سينما و تلویزیون (بازدید: 260)
چهارشنبه 15/6/1391 - 20:34 -0 تشکر 544566
سیمای خانواده در برنامه خانواده سیمای جمهوری اسلامی ایران

وسائل ارتباط جمعی، پیچیده ترین ابزار برای انتقال و باوراندن افکار و بُرنده ترین سلاح برای تسخیر بی صدای جوامع هستند.

امروزه وسائل ارتباطی، گسترده شده اند، یعنی مانند گذشته فقط تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله و کتاب نیست. امروزه رسانه های گروهی به سبب انبوه و فراوان بودن شان به رسانه های فردی تبدیل شده، از طرفی به صورت یک جبهه فرهنگی در آمده اند.

جبهه فرهنگی به گستردگی همه کشورها، شهرها، کوچه ها و خیابان ها است. همه مغزها و اندیشه ها جبهه فرهنگی شده اند و علمدار جبهه فرهنگی، رسانه ها هستند.

تأثیرات و نفوذ اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، از آغاز پیدایش کم و بیش مورد توجه بوده است. بخصوص اینکه این وسایل با هدف تأثیرگذاری بر جامعه درست شده اند. رسانه ها آموزش دهندگانی اند که ادعای آموزگاری ندارند.

تلویزیون میان رسانه های دیگر چون قابل دسترس برای همه است، نیز به دلیل گستره وسیعی که دارد، بیش از همه رسانه های صوتی و تصویری دیگر تأثیرگذار است.

رسانه ها بخصوص تلویزیون می تواند رفتارهای اجتماعی مطلوب را در جامعه استوار کرده، آن را جلوه گر نماید. بسیاری از یادگیری ها غیر مستقیم هستند و پایدارترین تربیت، تربیت غیر مستقیم و ضمنی است که در فیلم ها و سریال ها دیده می شود. خانواده تلویزیون را یکی از اعضای خود می داند و هر کدام از اعضا، در لابه لای تولیدات تلویزیون به دنبال علاقه و سلیقه خود است. سریال ها و فیلم ها، دارای پیام های نهفته ای هستند که ناخودآگاه در زندگی ها ساری و جاری می شوند.

چهارشنبه 15/6/1391 - 20:35 - 0 تشکر 544567


گفتار حاضر


جایگاه و خانواده در سیمای جمهوری اسلامی، همخوانی آن با احکام و آموزه های نورانی اسلام، پیوند هنر و دین در به نمایش گذاشتنِ مهم ترین رکن جامعه یعنی خانواده، از نکاتی است که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد. کارکردهای خانواده و به تصویر کشیدن آنها در سیما و تأثیرپذیری افراد از این تولیدات، از محورهای مورد بررسی هستند.


ـ آیا وظایف و کارکردها و اهداف خانواده، در برنامه های سیما بخصوص سریال ها و فیلم ها نمود و شهود دارند؟


ـ آیا عوامل ثبات و استحکام خانواده از طریق این برنامه ها به بینندگان القا می شود؟


- خانواده تعریف شده در اسلام همان خانواده به نمایش در آمده از سیما است؟


پرسش های مطرح شده انتظار مخاطبان از برنامه ریزان سیما است. مخاطبان، تلویزیون را نه فقط به عنوان وسیله ای برای سرگرمی که آموزشگاهی جادویی در محیط خانواده می دانند. برای تعریف انتظارات و خواسته های خانواده از تولیدات تلویزیون، اشاره ای به مواردی از کارکردها و اهداف، نیز بیان نقاط ضعف و قوّت خانواده سیما ضروری به نظر می رسد.چهارشنبه 15/6/1391 - 20:35 - 0 تشکر 544568


خانواده


خانواده چیست؟ همه ما واژه خانواده (family) را به کار می بریم ولی تصور همگان یکسان نیست. تعریف خانواده کار مشکلی است. در نظر بسیاری از مردم، خانواده به منزله واحد اجتماعی (social unit)است که شامل یک زوج متأهل و فرزندان شان است که در خانه ای در کنار یکدیگر زندگی می کنند.


واژه خانواده مجموعه ای گسترده از ساختارها، شکل ها و وظایف را در بر می گیرد که در هر کشوری متفاوت است، و درون جامعه ای واحد براساس طبقه اجتماعی، سطح فرهنگی و سطح درآمد تغییر می یابد.


فرزند امانتی از خداوند نزد ماست و ارزنده ترین میراث آدمی، فرزند شایسته و صالح است.


آیا فیلمنامه ها چنین پیام هایی را به مخاطبان عرضه و القا می کنند؟


به همین سبب جای آن دارد که خانواده را نه به صورت عاملی ایستا و تغییرناپذیر بلکه همانند هسته ای تحول یابنده و دگرگون شونده در نظر بگیریم که انعطاف پذیری و انطباق پذیری چشمگیری دارد. خانواده عرصه ای بسته نیست بلکه نهادی است که همواره از دگرگونی های کل جامعه تأثیر می پذیرد و در عین حال توانایی پایداری در برابر رویدادها و دگرگونی ها و اثرگذاری بر آنها را نیز دارد. با روشن شدن مفهوم خانواده به طور نسبی، راحت تر می توان پا به عرصه برنامه های تلویزیون گذاشته، میزان تأثیر پیدا و ناپیدای تولیدات سیما را ارزیابی کرد.


کارکردها و اهداف تشکیل خانواده متنوع و بسیارند. خانواده سازمانی فعال، پویا و زنده است. خانواده داده های جدید و اطلاعات وارداتی را با داشته های خود تطبیق می دهد. باورها و ارزش های دینی چیره بر خانواده نقش غربال گری (فیلتر) و ارشادی را ایفا می کنند و از هویت و کیان خانواده پاسداری می نمایند.چهارشنبه 15/6/1391 - 20:36 - 0 تشکر 544569


حفظ نسل و تولید نسل


«انگیزه ازدواج»، «تشکیل خانواده» و «تولد فرزند» به ترتیب حلقه هایی از چرخه حیات (life cycle) مشترک است و با ظهور هر یک، تعلقات و دلبستگی روحی و عاطفی جدیدی به وجود می آید. ابتدا احساس تعلق به همسر، وجود آدمی را متأثر می سازد؛ پس از آن، احساس تعلق به فرزندان و فرزندان به والدین، آفریننده پیوندهای عاطفی نوی می شود.


تولیدمثل یکی از کارکردهای اساسی زیست شناسی خانواده است که همواره بقای جوامع و به طور کلی ادامه نسل بشر را تضمین می کند. ویژگی های فرزندآوری و نقش آن در استحکام بنیان خانواده در جامعه ما جایگاه خاصی دارد. فرزندآوری و حفظ نسل موجب کاهش درگیری و اختلاف زن و شوهر، نیز موجب اتصال نقش زناشویی و بهداشت روانی خانواده می شود. خودداری و بی میلی از داشتن فرزند، گرایشی است که با تأثیرپذیری از فرهنگ غرب به وجود آمده، در جوامع اسلامی طرفدارانی یافته، اما با نگاهی به آموزه های دینی و برخی تحقیقات تجربی، حضور کودکان در خانواده بر حالات روانی والدین، جامعه پذیری، اعتماد به نفس، تقویت حرمت خود، احساس مفید بودن، کارآمدی و تداوم حیات خانواده تأثیر مثبت دارد. هسته اولیه خانواده را زن و مرد تشکیل می دهد و وجود فرزند، آن را کارآمد می سازد.چهارشنبه 15/6/1391 - 20:36 - 0 تشکر 544570


خانواده سیما


وجود فرزند، فرزندآوری، مراحل بارداری و بچه داری در فیلم ها و سریال های سیما بسیار کمرنگ و محدود است و یا اصلاً وجود ندارد.


اهدافی مانند رفع یکنواختی زندگی، نیاز به جاودانگی، جاذبه های آفرینش، تعالی و رشد نسل، و معنا بخشیدن به زندگی می تواند موضوعات داستان های خانواده سیما باشد که پیرامون محور وجود فرزند می چرخد.


در بعضی از سریال ها مانند روح مهربان، من یک مستأجرم و طنز پاورچین، نقش و وجود کودک گم شده و یا مفهوم مشخصی ندارد. گاهی حتی در خانواده سیما، نوزاد و یا کودک، عنصری مزاحم و دست و پا گیر و مسئول سلب آسایش زن و شوهر نمایش داده می شود (اگر بابام زنده بود).


فرزند امانتی از خداوند نزد ماست و ارزنده ترین میراث آدمی، فرزند شایسته و صالح است. آیا فیلمنامه ها چنین پیام هایی را به مخاطبان عرضه و القا می کنند؟چهارشنبه 15/6/1391 - 20:36 - 0 تشکر 544571


تنظیم و کنترل جمعیت


کنترل موالید و تنظیم خانواده به عنوان یک ضرورت اجتماعی خاص، از سیاست های مفیدی است که در خانواده سیما به خوبی به نمایش در آمده و پیام خود را به بیننده رسانده است. در بسیاری از سریال ها یک یا دو کودک بیشتر به چشم نمی خورد و یا اصلاً بچه ای وجود ندارد.


اما کنترل و کاهش موالید نباید به عنوان ترویج ارزش هایی مانند خودمداری و آسایش ناشی از فرزند کمتر، افزایش اوقات فراغت و بیکاری، توجه و رسیدگی بیش از حد به یک کودک (فرزندسالاری) و ... باشد (من یک مستأجرم، حس سوم، زندگی به شرط خنده، صد و یک راه برای ذله کردن والدین و ...).


بیشتر سریال ها و فیلم های ساخته شده، برای جلب بیشتر مخاطب و ایجاد هیجان، چند ژانری هستند، یعنی در یک سریال، ژانر پلیسی، اجتماعی، خانوادگی و جنایی وجود دارد. پرداختن به یک یا دو موضوع باعث کمرنگ و ضعیف شدن موضوعات دیگر می شود؛ نیز نقش ها محدود می شود. نقش کودکان در سریال ها بیشتر و زودتر در معرض حذف و چشم پوشی قرار می گیرد.چهارشنبه 15/6/1391 - 20:37 - 0 تشکر 544572


حراست از ایمان و ارزش ها


هدف دیگر تشکیل خانواده، حفظ و تقویت ایمان است. ایمان همانند سایر ویژگی های آدمی در معرض فزونی یا کاستی قرار می گیرد. یکی از عوامل فزونی و اثرگذار بر ایمان، تشکیل خانواده می باشد. پیامبر


کنترل و کاهش موالید نباید به عنوان ترویج ارزش هایی مانند خودمداری


و آسایش ناشی از فرزند کمتر، افزایش اوقات فراغت و بیکاری، توجه و رسیدگی بیش از حد


به یک کودک (فرزندسالاری) و ... باشد.


فرمود: «هر کسی ازدواج کند، نیمی از دینش را حفظ و کامل کرده است.» ایمان زن و شوهر به وسیله ازدواج حفظ و حراست می شود.


پیوند زندگی و وجود خانواده، نوعی تعهد ایمانی و اخلاقی را در برابر اعضا به وجود می آورد. خانواده محل رشد و انتقال ارزش هاست. هر گونه تغییر مثبت یا منفی در خانواده، در جامعه تأثیر مستقیم دارد. ثبات یا بی ثباتی خانواده مستقیما بر جامعه تأثیرگذار است.


در جوامعی که ارزش های خانواده نااستوار گردد، ارزش های اخلاقی عمومی سقوط خواهد کرد. آنچه افراد در جامعه عمل می کنند، فراگرفته های آنان در خانواده است.


محبت زن و شوهر در سایه پیوند زناشویی، زمانی حافظ ایمان و ارزش ها است که از علاقه و محبتی خِرَدورزانه، استوار و از جاذبه های واقعی سرچشمه گرفته باشد؛ نیز از هواپرستی، رؤیاسازی های دروغین و هوس های رمانتیک به دور باشد.چهارشنبه 15/6/1391 - 20:37 - 0 تشکر 544573


خانواده سیما


در بیشتر سریال ها و فیلم های سیما ازدواج گوشه یا تمام فیلمنامه را به خود اختصاص می دهد. انگیزه و هدف ازدواج نامفهوم و غیر قابل درک است. آنچه به چشم می خورد عشق های لحظه ای، غیر منتظره و خیابانی است. (خط قرمز، نقطه چین، روح مهربان و من یک مستأجرم).


علل ازدواج در خانواده سیما به سوی الگوگیری از غرب می رود، یعنی تنها انگیزه برای ازدواج و تشکیل خانواده، عشق است (سایه آفتاب، خط قرمز، زندگی به شرط خنده، شب های برره، من یک مستأجرم و ...) عشقی


که سریع می آید، سریع هم می رود. خانواده ای که روی چنین خشتی بنا شود، با هر ضربه ای دچار آسیب می شود (روح مهربان، خط قرمز و ...). زمانی که عشق و علاقه از سرِ ایمان و دینداری و دور ماندن از گناه باشد، ماندنی و خواستنی است اما آنجا که اساس ازدواج و تشکیل خانواده فقط عشق و محبت است، با زوال آن می توان در انتظار ازهم گسیختگی ازدواج بود.


پیام دینداری و حفظ ایمان در سریال های سیما در چه مرتبه ای است؟ با توجه به اینکه بیشتر جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل می دهند، ترغیب و تشویق جوانان به ازدواج و ساخت فیلم هایی در این زمینه بسیار پسندیده است اما نباید فراموش کرد که عشق و علاقه پیش از ازدواج، سوغات و الگویی از غرب است، حتی بعضی از محققان غربی بر این باورند که بالا رفتن میزان طلاق یک پدیده کوتاه مدت نیست، بلکه کفاره عشق های انفجاری است.


در فرهنگ دینی و حتی ملی ما، عشق پیش از ازدواج خیلی معنا و مفهومی ندارد و قابل اطمینان نیست. در اسلام بر مودت بین دو زوج تأکید شده است. در قرآن چنین بیان شده: «وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً و رَحْمَةً.» مودت، دوستی و محبتی است که از عقل و معنویات ناشی می شود اما عشق، دوستی و محبتی است که از دل و مادیات سرچشمه می گیرد و رفتارهای غیر شرعی و گناه آلود مانند نگاه کردن، صحبت کردن، آمیختگی و روابط دختر و پسر (در خارج از محدوده خواستگاری) زمینه ساز این نوع عشق ها است. چنین خانواده ای مکانی امن برای حفظ و پاسداشت ایمان و ارزش ها نیست.


مخاطبان سیما در سریال های مختلف شاهد برخوردها و گفتگوهای خودمانی


دختران و پسرانی هستند که خارج از عرف جامعه و خانواده، از عشق و دلدادگی حرف می زنند و قول و قرار ازدواج می گذارند (خط قرمز، من یک مستأجرم، مسافری از هند، روح مهربان، زندگی به شرط خنده و فصل زرد). پیام هایی که از طریق این فیلمنامه ها به بینندگان منتقل و آموزش داده می شود، مطلوب و مناسب نیست و پیامدهای منفی و خطرناکی دارد.


ارائه تصویری جذاب از چنین ارتباطات هیجان آور و جوان پسند، پیامدهای سوئی را برای نسل تأثیرپذیر و جوان خواهد داشت. نکته قابل تأمل آنکه در اغلب فیلمنامه ها، داستان با ازدواج دختر و پسر به اتمام می رسد تا توجیهی شرعی و عرف پسند داشته باشد. پیام چنین فیلمنامه هایی این است که لذت و کامروایی های شیرین، خاص روابط دوره تجرد است و نباید آن را با تلخکامی های پس از ازدواج پایمال کرد. (روح مهربان، وفا و ...). در زمانی که جامعه ما با بالاترین هجمه فرهنگی از جانب بیگانگان روبه روست، تهیه کنندگان و برنامه ریزان سیما رسالتی بس عظیم برای شناساندن و طریقه برخورد با عوامل تضعیف کننده ارزش ها و باورهای دینی، بر دوش دارند.


در بیشتر سریال ها و فیلم های سیما ازدواج گوشه یا تمام فیلمنامه را به خود اختصاص می دهد.


انگیزه و هدف ازدواج نامفهوم و غیر قابل درک است.چهارشنبه 15/6/1391 - 20:39 - 0 تشکر 544574


ایجاد آرامش روانی و عاطفی


به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، ارضای نیازهای عاطفی مهم ترین کارکردی است که می تواند بقای خانواده را در جوامع صنعتی جدید، تضمین کند. معمولاً افراد امنیت جسمی و روحی را در خانواده جستجو می کنند و خانه را پناهگاهی برای فرار از کشمکش ها و زد و خوردهای دنیای بیرون می دانند.


ثبات شخصیت، از حمایت عاطفی دو سویه زن و شوهر یا پدر و مادر در قبال فرزندان به دست می آید. (خط قرمز، فصل زرد و ...).


از دیدگاه اسلام، آرامش روحی و روانیِ حاصل از ازدواج و مهر و مودت بین زن و شوهر، از نشانه های الهی به شمار می آید. خانواده پایگاهی است که افراد از در کنار همدیگر بودن، به آرامش و امنیت خاطر می رسند و زمینه ترقی و رشد اعضای خانواده فراهم می شود.


یکی از عوامل ویرانگر کارکرد عاطفی خانواده، ضعف ایمان و اخلاق می باشد. خُلق و خوی نیکو و ایمان توأم با عمل به طور طبیعی باعث جلب محبت دیگران می شود. همه اعضای خانواده در ارضای عاطفی و روانی یکدیگر دخیلند. در برخی از روایات، تعبیر «سکون و انس» در مورد فرزندان به کار رفته، فرزند مایه آرامش روحی و عاطفی پدر و مادر ذکر شده است.


توجه و ابراز علاقه اعضای خانواده، مهارت خوب گوش دادن، حفظ شخصیت و احترام دو سویه، همیاری و رفع نیازهای مادی و معنوی خانواده و ... بسترهای ایجاد و گسترش آرامش روانی و عاطفی هستند.چهارشنبه 15/6/1391 - 20:40 - 0 تشکر 544575


در خانواده سیما چه می گذرد؟


آنچه که مدت هاست در گفتگوهای مجموعه های تلویزیونی زیاد دیده می شود، برخوردها، جر و بحث، بگو مگوهای زن و شوهر و سایر افراد خانواده است (من یک مستأجرم، همسایه ها، پاورچین، متهم گریخت و ...). گویی خانواده میدان جنگ است.


اظهار نظر، بیان خواسته و صحبت کردن، مقوله هایی جدا از جر و بحث و بگو مگو می باشند. منطق، ملاحظه، متانت و تحمل مخالف در جر و بحث جایی ندارد و مانند موریانه چارچوب زندگی را خورده، آرامش روانی و عاطفی خانواده را بر هم می زند.الگودهی خانواده سیما برای نسل جوان ما در زمینه رسیدن به آرامش و رشد در سایه تشکیل خانواده، چه میزان موفق بوده است؟


(خط قرمز، فصل زرد، زندگی به شرط خنده و ...)


نکته بسیار مهم در به وجود آوردن آرامش روحی و روانی در خانواده، نقش حیاتی مادر و زن می باشد. به تصویر کشیدن زنی که از کیان خانواده در برابر ناهنجارها و ناملایمات جامعه با مدیریت و توان بالا حراست می کند و با هر نسیم قد خم نکرده و سنگ صبور اعضای خانواده است، الگوی کاربردی برای نسل جوان ما می باشد (فیلم مادر).چهارشنبه 15/6/1391 - 20:42 - 0 تشکر 544576


تحقق جامعه سالم و نیرومند


چون خانواده خشت بنیادی جامعه است، نقش عمده ای در ساختار اجتماع و ساختن یک جامعه سالم و نیرومند دارد. هر خانواده با نرم کردن و آرامش بخشیدن به روح و اعصاب اعضای خود، نیز با تربیت فرزندان شایسته، برای بهسازی جامعه، مهم ترین گام را در ساختن جامعه سالم، پیشگیری و جلوگیری از فساد و جنایت و جرم و تبهکاری برمی دارد.


خانواده سالم، جامعه سالم می سازد. تشکیل خانواده از یک لحاظ به این معناست که به خواسته ها و تمایلات انسان ها، در حد اعتدال و در محدوده قانونی آن پاسخ داده


علل ازدواج در خانواده سیما به سوی الگوگیری از غرب می رود، یعنی تنها انگیزه برای ازدواج و تشکیل خانواده، عشق است (سایه آفتاب، خط قرمز، زندگی به شرط خنده، شب های برره،


من یک مستأجرم و ...) عشقی که سریع می آید، سریع هم می رود.


ارائه تصویری جذاب از چنین ارتباطات هیجان آور و جوان پسند، پیامدهای سوئی را برای نسل تأثیرپذیر و جوان خواهد داشت. پیام چنین فیلمنامه هایی این است که لذت و کامروایی های شیرین، خاص روابط دوره تجرد است و نباید آن را با تلخکامی های پس از ازدواج پایمال کرد.


شود. در این صورت، علت و موجبی موجبی برای آسیب ها و انحرافات اخلاقی و فرهنگی باقی نمی ماند.


علاوه بر این، تشکیل خانواده، چنین برایندهایی دارد: افزایش امید به زندگی، حس مسئولیت پذیری، جستجوی شغل و حقوق مکفی، تلاش جهت ارتقای سطح تحصیل و رشد آگاهی های عمومی دختران و پسران، که بر نوع زندگی آنان تأثیر می گذارد.برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی