انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 224)
چهارشنبه 22/6/1391 - 11:51 -0 تشکر 559100
نامهای زیبای خدا

اسم های خدا در قرآن کریم مجموعه‌ای بیش از 200 نام است که ذکر شده‌اند و اصطلاحا ، 99 تای آن «اسماء الحسنی» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند . هر چند که تعداد نام های خدا، شامل صفات و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از 99 عدد خیلی بیشتر هستند ، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو) 99 عدد هستند .

این اسماء را به سه گروه تقسیم کرده‌اند : جمالی ، جلالی و مشترک . اسماء جمالی که ۴۵ تا هستند برای کسب رحمت و روزی به کار می‌روند ، اسماء جلالی که ۲۲ تا هستند ، برای ایجاد عداوت و از میان بردن حریف به کار می‌آیند و اسماء مشترک که آنها هم ۲۲ اسم هستند بسته به نیت ، خاصیت هر دو گروه قبلی را دارند .

از میان این 99 نام‌ ، 85 تای آن مستقیما در قرآن ذکر شده است . اما تعدادی از این نام‌ها مستقیما در قرآن وجود ندارد . بعضی از محققان با رجوع به احادیث تا 200 مورد از این نام‌ها را یافته‌اند ..
باید توجه داشت هیچ مرجعی که فهرست یکسانی از 99 نام نیکوی خدا را به ترتیب در خود ذکر کرده باشد وجود ندارد .عموما بر سر اغلب این اسمها با هم توافق دارند ؛ هر چند که در مورد تعدادی از آن‌ها همچنان اختلاف وجود دارد .

چهارشنبه 22/6/1391 - 11:53 - 0 تشکر 559101

این 99 نام عبارتند :

ردیف عربی فارسی ابجد
۰۰۱ الرحمن بخشاینده ۲۹۸
۰۰۲ الرحیم مهربان ۲۵۸
۰۰۳ الملك پادشاه ۹۰
۰۰۴ القدوس مقدس ۷۰
۰۰۵ السلام درود ۱۳۱
۰۰۶ المؤمن اطمینان دهنده ۱۳۶
۰۰۷ المهیمن نگهدارنده ۱۴۵
۰۰۸ العزیز باشکوه ۹۴
۰۰۹ الجبار توانگر ۲۰۶
۰۱۰ المتكبر بسیار بزرگ ۶۶۲
۰۱۱ الخالق آفریننده ۷۳۱
۰۱۲ البارئ درست ۲۱۳
۰۱۳ المصور نگارگر ، صورتگر ۳۳۶
۰۱۴ الغفار همیشه بخشاینده ۱۲۸۱
۰۱۵ القهار فروکاهنده ۳۰۶
۰۱۶ الوهاب نیک بخشاینده ۱۴
۰۱۷ الرزاق همیشه روزی دهنده ۳۰۸
۰۱۸ الفتاح گشاینده (پیروزکننده) ۴۸۹
۰۱۹ العلیم داناترین ۱۵۰
۰۲۰ القابض میراننده ۹۰۳
۰۲۱ الباسط گستراننده ، فراخ کننده روزی ۷۲
۰۲۲ الخافض پست کننده ، خوار کننده ۱۴۸۱
۰۲۳ الرافع (به سوی خود) بالا برنده ۳۵۱
۰۲۴ المعز عزیزکننده ۱۱۷
۰۲۵ المذل خوارکننده ۷۷۰
۰۲۶ السمیع شنواترین ۱۸۰
۰۲۷ البصیر بیناترین ۳۰۲
۰۲۸ الحكم دادگر ۶۸
۰۲۹ العدل بینهایت عادل ۱۱۴
۰۳۰ اللطیف آنکه بر بندگانش لطف دارد ۱۲۹
۰۳۱ الخبیر آگاه‌ترین ۸۱۲
۰۳۲ الحلیم بسیار بردبار ۸۸
۰۳۳ العظیم بی‌انتها ۱۰۲۰
۰۳۴ الغفور بسیار بخشاینده ۱۲۸۶
۰۳۵ الشكور بسیار سپاسگذار ۵۲۶
۰۳۶ العلی بلند مرتبه ۱۱۰
۰۳۷ الكبیر بزرگ‌ترین ۲۳۲
۰۳۸ الحفیظ نگهدارنده ۹۹۸
۰۳۹ المقیت خوراک دهنده ۵۵۰
۰۴۰ الحسیب شمارنده ۸۰
۰۴۱ الجلیل بسیار گرانقدر ۷۳
۰۴۲ الكریم بسیار بخشنده ۲۷۰
۰۴۳ الرقیب نگهبان ، بیننده و آماده ۳۱۲
۰۴۴ المجیب پاسخگو ۵۵
۰۴۵ الواسع گسترده ، پهناور ۱۳۷
۰۴۶ الحكیم فرزانه ، بسیار خردمند ۷۸
۰۴۷ الودود دوست ۲۰
۰۴۸ المجید بسیار لایق ستایش ۵۷
۰۴۹ الباعث برانگیزنده مردگان ۵۷۳
۰۵۰ الشهید بیننده ۳۱۹
۰۵۱ الحق راست ، درست ۱۰۸
۰۵۲ الوكیل وکیل ۶۶
۰۵۳ القوى پرزور ۱۱۶
۰۵۴ المتین سخت (و نیز پاینده) ۵۰۰
۰۵۵ الولى دوست ، یار و نگهبان ۴۶
۰۵۶ الحمید ستوده ۶۲
۰۵۷ المحصى شمارنده ۱۴۸
۰۵۸ المبدئ نخستین آفریننده ۵۶
۰۵۹ المعید بازگرداننده ، دوباره زنده کننده ۱۲۴
۰۶۰ المحیى زندگی بخش ، هستی بخش ۶۸
۰۶۱ الممیت میراننده ، نابود کننده ۴۹۰
۰۶۲ الحی زنده ۱۸
۰۶۳ القیوم قائم به ذات پاینده ۱۴۶
۰۶۴ الواجد یابنده ۱۴
۰۶۵ الماجد بزرگوار ۴۸
۰۶۶ الواحد یکتای بی‌همتا ۱۹
۰۶۷ الاحد یگانه (خدایی جز او نیست) ۱۳
۰۶۸ الصمد بی‌نیاز ۱۳۴
۰۶۹ القادر توانا ۳۰۵
۰۷۰ المقتدر تعیین کننده (قضا و قدر) فراتر ۷۴۴
۰۷۱ المقدم فراپیش کشنده ۱۸۴
۰۷۲ المؤخر فراپس دارنده ۸۴۶
۰۷۳ الأول نخستین ، اول پدیدارکننده وجود ۳۷
۰۷۴ الأخر واپسین ، آخر فناکننده موجود ۸۰۱
۰۷۵ الظاهر آشکار (پدیدار ، هویدا) ۱۱۰۶
۰۷۶ الباطن پنهان ، همه دربرگیرنده ۶۲
۰۷۷ الوالی کاردار ۴۷
۰۷۸ المتعالی خود ستوده ۵۵۱
۰۷۹ البر نیکوترین ۲۰۲
۰۸۰ التواب همیشه توبه پذیر ۴۰۹
۰۸۱ المنتقم دادستان ۶۳۰
۰۸۲ العفو درگذرنده ، ناپدیدکننده گناهان ۱۵۶
۰۸۳ الرؤوف بسیار دلسوز و مهربان ۲۸۶
۰۸۴ مالك الملك فرمانروای جهان ۲۱۲
۰۸۵ ذوالجلال و الاکرام دارای شکوه و بخشش
۰۸۶ المقسط عادل ۲۰۹
۰۸۷ الجامع گردآورنده ۱۱۴
۰۸۸ الغنى توانگر ۱۰۶۰
۰۸۹ المغنى بی‌نیاز کننده ، بسنده ۱۱۰۰
۰۹۰ المانع بازدارنده ۱۶۱
۰۹۱ الضار آزار دهنده ۱۰۰۱
۰۹۲ النافع سودمند ۲۰۱
۰۹۳ النور روشنی ۲۵۶
۰۹۴ الهادی رهنما ۲۰
۰۹۵ البدیع سنجش ناپذیر ، آفریننده ۸۶
۰۹۶ الباقی ماندگار و واگردان نشدنی ۱۱۳
۰۹۷ الوارث وارث ۷۰۷
۰۹۸ الرشید راهنما ، آموزگار و دانای بی‌خطا ۵۱۴
۰۹۹ الصبور شکیبا ۲۹۸

چهارشنبه 22/6/1391 - 11:58 - 0 تشکر 559104

عده ای اعتقاد بر این دارند که نام های خدا 99 تا نیست ، بلکه 100 نام است . که آن اسم آخر ، اسم اعظم است و هیچکس آن را نمی داند (با بر زبان آوردن آن هر خواسته گوینده برآورده خواهد شد) .
در آیات زیر به وجود نامهای نیکو برای خداوند اشاره شده است :
سوره طه آیه 8  -  الله لا اله الّا هو له الاسماء الحسنی
او خداییست که نیست جز او خدایی ، همان‌که دارای نام‌های نیکوست

سوره اعراف آیه 180  -  و لله الاسماء الحسنی فدعوه بهااو نام‌های نیکویی دارد ، پس به آن‌ها بخوانیدش

چهارشنبه 22/6/1391 - 11:58 - 0 تشکر 559105


ردیف عربی فارسی
۰۰۱ المالک صاحب یا دارندهٔ هر چیز
۰۰۲ الملیک مالک همیشگی
۰۰۳ ذو الفضل العظیم دارای لطف و شان بیکران
۰۰۴ ذو انتقام صاحب انتقام (منسوب به انتقام گیرنده)
۰۰۵ شدید ‌العقاب سخت کیفر (مجازات کنندهٔ شدید)

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی