تجارت و بازرگاني (بازدید: 487)
پنج شنبه 30/6/1391 - 10:34 -0 تشکر 561185
دانستنیهایی درباره سهام

سرمایه هر شركت سهامی ، به قطعاتی تقسیم شده كه هر یك از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است كه مجموع آن سرمایه را تشكیل می دهد .
در ماده 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می باشد.

در شركت های دیگر سهم هر شریك را سهم الشركه می گویند ولی در شركت سهامی به ذكر سهم اكتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شركت دارای یك یا چند سهم است.

دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملك شركت مالك باشد بلكه به نسبت سهم خود از شركت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شركت استفاده كرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شركت سهم خواهد برد.

قانون در شركت سهامی عام حداكثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین كرده ولی در شركت های سهامی خاص حداقل واكثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است .

پنج شنبه 30/6/1391 - 10:34 - 0 تشکر 561186

سهام هر شركت ممكن است به چند صورت بیرون بیاید به شرح زیر:

الف- سهم با نام
ب- سهم بی نام
ج- سهم ممتاز

پنج شنبه 30/6/1391 - 10:35 - 0 تشکر 561187

سهام بانام
سهم ممكن است با نام باشد ، در این صورت دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شركت دفتری وجود دارد كه شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذكر شده بنابراین هر یك از سهام از روی شماره ردیف معلوم است متعلق به چه كسی است.

انتخاب سهام با نام به این جهت است كه شركت مایل است شركاء خود را بشناسد و سیاست تجاری آن ایجاب می كند بداند سهام شركت در دست چه اشخاصی است. سابقاً شركت های سهامی اغلب دارای سهام بی نام بوده اند و سهام با نام كمتر وجود داشت. ولی در جنگ بین المللی 1914- 1918 در شركت های بزرگ اروپا كه اقتصاد كشور را اداره می كردند ، كشورهای متخاصم در ممالك یكدیگر مبادرت به خرید سهام بی نام به منظور جاسوسی یا اخلال در امر شركت نمودند. از این جهت این قبیل شركت ها بیشتر سهام خود را به سهام با نام تبدیل نمودند.

در شركت های سهامی گاهی سهام آنها تماماً بی نام و گاهی كلاً با نام و بعضی اوقات قسمتی از سهام با نام و بقیه بی نام است و این موضوع ارتباط با سیاست اقتصادی شركت دارد ، سهام با نام را اغلب اشخاصی تهیه می كنند كه كمتر قصد انتقال سهام را دارند . زیرا تشریفات انتقال آنها از سهام بی نام بیشتر است.

ماده 40 اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد انتقال سهام بانام باید دردفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد . انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند . پس در صورتی كه سهام با نام مورد انتقال واقع شود تشریفات انتقال به عمل نمی آید مگر این كه صاحب سهم شخصاً یا وكیل او در مركز شركت حاضر و در دفتر ثبت سهام ستون انتقالات را امضاء و خریدار جدید را معرفی نماید.

در شركت های سهامی خاص ممكن است فروش سهام با نام موكول به موافقت هیئت مدیره یا مجمع عمومی باشد ولی به موجب ماده 41 قانون در شركت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شركت و یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.

ماده 30 قانون مقرر داشته مادام كه تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخته نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت ممنوع است . به تعهد كننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام با نام است.
سهم بی نام ورقه ای است كه اسم دارنده آن در ورقه و یا در دفاتر شركت ثبت نشده باشد . و مالكیت آن در دست داشتن ورقه سهم محرز می شود . از لحاظ سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت آن ، سهام بی نام بهتر از سهام با نام است.

پنج شنبه 30/6/1391 - 10:36 - 0 تشکر 561188

سهام بی نام
سهام بی نام به صورت سندو وجه حامل بوده و دارنده آن مالك شناخته می شود مگر آن كه خلاف آن قانوناً ثابت شود . نقل وانتقالات این نوع سهام با قبض و اقباض به عمل می آید .
اگر كسی خواست سهام بی نام خود را بفروشد كافی است كه قیمت آن را دریافت و سهم را مانند اسكناس تسلیم كند . سهم در دست هر كس مشاهده شد و هر كس به عنوان مالكیت آن را در دست داشت می تواند از منافع شركت استفاده نموده و در مجامع عمومی به نام دارنده سهم وارد شود و در موقع انحلال هم از دارائی شركت سهم ببرد . مگر این كه شخص دیگری در دادگاه ثابت كند كه سهم متعلق به او است و دارنده به نا حق آن را در تصرف دارد.

سهامی كه در بورس ها معامله می شود اغلب بی نام است و اشخاصی كه مایل به خرید و فروش سهام تجارت نموده و استفاده ببرند سهام بی نام می خرند.

انتشار سهام بی نام و یا صدور گواهی موقت بی نامموقعی ممكن ایت كه تمام قیمت آن پرداخته شده باشد.

سهام با نام و بی نام در تمام مراحل دارای یك ارزش می باشند و دارندگان آنها در نفع وضرر و استفاده شركت یكسان اند.
زمانی كه شركت احتیاج دارد اشخاص سرشناسی وارد شركت شوند و یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته و در شرایط عادی كسی حاضر به خرید سهام نباشد ممكن است سهام ممتاز منتشر كند . سهام ممتاز سهامی است كه نسبت به سایر سهام رجحانی در نفع و یا سرمایه و یا سایر موارد داشته باشد ولی در هر حال قیمت اسمی آنها از سایر سهام تجاوز نخواهد نمود.

مثال:
شركت احتیاج فوری به افزایش سرمایه دارد . ممكن است سهامی منتشر نماید كه دارندگان آن قبلاً پنج درصد از منافع شركت برده و بقیه بین تمام صاحبان سهام اعم از عادی و ممتاز تقسیم شود و یا در صورت انحلال شركت ابتدا قیمت اسمی سهام ممتاز پرداخت و بقیه به صاحبا ن سهام عادی داده می شود.
شركت احتیاج به راهنمایی و جلب نظر و یا حمایت اشخاص بصیر و كارشناسان اقتصادی دارد ، می تواند سهام ممتازه به آنها داده و قیمت آن را دریافت دارد ولی صاحبان چنین سهامی در مجامع عمومی عادی برای هر یك سهم حق دو رأی یا بیشتر داشته باشند.

پنج شنبه 30/6/1391 - 10:36 - 0 تشکر 561189

سهام ممتاز

سهام ممتاز موقعی قابل انتشار است كه اساسنامه شركت اجازه انتشار آن را داده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید . در تبصره 2 ماده 24 اصلاحی مقرر گردیده در صورتی كه برای بعضی از سهام شركت با رعایت مقررات قانون مزایائی قائل شوند این گونه سهام ، سهام ممتازه نامیده می شود.

 كلیه سهام شركت را نمی توان ممتاز دانست . زیرا در این صورت هیچ كدام از سهام به دیگری رجحان نداشته و عادی محسوب می شوند. سهام ممتاز ممكن است در چند وهله منتشر شده و دارای چند نوع باشد . مثلاً ممكن است شركت یك سری سهام ممتازه داشته باشد كه فقط پنج درصد از منافع بیش از سایر سهام ببرد و سری دیگر علاوه بر منافع در دارائی شركت در زمان انحلال حق تقدم داشته باشد و همچنین دسته های دیگری .معمولاً در این قسم سهام ردیف ممتاز هر یك جدا بوده و به علامت الف و ب یا علامت دیگر مشخص می شوند و در ذیل هر یك از سهام امتیازی برای آنها معلوم شده چاپ می شود.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی