روز غدیر، روز اندوه شیطان است) بحارالانوار، ج 98، ص .323
5ـ امام صادق(ع): یوم منار الدین أشرف منهما (روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامى‏تر است. 
6ـ امام صادق(ع): ذلک یوم القیام (روز غدیر، روز بپاخاستن است) بحارالانوار، ج 98، ص .323
7ـ امام صادق(ع): انه یوم السرور (روز غدیر، روز شادمانى است) الغدیر، ج 1، ص .286
8ـ امام رضا(ع): و هو یوم التبسم (روز غدیر، روز لبخند است) المراقبات، .257
9ـ امام على(ع): هذا یوم الارشاد (این، روز راهنمایى کردن است) مصباح المتهجد، ص .700
10ـ امام على(ع): هذا یوم فیه ... رفعت الدرج (این روزى است که منزلت شایستگان در آن، بلندى گرفت) مصباح المتهجد، ص .700
11ـ امام على(ع): هذا یوم ... فیه ... وضحت الحجج (این روزى است که دلایل خداوند در آن، روشن گشت. 
12ـ امام على(ع): هذا یوم محنة العباد (این روز آزمایش بندگان است) مصباح المتهجد، ص .700
13ـ امام على(ع): و هو ... یوم دحر الشیطان (روز غدیر روز راندن شیطان است) مصباح المتهجد، ص .700
14ـ امام على(ع): و هو یوم الایضاح (روز غدیر، روز آشکار کردن حقیقت است) #مصباح المتهجد، ص .700
15ـ امام على(ع): و هو ... یوم البیان عن حقایق الایمان(روز غدیر روز بیان کردن حقایق ایمان است) مصباح المتهجد، ص .700
16ـ امام رضا(ع) در حدیثى مفصل، روز غدیر را روز عرضه ولایت به انسانها و مخلوقات معرفى مى‏کند، المراقبات، ص .257
17ـ امام صادق(ع): در هنگام ملاقات با برادر ایمانى خود بگو: الحمدالله الذى اکرمنا بهذا الیوم (حمد خداوند را که ما را در این روز کرامت داد) المرقبات، ص .257
18ـ امام على(ع) و هو ... یوم کمال الدین (غدیر، روز کمال دین است) مصباح المتهجد، ص .700
19ـ امام على(ع): هذا یوم الفصل الذى کنتم توعدون (این روز جداسازى است که به آن وعده داده شده‏اید) مصباح المتهجد، ص .700
20ـ امام على(ع): و هو ... یوم البرهان (روز غدیر، روز برهان است) مصباح المتهجد، ص .700
21ـ امام صادق(ع): الیوم الذى نصب منه رسول الله امیرالمؤمنین(ع)... (روزى که پیامبر (ص) در آن امیر مؤمنان را منصوب کرد) الغدیر، ج 1، ص .285
22ـ امام على(ع): و هو ... یوم الشاهد و المشهود (غدیر، روز گواهى و گواهان است) مصباح المتهجد، ص .700 امام صادق(ع): نام غدیر در زمین روز به گواهى گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحاالانوار، ج 98، ص .231
23ـ امام على(ع): و هو ... یوم العهد المعهود (غدیر، روز وعده و پیمان است) مصباح المتهجد، ص .700 امام صادق(ع): نام غدیر در آسمانها روز پیمان بستن است) بحارالانوار، ج 98، ص .321
24ـ امام صادق(ع): نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج 98، ص .321
25ـ امام رضا(ع): روز غدیر، روز زینت است. المراقبات، ص .257
26ـ امام رضا(ع): یوم تقبل اعمال الشیعة (غدیر روزى است که اعمال شیعه در آن قبول مى‏شود) المراقبات، ص .257
27ـ امام على(ع): هذا ... یوم الدلیل على الرواد (این، روز رهنمونى به رهنمایان است) مصباح المتهجد، ص .700
28ـ امام على(ع): هذا یوم الامن المأمون (این، روز امن و امان است) مصباح‏المتهجد، ص .700
29ـ امام على(ع): هذا یوم ابلاء السرائر (این، روز آشکار کردن امور پنهان است) مصباح المتهجد، ص .700
30ـ امام صادق(ع): جعله عیدا لنا (خداوند این روز رابراى ما اهل بیت(ع) عید قرار داد) بحارالانوار، ج 98، ص .300
31ـ امام صادق(ع): جعله عیدا ... لموالینا و شیعتنا (خداوند این روز را براى دوست داران و شیعیان، عید قرار داد) بحارالانوار، ج 98، ص .300
32ـ امام صادق(ع): روز غدیر، روز عبادت است. الغدیر، ج 1 ، ص .285
33ـ امام صادق(ع): انه الیوم الذى... تمت فیه النعمة(روز غدیر، نعمت در آن، تمام شد) الغدیر، ج 1، ص .285
34ـ امام على(ع): هذا یوم اظهار المصون من المکنون (این، روز اظهار گوهر مصون از راز پنهان داشته است)، مصباح المجتهد، ص .700
35ـ امام على(ع): هذا یوم ابدى خفایا الصدور و مضمرات الامور(این، روزى است که مقاصد و نیت‏هاى نهان را برملا کرد) مصباح المتهجد، ص 36700ـ امام على(ع): هذا یوم النصوص على اهل الخصوص (این، روز تصریح برگزیدگان است). همان.
37ـ امام صادق(ع):هو الیوم الذى جعله لمحمد(ص) و آله(ع) (روز غدیر، روزى است که خداوند آن را براى محمد و آل او قرار داد) المراقبات، ص .257
38ـ امام صادق(ع): روز غدیر، روز نماز است. الغدیر، ج 1 ص .285
39ـ امام صادق(ع): روز غدیر، روز شکرگزاراى است. الغدیر، ج 1، ص .285
40ـ امام على(ع): و انزل على نبیه فى یوم الدرج ما بین له عن ارادته فى خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص .700 مقصود ازدرج ، درختان پر شاخ و برگى است که در سرزمین غدیر وجود داشت و حضرت در سایه آنها قرار گرفت و ولایت امیرمؤمنان(ع) را ابلاغ فرمود. 
41ـ این نام، معروفترین نام غدیر است که از مکان واقعه گرفته شده است. 
42ـ امام صادق(ع): ذلک یوم صیام (روز غدیر، روز روزه‏دارى است) بحارالانوار، ج 98، ص .323
43ـ امام صادق(ع): روز غدیر، روز اطعام است. بحارالانوار، ج 98، ص .323
44ـ امام صادق(ع): انه یوم عید (روز غدیر، روز عید و جشن است) بحارالانوار، ج 98، ص .298
45ـ امام على(ع): هذا یوم الملأ الاعلى ... (این روز عالم بالا است...) مصباح المتهجد، ص .700
46ـ امام رضا(ع): هو الیوم الذى اکمل الله فیه الدین...(این، روزى است که خداوند دین را در آن، کامل کرد...) المراقبات، ص .257
47ـ امام صادق(ع): انه یوم فرح (غدیر، روز شادابى است) الغدیر، ج 1، ص .286
48ـ امام على(ع): و هو ... یوم الایضاح عن المقام الصراح(روز غدیر، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص .700
49ـ امام على(ع): و هو یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود(غدیر، روز باز کردن گره پیوند میان کفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص .700
50ـ امام صادق(ع): نام غدیر در زمین، روز بازخواست شدگان است. بحار الانوار، ج 98، ص .320


* برگرفته از مجله کوثر شماره 2

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی