انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 167)
پنج شنبه 13/7/1391 - 22:13 -0 تشکر 564407
هر كجا بوى خـــــــــــــــــــــدا مى آید

 

هر كجا بوى خـــــدا مى آید

 

 

هر كجا بوى خـــــــــــــــــــــدا مى آید                        خلق بین بى سر و پا مى آید


زانك جان ها همه تشنه ست                                به وى تشنه را بانگ ســــقا مى آید

 

شـــــــیرخوار كرمـــــــند و نگـــــــران                         تا كه مــــــــادر ز كجا مى آید


در فراقــــــــند و هـــــمه منـــــتظرند                        كز كجا وصــــــل و لقا مى آید


از مســـــــلمان و جــــــهود و ترســا                       هر سحر بانــــگ دعــا مى آید


خــــنك آن هوش كه در گوش دلــش                      ز آســـمان بانگ صــلا مى آید


گـــــــوش خـــــود را ز جفا پاك كنـید                       زانك بانـــگى ز سمــــا مى آید


گـــــوش آلوده ننوشــــد آن بانــــــگ                     هر سزایى به ســـــزا مى آید


چشـــــم آلوده مكـــن از خد و خــال                     كـــان شهنشـــــاه بقا مى آید


ور شد آلوده به اشكش مى شــوى                    زانـك از آن اشـــك دوا مــى آید


كاروان شكر از مصـــــر رســـــــــــید                     شـــــرفه گــــــام و درا مـى آید


هین خمــــــــــش كز پى باقى غزل                     شــــــــاه گوینــــده مـا مى آید

 

جمعه 14/7/1391 - 10:55 - 0 تشکر 564460

کلینیک خدا 

به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام دهم، فهمیدم که بیمارم ............ ...

خدا فشار خونم را گرفت، معلوم شد که لطافتم پایین آمده.

زمانی که دمای بدنم را سنجید، دماسنج 40 درجه اضطراب نشان داد.

آزمایش ضربان قلب نشان داد که به چندین گذرگاه عشق نیاز دارم، تنهایی سرخرگهایم را مسدود

کرده بود و آنها دیگر نمی توانستند به قلب خالی ام خون برسانند.به ارتوپد رفتم چون دیگر نمی توانستم با دوستانم باشم و آنها را در آغوش بگیرم.

بر اثر حسادت زمین خورده بودم و چندین شکستگی پیدا کرده بودم

فهمیدم که مشکل نزدیک بینی هم دارم، چون نمی توانستم دیدم را از اشتباهات اطرافیانم فراتر ببرم.

زمانی که از مشکل شنوایی ام شکایت کردم معلوم شد که مدتی است که صدای خدا را آنگاه که در طول روز با من سخن می گوید نمی شنوم

خدای مهربانم برای همه این مشکلات به من مشاوره رایگان داد. به شکرانه اش تصمیم گرفتم از این پس تنها از داروهایی که در کلمات راستینش برایم تجویز کرده است استفاده کنم.هر روز صبح یک لیوان قدردانی بنوشم

قبل از رفتم به محل کار یک قاشق آرامش بخورم

هر ساعت یک کپسول صبر، یک فنجان برادری و یک لیوان فروتنی بنوشم.

زمانی که به خانه برمیگردم به مقدار کافی عشق بنوشم و

زمانی که به بستر می روم دو عدد قرص وجدان آسوده مصرف کنم.

امیدوارم خدا نعمتهایش را بر شما سرازیر کند:

رنگین کمانی به ازای هر طوفان

لبخندی به ازای هر اشک

دوستی فداکار به ازای هر مشکل

نغمه ای شیرین به ازای هر آه

و اجابتی نزدیک برای هر دعا

جمعه 14/7/1391 - 11:14 - 0 تشکر 564466

خدایا...

پروردگارا...کمکم کن، کمکم کن که بتوانم پنچره ی دلم را رو

به حقیقت بگشایم ....

خدایا ...

یاریم کن که مرغ خسته دلم راکه دیری است دراین قفس زندانی

است، درآسمان آبی عشق تو پرواز دهم ......

خدایا ....

پروردگارا...یاریم کن که شوق پروازراهمیشه درخود زنده نگه دارم .....

خدایا ....

توخود می دانی که بدترین درد برای یک انسان دورماندن ازحقیقت خویشتن

و رها شدن درگرداب فراموشی وسر درگمی است...

پس توای کردگار بی همتا مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم

تابتوانم روز به روز به تو که سر چشمه تمام حقیقت هایی نزدیک ونزدیکتر

شوم ...........

خدایا، مرا فرصتی ده تاپاک بودن راتجربه کنم وبتوانم حتی برای یک لحظه

آنچه باشم که تومی خواهی ...

جمعه 14/7/1391 - 11:34 - 0 تشکر 564473

الهی ، این بنده حقیر تو جز كمك تو راه نمی یابد و جز به یاری تو قدم بر نمی دارد .رحیما، حق و راستی، روشن است و راه گشا ، ولی چه بسیار خطاها كه در كنارش جلوه گرند و چه بسیار ناحق ها كه ظاهری فریبنده دارند. چه گره ها كه در ظاهر به دورغی گشوده می شوند و چه درهای بسته كه در ظاهر به فریبی باز می شوند.
ای پناه من، تو دستم را بگیر و دلم را به حق و راستی زنده بدار تا گرفتار ظاهر بینی نشوم و این گشایش ها را باور نكنم و چاره راه نشمرم .
الهی، تو مرا به حق فراخواندی، هرچند در ظاهر به ضرر خودم و خویشانم باشد(1) و من به راستی برآن باورم كه گرهی به ناحق گشوده نمی شود ، مگر آنكه گرهی بزرگ تر در كار آید و چاره ای به ناحق راه مگشاید، مگر آنكه انسان را به بیچارگی ها افكند. ای عزیزا، یاری ام كن تا این باور را در همه لحظه هایم جاری كنم كه مولایم امام حسن عسگری علیه السلام فرمود «هیچ عزت مندی ، حق را رها نكرد، مگر آنكه خوار شد و هیچ حقیر و ذلیلی حق را نگرفت، مگر آنكه عزیز و بزرگ شد »(2) سپس مددم كن كه به توصیه مولایم علی علیه السلام با تلخی حق بسازم و سختی اش را تحمل كنم و از اینكه شیرینی باطل غافلم كند، دور بمانم .(3)
ای مهربان ولی برحق تو، مولا علی علیه السلام رفتار بر پایه حق را میزان رضایت تو بر شمرده و فرموده است : برتراز همه مردم نزد خدا كسی است كه عمل به حق نزد او محبوب تر باشد، هر چند عمل به حق، مایه اندوه وی باشد و عمل به باطل ، سبب جلب منفعت او باشد.(4)
برای من ناتوان بی پناه، چه سودی برتر از نزدیكی به تو و محبوب بودن نزد توست. پس چنان خواه كه جز به حق كلامی نگویم، جز به حق گامی برندارم و جز به حق دست به كاری نزنم، هر چند برایم تلخ و ناگوار باشد.

پیام متن:

1. به دروغ، فریب و ناحق، چاره كار را جستن، اگر چه در ظاهر راه را می گشاید و گره از كار باز می كند هرگز انسان را به مقصد خدایی نمی رساند.
2. راست گویی و رفتار براساس حق، هر چند تلخ و ناگوار باشند شیرینی های فراوانی را در پی دارند.
3. سختی راه حق را تحمل كردن و به مقصد رسیدن بسی شیرین تر است از آسودگی زیر پا نهادن حق و افتادن در وادی تباهی.

كوچك شمردن خوبی ها و بزرگ دیدن بدی های خود

ای معبود بی همتای من، حتی اگر همه لحظه هایم را به سپاس گزاری از تو به كار نیك بگذرانم و همه لحظه ها و همه توانم تحفه هایی هستند كه تو به من می بخشی و توفیق انجام دادن كارهای شایسته را نیز تو عطایم می كنی. در مقابل، اگر به كوچك ترین خطا و ناچیزترین گناه دست زنم، كاری سخت شگفت كرده ام؛ زیرا به هرگناهی هر چند كوچك، از فرمان كسی سرپیچیده ام كه همه وجودم از اوست و در پیشگاه كسی معصیت كرده ام كه همواره مرا دوست می دارد و سرافرازی مرا رقم می زند.
الهی، كمكم كن تا اندك توشه ای را كه از كارهای شایسته اندوخته ام ، به آتش غرور و عجب نسوزانم و یاری ام فرما تا این اندك را به ناچیز شمردن آن، كمال بخشم و ماندگار كنم كه مولایم امام رضا علیه السلام می فرماید:
عمل نیك كامل نمی شود، مگر با سه وی‍ژگی: زود انجام دادن، كوچك شمردن و پنهان داشتن آن. با عجله ، گوارایش می كنی؛ با كوچك شمردن، بزرگش می داری و با پنهان داشتن آن به كمالش می رسانی .(5)
عزیزا توانم ده تا در انجام دادن كار خیر كاستی نورزم، به انجامش مغرور نشوم، به آشكار كردن آن به دام ریا نیفتم و به بسیار دیدنش تباهش نكنم. نیز كمكم كن تا زشتی هایم را ناچیز نشمارم و به كوچك شمردن بدی هایم خیال آسوده ندارم كه رسول تو محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «نگاهتان به كوچكی گناه نباشد، بلكه در این امر نظر كنید كه معصیت خدای بزرگ را كرده اید.» (6) از مولایم امام علی علیه السلام نیز نقل می كنند كه: «شدید ترین و بدترین گناه ، گناهی است كه كوچك شمرده شود.»(7)

پیام متن:

1. گناه هر چند كوچك باشد. سرپیچی از كسی است كه همه هستی ات در دست اوست. پس سزاوار است كه تو را در هراس افكند.
2. نیكی هر چند بسیار باشد. در برابر كسی كه همه هستی ات از اوست بسیار اندك است و سزاوار غرور و دل شادی تو نیست .

پی نوشتها:

1-نك، نساء 135.
2-محمدباقرمجلسی، بحارالانوار، ج 20 ص 103.
3-همان ، ص 104.
4-شیخ حسن حرعاملی، وسائل الشیعه ،ج 17، ص 59.
5- همان، ص 80.
6- حسن بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 80.
7- همان .

منبع: ماهنامه ی طوبی 25

جمعه 14/7/1391 - 17:45 - 0 تشکر 564530

جرج جرداق مسیحی در کتاب «امام علی علیه السلام، صدای عدالت انسانی » 

در خطاب به روزگار می گوید:

«آه! ای دنیا! چه می شد اگر قوای خود را جمع می کردی و توانت را برای بار دیگر در یک جا متمرکز می نمودی و در هر عصر و زمان یک نفر مانند علی علیه السلام را که در عقل و خرد و منطق و بیان و حماسه و شجاعت با او همپایه بود، برای بشریت به ارمغان می آوردی!»

من آدمی به لطف تو هرگز ندیده ام     این صورت و صفت که تو داری فرشته ای

کسانی که به امام علی دشنام می دهندوصفات زشت خود را به او نسبت می دهند خداونددر این باره می فرماید«یریدون ان یطفؤا نور الله بافواههم و یابی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون.» (توبه: 33)

جمعه 14/7/1391 - 21:46 - 0 تشکر 564572

همینطوره اگه از این متن بالا فقط به همین جمله با دقت توجه کنیم از گناه شرممان می آید:

"گناه هرچند کوچک باشد ،سرپیچی از کسی است که همه هستی ات در دست اوست .پس سزاوار است فکر به گناه تو را به هراس افکند و بازت دارد."

هزار دشمنم ار مي كنند قصد هلاك  گرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك

حافظ عليه الرحمه

امضا: نيري

شنبه 15/7/1391 - 15:36 - 0 تشکر 564684

من تصمیم دارم كه از این به بعد آدم خوبى باشم، دست از گناهان بشویم، قلب خود را یكسره تسلیم خدا كنم، از دنیا و مافیها چشم بپوشم. تنها، آرى تنها لذت خویش را در آب دیده قرار دهم. من روزگار كودكى خود را در بزرگوارى و شرف و زهد و تقوى سپرى كرده ام. من آدم خوبى بوده ام، باید تصمیم بگیرم كه منِ بعد نیز خود را عوض كنم. حوادث روزگار آدمى را پخته مى كند و حتى گناهان مانند آتشى آدمى را می سوزاند


متن فوق بخش کوتاهی است از کتاب خدا بود و دیگر هیچ نبود نوشته شهید مصطفی چمران که به صورت PDF آماده شده است.

دانلود

منبع

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی