انجمن ها > انجمن موبایل > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
موبایل (بازدید: 5903)
پنج شنبه 4/8/1391 - 18:58 -0 تشکر 569138
کد سرویسهای رایگان همراه اول

کد سرویسهای رایگان همراه اول
پست صوتی:

این سرویس شبیه منشی تلفنی عمل می نماید با این تفاوت که درتمامی حالات(ذیلا" آمده است)پیام صوتی مخاطب را ذخیره نموده و اپراتوربرای دارنده سرویس پیامی درقالب متن یا صوت ارسال می نماید.

پیام کوتاه:

این سرویس برای ارسال پیامهای کوتاه استفاده می گردد.پس از اطمینان از فعال بودن سرویس,میبایست روی گوشی تلفن همراه وارد منویMESSAGING, SETTINGS, TEXT MESSAGE وسپس SERVICE CENTER گردیده و شماره مرکز پیام(9891100500+ یا 9891100510+)راثبت نمود.هزینه ارسال هر پیام معادل( 134)می باشد و ارسال تصاویر معادل (3) پیام در نظر گرفته می شود.

‎‎‎نمایشگر(CLIP):

این سرویس شما را قادر می سازد تا شماره تماس گیرنده(مخاطب) را روی گوشی خود ملاحظه نمائید.

کلید میانبر جهت فعالسازی: ‎‎‎‎ * # 30 # SEND

عدم نمایشگر(CLIR):

این سرویس شما را قادر می سازد تا در زمان تماس شماره تلفن شما ‎‎روی گوشی (مخاطب)حک نگردد.

کلید میانبر جهت فعالسازی: * # 31 # SEND

‎‎‎‎‎‎انتظار مکالمه(Call Waiting):

این سرویس شما را قادر می سازد تا در زمان مکالمه اگر تماس جدیدی با شما برقرارگردید, با در انتظار گذاشتن نفر اول پس از فشردن کلید برقراری ارتباط (دکمه سبزرنگ) بتوانید با نفر دوم مکالمه نمائید. برای انتقال بین این دو تماس نیز کافیست دکمه(SWAP) را فشار دهید. ‎‎‎‎

کلید میانبر جهت آزمایش: * # 43 # SEND

کلید میانبر جهت فعالسازی: * # 43 # SEND

کلید میانبر جهت غیرفعالسازی: # 43 * 11 # SEND

انتقال مکالمه(CALL DIVERT) :

این سرویس شما را قادر می سازد تا درحالات مختلف شماره تلفن خود را روی خط دیگری منتقل نمائید.دراین حالت هزینه مربوطه معادل هزینه تماس با شماره تلفن دوم خواهد بود.
‎‎‎‎‎‎کلید میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای تمامی مکالمات:

‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ * * 21 * NUMBER * 11 # SEND

‎‎‎‎‎‎کلید میانبر جهت فعالسازی سرویس انتقال برای تمامی مکالمات:

‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎* 21 * 11 # SEND

‎‎‎‎‎‎کلید میانبر جهت غیر فعالسازی سرویس انتقال برای تمامی مکالمات:

‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎# 21 * 11 # SEND

کلید میانبر جهت حذف سرویس:

‎‎‎‎‎‎# # ‎‎‎‎‎‎ 21 * 11 # SEND

‎‎‎‎کلید میانبر جهت ایجاد سرویس انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه:

‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎* * 004 * NUMBER ‎‎‎‎‎‎ # SEND

کلید میانبر جهت فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه:

‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎* 67 # SEND

کلید میانبر جهت غیر فعالسازی انتقال برای زمان اشغال بودن تلفن همراه:

‎‎‎‎‎‎# 67 # SEND

‎‎‎‎‎‎سرویس محدودیت مکالمه(CALL BARRING):

این سرویس شما را قادر می سازد تا درحالات مختلف (ذیلا" آمده است)محدودیت هائی را روی سیم کارت خود اعمال نمائید.پس از برقراری سرویس بمنظور تنظیمات خاصوارد

Setting->call-> call barring setting

شده و تنظیمات مورد نظر را اعمال نمائید.در هنگام درخواست فعالسازی ,رمز مربوطه را از دفتر خدماتی مربوطه دریافت نمائید، معمولا" ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ 1234 ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ بوده و قابل تعویض می باشد.

All outgoing

تمامی تماسهای خروجی را مسدود مینماید.

International outgoing

تماسهای خروجی بین الملل را مسدود مینماید.

International outgoing when roaming

تمامی تماسهای خروجی بین الملل را در صورتیکه مشترک خارج ازکشور باشد مسدود مینماید.

All incoming

تمامی تماسهای ورودی را مسدود مینماید.

Incoming when roaming

تمامی تماسهای ورودی را ‎‎‎‎‎‎ در صورتیکه مشترک خارج ازکشورباشد مسدود مینماید.

Incoming except home

در صورتیکه مشترک خارج ازکشور باشد, تمامی تماسهای ورودی بجز تماسهائی که از داخل کشور برقرار می گردد را‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎مسدود مینماید

Deactivate all

کلیه محدودیت ها را لغو مینماید

‎‎سرویس فاکس و دیتا:

سرویس فكس و دیتا در تلفن همراه این امكان را به مشتركین می‌دهد كه در حین حركت و در جایی كه برقراری ارتباط به وسیله تلفن ثابت میسر نمی‌باشد در صورت آنتن‌ دهی بتوان فكس و دیتا را از طریق تلفن همراه ارسال و دریافت نمود. سرعت ارسال و دریافت اطلاعات kb/s ٦/٩می‌باشد كه با بهره‌گیری از فناوری GPRS این سرعت به kb/s ١٧٠ می‌رسد.

با اعلام تقاضای سرویس فكس ودیتا از سوی مشترك، یك شماره برای فكس و یك شماره برای دیتا در مركز سوئیچ تلفن همراه به منظور دریافت فكس و دیتا اختصاص می‌یابد. هزینه آبونمان سرویس فكس و دیتا در هر دوره برای هر كدام ١٠٠٠٠ ریال می‌باشد و میزان شارژ در زمان برقراری ارتباط همانند هزینه مكالمه است.

‎‎نحوه ارتباط گوشی تلفن همراه با فكس و Notebook

١- ارتباط گوشی تلفن همراه با Notebook از طریق كابل رابط با نصب CD مودم٢- ارتباط گوشی تلفن همراه با Notebook از طریق امواج رادیویی Bluetooth در صورت داشتن امكانات فنی در هر دو سیستم٣- ارتباط گوشی تلفن همراه با Notebook از طریق Infrared در صورت وجود امكانات فنی در هر دو سیستم٤- با داشتن امكانات PDA در برخی گوشی‌ها می‌توان رأسا از طریق گوشی تلفنهمراه مانند مدلهای ٩٣٠٠، ٩١١٠، ٩٥٠٠ نوكیا ارتباط فكس و دیتا برقرار نمود.

‎‎‎‎‎‎شماره‌هایتخصیصی به متقاضیان سرویس فكس و دیتا جهت دریافت فكس و دیتا می‌باشد كه باشماره‌گیری مخاطب جهت ارسال فكس و دیتا باید سیستم رایانه در حالت فكس ودیتا (گزینه Hyper Terminal) قرار گیرد.

ضمناً برای ارسال فكس و دیتا نیازی به استفاده از شماره فكس و دیتا نمی‌باشد و این بستر ارتباط با اخذ سرویس فوق مهیا می‌باشد.

درخصوص ارتباط با ISP و داشتن Username &‎‎‎‎‎‎ Password و استفاده ازگزینه‌های Dialup Connection، Fax، HyperTerminal همانند تلفن ثابتمی‌باشد.
‎‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎سرویس شماره گیری ثابت(Fixed Dialling):

‎‎‎‎اینسرویس شما را قادر می سازد تا امکان شماره گیری با سیم کارت خود را صرفا" به تعداد مشخص و معین (این تعداد با توجه به گوشی تلفن همراه بین 15 الی 25 شماره متغیر می باشد)محدود نمائید. برای این منظور وارد منوی Setting,Security Setting,Fixed Dialling ‎‎‎‎‎‎ شده و تنظیمات مربوطه راپس از ورود رمز Pin2 اعمال نمائید(این سرویس برای کلیه مشترکین فعال بودهوهیچ هزینه ای ندارد.(

نکته : از راست به چپ باید کدها را وارد کنید.

 

 

 

سرویس ها و طرح های همراه اول

 همراه اول در یک ماه اخیر دو سرویس جدید (RBT و رومینگ حجاج) و دو طرح جدید (هزاران لبخند، باندلینگ) را به مشترکین خود ارایه داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار این طرح ها و سرویس ها به شرح زیر قابل استفاده برای کلیه مشترکین همراه اول می باشند:

 

سرویس آوای انتظار

آوایی دلنشین به مخاطب خود هدیه نمائید
همراه اول به منظور ارج نهادن به سلایق متنوع مشتركین سیم كارت های دایمی و اعتباری خود و پس از ارائه آزمایشی سرویس آوای انتظار در نمایشگاه ایران تلكام 2010 ، همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر سرویس آوای انتظار را ارائه نموده است.
در صورت تماس با مشترکینی که سرویس آوای انتظار آنها فعال می باشد، برای تماس گیرنده به جای بوق، آهنگ پخش می گردد.
سرویس آوای انتظار نیازی به تنظیمات گوشی نداشته و مشترک می تواند با هر نوع گوشی از این سرویس استفاده نماید.

* خرید آهنگ
مشترکین با استفاده از یکی از روشهای پیام کوتاه (SMS) . تلفن گویا (IVR) ، سایت آوای انتظار همراه اول (http://rbt.mci.ir) می توانند نسبت به خرید آهنگ (با قیمت هر آهنگ ماهیانه 5000 ریال) اقدام نمایند.
1- پیام کوتاه (SMS)
مشتركین می توانند جهت دریافت كدهای چند آهنگ پر متقاضی سرویس آوای انتظار یک پیام كوتاه بدون متن به شماره 8989 ارسال نمایند.
مشترکین به منظور خرید آهنگ می توانند " کد آهنگ " مورد نظر را بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال نمایند.
برای مثال: ارسال کد آهنگ "20069 " به شماره 8989
2- تلفن گویا (IVR)
مشترکین می توانند برای خرید آهنگ با استفاده از گوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی 09990 (بصورت رایگان) تماس گرفته و با انتخاب منوی خدمات غیرحضوری، سرویسهای جدید، سرویس آوای انتظار و فشردن کلید 1، کد آهنگ مورد نظر خود را وارد نموده و سپس کلید مربع را انتخاب و خرید خود را تکمیل نمایند.
3- پرتال (Portal)
ابتدا وارد سایت آوای انتظار (http://rbt.mci.ir) شده و از منوی " ثبت نام " برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام نمایند. برای این منظور شماره تلفن همراه را وارد می نمایند. یک پیام کوتاه حاوی رمز عبور برای مشترک ارسال می گردد .سپس وارد سایت آوای انتظار همراه اول شده و پس از وارد نمودن نام کاربری (شماره تلفن همراه بدون 0 مثال :9123456789) و رمز عبور به صفحه اصلی وارد و پس از شنیدن آهنگ ها و انتخاب آهنگ مورد نظر ، دکمه خرید را کلیک نمایند.

* تغییر آهنگ
مشترکین به منظور تغییرآهنگ سرویس آوای انتظار با استفاده از روشهای: پیام کوتاه (SMS) ، تلفن گویا(IVR) ، سایت آوای انتظار همراه اول(http://rbt.mci.ir ) می توانند تا سی روز پس از خرید بصورت رایگان نسبت به تغییر آهنگ خود اقدام نمایند.
1- پیام کوتاه (SMS)
مشترکین درصورت تمایل به تغییرآهنگ می توانند" کد آهنگ جدید" را بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال نمایند.
به طور مثال : ارسال کد آهنگ" 30058" را به شماره 8989
2- تلفن گویا( IVR)
مشترکین می توانند با استفاده ازگوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی 09990 تماس گرفته و پس از ورود به منوی خدمات غیرحضوری، سرویسهای جدید، سرویس آوای انتظار، برای تغییر آهنگ کلید 3 را انتخاب و سپس کد آهنگ را وارد و سپس کلید مربع را انتخاب نمایند.
3- پرتال (Portal)
مشترکین می توانند پس از ورود به سایت آوای انتظار (http://rbt.mci.ir )  و وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور ، آهنگ جدید مورد نظر را انتخاب و دکمه خرید را کلیک نمایند.

* قطع سرویس
مشترکین تلفن همراه می توانند جهت قطع سرویس از روشهای پیام کوتاه(SMS) . تلفن گویا (IVR) . سایت آوای انتظار همراه اول  (http://rbt.mci.ir ) اقدام نمایند. درصورت قطع سرویس، هزینه خریدآهنگ به مشترک اعاده نمی گردد.
1- پیام کوتاه (SMS)
مشترکین درصورت عدم تمایل به استفاده از سرویس می توانند عدد"5" را بصورت لاتین به شماره 8989 ارسال نمایند.
2- تلفن گویا (IVR)
مشترکین می توانند با استفاده ازگوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی 09990 تماس گرفته و پس از ورود به منوی خدمات غیرحضوری، سرویسهای جدید، سرویس آوای انتظار، برای قطع سرویس کلید 5 را انتخاب نمایند.
3- پرتال (Portal)
مشترکین پس از وارد شدن به سایت آوای انتظار همراه اول و وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور ، منوی غیرفعالسازی را انتخاب نمایند.

»»» دریافت آخرین آهنگ ها «««
 

سرویس رومینگ حجاج

شركت ارتباطات سیارایران (همراه اول) به منظور تسهیل خدمات ارتباطی زائرین محترم زائرین بیت الله الحرام، امکان استفاده از سرویس رومینگ بین الملل را برای مشترکین سیم کارتهای دائمی و اعتباری دركشور عربستان ، فراهم نموده است.
• سرویس رومینگ برای کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول (بجز مشترکین دارای سیم کارت با پیش شماره "910" ) به صورت پیش فرض فعال بوده و تنها با روشن کردن گوشی تلفن در کشور میزبان قابل استفاده میباشد. مشترکین دائمی با پیش شماره "910" می توانند با مراجعه به مراکز خدمات مشتریان و پرداخت صورتحسابی با حداقل مبلغ 2000000 ریال نسبت به فعال سازی این سرویس اقدام نمایند.
 


با استفاده از روش جستجوی دستی (manual ) به روش زیر شبکه اتحاد را انتخاب نمایید.
Menu → Setting → Phone setting → network selection → Manual→ mobily (OK)
OK موبایلی → ثبت دستی → انتخاب شبكه → تنظیمات گوشی → تنظیمات → فهرست
تذکر:
• چنانچه مشترکین از شبکه های الجوال (stc) و زین (zain) استفاده نمایند، هزینه ارتباط با نرخ تعرفه عادی محاسبه می گردد.


روش شماره گیری با تلفن همراه در هنگام استفاده از سرویس رومینگ:
مثال : تلفن همراه 15900000 912 0098
مثال : شماره ثابت(تهران) 88641000 21 0098
 

توضیحات ضروری
• زائرین محترم در صورت روشن نمودن تلفن همراه در کشور عربستان، به هیچ وجه هزینه ای متحمل نخواهند شد و در صورت برقراری ارتباط، هزینه ها مطابق با تعرفه های اعلام شده محاسبه خواهد گردید.
• هزینه مكالمات به دقیقه محاسبه می گردد و برای تماس های كمتر از 60 ثانیه، هزینه كامل یك دقیقه و برای تماس های کمتر از 120 ثانیه، هزینه دو دقیقه و ... محاسبه می گردد.
• نوسان نرخ ارز در میزان تعرفه های اعلام شده تاثیر گذار خواهد بود.
• چنانچه ارتباط شما پایان یافت ، تماس برقرار نگردید ، در حین انجام مكالمه ارتباط قطع شد و یا در صورت شنیدن پیغام از سوی شبکه ، حتماً با زدن دکمه قطع تلفن از خاتمه ارتباط مطمئن و سپس اقدام به شماره گیری مجدد نمائید. در صورت عدم قطع تماس اولیه و اقدام به شماره گیری مجدد، احتمال برقراری ارتباط های همزمان را موجب شده و هزینه های رومینگ را افزایش می دهد.
• در صورت برقراری ارتباط بین دو تلفن همراه ایرانی در كشور دیگر، برای تلفن همراه تماس گیرنده هزینه مكالمه به صورت بین الملل( معادل با هزینه تماس با ایران) و برای مخاطب هزینه تماس دریافتی مطابق با تعرفه های اعلام شده محاسبه خواهد گردید.
• در صورت افزایش كاركرد بیش از مبلغ ودیعه برای سیم کارتهای دائمی، این شركت مجاز به قطع ارتباط تلفن همراه بوده و مسؤولیت پرداخت بدهی به هر میزان بر عهده مشترك می باشد. ضمن آنكه احتمال انتقال بخشی از مبلغ كاركرد تلفن به صورتحساب دوره بعد وجود دارد.
• فعال سازیPIN CODE سیم كارت و قفل رمز دار گوشی و همچنین خاموش نمودن تلفن همراه به هنگام زیارت و یا در مكان های شلوغ، احتمال سوءاستفاده از تلفن را در صورت مفقودی یا سرقت به حداقل می رساند .
• در صورت مفقود شدن گوشی، مراتب را بلافاصله به نمایندگان مستقر این شرکت در بعثه و یكی از بستگان درجه یك خود در داخل كشور اطلاع داده تا از طریق مراجعه به ادارات دولتی و مراکز تلفن ثابت نسبت به قطع آن اقدام نمایند.
• توصیه می شود مشترکین سیم کارتهای اعتباری قبل از عزیمت به کشور مورد نظر نسبت به افزایش اعتبار سیم کارت خود به میزان مورد نیاز اقدام نمایند.
• زائرین محترم (یا بستگان ایشان) جهت افزایش اعتبار و یا انتقال اعتبار می توانند از طریق روش های زیر اقدام نمایند:
- شارژ الکترونیکی مستقیم با مراجعه به پایگاه اینترنتی همراه اول به نشانی www.mci.ir و داشتن کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب
- از طریق پایانه های فروش الكترونیكی (pos)، دستگاه های خودپرداز شبكه بانكی كشور(ATM) و وب كیوسك نصب شده در اماكن عمومی در سراسر كشور

• سرویس انتقال اعتبار همراه اول
شرایط مشترک برای انتقال اعتبار
1. رمز انتقال صحیح باشد: برای دریافت این رمز، یک پیام کوتاه بدون متن به شماره 8910 ارسال تا رمز انتقال که عددی 8 رقمی می باشد از طریق پیامک برای شما ارسال گردد.
2. مبلغ انتقالی : باید بین 10000 ریال تا 100000 ریال (1000 تا 10000 تومان) باشد و مشترک می بایست پس از انتقال اعتبار حداقل 5000 ریال اعتبار باقیمانده داشته باشد. برای مثال جهت انتقال 10000 ریال مشترک می بایست حداقل 15400 ریال اعتبار داشته باشد، زیرا کارمزد این سرویس برای هر بار انتقال 400 ریال می باشد.
3. نحوه انتقال اعتبار : پس از دریافت رمز ، مبلغ مورد نظر را می توان با فرمت زیر انتقال داد:
ok # ********9891 شماره مشترک دریافت کننده *میزان اعتبار* رمز انتقال *132*
شماره مشترک دریافت کننده اعتبار می بایست با فرمت××××××× 9891 در کد ذکر شده درج گردد. برای مثال شماره تلفن 9191234567 باید با فرمت 989191234567 وارد گردد.
پس از ارسال درخواست مشترک انتقال دهنده، در صورتیکه شرایط مشترک برای انتقال اعتبار مطابق شرایط ذکر شده فراهم باشد؛ پیامی به وی ارسال خواهد شد تا در صورت تایید آن توسط مشترک، انتقال انجام گردد.
• با توجه به اختلاف قیمت تعرفه بین تماس های دریافتی و تماس هاس خروجی در کشور عربستان توصیه می شود كه قبل از مسافرت به بستگان و دوستان خود توصیه نمایید که از ایران با شما تماس بگیرند تا برای تماس گیرنده هزینه اضافی در بر نداشته (هزینه تماس مطابق با نرخ مکالمه عادی محاسبه می شود) و هزینه صورتحساب شما نیز کاهش یابد.
• دریافت پیام کوتاه در کشورعربستان رایگان می باشد.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی