ورزش و تندرستی (بازدید: 7084)
دوشنبه 20/6/1391 - 7:47 -0 تشکر 555084
مجموعه قوانین داوری فوتسال

قانون 1- زمین بازی

 

زمین بازی فوتسال باید بشكل مربع مستطیل باشد.  طول زمین نباید كمتراز 25 و بیشتر از 42 متر باشد و همچنین عرض آن حداقل و حداكثر 25 متر می‏تواند باشد   ( اندازه اصلی 40×20 مانند زمین هندبال)

زمین بازی دارای كف پوش یا چمن ( در بازی های بین‏ المللی) می‏باشد.

1-                زمین بازی با خطوط مشخصی با عرض 8 سانتیمتر خط كشی می‏شود.

2-                 شعاع دایره وسط 3 متر است.

3-                 نقطه پنالتی اول 6 متر و پنالتی دوم 10 متر است.

4-                 شعاع محوطه جریمه 6 متر است.

5-                 قوس نقطه كرنر 25 سانتیمتر است.

6-                 ابعاد دروازه 2×3 ( 3 متر طول و 2 متر ارتفاع)

7-        منطقه تعویضی روی خط طولی به فاصله 5 متر از خط وسط و به طول 80 سانتیمتر كه    40 سانتیمتر آن داخل زمین و 40 سانتیمتر دیگر آن خارج از زمین است رسم می‏شود.

8-                 تور را بایستی به پشت تیر دروازه وصل نمود ( توردروازه می‏تواند از الیاف كنف، كتان و نایلون باشد).

دوشنبه 20/6/1391 - 7:51 - 0 تشکر 555089

قانون 2   توپ


توپ بازی باید كروی و رویه آن باید از چرم یا سایر مواد تأئید شده باشد. ( توپ تنبل)


1-                توپ بازی شماره 4 است.


2-                 وزن توپ 400 تا 440 گرم.


3-        محیط توپ 62 تا 64 سانتیمتر( در مسابقات رسمی كه زیر نظر فیفا یا كنفدرایسون انجام می‏گیرد باید از توپهای آزمایش شده كه دارای علائم استاندارد است استفاده شود و علائم تأئید شده به این شكل می‏باشد.


الف:     نشانه رسمی (FIFA APPROVED)


ب:      نشانه رسمی (FIFA INSPECTED)


ج:       عبارت(INTERNATIONAL MATCHBALL STAN IDARD)


دوشنبه 20/6/1391 - 7:51 - 0 تشکر 555091

قانون 3 - تعداد بازیكنانتعداد بازیكنان یك تیم فوتسال 12 نفر می‏باشد كه 5 نفر بازیكن اصلی ( حتماً یكی از آنها دروازه‏بان می‏باشد) و 7 بازیكن ذخیره می‏باشد:


1-                تعویض در فوتسال نامحدود است.


2-                 در شروع بازی حداقل افراد یك تیم همان 5 نفر است یعنی اگر تیمی 4 نفره باشد بازی انجام نمی‏گیرد.


3-                 درصورت اخراج بازیكنان هرتیم به كمتر از 3 نفر رسید مسابقه باید تعطیل گردد.


4-                 كلیه تعویض ها باید از منطقه تعویض هر تیم انجام گیرد.


5-        چنانچه در جریان بازی تعویض درست صورت نگیرد، داور بازی را قطع و بازیكن تعویضی را به بیرون می‏فرستد و به بازیكن جانشین اخطار میدهد و بازی را با یك ضر به آزاد غیرمستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ مجدداً شروع نماید ( چنانچه در داخل محوطه جریمه بوده باشد ضربه آزاد غیرمستقیم بایستی از نقطه‏ای از خط 6 متری كه نزدیكترین فاصله با محل توقف داشته باشد زده شود)

دوشنبه 20/6/1391 - 7:52 - 0 تشکر 555092


قانون 4- وسایل بازیكنان


وسایل معمولی هربازیكن شامل پیراهن، شورت، جوراب، ساق بند و كفش ( ته صاف) می‏باشد.


1-                وسایل بازیكنان نباید برای دیگران خطرناك باشد.1-                 پیراهن بازیكنان باید دارای شماره باشد.


2-                 دروازبان می‏تواند شلوار بلند بپوشد.


3-                 رنگ پیراهن دروازبان با دیگر بازیكنان باید متمایز باشد.


4-                 كفش بازیكنان باید از نوع كتانی یا چرم با كف لاستیكی باشد.


دوشنبه 20/6/1391 - 7:53 - 0 تشکر 555094

قانون 5- داور اصلی ( سرداور)


برای اداره هر بازی یك داور اصلی تعیین می‏گردد كه اختیارات و قدرتی را كه قانون به او تفویض نموده است به محض ورود به زمین بازی شروع و به محض خروج از آنجا پایان می‏یابد.


1-                داور باید قوانین را اجرا كند.


2-                 گزارش بازی را تنظیم كند.


3-                 تعطیلی كامل بازی و معلق كردن آن بعهده داور اصلی است.


4-                 تصمیم گیری در مورد توپ ، اخطار و اخراج.


5-                 مقابله با هرگونه اعمال غیرقانونی.


6-                 از جریمه كردن احساسی خودداری نماید.


7-                 قطع بازی در صورت مشاهده كردن بازیكن مصدوم شده ( بطور شدید)دوشنبه 20/6/1391 - 9:19 - 0 تشکر 555203

قانون 6 - داور دوم ( كمك داور)

در هربازی یك داور دوم ( كمك داور) تعیین می‏گردد كه در سمت مخالف سرداور قرارگرفته و انجام وظیفه می‏نماید.
1-                در نبودن داور سوم و وقت نگهدار وظیفه دارد كه 2 دقیقه زمان اخراج بازیكنان را محاسبه نماید.
2-                 اطمینان از درست اجرا شدن تعویض.
3-                 محاسبه 1 دقیقه تایم اوت.
توجه*
اگر سرداور و داور دوم همزمان برای یك خطا سوت بزنند، اگر اختلاف نظر داشته باشند، سرداور تصمیم نهایی را می‏گیرد.
دوشنبه 20/6/1391 - 9:20 - 0 تشکر 555205

قانون 7 - داور سوم - وقت نگهداردر هر بازی یك داور سوم و یك وقت نگهدار بایستی تعیین شود كه در خارج از زمین بازی، در امتداد خط میانی و درهمان سمت منطقه تعویض قرارگیرد.
1-       در بازی بین‏المللی باید داور سوم و وقت نگهدار جداگانه تعیین شود ولی در بازی‏های معمولی وظیفه هر دو را یك نفر می‏تواند انجام دهد.
2-                 استارت كرنومتر بعد از سوت داور و توقف آن در موقع توقف بازی.
3-                 كنترل یك دقیقه تایم اوت.
4-                 محاسبه دو دقیقه زمان برای بازیكن جانشین.
5-                 اعلام پایان نیمه اول و پایان كل بازی با سوت یا هر وسیله زنگ دار دیگر.
6-                 ثبت 5 خطای اول هر تیم و اعلام آن به داورها.
7-                 یادداشت نمودن گل ها و شماره بازیكن گل‏زننده.
8-                 ثبت نام بازیكنان اخطاری و اخراجی.
9-                 جایگزین شدن به جای داور یا كمك داور در صورت پیش آمدن مشكل.
دوشنبه 20/6/1391 - 9:21 - 0 تشکر 555208

                                    قانون 8- مدت بازی


وقت بازی دو نیمه 20 دقیقه‏ای بصورت فعال می‏باشد.


1-                هرتیم می‏تواند یك تایم اوت 1 دقیقه‏ای در هر نیمه داشته باشد.( تیم نمی‏تواند تایم را برای نیمه بعد نگه بدارد)

2-                 بازیكنان در تایم اوت باید كنار خط طولی بایستند ودستورات مربی را بگیرند.


3-                 زمان استراحت بین دونیمه نباید از 10 دقیقه تجاوز كند.

 توجه:   (اگر بازی نیاز به نتیجه غیراز مساوی داشته باشد بازی به وقت اضافه كشیده می‏شود ودر وقت اضافی نباید تایم اوت گرفته شود).

دوشنبه 20/6/1391 - 9:21 - 0 تشکر 555210

                              قانون 9- شروع بازی


بازی در آغاز به صورت قرعه كشی با سكه انجام خواهد گرفت بدین صورت كه برنده سكه اختیار انتخاب زمین را دارد و تیم بازنده شروع كننده بازی می‏باشد.


1-           از ضربه شروع می‏توان مستقیماً گل زد.

2-              سوت شروع را داور اصلی می‏زند.


3-              ضربه باید رو به جلو زده شود.

4-              فاصله مدافعین در هنگام شروع بازی نباید از 3 متر كمتر باشد.
دوشنبه 20/6/1391 - 9:22 - 0 تشکر 555211

   قانون 10 - توپ در بازی و خارج ازبازی


توپ به هنگامی كه خارج از بازی است كه به طور كامل از خط طولی و یا از خط دروازه چه از هوا و چه از زمین گذشته باشد و بازی توسط داور قطع شده باشد.  توپ در بقیه اوقات دیگر از آغاز تا پایان مسابقه در بازی است.


1-             اگر توپ به سقف برخورد كند از نزدیكترین محل به خطوط زمین یا ضربه اوت توسط تیم مقابل انجام می‏شود.

2-              سایر شرایط مانند فوتبال معمولی است.


3-              دروازبان می‏تواند در جریان بازی توپ را با دست كنترل كرده و مستقیماً به زمین حریف بفرستند.
پرتاپ دروازبان اگر مستقیماً وارد دروازه شود گل به حساب نمی‏آید ( در جریان بازی نیز اگر    پرتاب كند و گل شود قبول نخواهد بود). 4-             دروازبان در جریان بازی می‏تواند توپ را با پا شوت كند واگر وارد دروازه شد گل حساب می‏شود.دوشنبه 20/6/1391 - 9:23 - 0 تشکر 555212

                                   قانون 11- روش بدست آمدن گل

 به جز مواردی كه در این قوانین مستثنی شده یك گل وقتی به حساب می‏آید كه تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور كرده باشد به شرطی كه بازیكنی از تیم مهاجم توپ را با دست یا بازو، پرتاب، حمل یا هل نداده باشد.


برنده بازی تیمی خواهد بود كه گل بیشتری زده باشد.  اگر گلی بدست نیاید یا به تعداد مساوی گل زده شود بازی مساوی محسوب می‏شود. ( مگر در مواردی كه حتماً باید بازی نتیجه داشته باشد).

1-             روش گل زدن مانند فوتبال معمولی است.


2-              اما اگر دروازبان پرتاب را مستقیماً با دست وارد دروازه حریف نماید گل قابل قبول نخواهد بود.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی